zakelijke psychopaat afbeelding financiële crisis
© Neuroscience NewsDe aanduiding zakelijke psychopaat verwijst naar goed functionerende psychopaten die in het bedrijfsleven werken
Een nieuwe studie benadrukt de noodzaak voor bedrijven om "zakelijke psychopaten" te identificeren en onder controle te houden ter voorkoming van financiële crises.

Volgens een nieuwe wetenschappelijke studie over de daden van Bernie Madoff, de New Yorkse bankier achter 's werelds grootste Ponzifraude, moeten bedrijven meer doen om "zakelijke psychopaten" binnen hun organisaties uit te roeien om financiële ondergang te voorkomen.

De studie, die werd gepubliceerd in het International Journal of Market Research, onderzocht het gedrag van Madoff gedurende zijn hele leven, inclusief tijdens zijn zakelijke transacties, zijn rechtszaak en zijn verblijf in de gevangenis.

De studie waarschuwt dat mensen met bepaalde psychopathische persoonlijkheidskenmerken weliswaar vaak carrière maken in het bedrijfsleven, maar dat hun roekeloosheid en hebzucht organisaties en zelfs hele economieën te gronde kunnen richten.

Auteur van het onderzoek Dr. Clive R. Boddy, universitair hoofddocent aan de Anglia Ruskin University (ARU), is pionier op het gebied van zakelijke psychopathie.

Madoff
© Peter Foley/EPABernie Madoff verlaat de federale rechtbank in 2009. Rechter Denny Chin noemde Madoffs misdaden 'buitengewoon kwaadaardig.'
Zo'n 0,6%-1,2% van de volwassen bevolking wordt aangemerkt als psychopaat, wat betekent dat ze geen geweten, schaamte, schuldgevoel of vermogen tot liefde of empathie voor andere mensen hebben. De term zakelijke psychopaat verwijst naar goed functionerende psychopaten die in het bedrijfsleven werken.

De Ponzifraude van Madoff concentreerde zich op de vermogensbeheertak van zijn financiële onderneming, waarmee wereldwijd duizenden beleggers werden opgelicht. De fraude werd in december 2008 ontdekt en zou naar schatting zo'n 64 miljard dollar bedragen.

Hij kreeg in 2009 150 jaar gevangenisstraf opgelegd en stierf in 2021 in een gevangenis voor gedetineerden met gezondheidsbehoeften.

De daden van Madoff werden getoetst aan twee gevestigde schalen van psychopathie. Deze omvatten persoonlijkheidskenmerken zoals oppervlakkige charme en schijnbare intelligentie; gebrek aan oprechtheid of eerlijkheid; een neiging tot bedrog; een gebrek aan wroeging; emotioneel oppervlakkig zijn; een gebrek aan zelfinzicht; kalmte; en schijnbare rationaliteit.
bernie madoff checklist psychopathie
© Clive R. Boddy, et al.Tabel 1. Madoff en de PM-MRV2 elementen.
Het onderzoek suggereert dat Madoff al deze gedragskenmerken bezat, naast vele andere. Hij stond bekend om intimidatie van zijn tegenstanders, terwijl hij zorgvuldig een beeld van rationaliteit en competentie creëerde voor degenen wier mening belangrijk was voor hem en zijn bedrijf.

Naar verluidt bleef zijn ego intact, zelfs in de gevangenis, waar hij geen berouw toonde voor de slachtoffers van zijn misdaden.

Dr Boddy zei: "Zeer psychopathische senior zakenmensen die heel aannemelijk echte psychopaten waren, zijn zichtbaar in de commerciële geschiedenis.

"Deze nieuwe studie probeert te begrijpen of sommige bedrijfsschandalen en faillissementen gekenmerkt worden door topmanagers die mogelijk psychopaten op de werkplek zijn, en dit is aantoonbaar het geval.

"Mensen hebben zich vaak afgevraagd of Bernie Madoff in feite een zakelijke psychopaat was, en hij scoorde zeker hoog op de twee metingen van psychopathie die in deze studie werden gebruikt.

