Welkom op Sott.net
din, 28 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Donut

Dr. Mark Hyman: "Suiker is acht keer zo verslavend als cocaïne"

Afbeelding
Suiker voorgoed van het menu schrappen kan volgens wetenschappers leiden tot depressie, angst en impulsief gedrag. Veel mensen proberen gezonder te eten door suikerrijke voeding op te geven, maar dat blijkt in de praktijk moeilijker dan gedacht.

Mensen kunnen even verslaafd raken aan suiker als aan drugs. Jordan Gain Lewis van The Conservation legt uit wat er in ons brein gebeurt als we suiker afzweren. Tien jaar geleden consumeerde de gemiddelde Amerikaan naar schatting 22 theelepels toegevoegde suiker per dag. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid staat gelijk aan zes theelepels.

Het is vandaag de dag bijna onmogelijk om bewerkte voeding te kopen waar geen toegevoegde suikers in zitten. Vaak onder gecamoufleerde namen zoals 'glucosestroop' of 'fructose'. Net als drugs zorgen die suikers ervoor dat ons beloningssysteem in het brein wordt gekaapt. 'Gebruikers' worden afhankelijk en kunnen niet meer zonder.

Commentaar: Voor meer informatie over de verslavende werking én de schadelijke effecten van suiker, zie:


Stock Down

Goed nieuws: Omzet McDonald's en Monsanto holt achteruit

McDonalds
© Wikimedia Commons
In een reeks van krantenkoppen en headlines die tot voor kort nog voor onmogelijk werden gehouden trekken mainstream economen aan de alarmbel over de financiële achteruitgang van zowel fastfood gigant McDonald's als de biotech moloch Monsanto.

CNN vraagt: "Is McDonald's de gedoemde?" Business Insider verklaart naar aanleiding van het ontslag van McDonald's CEO: "McDonald's is het in Amerika aan het verliezen".

Wat gebeurt er allemaal?

Health

Studie: Fluoride in drinkwater gelinkt aan depressie en gewichtstoename

fluoride water
In verschillende landen wordt fluoride nog op grote schaal toegevoegd aan drinkwater. Daarnaast bevatten veel tandpasta's fluoride. Uit een nieuwe studie is gebleken dat fluoride depressie en gewichtstoename kan veroorzaken, zo meldt het gezaghebbende BMJ.

In gebieden in Engeland waar het meest wordt gefluorideerd hebben mensen 30 procent vaker last van een traag werkende schildklier. Dat zou inhouden dat 15.000 mensen onnodig lijden aan schildklierproblemen, die kunnen leiden tot depressie, gewichtstoename, vermoeidheid en spierpijn.

Afgelopen jaar publiceerde Public Health England een rapport waarin staat dat fluoride 'een veilige en effectieve' manier is om tandgezondheid te verbeteren. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Kent blijkt juist dat het aantal gevallen van een trage schildklier piekt in gebieden waar veel wordt gefluorideerd.

Commentaar: Gelukkig wordt er in Nederland geen fluoride meer toegevoegd aan drinkwater.


Attention

Asbest eist jaarlijks minstens 107.000 mensenlevens

Afbeelding
© Photo News
Asbest gevonden in bodem Kapelle-op-den-Bos bij de sporthal van Eternit, 2011.
Asbest: ooit een wondermiddel, sinds 2005 volledig verboden in Europa. Toch is het sterk isolerende materiaal nog steeds aanwezig in overheidsgebouwen en private huizen, en eist het duizenden mensenlevens per jaar. "Europa heeft een plan nodig om asbest op een veilige manier te verwijderen."

"Duizenden mensen zijn gestorven, sterven of zullen nog sterven als gevolg van asbest", zegt Francisco Puche van Málaga Amianto Cero, een Spaanse anti-asbestalliantie. "Het is een grote en onbekende factor, en de gevolgen ervan worden massaal verzwegen."

Hij wijst in zijn eigen stad op een aantal watertanks op het dak van een gebouw, opgetrokken uit cement waarin asbestvezels verwerkt zijn. Maar vooral wijst hij op het gevaarlijke "spinnenweb" van asbest waarin veel mensen, vaak onbewust, verwikkeld zijn.

