Verborgen MachtenS


Airplane

MH17: het moét de BUK-optie worden...!?!

mh17
Tja, en dan het nieuws van vandaag... Gebracht door RTL-teletekst en NOS-teletekst en het NOS-journaal... Wat valt je op...? Nadat de uiterst onafhankelijke geheime dienst van Oekraïne het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) had 'getipt' over de mogelijkheden van bewijsmateriaal van een vervoerde BUK-raket en 'een afgeluisterd telefoongesprek' had overhandigd, blijkt het OM, als een geil hondje achter deze optie aan te rennen...

Zoals je weet doet het OM, onder leiding van hoofd-officier Fred Westerbeke, vanuit strafrechtelijke zin, onderzoek naar de oorzaak van de ramp met de MH17-Boeing 777. Maar velen menen, dat de tip van de geheime dienst van Oekraïne, over de BUK-raketoptie, een uiterste poging is van de pro-Amerikaanse-regering in Kiev, om het Nederlandse onderzoek te dirigeren richting de BUK-optie.

Oproep... Waarom in hemelsnaam een EENZIJDIGE oproep...

Elk kind dat de oproep van het OM leest, kan zien, dat deze uiterst misleidend is! Want als je getuigen oproept, van slechts één van de mogelijke opties, namelijk de mogelijke BUK-optie-getuigen, dan zeg je toch tegelijk dat je niet geïnteresseerd bent in de ándere optie...??

Maar: Waar al wel getuigen van zijn... waar wij en vele andere media wel al getuigen van hebben laten zien. Zéér betrouwbare getuigen, die nota bene door de BBC zijn verzameld! Waarom horen we niets van het OM over deze veel neutralere optie dan de Oekraïense geheime dienst, waar CIA-adviseurs zeer waarschijnlijk de dienst uitmaken?!

Commentaar: Zie ook de volgende artikelen van SOTT redacteuren Joe Quinn en Niall Bradley:


Alarm Clock

SOTT Focus: Holocaust 2.0: ultieme beslissingen van het geweten

[D]e hele wereld was vreemd en onrustbarend geworden. Afgezien van de fascinerende regels die ik kende, had het grote spel andere geheime regels en het was me niet gelukt deze te vatten. Het moest iets bedrieglijks en kwaadwilligs hebben. Waar kon men stabiliteit en veiligheid, geloof en vertrouwen vinden, als wereldaangelegenheden zo misleidend konden zijn? Als triomf na triomf leidde tot de allergrootste ramp en de werkelijke regels van de geschiedenis alleen achteraf onthuld werden met een verpletterende uitkomst? Ik staarde de afgrond in. Ik voelde een zielsangst voor het leven.
haffner
Sebastian Haffner
Zo beschreef een jonge Duitse man zijn ervaringen met de gebeurtenissen die leidde tot nazi Duitsland. Hij heette Sebastian Haffner. Hij werd later journalist en historicus en zijn memoires Defying Hitler geven een openhartig en inzichtgevend perspectief van de werkelijke impact van nazisme: de invloed op de innerlijke levens van de mensen die het meemaakten.

Boeken zoals Defying Hitler zijn essentieel als we als een species ooit zullen leren hoe we ons losmaken van de ogenschijnlijk eindeloze cycli van overvloed, onwetendheid, onderdrukking en wederzijdse vernietiging. Droge militaire geschiedenis, politieke memoires, theoretische analyses, krantenartikelen - dit alles kan belangrijke details verschaffen, maar komt niet tot de kern. Het is verstoken van de essentie, het wezenlijkste van de situatie dat het laat meetellen. In het kort, het ontbeert psychologische diepgang.

Commentaar: Voorheen in deze serie:

Holocaust 2.0: Coming soon!

Holocaust 2.0: Welcome to the jungle

Zie ook:

Holocaust 2.0: Eugenics and the War on Terror


Bug

Steekt antisemitisme de kop op?

Afbeelding
Sommig nieuws doet vermoeden dat een tweede Holocaust op komst is. Journalist-auteur Robert Fantina ontwaart een ander patroon. Hij noemt de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu zelfs eerste moordenaar. "Er valt iets voor te zeggen dat de barbaarse massamoord van Israël afgelopen zomer een keerpunt was. Het oude verhaal van het arme, kwetsbare, kleine Israël dat louter streeft naar overleving, is voorbij."
Als je sommige nieuwsberichten erop naleest, zou je geloven dat er een tweede Holocaust in aantocht is. Antisemitisme, zo wordt ons grimmig verteld, steekt de kop op in een sinds nazi-Duitsland ongeziene mate. Dat vormt niet alleen een dreiging voor Joden, maar ook voor vrijheidslievende mensen overal ter wereld.

