Radioloog Frits Jansen
© FJ
Radioloog Frits Jansen
Was ons niet beloofd dat bij een vaccinatiegraad van 80 tot 85 procent het coronavirus overwonnen zou zijn? Vaccinatie zorgt juist voor meer varianten, zegt radioloog Frits Jansen in dit opiniestuk. Hij is bezorgd. ,,De eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het kabinet verstrekt wordt, vind ik zorgelijk.''


Commentaar: Zo schreef dokter Gaby:
Al in februari 2020, lang voordat de lockdowns in de westerse wereld hun intrede deden, legde iemand het verband tussen hoe componenten van het SARS-CoV-2 spike-eiwit (glycoproteine S) homoloog zijn (gelijke afstamming) aan sommige van onze menselijke retrovirussen - de virussen die in ons DNA zitten. Pfizers mRNA-vaccin is ontworpen om het SARS-CoV-2 spike-eiwit te produceren in het menselijk lichaam.

Verscheidene onderzoekers hebben onze aandacht gericht op het concept van virale recombinatie; als twee virussen elkaar ontmoeten, wisselen ze op zeer effectieve wijze genetisch materiaal uit en kan een nieuw gerecombineerd virus ontstaan uit deze uitwisseling. Vanwege de eigenschappen van ons eigen DNA, zouden we hier niet alleen te maken kunnen hebben met de komst van een nieuw gerecombineerd griepachtig virus (het coronavirus van het vaccin + een griepvirus in onze cellen), maar - in het ergste geval - met een recombinatie van een virus dat veel dodelijker is.

COVID Massavaccinatie-Experiment: Bereid U Op Het Ergste Voor Met Dit Gezondheidsprotocol
Lees ook:

Robert Malone, viroloog en immunoloog die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de mRNA-techniek, heeft voorspeld dat uitgebreide vaccinatie van de bevolking aanleiding zou geven tot het ontstaan van meer besmettelijke varianten van het virus. Ook heeft hij voorspeld dat er booster-vaccinaties noodzakelijk zullen zijn, die op termijn waarschijnlijk niet het gewenste resultaat zullen opleveren. Tot op heden heeft hij helaas gelijk gehad.

Het doorlopen van besmetting en/of ziekte veroorzaakt in het algemeen een meer langdurige immuunrespons en bescherming dan vaccinatie. Het is dus niet ondenkbaar dat juist een mix van gevaccineerden en ongevaccineerden in de bevolking een betere bescherming tegen het virus biedt dan uitsluitend een hoge vaccinatiegraad. Het inperken van vrijheden voor de groep ongevaccineerden door het invoeren van een QR-code, 3G en op termijn mogelijk 2G, vaccinatieverplichting op de werkvloer of huisarrest voor ongevaccineerden zal daarom juist averechts kunnen werken. Het hanteren van de exit-strategie van het kabinet om liefst een 100 procent vaccinatiegraad te bereiken zal onvoldoende zijn om het virus te beteugelen, bij een virus dat muteert en steeds minder gevoelig wordt voor de bestaande vaccins.

Zwalkend en inconsistent kabinetsbeleid

Het zwalkend en inconsistent kabinetsbeleid ten aanzien van bovenstaande problematiek stemt mij somber. Dansen met Janssen, hos in Den Bosch en vervolgens op 1,5 meter in de rij staan bij de slager met een mondkapje voor. Begrijpt u het nog? Ik niet meer. Ook de eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het kabinet verstrekt wordt vind ik zorgelijk. Als Hugo de Jonge beweert voldoende tijd te hebben om pas vanaf december aan te vangen met grootschalige booster-injectie, staat hij weer achteraan in de rij van Europese landen. Als de minister meldt dat het vaccin ook op lange termijn veilig is omdat er reeds honderden miljoenen mensen zijn gevaccineerd, heeft hij het weer niet begrepen.


Commentaar: Echter, is dit een uitstekende manier om de bevolking angst aan te jagen, omdat de overheid "het niet lijkt te snappen". Verwarring zaaien is er nog zo een. Wat als de overheid (die velen zien als een vaderfiguur) het niet weet? Dan is er paniek in de tent bij die mensen die hun kritisch denkvermogen hebben opgegeven en gekozen voor veiligheid: MindSpace, Psyops, and Cognitive Warfare: Winning the Battle for the Mind


Helaas bestaat er geen panklare oplossing voor de complexe coronaproblematiek. Waar ik wel van overtuigd ben is dat de bezuinigingen in de zorg van vele jaren mede oorzaak zijn voor het dreigende zorginfarct van dit moment. Hierbij is corona de pijnlijke druppel die de emmer doet overlopen. Regelmatig werd ik geconfronteerd met termen als efficiëntieslag, reorganisatie en bezuiniging. De praktische vertaling hiervan bestond in het algemeen uit het verrichten van meer werk met hetzelfde of geringer aantal mensen. De citroen in de zorg is al meer dan uitgeknepen.

Onvoldoende lering getrokken

Wat dat betreft heeft het kabinet onvoldoende lering getrokken uit de overbelasting van de zorg gedurende de eerste coronapiek in het voorjaar 2020. Er is nauwelijks extra geïnvesteerd in opleiding, personeel of maatregelen om het stijgende ziekteverzuim te beteugelen en de uitstroom van personeel terug te dringen. Hoewel de waardering voor zorgmedewerkers in de maatschappij gelukkig hoog is, zal een applaus of een eenmalige zorgbonus het tij niet keren. Er zullen ingrijpende, structurele maatregelen noodzakelijk zijn. Vanaf heden ruim investeren in de zorg zal voor de toekomst veel zorgleed en economische schade kunnen voorkomen. Het "vaccinatiepaard" en het "zorgpaard" zullen in harmonie samen de kar moeten trekken, anders wordt het tweespan onbestuurbaar.

De steeds meer ingrijpende maatregelen die het kabinet afkondigt om de huidige crisis het hoofd te bieden zal de polarisatie en tweedeling in de maatschappij doen toenemen. Laten wij in ieder geval begripvol en respectvol met elkaar om blijven gaan, gevaccineerd of ongevaccineerd. Op deze wijze kan onze samenleving ook werkelijk een SAMEN-leving blijven.

Frits Jansen is radioloog en werkte tot zijn pensionering een maand geleden 30 jaar bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven