Dmytro Dontsov
De Duitse agent, grondlegger van het Oekraïense "integraal nationalisme" en misdadiger tegen de mensheid, Dmytro Dontsov (Metipol 1883, Montreal 1973).

Wie kent de geschiedenis van de Oekraïense "integrale nationalisten," "nazi's" volgens de terminologie van het Kremlin? Het begint tijdens de Eerste Wereldoorlog, gaat door tijdens de Tweede - en de Koude Oorlog en gaat vandaag de dag door in het moderne Oekraïne. Veel documenten zijn vernietigd en het moderne Oekraïne verbiedt op straffe van gevangenisstraf hun misdaden te vermelden. Feit blijft dat deze mensen ten minste vier miljoen van hun landgenoten hebben afgeslacht en de blauwdruk van de Endlösung hebben bedacht, dat wil zeggen de moord op miljoenen mensen vanwege hun werkelijke of vermeende lidmaatschap van de Joodse - of zigeunergemeenschappen van Europa.


Zoals de meeste westerse politieke analisten en commentatoren, was ik tot 2014 niet op de hoogte van het bestaan van Oekraïense neonazi's. Toen de gekozen president omver werd geworpen, woonde ik in Syrië en dacht dat het gewelddadige groeperingen waren die op het publieke toneel waren verschenen om pro-Europese groeperingen bij te staan. Sinds de Russische militaire interventie ontdekte ik echter geleidelijk veel documenten en informatie over deze politieke beweging, die in 2021 een derde van de Oekraïense strijdkrachten vertegenwoordigde. Dit artikel geeft daarvan een overzicht.

Aan het begin van dit verhaal, dat wil zeggen vóór de Eerste Wereldoorlog, was Oekraïne een grote vlakte die altijd heen en weer werd geslingerd tussen Duitse en Russische invloeden. Het was toen geen onafhankelijke staat, maar maakte als provincie deel uit van het tsarenrijk. Het werd bevolkt door Duitsers, Bulgaren, Grieken, Polen, Roemenen, Russen, Tsjechen, Tataren en een zeer grote Joodse minderheid, die zou afstammen van het oude Khazaarse volk.

Een jonge dichter, Dmytro Dontsov, raakte gefascineerd door avant-gardistische kunststromingen, in de overtuiging dat die zijn land zouden helpen te ontsnappen aan de sociale achterstand. Aangezien het tsaristische rijk sinds de dood van Catharina de Grote in een impasse verkeerde, terwijl het Duitse rijk het wetenschappelijke centrum van het Westen vormde, verkoos Dontsov Berlijn boven Moskou.

Toen de Grote Oorlog uitbrak, werd hij agent bij de Duitse geheime dienst. Hij emigreerde naar Zwitserland, waar hij namens zijn meesters het Bulletin van de Nationaliteiten van Rusland in verschillende talen publiceerde, waarin hij opriep tot de opstand van de etnische minderheden van het tsarenrijk om de nederlaag ervan te bewerkstelligen. Dit model werd deze zomer door de westerse geheime diensten gekozen in het kader van de organisatie van het "Forum van Vrije Volkeren van Rusland" in Praag.[1]

In 1917 draaide de bolsjewistische revolutie de rollen om. Dontsovs vrienden steunden de Russische revolutie, maar hij bleef pro-Duits. In de anarchie die volgde, werd Oekraïne de facto verdeeld door drie verschillende regimes: de nationalisten van Symon Petliura (die zich opdrongen in het gebied dat nu in handen is van de Zelenski-regering), de anarchisten van Nestor Makhno (die zich organiseerden in Novorosssië, het land dat door prins Potemkin was ontwikkeld en dat nooit lijfeigenschap had gekend) en de bolsjewieken (vooral in de Donbass). De strijdkreet van Petliura's volgelingen was "Dood aan de Joden en de Bolsjewieken." Zij voerden talrijke moorddadige pogroms uit.

