Welkom op Sott.net
zon, 03 dec 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart

Bizarro Earth

Door AI gemaakte beelden van seksueel misbruik van kinderen 'dreigen internet te overspoelen'

hacker
© Guardian Design/Getty Images
Volgens de IWF worden beelden van echte misbruikslachtoffers ingebouwd in AI-modellen, die daar vervolgens nieuwe afbeeldingen van maken.
De "ergste nachtmerries" over door kunstmatige intelligentie gegenereerde beelden van seksueel misbruik van kinderen worden werkelijkheid en dreigen het internet te overspoelen, zo waarschuwt een veiligheidstoezichthouder.

Toezichthouder Internet Watch Foundation (IWF) zei dat het bijna 3.000 door AI gemaakte beelden van misbruik had gevonden die inbreuk maakten op de Britse wet.

De in Groot-Brittannië gevestigde organisatie zei dat bestaande beelden van echte slachtoffers van misbruik werden ingebouwd in AI-modellen, die vervolgens nieuwe afbeeldingen van hen maakten.

De organisatie voegde eraan toe dat de technologie ook werd gebruikt om beelden te vervaardigen van beroemdheden die "jong gemaakt" werden en vervolgens werden afgebeeld als kinderen in scenario's van seksueel misbruik. Andere voorbeelden van kinderpornomateriaal (CSAM) omvatten het gebruik van AI-instrumenten om online gevonden foto's van aangeklede kinderen "naakt te maken."

De IWF waarschuwde afgelopen zomer dat bewijs beschikbaar begint te komen van door AI vervaardigd misbruik, maar zei dat het laatste rapport een versnelling in het gebruik van de technologie had aangetoond. Susie Hargreaves, directeur van de IWF, zei dat de "ergste nachtmerries van de toezichthouder bewaarheid zijn geworden."

Biohazard

Amerikaanse CDC zegt dat Oekraïners behandelingsresistente infecties naar West-Europa meebrengen

oekraïne slagveld artsen gewonde soldaten
© AP / Evgeny Maloletka
Oekraïense militaire medici behandelen een soldaat in een veldhospitaal bij Donetsk, Rusland, 22 juni 2023
Bacteriële infecties die op het slagveld werden opgelopen, duiken op in Europese ziekenhuizen, meldde het Amerikaanse CDC.

Gewonde Oekraïense soldaten en vluchtende burgers brengen nieuwe stammen van antibioticaresistente bacteriën naar West-Europa met zich mee, volgens een recent onderzoeksdocument van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Al voorafgaand aan het conflict waarschuwden wetenschappers dat Oekraïne niet in staat zou zijn om toezicht te houden op de verspreiding van deze infecties en deze te beperken.

Het onderzoeksdocument, dat vorige maand werd gepubliceerd, meldde dat er zes verschillende antibioticaresistente infecties waren aangetroffen in het lichaam van een gewonde Oekraïense soldaat in een militair ziekenhuis in Duitsland. De soldaat had ernstige brandwonden opgelopen bij een voertuigbrand en was via ziekenhuizen in Dnipropetrovsk en Kiev naar Duitsland geëvacueerd.

Commentaar: En van TASS:
De gevallen van verdachte infecties bij het Oekraïense leger die moeilijk te behandelen zijn, houden hoogstwaarschijnlijk verband met de activiteiten van Amerikaanse biolaboratoria in Oekraïne, verklaarde Irina Jarovaya, plaatsvervangend voorzitter van de Doema.

"De biolaboratoria van het Pentagon in Oekraïne zijn hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de besmetting van Oekraïense soldaten," zei Jarovaya, medevoorzitter van de parlementaire commissie die de activiteiten van Amerikaanse laboratoria in Oekraïne onderzoekt.

Eerder publiceerde het Britse dagblad The Financial Times een artikel waarin stond dat artsen in een van de militaire NAVO-ziekenhuizen in Duitsland begin 2023 testmonsters van gewonde Oekraïense soldaten bestudeerden, om te concluderen dat ze besmet waren met ziekteverwekkers die resistent zijn tegen antibiotica.

Jarovaya merkte ook op dat er al bevestigingen waren dat de Verenigde Staten ongeautoriseerde medicijnen hadden getest op Oekraïense soldaten.