Het is wederom tijd voor een reality check. Verzet tegen de Israëlische politie is niet hetzelfde als antisemitisme. Auteur en docent Norman Finklestein, zoon van Holocaustoverlevenden, formuleerde het kort en bondig in 2006, toen hij het volgende zei: "Telkens wanneer Israël geconfronteerd wordt met een pr-debacle, luiden haar apologeten het alarm dat er een 'nieuw antisemitisme' in aantocht is." Laat ons kijken naar enkele recente gebeurtenissen die het huidige antisemitisme in alle hevigheid hebben doen oplaaien.

Commentaar: Holocaust 2.0 in een andere vorm:


Heart - Black

Hysterie: 2 "vermoedelijk Marokkaans" uitziende jongens reden ontruiming Maagdenhuis door ME?

Afbeelding
Machtsvertoon en "een duidelijke daad van racisme". "Een 16-jarige Marokkaanse jongen en zijn broertje [hadden] tijdens één van de paneldiscussies hun ervaringen met institutioneel racisme met het publiek ... gedeeld”, maar werden de reden voor ontruiming
Wel erg abrupt was het besluit van het College van Bestuur om het Maagdenhuis twee dagen eerder dan gepland te ontruimen. En het wantrouwen jegens dit bestuur groeit slechts nadat een screenshot van de dagvaarding is verschenen waar te lezen valt hoe een staflid de aanwezigheid van twee jonge "vermoedelijk Marokkaans" uitziende jongens als een reden voor ontruiming aandroeg.
Vandaag liepen ruim duizend studenten en docenten in een protestmars tegen het College van Bestuur (CvB). Na alle heftige belevenissen hebben ze voor het CvB nog maar één boodschap: het is tijd om op te stappen. In een open brief die op dezelfde dag in het NRC Handelsblad is verschenen, eisen 300 hoogleraren en docenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een nieuw universiteitsbestuur nadat het Maagdenhuis op bevel van het CvB is ontruimd door de politie en de ME. De brief is geschreven door UvA-hoogleraar Ewald Engelen en universitair hoofddocent Olav Velthuis.

Goodwill

Voor de studenten en docenten die de afgelopen zes weken in het Maagdenhuis De Nieuwe Universiteit hebben opgezet, was de ontruiming een onaangename verrassing. In de ochtend van zaterdag 10 april zetten politietroepen en de ME met veel machtsvertoon studenten en docenten uit het pand, en deden negen aanhoudingen. Zes mensen zitten nog vast. De studenten en docenten waren al van plan om na de viering van het slotfestival Festival der Wetenschappen dat afgelopen weekend zou plaatsvinden, op maandag 13 april het pand vrijwillig verlaten, en hun strijd voor democratisering van het onderwijs daarbuiten voort te zetten.

Commentaar: Niet alleen is het bijzonder pijnlijk voor deze jongens, maar voor eenieder die ziet wat hier gaande is.
Dit jaar vieren we 70 jaar bevrijding, maar het lijkt erop dat we opnieuw met open ogen in de val lopen. Zullen we dan nooit leren van de geschiedenis? Duidelijker kan het niet worden. Een universiteit die een zwarte lijst van 'dissidente werknemers' opstelt en de oproerpolitie afstuurt op zijn studenten en docenten, waar doet dat ons aan denken?

Lees daarom: Zie ook: 'Hardhandige behandeling': Maagdenhuis ontruimd - Meer dan 10 ME bussen en politie te paard opgetrommeld


Whistle

Beste van het Web: Dokken Duitsland!: Grieken willen herstelbetalingen voor WO2

Afbeelding
© EPA/Friso Gentsch
Om de huidige crisis in de Europese Unie te begrijpen, helpt het als je weet wat er in de jaren 1930 in Europa gebeurde, en hoe beide crises invloed hebben gehad op de betrekkingen tussen Duitsland -het centrum van het Europese economisch stelsel- en de periferie, waarbij we ons in dit artikel concentreren op Griekenland, en met ook nog enige opmerkingen over de betrekkingen tussen Duitsland en Spanje in beide historische tijdvakken.
In Duitsland leidde de eerste crisis, die gedeeltelijk het gevolg was van de enorme opgehoopte openbare schuld (die het resultaat was van de eisen van de landen die de Eerste Wereldoorlog gewonnen hadden en die van Duitsland herstelbetalingen wilden voor de tijdens de oorlog aan de vijanden toegebrachte schade), ertoe dat een nazi-regering onder leiding van Hitler gekozen werd. De enorme bezuinigingen op de publieke uitgaven, nodig voor het betalen van de schuld, en de hervormingen van de arbeidsmarkt die leidden tot de groei van de door deze bezuinigingen veroorzaakte werkloosheid, veroorzaakten een afkeer van de bevolking jegens de partijen die deze maatregelen opgelegd hadden en voerden tot de eerste verkiezing van een nazi-regering in Europa. We mogen niet vergeten dat het nazisme op democratische wijze in Duitsland aan de macht kwam, dankzij haar electorale aantrekkingskracht (en ook door de verdeeldheid aan linkerzijde, in concreto tussen de sociaaldemocratische SPD en de communistische KPD).

