In dit boek hebben we geconstateerd dat door kometen voortgebrachte virussen alomtegenwoordig, oeroud en in de meeste gevallen heilzaam zijn. Bovendien ontdekten we dat virussen bepalend zijn voor evolutionaire sprongen op het niveau van beschavingen en meer fundamenteel op het niveau van soortvorming. In die zin overstijgen virussen het leven; ze zijn de drijvende kracht achter het leven en de evolutie ervan.

Op dit punt rijst een voor de hand liggende vraag: "Hoe zorgt viraal DNA ervoor dat nieuwe complexe levensvormen ontstaan?" Deze vraag zal centraal staan in mijn vierde boek, dat de titel "DNA, biophotons and the Information Field" draagt.

De officiële wetenschap stelt dat DNA de code is die de synthese van eiwitten - de bouwstenen van het leven - regelt.

Verschillend DNA → verschillende eiwitten → verschillende morfologie. Het is een eenvoudig proces, maar is het waar?

Hoe kan dit proces verklaren dat in één organisme elke cel drager is van hetzelfde DNA, ook al volgen deze cellen verschillende ontwikkelingstrajecten. De ene wordt een spiercel, de andere een neuron, een derde een botcel.

Hoe kunnen we verklaren dat wanneer een salamander een ledemaat verliest, er een perfecte kopie van aangroeit? Waar is het sjabloon? Waar is de blauwdruk van de hele ledemaat?[1] Aangezien de cellen hetzelfde DNA hebben, moet er iets anders zijn dat hun gedifferentieerde en harmonieuze ontwikkeling leidt.

salamander
© WhitedDe stadia van regeneratie van ledematen van salamanders

Hier volgt een ander voorbeeld:
Er studeert een jonge student aan deze universiteit met een IQ van 126, een cum laude Bachelor in wiskunde en in sociaal opzicht is hij volkomen normaal. En toch heeft de jongen vrijwel geen hersenen [...] Toen we een scan van zijn hersenen lieten maken, zagen we dat er in plaats van de normale 4,5 centimeter hersenweefsel tussen de ventrikels en het corticale oppervlak, slechts een dun laagje mantel van een millimeter of zo te zien was. Zijn schedel is voornamelijk gevuld met hersenvocht.[2]
Een individu dat vrijwel geen hersenen heeft en toch volledig functioneel is, zowel intellectueel als sociaal, suggereert dat onze ideeën, gedachten en herinneringen mogelijk non-lokaal zijn in plaats van opgeslagen/gecreëerd in onze hersenen zoals gewoonlijk wordt aangenomen.

Een horizontale scan toont de ventrikels als smalle spleten bij een normaal persoon (links) en grote holtes bij een hydrocefale patiënt (rechts)​
© LorberEen horizontale scan toont de ventrikels als smalle spleten bij een normaal persoon (links) en grote holtes bij een hydrocefale patiënt (rechts)
Telepathie vormt nog zo'n onderwerp waarbij we kunnen stellen dat het informatieveld tijd en ruimte overstijgt. Het was het onderwerp van zes meta-analyses[3] en een recente 'meta-meta-analyse.'[4] Toen pas erkende de wetenschappelijke gemeenschap eindelijk dat telepathie werkelijk bestaat en wetenschappelijk werd aangetoond.[5]

Op een vergelijkbare manier werd precognitie in honderden onderzoeken aangetoond. Er bestaat zo'n grote hoeveelheid bewijs dat er tussen 1935 en 1987 een meta-analyse[6] werd uitgevoerd naar 309 experimenten met precognitie. De cumulatieve waarschijnlijkheid in verband met de algemene resultaten was 1 op 10^24.

Maar de officiële wetenschap negeert deze informatie vrijwel volledig. Daarom neigt, volgens de tweede wet van de thermodynamica, elk systeem naar een toestand van maximale entropie, d.w.z. maximale wanorde.[7] Dus elke gegeven entiteit wordt verondersteld te neigen naar wanorde en verval. Daarom voorspellen wetenschappers het 'vervallen' van het universum en al haar bestanddelen, uiteindelijk leidend tot een entropische dood en volledige willekeur.[8]

