Rabbijn Tamarah Benima
© Hoge Noorden/Jacob van Essen
Rabbijn Tamarah Benima
Een toespraak van rabbijn Tamarah Benima heeft donderdagavond voor de nodige opschudding gezorgd in Leeuwarden. In de jaarlijkse Rede van Fryslân uitte de Joodse journalist en columniste scherpe kritiek op het coronabeleid. Ook de oorlog bleef daarbij niet onbenoemd. Benima maakte een vergelijking tussen het coronabeleid en de Jodenvervolging in nazi-Duitsland, tot afschuw van de aanwezige burgemeester Sybrand Buma.

De 71-jarige Benima, rabbijn van de liberale Joodse gemeente Noord-Nederland, mocht donderdag de tiende Rede van Fryslân voeren. Ze trok van leer tegen 'dwingelandij' die ze om zich heen ziet grijpen, identiteitspolitiek en demonisering en censuur op sociale media. Ook het coronabeleid en verregaand overheidsingrijpen baart haar zorgen. "De noodtoestand duurt in Nederland al 1,5 jaar en het coronabeleid wordt feitelijk bepaald door drie mensen: Rutte, Grapperhaus en De Jonge. Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts."


Commentaar: Maar aangezien overheidsingrijpen praktisch hetzelfde is in andere (westerse) landen, kunnen we concluderen dat er grote verborgen machten achter de noodtoestand zitten.


Benima waarschuwt voor 'totalitair denken', ook door ambtenaren, wetenschappers en sociale mediabedrijven met 'de allerbeste bedoelingen'. "Wat niet in hun narratief paste, moet het zwijgen worden opgelegd. En daarbij heeft Big Tech een handje geholpen, door meningen die Big Pharma onwelgevallig waren van de internet-platforms te verbannen."

Ongevaccineerden

Het zoeken naar een zondebok in coronatijd is Benima een doorn in het oog. "Ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als 'een gevaar voor de volksgezondheid' aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige 'virus'. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als 'gevaar voor de volksgezondheid', zoals minister De Jonge met regelmaat doet."

Weerwoord

"Stuitend, volstrekt stuitend", vond burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden die vergelijking, zei hij volgens Friese media in de discussie na afloop. "Er is geen plicht tot inenting, mensen wordt alleen gevraagd een QR-code te tonen. En de regering wordt democratisch gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. De vergelijking met het nazi-regime wil ik echt niet zien."


Commentaar: Of zoals de minister van Volksvoorlichting en Propaganda Goebbels zonder geweten verklaarde:
"Als je een leugen vertelt die groot genoeg is en deze blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk gaan geloven. De leugen kan alleen in stand worden gehouden zolang de Staat het volk kan beschermen tegen de politieke, economische en/of militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang voor de Staat om al zijn macht te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen, en dus in het verlengde daarvan, is de waarheid de grootste vijand van de Staat [onder het fascisme]".

Gaslighting: De psychologie van het vormen van andermans werkelijkheid
Ook het dunning-krugereffect is schering en inslag in onze samenleving.
Botweg gesteld houdt het dunning-krugereffect in, dat door cognitieve vooringenomenheid incompetente mensen te onbekwaam zijn om te beseffen dat ze incompetent zijn, waardoor ze onjuiste meningen of overtuigingen verdedigen.

Dunning-krugereffect: Nieuwe studie wijst erop dat onwetendheid en overmoed intuïtief denken beïnvloedenBenima reageerde dat de discussie over toenemende overheidsdwang wel gevoerd moet worden. "We moeten echt op onze hoede zijn dat we geen systeem creëren dat uiteindelijk een monster blijkt te zijn."

Rabbijn Benima, geboren Amsterdammer, is voormalig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad en schreef columns voor onder meer het Friesch Dagblad. Haar grootvader werd vermoord in vernietigingskamp Sobibór.