Levenseindekliniek Amsterdam
© ANP/Phil Nijhuis
De levenseindekliniek biedt werk aan 70 tot 80 mensen volgens een documentaire gemaakt door NTR

Commentaar: Zijn we nazi-Duitsland compleet vergeten? Begrijpen we dan echt niet dat dit hellende vlak waarop we ons bevinden het begin kan zijn voor het wegruimen van bepaalde groepen die de overheid onwenselijk acht? Waar ligt de grens? Een 'kenniscentrum' voor euthanasie bij kinderen tussen 1 en 12 jaar gaat overigens 1 januari 2017 formeel van start.

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte voorwaarden hulp kunnen krijgen als zij hun leven willen beëindigen. Het kabinet wil hiervoor in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken.
Een van de voorwaarden moet zijn dat een stervenshulpverlener met een medische achtergrond en een speciale opleiding de oudere begeleidt en het verzoek om het leven te beëindigen toetst.

De ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) schrijven dit woensdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet reageert daarmee op het rapport Voltooid Leven van de commissie onder leiding van Paul Schnabel.

Naast iemand met een medische achtergrond moeten er ook meerdere gesprekken plaatsvinden in het geval van zelfdoding, zegt Schippers in Nieuwsuur. "Ook een individueel gesprek zodat je weet dat de druk niet uit de omgeving komt." Tevens moet het gehele traject duidelijk gedocumenteerd worden.

Zorgvuldig

Schippers wil een zorgvuldig proces organiseren. "Het moet niet gaan om eenzame of depressieve mensen. Niet voor de mensen met problemen die je op een andere manier kan oplossen."

De minister noemt tevens de grote waarde om het leven te beschermen. Maar Schippers maakt duidelijk dat er mensen zijn "die wakker worden en denken 'ik ben weer niet dood'".

Steun

Naast de coalitiepartijen VVD en PvdA steunt ook D66 het voorstel. De partij wil samen werken met het kabinet aan een wet die dit mogelijk maakt. D66-Kamerlid Pia Dijkstra zei "blij verrast" te zijn door het voorstel. "Ik hoop dat we nu een goed maatschappelijk debat hebben, want te lang heeft de politiek weggekeken van de wens om zelfbeschikking van ouderen die hun leven voltooid achten."

De christelijke partijen zijn niet blij. "Het CDA vindt het zeer onzorgvuldig dat het kabinet het breed gedragen advies van de commissie-Schnabel om de huidige wetgeving in stand te laten naast zich neerlegt. Het CDA is tegen een verruiming van de euthanasiewet bij voltooid leven", laat Sybrand Buma weten.

Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie gaat het voorstel uit "van de mythe dat dit een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt".

De SGP noemt het voorstel een versterking van een negatief beeld over ouderen. Ook de SP steunt het voorstel niet. "De wens van een kleine groep kan tot druk leiden bij anderen die zich wellicht teveel voelen voor onze samenleving. Dat mag niet gebeuren", stelt SP-leider Roemer.


Commentaar: Dat is zeer waarschijnlijk de bedoeling. Ouderen mogen en kunnen niet meer rekenen op toereikende zorg omdat dit is wegbezuinigd, maar krijgen wel begeleiding bij euthanasie en zelfdoding.
Documentaires over 'nuttige idioten' die zich laten filmen tijdens het einde van hun leven en artikelen in de pers waarin wordt beweerd dat "duizenden [...Schippers] eeuwig dankbaar [...] zullen zijn" moeten de samenleving voorbereiden op de nieuwe wet en onze toekomstige samenleving mogelijk beheerst door de principes van eugenetica.

Hoogleraar Victor Lamme schreef daarom ook:
Dat soort sociale druk kan heel dwingend werken, bewust of onbewust, ook daar is legio wetenschappelijk bewijs voor. Onderschat niet de kracht van alle 'euthanasie-marketing' van de laatste jaren, met verenigingen als 'Uit Vrije Wil', die niet schromen marketingtrucs als celebrity endorsement toe te passen door op de website te pronken met BN-ers zoals Hedy d'Ancona, Mies Bouwman, Frits Bolkestein of Dick Swaab. Zo wordt het min of meer de norm om er een einde aan te maken als het allemaal wat minder wordt.

'Uitzichtloos'

De commissie-Schnabel bekeek op verzoek van de Kamer de maatschappelijke knelpunten en juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding voor mensen met een voltooid leven.

De conclusie was dat de bestaande euthanasiewet niet aangepast hoeft te worden om hulp bij zelfdoding om een niet-medische reden mogelijk te maken. Het kabinet vindt echter dat ook "ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag" een legitieme reden kan zijn om het leven te willen beëindigen.

Schippers en Van der Steur geven aan dat zij ruimte zien om duidelijke voorwaarden en criteria op te stellen zodat ouderen die klaar zijn met het leven, geholpen kunnen worden hun leven op waardige wijze af te sluiten. De procedures daarvan moeten lijken op de procedures in de euthanasiewet, die niet wordt gewijzigd.