Hyperphysics Volgens de wetten van de thermodynamica is orde in elk systeem extreem onwaarschijnlijk. Informatie maakt het mogelijk.
© HyperphysicsVolgens de wetten van de thermodynamica is orde in elk systeem extreem onwaarschijnlijk. Informatie maakt het mogelijk.
Zoals Stonier[9] al aangaf, bestaat er een manier om de entropie van een systeem te verminderen: namelijk door de informatie-inhoud te vergroten. Ondanks de tweede wet van de thermodynamica worden levende vormen in de loop der tijd steeds complexer en beter georganiseerd. In plaats van het traject van een entropische dood te volgen met steeds hogere niveaus van wanorde, volgen ze het tegenovergestelde traject en vertonen steeds hogere niveaus van organisatie en complexiteit.[10]

Terwijl de officiële wetenschap uitgaat van het bestaan van slechts één soort entropie, die uitsluitend wordt aangedreven door energie, bestaan er voor ingenieur Bryant M. Shiller twee soorten entropie: energie-gedreven entropie en informatie-gedreven entropie. Terwijl niet-levende vormen uitsluitend beheerst worden door energie-gedreven entropie en de neiging hebben om in de loop der tijd energie te verliezen en te vergaan, worden levende vormen onderworpen aan beide soorten entropie.

Terwijl energie-gedreven entropie de neiging heeft om met de tijd toe te nemen (het normale proces van verval), kan informatie-gedreven entropie met de tijd afnemen als er voldoende informatie of intelligentie in het systeem aanwezig is.[11] Vandaar dat de toename in complexiteit zichtbaar wordt bij vele levende vormen, ondanks de energie-gedreven entropie die hen in de richting van toenemende wanorde drijft:
Sott.net, aangepast van Stonier
© Sott.net, aangepast van StonierInformatie (I) als functie van entropie (S)
Informatie is niet alleen een hoofdbestanddeel van het heelal en de belangrijkste drijfveer van levensvormen en creativiteit, maar staat ook in nauwe wisselwerking met materie en energie:
Sott.net, aangepast van Stonier
© Sott.net, aaangepast van StonierInformatie, energie en materie: Drie onderling verbonden bestanddelen
De afbeelding hierboven toont drie verschillende vormen van interactie:

1) Een samenstel van energie en materie zonder informatie wordt bijvoorbeeld voorgesteld door kokend water en zijn energieke en ongeorganiseerde moleculen.

2) Een voorbeeld van een samenstel van materie en informatie zonder energie is een kristal bij het absolute nulpunt - een sterk georganiseerd en niet-energiek ijskristal.

3) Het geheel van informatie en energie zonder materie kan worden geïllustreerd door licht dat door de ruimte reist: fotonen zijn energieke, massaloze deeltjes die op een geordende manier bewegen en informatie dragen.[12]

Bovenstaande geeft een korte samenvatting van het concept van het informatieveld weer zoals uiteengezet in Deel I: "Het informatieveld."

Als informatie, inclusief morfologische informatie, non-lokaal is en de verwerving van nieuw viraal DNA de vorming van morfologisch complexere levensvormen mogelijk maakt, dan moeten virussen/eiwitten in staat zijn om op de een of andere manier de koppeling van levensvormen aan het informatieveld te beïnvloeden. Maar hoe?

Virussen bestaan uit DNA, waarvan onderzoek onlangs heeft aangetoond dat het alle eigenschappen bezit van een fractale antenne wanneer die wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden[13]. DNA codeert voor eiwitten die fungeren als tuners voor bepaalde informatie binnen het informatieveld. Biofotonen lijken als link te fungeren tussen het informatieveld en de virussen/eiwitten:
Sott.net De geometrie verandert de lichteigenschappen, waardoor de informatie-inhoud verandert, die op zijn beurt de chemische eigenschappen verandert.
© Sott.netDe geometrie verandert de lichteigenschappen, waardoor de informatie-inhoud verandert, die op zijn beurt de chemische eigenschappen verandert
Logischerwijs kan een groep fotonen veel meer informatie overdragen dan een enkel foton. Bovendien wordt de hoeveelheid overgedragen informatie vele malen groter als een groep fotonen zich coherent gedraagt. Een laser is een coherente lichtstroom en kan dus enorme hoeveelheden informatie overbrengen - 622 megabit aan gegevens, wat genoeg is om 30 HDTV-kanalen over te brengen[14].

Volgens verschillende wetenschappelijke studies[15] [16] [17] [18] [19] vertonen biofotonen een coherentie die vergelijkbaar is met die van lasers.

