Nobelprijswinnaar Ivar Giaever
Nobelprijswinnaar Ivar Giaever
Dat het klimaat verandert en dat de mens daar enige invloed op heeft, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Maar hoe groot de menselijke invloed is op de opwarming van de aarde, daarover bestaat nog steeds veel discussie. Binnen de wetenschap is men het er zelfs niet over eens of de extra uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen werkelijk zo schadelijk is voor het milieu. Het is tenslotte ook de bouwstof voor planten en daarmee voor al het leven op aarde.

De impact van het menselijk handelen op het klimaat is dus nog steeds een groot vraagteken, maar dat is voor de meeste politici geen reden om te stoppen met allerlei subsidies voor (quasi) duurzame energiebronnen die onder normale omstandigheden vaak onrendabel zijn. Dat is begrijpelijk, want als politicus maak je jezelf erg populair als je geld uitdeelt en dat ook nog eens doet voor 'de goede zaak'.

Miljarden euro's aan belastinggeld worden met alle goede bedoelingen geïnvesteerd in zaken die onder normale omstandigheden niet economisch zijn en waar slechts een kleine groep mensen beter van wordt. Een voorbeeld daarvan is de subsidie voor elektrische en hybride auto's, die veel duurder zijn om te maken. Valt het gunstige fiscale beleid voor dit soort auto's weg, dan zakken de autoverkopen als een pudding in elkaar.

Nobelprijswinnaar Ivar Giaever hield in 2015 in Landau een toespraak waarin hij een aantal populaire beweringen over klimaatverandering tegen het licht houdt. Luister en oordeel zelf.