Dmytro Dontsov keerde vóór de Duitse nederlaag terug naar Oekraïne en werd de beschermeling van Symon Petliura. Hij nam korte tijd deel aan de vredesconferentie van Parijs, maar maakte om onbekende redenen geen deel uit van diens delegatie. In Oekraïne hielp hij Petliura een bondgenootschap met Polen aan te gaan om de anarchisten en bolsjewieken te verpletteren. Na de inname van Kiev door de bolsjewieken, onderhandelden Petliura en Dontsov over het Verdrag van Warschau (22 april 1920): het Poolse leger verbond zich ertoe de bolsjewieken terug te dringen en Oekraïne te bevrijden in ruil voor Galicië en Volhynië (precies zoals de regering van Zelenski vandaag onderhandelt over de deelname van Polen aan de oorlog tegen dezelfde landen[2]). Deze nieuwe oorlog liep op een fiasco uit.
jabotinsky
Ter versterking van zijn partij onderhandelde Petliura in het geheim met de oprichter van de Joodse bataljons in het Britse leger (het "Joodse Legioen"), en nu bestuurder van de Wereld Zionistische Organisatie (WZO), Vladimir Jabotinsky. In september 1921 kwamen de twee heren overeen zich te verenigen tegen de bolsjewieken in ruil voor Petliura's toezegging zijn troepen te verbieden hun pogroms voort te zetten. Het Joodse Legioen zou de "Joodse Gendarmerie" worden. Maar ondanks zijn inspanningen slaagde Petliura er niet in zijn troepen te kalmeren, vooral omdat zijn naaste medewerker Dontsov de afslachting van Joden bleef aanmoedigen. Toen de overeenkomst uiteindelijk bekend werd, kwam de Wereld Zionistische Organisatie in opstand tegen het regime van Petliura. Op 17 januari 1923 stelde de WZO een commissie in om Jabotinsky's activiteiten te onderzoeken. Jabotinsky weigerde zich te komen verantwoorden en nam ontslag uit zijn functie.
Simon Petliura oekraïne galicië nationalist
Simon Petliura nam het noorden van Oekraïne over. Als beschermer van de "integrale nationalisten" offerde hij Galicië en Volhynië op om de Russen te bestrijden.
Petliura vluchtte naar Polen en vervolgens naar Frankrijk, waar hij werd vermoord door een Joodse anarchist uit Bessarabië (nu Transnistrië). Tijdens het proces erkende deze laatste zijn misdaad en betoogde dat hij de honderdduizenden Joden had gewroken die door de troepen van Petliura en Dontsov waren vermoord. Het proces had een grote impact. De rechtbank sprak de moordenaar vrij. De Liga tegen Pogroms, later Licra (Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme), werd bij deze gelegenheid opgericht. Niet alleen de nationalisten werden verslagen, maar ook de anarchisten. Overal zegevierden de bolsjewieken en kozen, niet zonder discussie, voor aansluiting bij de Sovjet-Unie.

Dmytro Dontsov publiceerde literaire tijdschriften die een fascinerende uitwerking hadden op de jeugd. Hij bleef een door Duitsland gedomineerd Midden-Europa voorstaan en raakte steeds nauwer betrokken bij het opkomende nazisme. Al snel noemde hij zijn doctrine Oekraïens "integraal nationalisme." Daarmee verwees hij naar de Franse dichter Charles Maurras. De logica van beide heren was inderdaad aanvankelijk identiek: zij zochten in hun eigen cultuur de middelen om een modern nationalisme te bevestigen. Maurras was echter een Germanofoob, terwijl Dontsov een Germanofiel was. De term "integraal nationalisme" wordt ook nu nog gehanteerd door de aanhangers van Dontsov, die, na de val van het Derde Rijk, voorzichtig zijn om de term "nazisme" zoals het door de Russen wordt aangeduid, te weerleggen, en niet zonder reden.