Levende organismen kunnen eruit zien als een dynamisch vloeibaar kristal omdat alle moleculen in weefsels en cellen, inclusief en vooral watermoleculen, niet alleen globaal uitgelijnd zijn zoals vloeibare kristallen, maar ook coherent samen bewegen als een eenheid, zoals laserstralen.

Hieronder staat een foto die door Mae Wang Ho werd genomen[20]. Op de foto is te zien hoe water in een levend wezen een vloeibaar kristal is; het breekt licht als een vast kristalprisma. Bovendien veranderen de kleuren van hetzelfde lichaamsdeel van de daphnia wanneer de microscooplens wordt gedraaid:
Mae-Wan Ho Daphnia verschijnt als een vloeibaar kristal
© Mae-Wan HoDaphnia verschijnt als een vloeibaar kristal
De daphnia vormt geen uitzondering. Bijna elk levend wezen bevat gestructureerd water en zendt biofotonen uit[21].

Evenzo slaagden wetenschappers er in 2019 voor het eerst in om fractale lichtpatronen, d.w.z. coherente fotonen, met lasers te produceren[22]. Ze toonden ook aan dat fractaal licht in drie dimensies kan worden gecreëerd, niet slechts in twee:
Wits University Fractaal licht dat door laser wordt gecreëerd
© Wits UniversityFractaal licht dat door laser wordt gecreëerd
Op dezelfde manier genereren levende wezens, door biofotonen uit te zenden, fractale[23] patronen, die een speciaal soort coherente toestand vertegenwoordigen[24].

Een voorbeeld: twee eiwitten hebben exact dezelfde samenstelling en verschillen alleen in hun chiraliteit (oriëntatie). Het verschil in chiraliteit leidt tot verschillende emissies van biofotonen, waardoor communicatie ontstaat met verschillende gebieden van het informatieveld, dat op zijn beurt de twee moleculen voorziet van verschillende informatie-inhoud, d.w.z. chemische eigenschappen:
Sott.net Twee moleculen met dezelfde structuur maar verschillende geometrie (chiraliteit)
© Sott.netTwee moleculen met dezelfde structuur maar verschillende geometrie (chiraliteit)
We kunnen de breedte en diepte van het informatieveld visualiseren afhankelijk van het type en de diepte van het fractaal van het biofoton:
Sott.net Typen fractalen van biofotonen
© Sott.netTypen fractalen van biofotonen
De nieuwe virale sequentie levert nieuwe eiwitten die biofotonen uitzenden en specifieke verbindingen vormen met het informatieveld, waardoor de gastheer over verbeterde mogelijkheden beschikt om informatie te verwerven.

Meer specifiek kan DNA dat door virussen werd aangepast, leiden tot verbeterde eiwitten die biofotonen uitzenden met een grotere informatiecapaciteit vanwege hun hogere fractale dimensionaliteit, waardoor de verbinding met het informatieveld wordt geïntensiveerd. Op dezelfde manier kan DNA dat door virussen werd veranderd nieuwe eiwitten creëren die, door hun nieuwe biofotonenemissie, fungeren als extra tuners die toegang bieden tot een bredere selectie van "radiostations" of specifieke/thematische informatie. Hier volgt een vergelijking met studieboeken:
Sott.net De breedte en diepte van het informatieveld
© Sott.netDe breedte en diepte van het informatieveld
De bovenstaande illustratie geeft een samenvatting weer van de hoofdpunten uit deel II: Informatieveld, virussen, DNA en eiwitten.

Er blijven nu op zijn minst twee vragen over: zullen we het lot van de dinosauriërs ondergaan? Zullen de overlevenden de stichters van een nieuwe soort worden?

Alle voorwaarden voor een zesde uitsterving zijn aanwezig: de cyclus van massa-extincties, de zesde uitsterving die al begonnen is, het menselijke immuunsysteem dat zwakker is dan ooit, de steeds toenemende activiteit van vuurballen en natuurlijk de manipulatie van DNA door middel van "vaccins."

Volgens de traditionele wetenschap is onze planeet een periode van een zesde massa-extinctie ingegaan, die veel soorten, waaronder de mens, heeft uitgeroeid en zal uitroeien. De officiële wetenschap beweert ook dat de zesde uitsterving, in tegenstelling tot zijn voorgangers, door de mens veroorzaakt wordt: opwarming van de aarde, vernietiging van natuurlijke habitats, uitputting van hulpbronnen, vervuiling .....