"Het is duidelijk dat het nu het geschikte moment is voor internationale experts, waaronder die van de Lancet-commissie, om zich serieus zorgen te maken over de monsterlijke biologische experimenten van het Pentagon," meent ze.

Jarovaya wees erop dat in overeenstemming met het Amerikaanse project met de codenaam UP-8, "laboratoria in Lvov, Charkov, Odessa en Kiev onder leiding van Amerikaanse militaire specialisten proeven uitvoerden op meer dan 4.000 militairen."

"Volgens de beschikbare gegevens stierven er gedurende de medische experimenten van het Pentagon alleen al in het laboratorium in Charkov ongeveer 20 Oekraïense soldaten, terwijl er nog eens 200 naar het ziekenhuis werden overgebracht," aldus Yarovaya.

De parlementaire commissie voor het onderzoek naar de Amerikaanse biolaboratoria in Oekraïne presenteerde na een jaar van onderzoek in april een rapport. Het rapport werd goedgekeurd tijdens vergaderingen van de Doema en de Federatieraad. Het uiteindelijke document bevatte een samenvatting van alle informatie over de militaire en biologische programma's van de VS in Oekraïne, alsmede de feiten en omstandigheden over de manier waarop de VS biologische programma's over de hele wereld uitvoert. Het parlementaire onderzoek leidde tot de ondubbelzinnige conclusie dat de biologische programma's van de Verenigde Staten een duidelijk tweeledig doel hadden en onder andere bedoeld waren voor militaire doeleinden.
De onbedoelde gevolgen van arrogantie. Zal er een soort echte pest in westerse landen uitbreken als gevolg van Amerikaanse hoogmoed?


Brain

Het Covid-narratief is gezakt voor de kritisch denken-test

denkvermogen
Op het hoogtepunt van de Covid-hysterie kwam ik verschillende keren variaties tegen van de meme "Het is geen pandemie; het is een IQ-test." Waarschijnlijk staken de makers daarvan de draak met degenen die gedupeerd waren door de reguliere berichtgeving over Covid.

In elk geval slaat die meme de plank volledig mis. Het essentiële probleem ging nooit over iemands IQ. Veel zeer intelligente mensen (in academische zin) slikten een zeer dubieus narratief, terwijl anderen met minder academische begaafdheid dat niet deden. De echte scheidslijn werd gevormd door het vermogen en de neiging om er kritisch over na te denken.

In een vorig artikel heb ik het basisconcept van kritisch denken uitgelegd, dat gedefinieerd kan worden als een rationeel oordeel over het appelleren aan geloof. Hieronder zet ik mijn eigen klassikale benadering ervan uiteen met betrekking tot de Covid-berichtgeving en het Covid-beleid.

De benaderingswijze werd afgeleid van het ooit zo populaire leerboek over kritisch denken van Browne en Keeley, Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking. Vereenvoudigd voor Japanse universiteitsstudenten die niet bekend zijn met het concept van kritisch denken, bestaat deze benadering uit een zestal vragen die allemaal zeer toepasselijk zijn op het officiële Covid-narratief. Voor Japanstaligen die dit lezen volgt hier een videolink waarin ik uitleg geef over mijn benaderingswijze.

Syringe

Duitse gezondheidsautoriteiten pleiten voor parlementaire commissie dat ze bijwerkingen van vaccins nog moeten evalueren omdat het er te veel zijn

Lothar/Heiko
© Epoch Times
Lothar Wieler en Heiko Rottmann-Großner voor de onderzoekscommissie van Brandenburg op 1 september.
De grote Duitse politieke partijen zullen de pandemierespons nooit onderzoeken, omdat ze er allemaal medeplichtig aan zijn. Over het hele politieke spectrum van de Bondsrepubliek staat het rechts-populistische Alternative für Deutschland alleen in zijn kritische houding ten opzichte van lockdowns en massavaccinatie, en alleen in het deelstaatparlement van Brandenburg hebben ze voldoende zetels om een onderzoekscommissie in te stellen naar de overtredingen tijdens de coronaperiode. Op vrijdag 1 september ontbood de door de AfD bijeengeroepen Brandenburgse Coronacommissie de chef van het Robert Koch-Instituut (RKI), Lothar Wieler (de Duitse Anthony Fauci) en Brigitte Keller-Stanislawski, hoofd van de afdeling Farmaceutische Veiligheid en Diagnostiek van het Paul-Ehrlich-Instituut (PEI). Ze werden zes uur lang ondervraagd over de coronavaccins.