"Oekraïens nationalisme" wordt volgens hem gekenmerkt door:
  • "de bevestiging van de wil om te leven, macht, uitbreiding" (het bevordert "het recht van sterke rassen om volkeren en naties te organiseren om de bestaande cultuur en beschaving te versterken")
  • "het verlangen om te vechten en het besef van van de uiterste consequenties daarvan" (hij prijst het "creatieve geweld van de initiatiefrijke minderheid").
Het beschikt over de volgende eigenschappen:
  • "fanatisme"
  • "immoraliteit"
Uiteindelijk, zijn verleden de rug toekerend, werd Dontsov een onvoorwaardelijke bewonderaar van de Führer, Adolf Hitler. Zijn volgelingen hadden in 1929 de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) opgericht rondom kolonel Jevhen Konovalets. Konovalets noemde Dontsov "de geestelijke dictator van de jeugd van Galicië." Er ontstond echter ruzie tussen Dontsov en een andere intellectueel over zijn extremisme dat leidde tot een oorlog tegen iedereen, toen Konovalets plotseling werd vermoord. De OUN (gefinancierd door de Duitse geheime dienst) splitste zich vervolgens in tweeën. De "integrale nationalisten" kozen voor zichzelf de benaming OUN-B, naar Dontsovs favoriete volgeling, Stepan Bandera.

In 1932-33 stelden de bolsjewistische politieke commissarissen, die meestal Joods waren, een belasting in op gewassen, net als in andere regio's van de Sovjet-Unie. In combinatie met grote en onvoorspelbare klimatologische bedreigingen veroorzaakte dit beleid een enorme hongersnood in verschillende regio's van de USSR, waaronder Oekraïne. Dit fenomeen staat bekend als "Holodomor." In tegenstelling tot wat de nationalistische historicus Lev Dobrianski zegt, was het geen plan voor de uitroeiing van Oekraïners door de Russen, aangezien ook andere Sovjetregio's hieronder gebukt gingen, maar een inadequaat beheer van overheidsmiddelen in tijden van klimaatverandering. Lev Dobrianski's dochter, Paula Dobrianski, werd een van de medewerkers van president George W. Bush. Zij voerde een genadeloze strijd om historici die de propaganda van haar vader niet aanhingen te weren van westerse universiteiten[3].

In 1934 organiseerde Bandera, als lid van de geheime dienst van de nazi's en hoofd van de OUN-B, de moord op de Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Bronisław Pieracki.

Vanaf 1939 werden leden van de OUN-B, die een militaire organisatie vormden, de UPA, in Duitsland getraind door het Duitse leger, en vervolgens, nog altijd in Duitsland, door hun Japanse bondgenoten. Stepan Bandera bood Dmytro Dontsov aan de leider van hun organisatie te worden, maar de intellectueel weigerde omdat hij liever een leiderschapsrol had dan de rol van operationeel commandant.

De "integrale nationalisten" bewonderden de invasie van Polen in het kader van de toepassing van het Duits-Sovjet pact. Zoals Henry Kissinger, die niet van pro-Sovjetisme kon worden verdacht, aantoonde, ging het er niet om dat de USSR Polen zou annexeren, maar dat een deel ervan zou worden geneutraliseerd om de confrontatie met het Reich voor te bereiden. Voor kanselier Hitler ging het er daarentegen om te beginnen met de verovering van een "vitale ruimte" in Midden-Europa.

Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog vocht de OUN-B onder leiding van Dmytro Dontsov aan de zijde van de nazi-legers tegen de Joden en de Sovjets.