Hoewel deze menselijke activiteiten zeker een negatieve invloed op het leven hebben, inclusief het menselijk leven, kan de meeste schade worden aangericht door vaccins die ontworpen werden om het menselijk leven te beschermen, veel meer dan de antropogene opwarming van de aarde en dergelijke.

Natuurlijk zijn de machthebbers zich al lang bewust van de kracht van virussen en in het bijzonder van hun vermogen om onze verbinding met het informatieveld te beïnvloeden.

Als je erin slaagt om iemands genetische code op de juiste manier aan te passen, kun je zijn denken als het ware "aan de wortel" veranderen. En een van de beste manieren om menselijk DNA diepgaand en blijvend te wijzigen, is door gebruik te maken van virussen.
"Na infectie van het centrale zenuwstelsel met bepaalde virussen worden diepgaande gedragsveranderingen waargenomen. Prikkelbaarheid, slapeloosheid, overactiviteit en leerstoornissen behoren tot de gedragsstoornissen die zowel bij mensen als bij dieren met een infectie van het centrale zenuwstelsel worden waargenomen."[25]
Aangezien virussen het actieve ingrediënt in vaccins zijn, is het niet verwonderlijk dat er na vaccinatie veranderingen in menselijk sociaal gedrag werden waargenomen.[26]

Het eerste recombinant-DNA werd in 1972 gesynthetiseerd door Paul Berg[27]. Berg combineerde DNA van het SV40-virus uit apencellen met het lambda-virus. Dit vond bijna 50 jaar geleden plaats.

In de jaren 1950 werd er in Fort Detrick al met meer virussen en andere microben geëxperimenteerd:
"Operatie Harness, een weinig succesvol experimenteel programma waarbij teams van Amerikaanse, Britse en Canadese microbiologen virulente agentia zoals miltvuur, brucellose en tularemie boven de Bahama's, Antigua en de Nieuwe Hebriden sproeiden. [...] Andere minder bekende SOD-projecten die werden uitgevoerd voordat de banden met de CIA werden geformaliseerd, bestonden uit het testen van de effecten van salmonellavergiftiging, botulinetoxine sprays, viscerale leishmaniasis (veroorzaakt door parasitaire protozoa), lymphogranuloma inguinale (een herpes-achtig virus), framboesia, en, misschien wel het meest sinistere van allemaal, de ontwikkeling van "methoden om kanker met heimelijke middelen te induceren."[28]
De activiteiten van [MKULTRA], die in verband werden gebracht met het onderzoek naar en de ontwikkeling van chemische, biologische en radiologische materialen die gebruikt konden worden in geheime operaties, waren opgezet om menselijk gedrag te controleren.

Dit verband wordt ondersteund door documentatie van experimenten waarbij een link wordt gelegd tussen infectieziekten en menselijk gedrag. Deze experimenten werden al in 1959 uitgevoerd:
Milwaukee (AP) - De CIA heeft wetenschappers van de Universiteit van Wisconsin aangeworven om twee experimenten uit te voeren tussen 1959 en 1962, volgens een artikel in de Milwaukee Journal van vandaag. Documenten die in handen van de krant kwamen, geven aan dat medewerkers van de universiteit mogelijk niet op de hoogte waren van de betrokkenheid van de CIA bij de onderzoeksprojecten. Desondanks tonen de documenten aan dat de onderzoekers op de hoogte waren van de sponsoring door de CIA en van de onderzoeksthema's. De experimenten hadden betrekking op infectieziekten en menselijk gedrag.[29]
De CIA en Fort Detrick experimenteerden dus al minstens 60 jaar lang met virussen om menselijk gedrag te veranderen. Vandaag de dag floreert Fort Detrick, waar bijna 8.000 mensen werkzaam zijn in 600 gebouwen op 13.000 hectare land, als de belangrijkste basis van het Amerikaanse leger voor biologisch onderzoek en hersenspoeling[30]. In de afgelopen 70 jaar heeft Fort Detrick Laboratory miljarden dollars geïnvesteerd in programma's voor mind control door middel van de ontwikkeling van kunstmatige virussen.
Creative common Een deel van het Fort Detrick-gebied.​
© Creative commonEen deel van het Fort Detrick-gebied
In voorgaande jaren hield Fort Detrick zich voornamelijk bezig met onderzoek naar virussen. In 2016 werd er onderzoek gedaan naar het gebruik van vleermuizen[31] en de virussen die ze bij zich dragen als biowapens; in 2018 werd er onderzoek[32] gedaan naar het MERS-coronavirus, een nauwe verwant van SARS-CoV-2.