Journalisten die maar al te gretig verslag deden van elke uitspraak van Wieler tijdens de coronapandemie, lieten zijn getuigenis voor de commissie vrijwel volledig links liggen. Een van de weinige uitzonderingen is Larissa Fußer, die uitgebreid verslag heeft gedaan bij Apollo News. Het beeld dat ze schetst is ongelooflijk: Noch het RKI, de Duitse volksgezondheidsautoriteit, noch het PEI, onze farmaceutische toezichthouder, hebben zelfs maar de meest elementaire stappen ondernomen om de frequentie of aard van vaccinatieletsels te evalueren, of zelfs maar de effectiviteit van de vaccins in het algemeen. Technische problemen, personeelstekorten en simpelweg de enorme hoeveelheid aan gegevens hebben het hen onmogelijk gemaakt om hun meest primaire taken uit te voeren.

Commentaar: Je kunt niet eens zeggen 'ze hebben gefaald.' Ze hebben het nooit geprobeerd.


Attention

EU-Wet inzake digitale diensten maakt einde aan vrije meningsuiting en rationeel onderzoek

EU-wet inzake digitale diensten
Vanaf vandaag, 25 augustus 2023, is de Europese Wet inzake digitale diensten (DSA) wettelijk van kracht voor alle zeer grote online platforms en zoekmachines, hostingdiensten en online bedrijven (met uitzondering van kleine - en microbedrijven die zijn uitgesloten onder Artikel 29 van de Verordening).

U kunt de 67 pagina's tellende verordening bekijken via deze link. De verordening is beschikbaar in verschillende talen. Dit is de Engelstalige versie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065

Het is onmogelijk om alle aspecten van de Wet inzake digitale diensten uit te leggen. Daarom zal ik me beperken tot de meest relevante punten met betrekking tot de zeer grote online platforms zoals X, Facebook, Instragram.... en de zeer grote online zoekmachines zoals Google, Modzilla, Edge ...

De EU heeft er bewust voor gekozen om de term "illegale inhoud" zeer ruim te definiëren.

De definitie van de term in de tekst van de verordening zelf verraadt niet de werkelijke bedoelingen ervan.

Artikel 3 (h) definieert de term als volgt:
"illegale inhoud": informatie die als zodanig of in verband met een activiteit, met inbegrip van de verkoop van producten of de verrichting van diensten, in strijd is met het recht van de Unie of het met het recht van de Unie verenigbare recht van een lidstaat, ongeacht het precieze voorwerp of de aard van dat recht

Commentaar: Lees ook: The EU's mass censorship regime is almost fully operational. Will it go global?
Eye 2

Orgaanhandel, pedofielennetwerken - De hel waar kinderen in terechtkomen die door de "Witte Engelen" van Oekraïne worden ontvoerd

oekraïne pedofiel

'Oekraïne ontvoert kinderen om ze te verkopen aan pedofielennetwerken'
Toen ik begon met mijn onderzoek naar de ontvoering van kinderen in Artjomovsk door Oekraïne, had ik geen idee van de mate waarin ik mensenhandel op internationale schaal op het spoor zou komen en de smerige methoden die worden gebruikt om kinderen te leveren aan pedofielennetwerken en orgaanhandelaren.

Flashback. In april 2023 interviewde ik Yulia, een vluchtelinge uit Artjomovsk, die me vertelde dat Oekraïense eenheden onder de naam "Phoenix" en "Witte Engelen" niet alleen mijnen hadden gelegd en hun gebouw hadden opgeblazen, maar ook kinderen in de stad ontvoerden. Deze informatie trok meteen mijn aandacht en ik besloot verder onderzoek te doen om uit te zoeken waarom Kiev op deze manier kinderen weghaalde bij hun ouders.