De samenwerking tussen de Oekraïense "integrale nationalisten" en de nazi's zette zich voort met voortdurende moordpartijen op de meerderheid van de Oekraïense bevolking, die ervan werd beschuldigd joden of communisten te zijn, tot de "bevrijding" van Oekraïne door het Derde Rijk in de zomer van 1941, onder de kreet "Slava Ukraїni!" (Glorie aan Oekraïne), de oorlogskreet die tegenwoordig door de regering Zelenski en de Amerikaanse Democraten wordt gebruikt. In die tijd riepen de "integrale nationalisten" de "onafhankelijkheid" van de Sovjet-Unie uit in aanwezigheid van nazi-vertegenwoordigers en Grieks-orthodoxe geestelijken, niet in Kiev, maar in Lviv, naar het voorbeeld van de Hlinka Garde in Slowakije en de Ustasha in Kroatië. Zij vormden een regering onder leiding van Providnyk (gids) Stepan Bandera, wiens vriend Jaroslav Stetsko premier was. Hun aanhang in Oekraïne wordt geschat op 1,5 miljoen mensen. De "integrale nationalisten" vormden dus altijd al een minderheid.
viering onafhankelijkheid oekraïne Stepan Bandera, Adolf Hitler en Jevhen Konovalets
Viering van onafhankelijk Oekraïne met nazi-hoogwaardigheidsbekleders. Achter de sprekers hangen de drie portretten van Stepan Bandera, Adolf Hitler en Jevhen Konovalets.
De nazi's zagen zich verdeeld tussen de Reichscommissaris voor Oekraïne, Erich Koch, voor wie de Oekraïners minder dan menselijk waren, en de minister voor de bezette oostelijke gebieden, Alfred Rosenberg, die de "integrale nationalisten" voor ware bondgenoten hield. Uiteindelijk werd Bandera op 5 juli 1941 naar Berlijn gedeporteerd en onder Ehrenhaft (eervol gevangenschap) geplaatst, d.w.z. als hooggeplaatste ambtenaar onder huisarrest. Nadat de leden van OUN-B echter de leiders van de rivaliserende factie, OUN-M, hadden vermoord, werden Stepan Bandera en zijn organisatie op 13 september 1941 door de nazi's gesanctioneerd. 48 van hun leiders werden gedeporteerd naar een gevangenenkamp in Auschwitz (dat nog geen vernietigingskamp was, maar slechts een gevangenis). De OUN-B werd gereorganiseerd onder Duits bevel. Op dat moment legden alle Oekraïense nationalisten de volgende eed af:
"Trouwe zoon van mijn Vaderland, ik sluit mij vrijwillig aan bij de gelederen van het Oekraïense Bevrijdingsleger, en met vreugde zweer ik dat ik trouw het bolsjewisme zal bestrijden voor de eer van het volk. Deze strijd voeren wij samen met Duitsland en zijn bondgenoten tegen een gemeenschappelijke vijand. Met loyaliteit en onvoorwaardelijke onderwerping geloof ik in Adolf Hitler als leider en opperbevelhebber van het Bevrijdingsleger. Te allen tijde ben ik bereid mijn leven te geven voor de waarheid."
eed van trouw hitler nazi OUN oekraïne
De eed van trouw aan Führer Adolf Hitler door leden van de OUN.
De nazi's maakten bekend dat in de gevangenissen vele lijken waren ontdekt, slachtoffers van "bolsjewistische joden." Dus vierden de "integrale nationalisten" hun "onafhankelijkheid" door meer dan 30.000 Joden te vermoorden en actief deel te nemen aan de razzia's op Joden van Kiev tot Babi Yar, waar 33.771 van hen in twee dagen tijd, op 29 en 30 september 1941, werden doodgeschoten door de SS Einsatzgruppen van Reinhard Heydrich.

Tijdens dit tumult verdween Dmytro Dontsov. In werkelijkheid was hij naar Praag gegaan en had zich in dienst gesteld van de architect van de Endlösung, Reinhard Heydrich, die op dat moment tot vice-gouverneur van Bohemen-Moravië was benoemd. Heydrich organiseerde de Wannseeconferentie, waar de "Definitieve Oplossing voor het Joden- en Zigeunervraagstuk" werd beraamd.[4]
Reinhard Heydrich oekraïne nationalisten nazi's wereldoorlog 2
Reinhard Heydrich spreekt in de Praagse Burcht.
Hij was belast met het beheer van Bohemen-Moravië. Zijn echte functie was echter het coördineren van de "definitieve oplossing" van het Joodse en zigeunervraagstuk. Dmytro Dontsov voegde zich in 1942 bij zijn team en hield tot de val van het Reich in heel Europa toezicht op de moordpartijen. In de Burcht van Praag werd overigens afgelopen oktober de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap tegen Rusland gehouden.