Fort Detrick gebruikt ook de geavanceerde CRISPR-Cas9-technologie om specifieke genetische sequenties uit virussen te halen. Volgens een wetenschappelijk onderzoeksdocument[33] uit 2017 gebruikten teams in Fort Detrick deze technologie om genoomsequenties van virussen te verkrijgen die coderen voor een "furine-splitsingsplaats." Toevallig of niet, sommige onderzoekers[34] menen dat het deze onverwachte furine-splitsingsplaats in SARS-CoV-2 is die zorgt voor de ongewoon hoge virulentie ervan en bewijst dat het door de mens werd ontwikkeld.

Toen hem werd gevraagd: "Was het coronavirus niet natuurlijk?" antwoordde Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar:
"Nee, het ontstond niet op natuurlijke wijze, het was het werk van professionals, moleculaire biologen, het is een heel precies werk, we zouden het het werk van een horlogemaker kunnen noemen."[35]
Kunstmatige toevoegingen van de genomische sequenties van HIV[36][37] en malaria, kunstmatige furine-achtige splitsing[38], speciaal toegevoegde aminozuren[39], een aangepast controlecentrum[40], buitengewone aanpassing aan mensen[41] wijzen alle op de kunstmatige oorsprong van het virus.

We kennen enkele kenmerken van het waarschijnlijk kunstmatige SARS-CoV-2 in vergelijking met zijn verwanten BVRS, SARS en in mindere mate influenza. Daarom is het mogelijk om af te leiden welke doelen door de ontwikkelaars van dit virus werden nagestreefd. De onderstaande tabel vat onze belangrijkste bevindingen samen:
Sott.net SARS-CoV-2 vergeleken met BVRS, SARS en influenza
© Sott.netSARS-CoV-2 vergeleken met BVRS, SARS en influenza
SARS-CoV-2 was zeker niet ontwikkeld om te doden; integendeel, dragers moesten in leven blijven (laag sterftecijfer). Bovendien moesten de dragers onopgemerkt blijven (lage pathogeniciteit) en het virus moest zich wijd verspreiden (hoge overdraagbaarheid).

Gepubliceerd onderzoek[42] heeft aangetoond dat versterkte MRI-scans van de hersenen van COVID-19-patiënten uitwezen dat er bij elke patiënt sprake was van frontotemporale hypoperfusie. Dit suggereert dat SARS-CoV-2 in het bijzonder dit specifieke gebied kan aantasten, waarbij de meest voorkomende ziekte frontotemporale dementie[43] is, met als een van de belangrijkste symptomen automatische gehoorzaamheid.[44]

SARS-CoV-2 was ontworpen om zich wijdverbreid en geruisloos te verspreiden en het gebied van de hersenen dat geassocieerd wordt met morele beslissingen en gehoorzaamheid aan te tasten. Wat wilden de makers in de hersenen van de dragers veranderen? Bestond het doel van het virus eruit om meer gehoorzaamheid op te wekken?

Maar virussen hebben een verbazingwekkend vermogen om te muteren. Interessant genoeg kunnen mutaties de 'oorspronkelijke' of 'beoogde' effecten van een virus drastisch veranderen[45]: Dit is de reden waarom er zo snel een vaccin moest worden ontwikkeld. RNA-vaccins hebben, in tegenstelling tot virussen, een stabiele genetische code.

Als we nadenken over massa-extincties, de vernietiging van achterhaald leven en de introductie van nieuwe, meer geëvolueerde levensvormen door kometen en de virussen die ze met zich meedragen, kunnen we een analogie trekken op menselijke schaal: de dynastieke cyclus, de val van beschavingen.

We kunnen ons afvragen of, in een grootse daad van barmhartigheid van het Universum voordat de uiteindelijke oogst plaatsvindt, ieder van ons niet een laatste kans krijgt, een laatste kans om waarheid van leugens te onderscheiden.

Vertegenwoordigt de "COVID-pandemie," die wereldwijde gebeurtenis die ieder van ons diep raakt, een laatste kans, nu leugens nooit eerder zó schaamteloos waren, de manipulaties zó doorzichtig en de narratieven zó losgezongen van de werkelijkheid?