Asbest is nog steeds aanwezig in duizenden kilometers waterleidingen, openbare en particuliere gebouwen, magazijnen, tunnels, machines, schepen en treinen, niettegenstaande het geleidelijk aan wordt vervangen door andere materialen.

Puche waarschuwt voor de gevaren als mensen aanpassings- of breekwerken uitvoeren in materialen die asbest bevatten. Als asbest breekt, komen er fijne vezels vrij die zich via de luchtwegen of de mond ophopen in het lichaam.

Hij pleit bij Europa voor richtlijnen om op een veilige manier asbest te verwijderen. Asbest is in Europa verboden, maar nog vaak aanwezig in oudere gebouwen. Ondanks het verbod, blijft het gezondheidsrisico dus erg groot.

Health

Strijd tegen ALS krijgt impuls dankzij nieuw ontdekt gen

Afbeelding
© Tom Maniatis / Columbia University Medical Center
Nieuw onderzoek biedt hoop voor ALS-patiënten. Wetenschappers hebben een gen ontdekt dat met de ziekte geassocieerd kan worden. Het is mogelijk een nieuw aanknopingspunt voor een ziekte die in veel gevallen fataal is.

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een ziekte die de zenuwcellen die de spieren aansturen, aantast. Hierdoor zijn ALS-patiënten geleidelijk aan niet langer in staat om hun spieren aan te sturen. Soms is ALS erfelijk en krijgen meerdere mensen in een familie de ziekte. We spreken dan van 'familiaire ALS'. Maar de ziekte kan ook opduiken zonder dat er een familiaal verband wordt gevonden. Dan spreken we van 'sporadische ALS'. Dit is de meest voorkomende vorm van ALS.

Genen

Hoewel wetenschappers het er wel over eens zijn dat ook sporadische ALS zijn oorsprong vindt in genetische mutaties, zijn ze er tot op heden nauwelijks in geslaagd om die gemuteerde genen aan te wijzen. Van slechts een handjevol genen is bekend dat ze zeker verband houden met sporadische ALS. En nu kunnen onderzoekers daar een nieuw gen aan toevoegen: TBK1.

Apple Green

GMO appel 'goedgekeurd' voor consumptie in Amerika

Afbeelding
Het lijkt alsof het niet uitmaakt hoe de bevolking denkt over GMO (genetisch gemodificeerd organisme).

Corporates zoals Monsanto en andere biotechbedrijven zijn als ongrijpbare monsters. Onverstoord vervangen ze door de natuur aangeboden voeding met door hen in laboratoria ontworpen GMO producten, met alle gevolgen van dien.

Een land als Amerika hebben ze volledig in de zak en daar werd dan ook vorig jaar november zonder één enkel probleem de GMO aardappel goedgekeurd voor commerciële verbouwing.

Daar is nu een ander product bijgekomen: De GMO appel. Ook deze kreeg in no time goedkeuring.

Commentaar: Zie ook: 300 wetenschappers: "Genetisch gemodificeerd voedsel niet bewezen veilig"
In het geval van de genetisch aangepaste appel schreven sommige media dat het fruit veilig is voor consumptie. "Maar er is geen enkele onafhankelijke studie uitgevoerd naar de veiligheid van dit product," zei voedselwetenschapper Michael Hansen van belangenvereniging Consumers Union. "De media zouden veel nauwkeuriger verslag moeten doen over zulke onderwerpen. We zien maar heel weinig kritische berichtgeving over de nadelen van dergelijke gewassen en het gebrek aan onafhankelijke studies."

Als wetenschappers onderzoek willen doen naar commerciële producten, worden ze door fabrikanten vaak verplicht om een contract met geheimhoudingsclausule te ondertekenen. Op deze manier oefenen ze een grote invloed uit op de conclusies van onderzoeken en dat is volgens de wetenschappers onaanvaardbaar.Health

300 wetenschappers: "Genetisch gemodificeerd voedsel niet bewezen veilig"

Afbeelding
In een oproep hameren 300 wetenschappers erop dat genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) niet bewezen veilig zijn. De zogenaamde consensus in de wetenschappelijke gemeenschap is een 'kunstmatige constructie die ten onrechte overgenomen wordt', schrijven ze.

De wetenschappers reageren op de goedkeuring voor verkoop van een genetisch aangepaste appelsoort in de Verenigde Staten. De oproep is verschenen in het tijdschrift Environmental Sciences Europe.