Commentaar: Het gaat niet zozeer om klassen-conflicten in de traditionele betekenis. Het gaat in werkelijkheid om twee groepen: de psychopathische en uiterst hebzuchtige klasse en de klasse van normale mensen die vrede en welvaart wensen.

Zie ook: Juice Rap News: The EuroDiVision Contest - What to do about 'Austerity Measures'? Decolonize Europe!


Dollar

Verlichting 'hatelijke schuld'?: Grieks parlement onderzoekt wettelijkheid schulden

Afbeelding
© WikiMedia CommonsDe oprichting van een onderzoekscommissie over de Griekse schulden is een initiatief van Zoi Konstantopoulou, voorzitter van het parlement
Het Griekse parlement heeft een onderzoekscommissie van experts opgericht onder leiding van de Belg Eric Toussaint, voorzitter van het Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde. Die gaat de wettelijkheid van de schulden van de voorbije jaren toetsen.
Het Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM-Comité voor de afschaffing van de Schuld van de Derde Wereld) heeft al deelgenomen aan een gelijkaardige onderzoekscommissie in Ecuador in 2007. Na de eerste verkiezing van president Rafael Correa in januari 2007 stelde de nieuwe regering vast dat een aanzienlijk deel van de door de vorige regeringen aangegane schulden niet wettelijk was afgesloten, onder meer met verborgen niet-onderhandelde voorwaarden of onder valse voorwendselen aan het parlement werden voorgelegd.

De regering van Ecuador was van oordeel dat dergelijke schulden niet op de bevolking kunnen verhaald worden, maar dat de leners zelf de risico's van hun roekeloze leningen moeten dragen. Het IMF, de Wereldbank en een aantal privé financiële instellingen zagen zich verplicht toe te geven dat de analyse van deze commissie correct was. Ongeveer 70 procent van alle aangegane schulden van de vorige regeringen werden daarop heronderhandeld, wat Ecuador een aanzienlijke schuldverlichting opbracht.

Commentaar: Volgens Zerohedge was het al grotendeels bekend dat de nieuwe Griekse regering de wettelijkheid van 'odious debt' zou onderzoeken. Zal dit een proefzaak voor andere Europese landen worden? De trojka zal echter niet snel opgeven.


Attention

Schande!: geen kinderbijslag als kinderen in Australië niet gevaccineerd worden

Afbeelding
De Australische eerste minister Tony Abbott heeft gewaarschuwd dat ouders die hun kinderen niet vaccineren, bepaalde familiale toelages niet meer zullen krijgen.

Sommige ouders willen hun kinderen niet inenten omdat ze denken dat de vaccinatie schadelijk is voor hun kind. In bepaalde landen in Europa en de VS duiken daardoor ziektes die voordien zo goed als verdwenen waren opnieuw hun op, bijvoorbeeld de mazelen of kinkhoest.


Commentaar: Volgens dr. Robert Rowen neemt de 'kunstmatige immuniteit' van gevaccineerden na verloop van tijd af, waardoor een hele generatie kwetsbaar is voor ziektes waar het lichaam mogelijk geen raad mee weet.
Ouders die hun kinderen weigeren te vaccineren krijgen de schuld van mazelenuitbraken, terwijl uit Chinese en Amerikaanse gegevens het tegenovergestelde blijkt, aldus Rowen.

'Geen inenting, geen geld', zei de conservatieve premier tegen journalisten. 'Het gaat om een belangrijke maatregel voor volksgezondheid. Het is belangrijk dat onze families en onze kinderen zo veilig mogelijk zijn.'


Commentaar: Hét toverwoord van overheden voor onderdrukking: veiligheid.


Ouders die op dit moment vaccinatie weigeren, krijgen daarvoor een clausule, maar behouden wel een reeks toelages die tot 15.000 Australische dollar (10.800 euro) kunnen bedragen per jaar per kind. Als de nieuwe maatregel goedgekeurd wordt, krijgen de ouders deze toelages in de toekomst niet meer.

De nieuwe regelgeving zou in 2016 van kracht worden. In Australië is 90 procent van de kinderen tussen één en vijf gevaccineerd. De afgelopen jaren stijgt echter het aantal niet ingeënte kinderen.