We staan voor wat misschien wel onze meest fundamentele en laatste daad van vrije wil is, een laatste keuze tussen waarheid en leugens, waarbij elk feit "verdomde leugens" schreeuwt. Laten we eerlijk zijn: als iemand niet in staat is om de leugen in deze surrealistische zwendel te doorzien, is het vermogen om te transformeren, of simpelweg om de waarheid te herkennen, onherroepelijk verloren gegaan.

Vanuit dit perspectief bezien, kan de eliminatie van mensen die deze hardnekkige leugens geloven, gezien worden als een noodzakelijke zuivering op planetaire schaal.

Hoe zou zo'n selectieve zuivering kunnen werken? Degenen die deze leugens geloven, zullen het vaccin accepteren en geen actie ondernemen om de nadelige effecten ervan te bestrijden. We weten dat de ontwikkeling van RNA-vaccins tegen BVRS en SARS werd gestopt omdat ze het lichaam meer vatbaar maakten voor andere virussen. Wat als coronavaccins ook de vatbaarheid voor een nieuw, echt dodelijk virus vergroten? Dat zou een manier kunnen zijn om diegenen die de ultieme leugens geloofden, uit te schakelen.

Vergeet niet dat er onder miljarden vaccinontvangers maar één ingeënt individu nodig is met de juiste genetische samenstelling, inclusief de juiste virussequentie van de Zwarte Dood en de juiste virale recombinatie, om een nieuw Zwarte Dood-virus 2.0 voort te brengen.

De twee mechanismen (pandemieën en komeetgebeurtenissen) sluiten elkaar echter niet uit. We weten dat de pest van Justinianus uitbrak kort nadat een enorm komeetbombardement een groot deel van het decadente en onderdrukkende laat-Romeinse Rijk had weggevaagd.

Komeetlichamen brengen nieuwe virussen naar de planeet. Binnenkort zou er wel eens een nieuwe epidemie kunnen uitbreken, hetgeen het almaar toenemende aantal waarnemingen van vuurballen lijkt te suggereren:

American Meteor Society Geregisteerde vuurballen (2006-2022)
© American Meteor SocietyGeregistreerde vuurballen (2006-2022)
Als de menselijke soort op het punt staat het lot van de dinosauriërs te ondergaan, zullen we onthouden dat er, net als bij de vorige massa-extincties, overlevenden zullen zijn en zelfs evolutionaire sprongen gemaakt zullen worden door het nieuwe pestvirus dat uitroeiing van de meesten veroorzaakte. Maar sommigen zullen worden "gespaard" en misschien zelfs worden "opgewaardeerd."

Vanuit dit perspectief zouden degenen die links en rechts aandacht schenken aan de werkelijkheid, de werkelijkheid van de toekomst kunnen zijn, terwijl degenen die de werkelijkheid negeren slechts een droom van het verleden kunnen worden.

Deze onderwerpen en vragen zullen worden behandeld in Deel III: 6e Uitsterving en Coronavirus.

