Coronavaccinatie en maandelijkse levendgeborenen in Zwitserland
© BFS/DataHero
Coronavaccinatie en maandelijkse levendgeborenen in Zwitserland.

Waarom zien we een aanzienlijke daling van het aantal geboorten in Duitsland en Zwitserland - negen maanden na het begin van de coronavaccinaties?


Beïnvloeden coronavaccins de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid?

Een Israëlische studie die onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Andrology, leek een daling van 15% te hebben gevonden in de spermaconcentratie drie maanden na de mRNA-coronavaccinatie. De auteurs voerden aan dat de daling tijdelijk was, maar de gegevens toonden niet echt een herstel aan, alleen een breder betrouwbaarheidsinterval. Het betrof echter een zeer kleine studie (slechts 37 deelnemers), zonder controlegroep (om externe effecten uit te sluiten), terwijl in verschillende andere studies een dergelijke daling van de spermaconcentratie niet werd gevonden - sommige studies toonden zelfs een vermeende stijging, waaruit de complexiteit van dergelijke metingen blijkt.

In tegenstelling tot wat sommige sceptici van het coronavaccin beweren, heeft de recente Israëlische studie dus niet aangetoond dat de mRNA-coronavaccinatie de concentratie of de kwaliteit van het sperma vermindert. In feite is er momenteel geen sterk bewijs dat een dergelijk effect aantoont. Anderzijds kan een corona-infectie een tijdelijke invloed hebben op de kwaliteit van het sperma, maar dit is niet onverwacht na een infectie of ziekte.

Dit gezegd hebbende, roepen nieuwe geboortegegevens uit Duitsland en Zwitserland enkele ernstige vragen op. Beide landen registreerden een consistente daling van 10% tot 15% (vergeleken met de verwachtingen) in maandelijkse geboorten van januari tot maart/april 2022 (de meest recente beschikbare gegevens) - dat wil zeggen precies negen maanden na het begin van de massavaccinatie tegen corona in april/mei 2021onder de algemene bevolking (zie de grafieken hierboven en hieronder).

Hoe kan deze aanzienlijke daling worden verklaard? Is het te wijten aan gedrags- of aan biologische factoren?

De Duitse winterlockdown eindigde pas in mei 2021, terwijl de veel mildere Zwitserse lockdown al begin maart 2021 beëindigd werd. Uit gegevens uit Groot-Brittannië en New York bleek, dat er tijdens de eerste lockdowns begin 2020 10 tot 20% minder baby's werden verwekt. Het is dus mogelijk dat de daling van de Duitse en Zwitserse geboortecijfers een direct of indirect gevolg was van de lockdowns, hoewel de tijdschema's niet helemaal overeenkomen (geen daling eind 2021, noch eind 2020).

Met betrekking tot biologische factoren hebben Duitsland en Zwitserland beide in de zomer en vroege winter van 2021 twee corona-deltagolven gehad die van invloed kunnen zijn geweest op de geboortecijfers (bijvoorbeeld door een toename van miskramen), hoewel de daling van het aantal geboorten pas echt zichtbaar is vanaf januari 2022. Recente geboortegegevens uit andere landen, waaronder Groot-Brittannië en de VS, lijken nog niet beschikbaar te zijn (zie updates hieronder).

Hoe zit het met coronavaccinaties? Coronavaccinaties zouden invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid en conceptie, miskramen (vóór week 20, die normaliter 10% tot 20% van alle zwangerschappen treffen, soms onopgemerkt) en/of doodgeboorten (na week 20, die normaliter zo'n 0,5% van alle zwangerschappen treffen). Eerdere studies beweerden dat vaccinatie tegen corona geen effect had op doodgeboorten, maar een onafhankelijke heranalyse heeft uitgewezen dat de gegevens inderdaad wijzen op een toename met 30% van doodgeboorten.

Voorts zijn er wijdverbreide en officieel erkende meldingen van menstruatiestoornissen na vaccinatie (alleen al in Groot-Brittannië meer dan 30,000 meldingen); officiële meldingen van ongewenste voorvallen na vaccinatie, waaronder de dood van baby's die borstvoeding krijgen (alleen al in Duitsland meer dan 60 gemelde gevallen); een nog steeds onverklaarbare, tijdelijke toename van sterfgevallen onder pasgeboren in landen als Schotland; en meldingen door Oostenrijkse vroedvrouwen van een toename van complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling na coronavaccinatie. Intussen heeft Pfizer zijn vaccinatieproef met zwangere vrouwen zelfs nooit voltooid.