Op dezelfde dag dat ik dit interview afnam, ondervroegen Russische collega's een klein meisje uit Artjomovsk nadat de "Witte Engelen" hadden geprobeerd haar bij haar grootouders weg te halen met de bewering dat haar moeder dood was en dat ze haar naar Duitsland zouden brengen. Het was mij duidelijk dat deze door Oekraïne in Donbass ontvoerde kinderen vervolgens naar het buitenland werden gebracht voor allerlei soorten smerige praktijken, van orgaanhandel tot pedofielennetwerken. Omdat de inwoners van Donbass nooit in staat zijn geweest om hun rechten binnen de internationale gerechtelijke instanties te doen gelden ten aanzien van de oorlogsmisdaden die Oekraïne sinds 2014 tegen hen heeft begaan, geniet Kiev volledige immuniteit bij het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de misdaden die het mogelijk pleegt tegen de kinderen uit de regio.

Commentaar: Oekraïne is tevens de mondiale hoofdstad van draagmoederschap, wat op zich nogal verwerpelijk is, maar in het licht van bovenstaand rapport kun je je wel afvragen hoeveel van deze geboortes om andere redenen dan draagmoederschap plaatsvinden: De onderstaande video bevat een extreem verontrustende getuigenis over het oogsten van organen in Oekraïne:
Cow

Boeren in Nederland hebben laagste milieu-impact ter wereld

Nederlandse boer
© ANPDe Nederlandse agrarische sector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de wereld. Dat zegt ABN Amro na onderzoek. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke 'voetafdruk' van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst.

Commentaar: Zie ook: En: Koeien afmaken ter voorkoming van klimaatverandering


Beaker

Geheim Brits lab maakt nieuwe Covid-varianten en werkt aan een vaccin voor 'Ziekte X' om "volgende pandemie in de kiem te smoren"

Harries
© UKHSA
Prof. Dame Jenny Harries, Chief Executive van het U.K. Health Security Agency (UKHSA)
Een geheim laboratorium in Groot-Brittannië, dat gelinkt is aan het leger, maakt nieuwe varianten van Covid en werkt aan een vaccin voor 'Ziekte X' om de volgende pandemie "in de kiem te smoren," aldus de BBC. James Gallagher heeft meer informatie:
Een van de meest geheime centra voor wetenschappelijk onderzoek in Groot-Brittannië - Porton Down - wil de volgende pandemie "in de kiem smoren".

Ik ben door de ongelooflijk strenge beveiliging van deze afgelegen faciliteit gekomen om zeldzame toegang te krijgen tot de wetenschappers. Ze werken in het gloednieuwe Vaccine Development and Evaluation Centre. Hun werk bouwt voort op de reactie op Covid en is erop gericht om levens te redden en de noodzaak van lockdowns te minimaliseren wanneer een nieuwe ziekte de kop opsteekt

"Covid is natuurlijk niet eenmalig," zegt Prof. Dame Jenny Harries, Chief Executive van het U.K. Health Security Agency (UKHSA), dat deze laboratoria beheert.

"We zeggen dat het [Covid] het grootste incident voor de volksgezondheid van de afgelopen eeuw was, maar ik denk dat niemand van ons denkt dat het een eeuw zal duren voordat de volgende plaatsvindt. De combinatie van klimaatverandering, verstedelijking en mensen die dichter bij dieren leven - de bron van veel nieuwe ziektes die overgaan op mensen - betekent dat we te maken hebben met een 'toenemend risico.'"

Commentaar: We hebben niets te vrezen behalve dan een onderzoekslab dat op waanzin draait met als doel de covid-nachtmerrie te herhalen (en dit nog sneller te doen).


Telescope

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Twee

komeet
Ik weet dat ik in het vorige deel zei dat ik in dit deel meteen zou beginnen met de bespreking van filosofen en filosofie, maar nu ik mijn 400 pagina's tekst doorlees, realiseer ik me dat er eerst nog een paar andere onderwerpen aan bod moeten komen. Het zal duidelijk worden waarom het essentieel is om te weten wat er gaande was om volledig te begrijpen wie de Griekse filosofen waren en waar ze voor stonden.