De media hebben ten onrechte gemeld dat de wetenschap het erover eens is dat dergelijke producten geen gevaar vormen. "Vooraanstaande onderzoeksinstituten erkennen dat bepaald genetisch aangepast voedsel aanzienlijke risico's met zich mee kan brengen," aldus Doug Gurian-Sherman van de niet-gouvernementele organisatie Center for Food Safety. "Helaas citeren sommige media selectief uit de vakliteratuur en schrijven ze hun artikelen niet met kennis van zaken."

In het geval van de genetisch aangepaste appel schreven sommige media dat het fruit veilig is voor consumptie. "Maar er is geen enkele onafhankelijke studie uitgevoerd naar de veiligheid van dit product," zei voedselwetenschapper Michael Hansen van belangenvereniging Consumers Union. "De media zouden veel nauwkeuriger verslag moeten doen over zulke onderwerpen. We zien maar heel weinig kritische berichtgeving over de nadelen van dergelijke gewassen en het gebrek aan onafhankelijke studies."

Health

Gewrichtspijn bij ouderen onderschat

Afbeelding
Ouderen zijn geneigd te denken dat gewrichtspijn nu eenmaal hoort bij het ouder worden. Als ze wel bij de huisarts komen, dan worden pijnklachten en functionele beperkingen niet altijd voldoende herkend en behandeld, met name als er ook andere chronische aandoeningen aanwezig zijn.

Het is aannemelijk dat deze combinatie van klachten sterk van invloed kan zijn op het dagelijks functioneren, daarom bracht Lotte Hermsen het lichamelijk en sociaal functioneren van ouderen met gewrichtspijn en andere chronische aandoeningen in kaart. Hermsen promoveert 19 februari bij VUmc.

Op tweede plaats

Ongeveer de helft van alle ouderen van 65 jaar of ouder heeft dagelijks last van gewrichtspijn. Vaak gaat dit gepaard met andere chronische aandoeningen, zoals diabetes of hartritmestoornissen. De behandeling van deze chronische ziekten krijgt vaak de prioriteit waardoor gewrichtspijn op de tweede plaats komt. En dat terwijl de pijn veel invloed heeft op de mobiliteit, de zelfredzaamheid en het sociale leven van ouderen.

Cheeseburger

Studie: Junkfood is dodelijker dan oorlog, hongersnood en genocide

junkfood
© youthvoices.net
We weten allemaal wel dat junkfood slecht voor je is, maar je beseft je waarschijnlijk niet hóe slecht het is. Wetenschappers van de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales in Australië hebben ontdekt dat junkfood ingrijpende veranderingen in het brein veroorzaakt. Deze veranderingen maken junkfood 'dodelijker dan oorlog, hongersnood en genocide'.

Makers van junkfood weten dat het voedsel erg verslavend is. De Australische studie bewijst datjunkfood het gedrag verandert door zo goed als permanente veranderingen in het brein te veroorzaken.

Hoewel het onderzoek is uitgevoerd op ratten, zijn de hersenveranderingen ook voor ons mensen belangrijk. Zowel bij ratten als bij mensen wordt het genotsaspect van voedsel afgewogen in de orbitofrontale cortex.

Health

Bewegen verkleint kans op hartziekten

Afbeelding
Vrouwen op middelbare leeftijd die een paar keer per week lichamelijk actief zijn hebben een kleinere kans op hartziekten, een beroerte en bloedproppen dan inactieve vrouwen. Meer bewegen lijkt het risico niet nog verder te verlagen.

Onderzoekers van de University of Oxford komen tot die conclusie. Vrouw die zich twee tot drie keer per week flink inspannen - met zweten en een versnelde hartslag tot gevolg - hebben een 20 procent kleinere kans dan vrouwen die minder of helemaal niet bewogen. Activiteiten die samenhingen met een lagere risico waren onder andere wandelen, tuinieren en fietsen.

Meer bewegen

"Inactieve middelbare vrouwen zouden moeten proberen om regelmatig te bewegen", verteld onderzoeker Miranda Armstrong. "Om hart- en vaatziekten te voorkomen hebben vrouwen echter helemaal niet zo overdreven veel beweging nodig. Ons onderzoek laat zien dat ze heel vaak inspannen weinig toegevoegde voordelen heeft boven regelmatig inspannen."