Theoretisch kunnen coronavaccins de conceptie en de zwangerschap beïnvloeden op directe manieren (b.v. door middel van de eierstokken of zaadcellen) of op indirecte manieren (b.v. door middel van immunologische, hormonale of vasculaire factoren, waaronder microbloedstolsels). Een officiële Japanse biodistributiestudie toonde aan, dat niet te verwaarlozen hoeveelheden lipide nanodeeltjes van het Pfizer mRNA-vaccin inderdaad in de eierstokken terechtkomen, maar er is momenteel geen bewijs dat dit de functie van de follikel in de eierstok op negatieve wijze beïnvloedt.

Het is ook mogelijk dat sommige vrouwen, wetende dat zij binnenkort zouden worden gevaccineerd, besloten hebben de zwangerschap uit te stellen. In dat geval zou men verwachten dat het geboortecijfer binnen een paar maanden weer zou stijgen.

Concluderend kan worden gesteld, dat de gegevens uit zowel Duitsland als Zwitserland een aanzienlijke daling met 10 tot 15% per maand te zien geven van het aantal levendgeborenen van januari 2022 tot ten minste april 2022. Deze daling zou het gevolg kunnen zijn van gedrags- of biologische effecten, waaronder de coronavaccinaties waarmee negen maanden eerder een aanvang werd gemaakt.

Gezondheidsautoriteiten en onderzoekers moeten dringend onderzoek doen naar de ware oorzaak of oorzaken van dit verschijnsel, op basis van gegevens uit andere landen met en zonder lockdowns en met en zonder mRNA-nanolipidevaccins.

Intussen heeft de directeur van de Deense nationale gezondheidsdienst onlangs toegegeven, dat het vaccineren van kinderen tegen corona "een vergissing" was en dat zij "het niet opnieuw zouden doen."
Updates
  • Een vergelijkbare daling van het aantal geboorten sinds begin 2022 is zichtbaar in Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Slovenië en Taiwan, maar blijkbaar niet in Californië (hoewel staten die een aanvankelijke lockdown-gerelateerde daling van het aantal geboorten zagen, mogelijk een latere opleving zien).
  • In Nieuw-Zeeland werd tot maart 2022 geen daling van het aantal geboorten per jaar waargenomen, maar de vaccinatie van de algemene bevolking begon daar pas in augustus/september 2021.
  • In sommige landen kunnen de geboortegegevens voor 2022 wellicht nog voorlopig zijn.
  • In de meeste landen behoorden zwangere vrouwen niet tot de vaccinatiegroepen die prioriteit genoten, maar vrouwen die in de gezondheidszorg werken doorgaans wel.
  • In veel landen daalden het aantal huwelijken en afspraakjes in 2020 en 2021 aanzienlijk, wat een daaropvolgende daling van het aantal geboorten zou kunnen verklaren, hoewel de plotselinge daling begin 2022 eigenaardig blijft. Een vergelijking met staten waar geen lockdowns golden, zal belangrijk zijn.
  • Doodgeboorten en late miskramen kunnen de daling van het aantal levendgeborenen niet verklaren. Als er al een verklaring is, kunnen alleen minder concepties of meer vroege miskramen (vaak onopgemerkt) dit verklaren.
Figuren

Zwitserland: Coronavaccinatie en maandelijkse levendgeborenen (2016-2022)

Coronavaccinatie en maandelijkse levendgeborenen in Zwitserland
© BFS/DataHero
Coronavaccinatie en maandelijkse levendgeborenen in Zwitserland.

Duitsland: Maandelijkse levendgeborenen, 2016-2022

Duitsland: Levend geboren kinderen 2016-2022
© Destatis/DataHero
Duitsland: Levend geboren kinderen 2016-2022
Duitsland: Maandelijks geboortecijfer (2010-2022), verwachting (rood) en feitelijk (blauw)
Duitsland: Maandelijks geboortecijfer (2010-2022),
© Destatis/RealTom
Duitsland: Maandelijks geboortecijfer (2010-2022), verwachting (rood) en feitelijk (blauw)
Zie: https://swprs.org/covid-vaccines-and-ferti