[1] Zie bijvoorbeeld: Rupert Sheldrake (2009) "Morphic Resonance: The Nature of Formative Causation" Inner Traditions/Bear
[2] Roger Lewin (1980) "Is your brain really necessary?" Science, Dec 12, Vol.210, p.1232(3)
[3] Deze zes meta-analyses hebben betrekking op 108 wetenschappelijke studies die tussen 1974 en 2008 werden gepubliceerd
[4] P. Tressoldi et al. (2010) "Extrasensory Perception and Quantum Models of Cognition" NeuroQuantology 4: S81-87
[5] Tressoldi, Op. cit., p.84
[6] C. Honorton, D. Ferrari (1989) "Meta-analysis of forced-choice precognition experiments 1935 - 1987" Journal of Parapsychology vol 53, 281 - 308
[7] Wikipedia contribuanten (2023) "Ludwig Boltzmann" Wikipedia
[8] W. Thomson (1862) "On the age of the sun's heat" Macmillan's Mag. 5, 288 - 93
[9] T. Stonier (1990) "Information and the Internal Structure of the Universe" Springer
[10] Stonier, op. cit., pp. 41-57
[11] B. Shiller (2004) "Origin of Life: The 5th Option", Trafford pp. 305-315
[12] Het foton is een fundamentele informatiedrager en bezit talrijke informatiedragende gradaties van vrijheid, waaronder frequentie, fase, aankomsttijd, polarisatie, orbitaal impulsmoment, lineair impulsmoment, verstrengeling, enz.
Zie: P. Kumar (2023) "information in a photon" DARPA
[13] M. Blank, R. Goodman (2011) "DNA is a fractal antenna in electromagnetic fields". Int J Radiat Biol. 87(4):409-15
[14] Andrew Wagner (2020) ''Communicating via Long-Distance Lasers" NASA
[15] Bischof, Marco (2005) "Biophotons- The Light in Our Cells" Journal of Optometric Phototherapy 15. 1-5
[16] Popp F.A. & Yan Y. (2002) "Delayed luminescence of biological systems in terms of coherent states" Physics Letters A. 293. 93-97
[17] RP. Bajpai (1998) "Coherent Nature of Biophotons: Experimental Evidence and Phenomenological Model" in: Biophotons Springer
[18] RP. Bajpai (1999) "Coherent nature of the radiation emitted in delayed luminescence of leaves" J Theor Biol. 198(3):287-99
[19] Maurizio Benfatto et al. (2021) "Biophotons and Emergence of Quantum Coherence — A Diffusion Entropy Analysis" Entropy 23, no. 5: 554
[20] Mae-Wan Ho (2008) "The Rainbow and the Worm: The Physics of Organisms" World Scientific
[21] Glen Caulkins (2012) '' Biophoton Energy Water'' Personal website
[22] Hend Sroor et al. (2019) "Fractal light from lasers" Phys. Rev. A 99, 013848
[23] Gu, Q., F.A. Popp (1992) "Nonlinear response of biophoton emission to external perturbations" Experientia 48, 1069 - 1082
[24] M. Dlask et al. (2019) "Short-time fractal analysis of biological autoluminescence" PLoS ONE 14(7): e0214427
[25] AH Mohammed (1993) "Viruses and behavioural changes: a review of clinical and experimental findings" Rev Neurosci. 4(3):267-86
[26] Chris Reiber et al. (2010) "Change in Human Social Behavior in Response to a Common Vaccine" Annals of Epidemiology Pages 729-733
[27] Wikipedia contribuanten (2023) "Paul Berg" Wikipedia
[28] Albarelli, 2009, p.60
[29] ‎ Glenn E. Tagatz (2013) "Enigma: A Veteran's Quest for Truth" Xlibris
[30] Wikipedia contribuanten (2023) "Fort Detrick" Wikipedia
[31] Boston University (2018) "Egyptian fruit bat genome yields clues about bats' ability to harbor and transmit deadly pathogens without getting sick" Phys.org
[32] Cong Y et al. (2018) "MERS-CoV pathogenesis and antiviral efficacy of licensed drugs in human monocyte-derived antigen-presenting cells" PLoS One 22;13(3)
[33] E.C. Clarke et al. (2017) "Production and Purification of Filovirus Glycoproteins in Insect and Mammalian Cell Lines" Sci Rep 7, 15091
[34] B. Coutard et al. (2020) ''The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade'' Antiviral Research Volume 176
[35] ''Luc Montagnier (prix nobel) affirme que le coronavirus est un virus manipulé en laboratoire'' Youtube
[36] Prashant Pradhan et al. (2020) "Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag" biorxiv
[37] Jean-Claude PEREZ (2020) "Wuhan Covid-19 Synthetic Origins And Evolution" International Journal of Research Granthaalayah, 8(2), 285 - 324
[38] Coutard B et al. (2020) "The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade" Antiviral Res. 176:104742
[39] Frank Chen (2020) "Covid-19 may be man-made, claims Taiwan scholar" Asia Times
[40] Dimsumdaily editors (2020) "Czech molecular biologist, Dr. Soňa Peková explains in layman terms that COVID-19 virus originates from a lab, and the Americans try to refute it" Dimsumdaily Hong Kong
[41] Mike Adams (2020) "Dr. Judy Mikovits interviewed by the Health Ranger on the coronavirus pandemic: Fauci fraud, NIH corruption and more" Natural News
[42] J. Helms et al. (2020) "Neurologic Features in Severe SARS-CoV-2 Infection" N Engl J Med. 4;382(23):2268-2270
[43] MF. Mendez (2006) "What frontotemporal dementia reveals about the neurobiological basis of morality" Med Hypotheses 67(2):411-8
[44] W. Jaimes-Albornoz et al. (2015) "Catatonia in Patients with Frontotemporal Dementia" European Psychiatry Volume 30, Supplement 1, Page 1436
[45] Alistair B. Russell et al. (2019) "Single-cell virus sequencing of influenza infections that trigger innate immunity" Journal of Virology 170