Stepan Bandera en zijn plaatsvervanger Jaroslav Stetsko werden onder huisarrest geplaatst in het hoofdkwartier van de Algemene Inspectie van Concentratiekampen in Oranienburg-Sachsenhausen (30 km van Berlijn). Zij schreven in alle vrijheid brieven aan hun aanhangers en aan de leiding van het Reich en het ontbrak hen aan niets. In september 1944, toen het Reichsleger zich terugtrok en de aanhangers van Bandera in opstand kwamen, werden de twee leiders door de nazi's vrijgelaten en in hun oude functie hersteld. Bandera en Stetsko hervatten onder de nazi's de gewapende strijd tegen de Joden en de bolsjewieken.


Centuria Ceremonie Integrale Nationalistische Orde. Volgens de George Washington Universiteit was het in 2021 al doorgedrongen tot de belangrijkste NAVO legers. (Via Voltaire Network)

Maar het was te laat. Het Reich stortte in. De Angelsaksen kregen Dontsov, Bandera en Stetsko in handen. De theoreticus van het integrale nationalisme werd overgeplaatst naar Canada, terwijl de twee plegers van massamoord werden overgeplaatst naar Duitsland. MI6 en de OSS (voorloper van de CIA) herschreven hun biografieën, waardoor hun betrokkenheid bij de nazi's en verantwoordelijkheid voor de "Endlösung" werden verwijderd.
bandera oud
Bandera en Stetsko werden in München aangesteld om de Angelsaksische achterblijvende netwerken in de Sovjet-Unie te organiseren. Vanaf 1950 beschikten zij over een belangrijk radiostation, Radio Free Europe, dat zij deelden met de Moslim Broederschap van Said Ramadan (de vader van Tariq Ramadan). Het radiostation werd gefinancierd door het Nationaal Comité voor een Vrij Europa, een afsplitsing van de CIA waarvan directeur Alan Dulles lid was, evenals de toekomstige president Dwight Eisenhower, krantenmagnaat Henry Luce en filmregisseur Cecil B. DeMilles. Charles D. Jackson, specialist in psychologische oorlogsvoering en toekomstig beschermheer van de Straussianen, was voorzitter.

Vladimir Jabotinsky nam na een verblijf in Palestina zijn toevlucht tot New York. Hij kreeg gezelschap van Benzion Netanyahu (de vader van de huidige Israëlische premier). De heren schreven samen de doctrinaire teksten van het "revisionistische zionisme" en de Joodse Encyclopedie.