"De bevindingen suggereren dat Madoffs fraude een resultaat was van zijn persoonlijkheid en dat soortgelijke persoonlijkheden, zoals Robert Maxwell en Ken Lay, zich op vergelijkbare wijze hebben gedragen.

"Er zijn waarschijnlijk veel mensen in de wereld van corporate finance met soortgelijke psychopathische trekjes als Bernie Madoff. De taak voor financiële bedrijven en ondernemingen, als ze zichzelf de beste kans willen geven om een crisis te voorkomen, lijkt te zijn om hen te identificeren voordat ze op machtsposities terechtkomen."

Origineel onderzoek: "Insights into the Bernie Madoff financial market scandal which identify new opportunities for business market researchers" door Clive R. Boddy et al. International Journal of Market Research

******
Samenvatting
Inzichten in het financiële marktschandaal van Bernie Madoff die nieuwe mogelijkheden identificeren voor onderzoekers van zakelijke markten

Dit onderzoeksdocument past op reflectieve wijze meetinstrumenten toe om na te gaan of een bekende financier en voorvechter van aandeelhouderskapitalisme in de 20e-eeuwse bedrijfsgeschiedenis kan worden gecategoriseerd als een zakelijke psychopaat.

Het onderzoeksdocument onderzoekt aspecten van de carrière van de vooraanstaande financiële investeringsmanager Bernie Madoff. Psychopaten en zakelijke psychopaten worden gedefinieerd als achtergrond van het onderzoeksdocument.

Er worden graadmeters voor psychopathie in het bedrijfsleven en psychopathie uiteengezet die door bedrijven voor marktonderzoek zouden kunnen worden aangepast om psychopathie in organisaties te identificeren als een manier om investeringsbeslissingen in dergelijke organisaties te ondersteunen.

Het huidige onderzoeksdocument concludeert dat faillissementen, zoals die van Madoffs investeringsmaatschappij, gekenmerkt werden door de aanwezigheid van CEO's die tegelijkertijd de geprezen vertegenwoordigers waren van het financiële marktkapitalisme en de kenmerken van de zakelijke psychopaat belichaamden.

Het onderzoek naar potentiële zakelijke psychopaten met behulp van deze historische methodologie, draagt bij aan ideeën over wat de effecten kunnen zijn van psychopathisch leiderschap binnen economieën en geeft nieuwe inzichten in de redenen voor de hebzucht, het nemen van risico's en onethische praktijken die in financiële markten worden aangetroffen.

De bevindingen ondersteunen de geaccepteerde opvatting dat zakelijke psychopaten kunnen worden gevonden op hoge posities in de financiële dienstensector.

Dit huidige onderzoeksdocument biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoeksaanbiedingen van marktonderzoeksbureaus. Zo zouden zakelijke onderzoekers onderzoek kunnen doen om bedrijven te identificeren waarvan de kans groter is dat ze op lange termijn levensvatbaar en duurzaam zijn en minder snel zullen instorten (d.w.z. niet-psychopathische bedrijven).

Investeringsmaatschappijen zoals pensioenfondsen zouden dergelijk onderzoek kunnen gebruiken om bedrijven te identificeren die minder risicovol, ethischer en beter geleid worden, en dus veiliger zijn om in te investeren.
Het onderzoek, dat zich richt op Bernie Madoff, de dader van de grootste Ponzifraude uit de geschiedenis, onderstreept hoe bepaalde psychopathische eigenschappen kunnen leiden tot roekeloosheid en hebzucht, die mogelijk organisatorische en economische ineenstorting kunnen veroorzaken.

De studie suggereert dat de handelingen van Madoff overeenkwamen met psychopathische trekken, wat de vraag oproept of soortgelijke persoonlijkheden bestaan binnen de wereld van corporate finance.
Zie: https://neurosciencenews.com/corporate-psychopaths-finance-23262/