Cú Chulainn: De komeet met de duizend gezichten

harige ster

Was de Ierse held Cú Chulainn eigenlijk een komeet?
Het waren de Egyptenaren die voor het eerst de beschrijving 'harige ster' gebruikten die vervolgens, in het Grieks, kometes of 'de harige' werd. Een niet-geïdentificeerde hiëroglief die jarenlang werd geïnterpreteerd als 'vrouw met verfomfaaid haar' kan in feite direct verwijzen naar een komeet, aangezien deze hiëroglief bijna identiek is aan die van de hemelgodin Nut, met uitzondering van de toevoeging van het wapperende haar. (Clube en Napier (1982), p. 167.)
In de Mesopotamische, Griekse, Egyptische, Keltische en Indiaanse mythologie (en andere) kunnen we de kenmerken van kometen ontwaren, hun hemelse 'Olympus,' om zo tot een enigszins redelijk begrip van hun avonturen te komen. De voorstellingen van goden in de vorm van dieren en goden met dierenkoppen zien we terug in de vele vormen en configuraties die de koppen en staarten van kometen aannemen, om nog maar te zwijgen van hun elektrische activiteiten. En natuurlijk waren sommige kometen aan de oeroude hemel regelmatige, herkenbare bezoekers, die de belangrijkste goden werden.

Uit elkaar vallende kometen kregen partners, kinderen en uitgebreide families. Kometen konden 'maagdelijke geboorten' hebben, ouders konden hun kinderen verslinden of omgekeerd. De naam van de belangrijkste komeet is terug te vinden in de verschillende culturen en de beschreven tijd, waarin de stichter van de dynastie van de goden in z'n eentje aan de hemel stond: de reuzenkomeet die misschien 70.000 jaar geleden het zonnestelsel binnenkwam. Naarmate de jaren verstreken, vermengden de verhalen zich op verwarrende manieren. Maar toch, de primaire kenmerken blijven duidelijk zolang de 'bovennatuurlijke' elementen er niet uitgehaald worden (iets wat ik zelf deed tijdens de begindagen van mijn onderzoekswerk). Mike Baillie geeft een voorbeeld aan de hand van de Keltische god Cú Chulainn:

Commentaar: Lees ook: Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Eén


Cloud Lightning

Toespraak geannuleerd van Nobelprijswinnaar die niet gelooft in klimaatcrisis

Dr. John Clauser
© Christine Olsson/TT News Agency/AFP/Getty
Natuurkundige Dr. John Clauser poseert na toekenning van de Nobelprijs voor Natuurkunde 2022 tijdens de uitreiking van de Nobelprijs in het Concertgebouw in Stockholm, Zweden, op 10 december 2022. De Co2 Coalitie zei deze week dat het Internationaal Monetair Fonds de toespraak van Clauser, die gepland stond voor 25 juli 2023, heeft geannuleerd.
Nobelprijswinnaar Dr. John Clauser, die kwesties rond klimaatverandering heeft betwist, kreeg onlangs te horen dat hij niet zal spreken voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF), volgens Co2 Coalition, een non-profitorganisatie die meent dat koolstofdioxide gunstig is voor de samenleving.

"Nobelprijswinnaar (Natuurkunde 2022) Dr. John Clauser zou donderdag een seminar over klimaatmodellen presenteren aan het IMF en nu werd zijn lezing per direct geannuleerd," aldus Co2 Coalition in een verklaring. "Volgens een e-mail die hij gisteravond ontving, heeft de directeur van het onafhankelijke evaluatiebureau van het Internationaal Monetair Fonds, Pablo Moreno, de flyer voor John's lezing van 25 juli gelezen en deze per direct geannuleerd. Technisch gezien werd de lezing 'uitgesteld,'" aldus de verklaring.

De aankondiging van de Co2 Coalition kwam kort nadat Clauser opmerkingen had gemaakt, waarin hij klimaatverandering betwistte tijdens een toespraak in Seoul, Zuid-Korea, op Quantum Korea 2023, een internationale conferentie gericht op de wereldwijde trends van innovaties van kwantumecosystemen uit de academische, overheids- en privésector.

Commentaar: Lees ook: Boiling ocean update: Florida sea temperature 'record' drops 15°F in just 48 hours