Bandera en Stetsko trokken veel rond. Ze organiseerden overal in de Sovjet-Unie, met name in Oekraïne, sabotageacties en verspreidden pamfletten. Daartoe richtten zij het Anti-Bolsjewistische Blok der Naties (ABN) op, waarin hun Midden-Europese tegenhangers verenigd waren[5]. De Britse dubbelspion Kim Philby informeerde de Sovjets vooraf over de acties van Bandera. Bandera ontmoette Dontsov in Canada en vroeg hem het voortouw te nemen in de strijd. Opnieuw weigerde de intellectueel, liever wijdde hij zich aan zijn schrijverschap. Vervolgens verviel hij in een mystiek delirium geïnspireerd door Viking mythen. Hij kondigde de eindstrijd aan van de Oekraïense ridders tegen de Russische draak. Bandera verbond zich met de Chinese leider Chiang Kai-shek, die hij in 1958 ontmoette, maar werd het jaar daarop door de KGB in München vermoord.
bandera begrafenis
Begrafenis van Misdadiger tegen de Mensheid, Stepan Bandera.
Chiang Kai-Shek china taiwan Yaroslav Stetsko oekraïne nazi's
Chiang Kai-Shek en Yaroslav Stetsko bij de oprichting van de Wereld Anti-Communistische Liga.
Yaroslav Stetsko zette de strijd voort middels Radio Free Europe en de ABN. Hij ging naar de Verenigde Staten om te getuigen voor de Commissie voor Onamerikaanse Activiteiten van senator Joseph MacCarthy. In 1967 richtte hij samen met Chiang Kai-shek de Wereld Anti-Communistische Liga op[6]. De Liga omvatte vele pro-Amerikaanse dictators uit de hele wereld en twee martelscholen, in Panama en Taiwan. Klaus Barbie, die Jean Moulin in Frankrijk en Che Guevara in Bolivia vermoordde, was lid. In 1983 werd Stetsko op het Witte Huis ontvangen door president Ronald Reagan en nam, samen met vice-president George Bush Sr., deel aan de plechtigheden van Lev Dobrianski's "Captive Nations" (d.w.z. door de Sovjets bezette volkeren). Hij stierf uiteindelijk in 1986.

Maar daar eindigt het verhaal niet. Zijn vrouw, Slava Stetsko, nam de leiding van deze organisaties over. Ook zij reisde de wereld rond om elke strijd tegen de "communisten" te steunen, of liever, als we verwijzen naar de geschriften van Dontsov, tegen de Russen en de Chinezen. Toen de USSR werd ontbonden, veranderde mevrouw Stetsko eenvoudigweg de titel van de Liga in de Wereldliga voor Vrijheid en Democratie, een naam die vandaag de dag nog steeds gevoerd wordt. Daarna wijdde mevrouw Stetsko zich aan het wederom verkrijgen van voet aan de grond in Oekraïne.

Slava Stetsko deed mee aan de eerste verkiezingen van het onafhankelijke Oekraïne in 1994. Ze werd verkozen in de Verkhovna Rada, maar omdat haar door de Sovjets de nationaliteit was ontnomen, kon ze geen zitting nemen. Zij bracht echter de Oekraïense president, Leonid Koetsjma, naar het kantoor van de CIA in München en dicteerde hem delen van de nieuwe grondwet. Tot op de dag van vandaag staat in artikel 16 van de nieuwe grondwet: "Het behoud van het genetisch erfgoed van het Oekraïense volk is de verantwoordelijkheid van de staat." De nazi-rassendiscriminatie wordt dus door het moderne Oekraïne nog steeds uitgedragen, net als tijdens de meest vreselijke momenten uit de Tweede Wereldoorlog.
Slava Stetsko oekraïne rada neo nazi Jaroslav
Slava Stetsko, weduwe van Jaroslav Stetsko, opent in 2002 de zitting van de Verkhovna Rada.
Slava Stetsko werd herkozen tijdens de volgende twee zittingen. De openingszittingen van 19 maart 1998 en 14 mei 2002 zat zij plechtig voor.
Dmitro Jarosj neonazi oekraïne
Dmitro Jarosj bij de oprichting van het Anti-Imperialistisch Front tegen Rusland met de jihadisten. Hij is nu speciaal adviseur van het hoofd van de Oekraïense legers.
In 2000 organiseerde Lev Dobriansky een groot symposium in Washington met veel Oekraïense ambtenaren. Hij nodigde de Straussiaan Paul Wolfowitz (een vroegere medewerker van Charles D. Jackson) uit. Tijdens deze bijeenkomst stelden de "integrale nationalisten" zich in dienst van de Straussianen om Rusland te vernietigen[7].

Op 8 mei 2007 richtten de "integrale nationalisten" van de Oekraïense Volkszelfverdediging en islamisten in Ternopol, op initiatief van de CIA, een anti-Russisch "Anti-Imperialistisch Front" op, onder gezamenlijk voorzitterschap van de Emir van Itchkeria, Dokka Umarov, en Dmytro Jarosh (de huidige speciale adviseur van het hoofd van het Oekraïense leger). De bijeenkomst werd bijgewoond door organisaties uit Litouwen, Polen, Oekraïne en Rusland, waaronder Islamitische separatisten uit de Krim, Adygea, Dagestan, Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië, Karatsjajevo-Tsjerkessië, Ossetië en Tsjetsjenië. Dokka Oemarov, die wegens internationale sancties niet aanwezig kon zijn, liet zijn bijdrage voorlezen. Achteraf gezien kunnen de Krim-Tataren hun aanwezigheid op deze bijeenkomst niet verklaren, noch hun vroegere dienstverlening aan de CIA tegen de Sovjets.

De pro-Amerikaanse president Viktor Joesjtsjenko richtte naar aanleiding van de "Oranje Revolutie" een Dmytro Dontsov Instituut op. Joesjtsjenko is een voorbeeld van Angelsaksisch witwassen. Hij heeft altijd beweerd geen banden te hebben met de reguliere nationalisten, maar zijn vader, Andrei, was bewaker in een nazi-vernietigingskamp[8]. Het Dmytro Dontsov Instituut zou in 2010 worden gesloten, en na de staatsgreep van 2014 weer worden heropend.

Kort voor het einde van zijn ambtstermijn verhief President Viktor Joesjtsjenko de misdadiger tegen de mensheid Stepan Bandera tot "Held van de Natie."

In 2011 slaagden de reguliere nationalisten erin een wet aan te nemen die de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog verbood, omdat die door de Sovjets was gewonnen en door de Bandera's was verloren. Maar president Viktor Janoekovitsj weigerde de wet in te voeren. Woedend vielen de "integrale nationalisten" de optocht van veteranen van het Rode Leger aan en sloegen oude mannen in elkaar. Twee jaar later schaften de steden Lviv en Ivano-Frankivsk de plechtigheden op de Dag van de Overwinning af en verboden alle uitingen van vreugde.

In 2014 weigerden Oekraïners in de Krim en Donbass de coup-regering te erkennen. De Krim, die zich eerder dan de rest van Oekraïne onafhankelijk had verklaard, bevestigde zijn onafhankelijkheid een tweede keer en sloot zich aan bij de Russische Federatie. De Donbass zocht naar een compromis. De "Oekraïense nationalisten," onder leiding van president Petro Porosjenko, staakten er de openbare dienstverlening en bombardeerden de bevolking. In acht jaar tijd vermoordden zij in algemene onverschilligheid minstens 16.000 van hun medeburgers.

Ook werden vanaf de staatsgreep van 2014 de volledig nationalistische milities opgenomen in de Oekraïense strijdkrachten. In hun interne reglementen bevelen zij elke strijder aan de werken van Dmytro Dontsov te lezen, waaronder zijn voornaamste boek, Націоналізм (Nationalisme).

In april 2015 verklaarde de Verkhovna Rada leden van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) tot "onafhankelijkheidsstrijders." De wet werd in december 2018 door president Porosjenko aangenomen. Voormalige Waffen SS'ers kregen met terugwerkende kracht recht op een pensioen en allerlei uitkeringen. Dezelfde wet criminaliseerde elke bewering dat OUN-militanten en UPA-strijders samenwerkten met de nazi's en etnische zuiveringen van Joden en Polen uitvoerden. Als dit artikel in Oekraïne zou worden gepubliceerd, zou ik in de gevangenis belanden omdat ik het heb geschreven en u omdat u het leest.
Dmytro Dontsov ceremonie ukrinform agentschap neonazi oekraïne
© UkrinformInwijding van een gedenkplaat van de misdadiger tegen de mensheid Dmytro Dontsov op de gevel van het staatsnieuwsagentschap Ukrinform. Tijdens de ceremonie verzekerde de algemeen directeur van Ukrinform dat Dontsov in 1918 het eerste Oekraïense persagentschap, UTA, had opgericht, waarvan Ukrinform de opvolger is.
Op 1 juli 2021 vaardigde president Volodymyr Zelenski de Wet "inzake inheemse volkeren van Oekraïne" uit, die hen onder de bescherming van de mensenrechten plaatst. Burgers van Russische afkomst kunnen zich hierop niet langer in rechte beroepen.

In februari 2022 planden de "volledig nationalistische" milities, die een derde van de strijdkrachten van het land uitmaken, een gecoördineerde invasie van de Krim en de Donbass. Zij werden tegengehouden door de Russische militaire operatie ter uitvoering van resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad ter beëindiging van het lijden van de bevolking van de Donbass.
chrystia freeland tweet neo nazi canada
© Chrystia Freeland/TwitterDe Canadese vicepremier Chrystia Freeland betuigt haar steun aan president Zelenski met leden van de Canadese tak van de OUN. Mevrouw Freeland is thans kandidaat voor het algemeen secretariaat van de NAVO.
In maart 2022 stelde de Israëlische premier Nafatali Bennett, die brak met het "revisionistische zionisme" van Benjamin Netanyahu (de zoon van de secretaris van Jabotinsky), aan president Volodymyr Zelenski voor om in te stemmen met de Russische eisen en zijn land te denazificeren[8]. Aangemoedigd door deze onverwachte steun, durfde de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, de zaak van de Joodse Oekraïense president te benoemen door te zeggen: "Het Joodse volk heeft in zijn wijsheid gezegd dat de vurigste antisemieten meestal Joden zijn. Elke familie heeft haar zwarte schapen, zoals ze zeggen." Dit was te veel voor de Israëli's, die zich altijd zorgen maken als iemand hen probeert te verdelen. Zijn toenmalige tegenhanger, Yair Lapid, herinnerde eraan dat de Joden zelf nooit de Holocaust hebben georganiseerd waarvan zij het slachtoffer waren. Gevangen tussen zijn geweten en zijn bondgenootschappen herhaalde de Hebreeuwse staat zijn steun aan Oekraïne, maar weigerde het land wapens te sturen. Uiteindelijk besliste de Generale Staf en sloot de minister van Defensie, Benny Gantz, elke mogelijkheid tot steun aan de opvolgers van de massamoordenaars van de Joden af.

Oekraïners zijn de enige nationalisten die niet vechten voor hun volk of hun land, maar voor een idee: het vernietigen van Joden en Russen.

Belangrijkste bronnen:

Ukrainian Nationalism in the age of extremes. An intellectual biography of Dmytro Dontsov, Trevor Erlacher, Harvard University Press (2021).

Stepan Bandera, The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult, Grzegorz Rossoliński-Liebe, Ibidem (2014).

VOETNOTEN:

[1] "The Western strategy to dismantle the Russian Federation", door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 17 augustus 2022.

[2] "Poland and Ukraine", door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 14 juni 2022.

[3] "The Holodomor, new avatar of "European" anti-communism" (uittreksel van Le Choix of defeat), Annie Lacroix-Riz (2010).

[4] "The Wannsee Conference in 1942 and the National Socialist living space dystopia", Gerhard Wolf, Journal of Genocide Research, Vol 17 N°2 (2015). doi.org/10.1080/14623528.2015.1027074

[5] [Bulletins van het Anti-Bolshevik Nations Block zijn beschikbaar bij de Voltaire Network Library. ABN Korrespondenz (in het Duits), ABN Correspondence (in het engels).

[6] "The World Anti-Communist League: the Internationale of Crime", door Thierry Meyssan, Vertaling Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 12 mei 2004.

[7] "Ukraine : the Second World War continues", door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 26 april 2022.

[8] "Israel stunned by Ukrainian neo-Nazis", door Thierry Meyssan, Vertaling Roger Lagassé, Voltaire Network, 8 maart 2022.

Zie: https://www.voltairenet.org/article218395.html