Commentaar: Zie ook: Goed advies! "Laat je kinderen niet vaccineren", zegt Amerikaanse arts


Snakes in Suits

'Hardhandige behandeling': Maagdenhuis ontruimd - Meer dan 10 ME bussen en politie te paard opgetrommeld

Afbeelding
© ANPTranen en 'buitensporig geweld' tijdens de ontruiming van het Maagdenhuis
De bezetting van het Maagdenhuis is voorbij. De Mobiele Eenheid arriveerde rond tien uur vanochtend met meer dan tien busjes op het Spui en ontruimde het pand. Negen mensen zijn aangehouden. Ongeveer vijftig studenten doen een sit-in op het plein en lijken daar het door hen geplande festival voort te zetten. Agenten staan er omheen.
Bij de ontruiming zijn negen mensen aangehouden. Zij werden opgepakt voor onder meer belediging van agenten, belemmering en het gooien van een verfbom naar een van de politiepaarden. Dat heeft de politie laten weten. 'Wij waren er zeker niet op uit om geweld te gebruiken als dat niet nodig is', aldus politie over de hardhandige behandeling waar studenten over klaagden.

De ME is aan het afschalen en laat studenten momenteel het festival op het plein voortzetten, maar wil niet zeggen voor hoe lang. 'We geven ze even rust omdat we ons kunnen voorstellen dat het voor hen best emotioneel is', aldus politiewoordvoerder Ellie Lust. Dat het regent helpt ook bij het opbreken van het festival, erkent de politie. 'De regen is onze beste vriend.' Sommige studenten die werden afgevoerd zijn later weer vrijgelaten. Bezetters zeggen dat er ook een docent is gearresteerd.


Commentaar: Het is curieus dat de media spreken over 'bezetters'. Dat woord roept nog altijd associaties op met de nazi-bezetting tijdens WO2. Waarom bezigt de media dergelijke taal? Een vorm van newspeak?
Newspeak is een fictieve taal in George Orwells roman 1984. Het is een taal die wordt gecreëerd en gecontroleerd door de totalitaire staat als een instrument om de vrijheid van gedachte en concepten die een bedreiging voor het regime vormen, zoals vrijheid, zelfexpressie, individualiteit, en vrede, te beperken. Elke vorm van denken die zou kunnen afwijken van de concepten van de partij wordt beschouwd als thoughtcrime (gedachtemisdaad).

Heart - Black

SOTT Focus: Het traumatiseren van een hele generatie - De stem en lijdensweg van kinderen in de oorlog tegen het Donetsbekken

Oorlog tegen Donetsbekken
© Dni.ruTerwijl kinderen van vrede dromen, is oorlog wat zij ervaren en waaronder zij lijden.
Een aantal weken geleden schreef ik een artikel over sommige moedige vrouwen die het lef hadden om zich uit te spreken over fascisme in Oekraïne. Er is echter een andere groep die zichzelf niet kan verdedigen en die zelfs minder toegerust is om om te gaan met het leven in een oorlogszone: kinderen.

De relatief vredige wereld die de kinderen van Oost-Oekraïne kenden voor de 'Maidan' is al lang vergaan. Doordat ze constant bombardementen meemaken, in bunkers leven, soms zonder één ouder of beide ouders, en getuigen zijn van verschrikkelijke taferelen lopen deze kinderen zulke geestelijke littekens op dat zelfs met de juiste aandacht en zorg het lang zal duren voordat deze geheeld zijn. Mijn eigen schoonmoeder was 6 jaar toen het Duitse leger Parijs tijdens WO2 snel onder de voet liep. Alhoewel de aanval kort duurde is zij voor het leven getekend met chronische nervositeit en paniekaanvallen vanwege het trauma van de bombardementen, sirenes en bunkers. Denk nu eens aan de kinderen in het Donetsbekken en de voortdurende terreurcampagne die de junta van Kiev er voert - al bijna een jaar en met weinig respijt in zicht.

President Porosjenko is zich er volledig bewust van dat hij kinderen in het Donetsbekken laat lijden. Dit werd heel duidelijk toen hij vorig jaar een speech vol haat hield in de Rada (het parlement van Oekraïne):
...wij [in Oekraïne] zullen werk hebben - zij [in het Donetsbekken] niet. Wij hebben een pensioen - zij niet. Wij zullen voor onze kinderen en ouderen zorgen - zij niet. Onze kinderen gaan naar school, naar peuterspeelzalen - hun kinderen zitten in kelders. Zij weten niet hoe ze dingen moeten organiseren of doen. Zo zullen we uiteindelijk deze oorlog winnen.

Coffee

Meer dan symbolisch: Tsipras op bezoek bij Poetin - Concrete afspraken gemaakt

Afbeelding
Het bezoek van de Griekse eerste minister Alexis Tsipras aan Russisch president Vladimir Poetin op 8 april werd door de leiders van de EU-instellingen met argwaan afgewacht. Het bezoek is vooral symbolisch, maar er zijn ook een aantal concrete afspraken gemaakt. We spraken erover met Bruno Tersago, onze correspondent in Athene.
In een recente tweet riep Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) de Griekse eerste minister op om niet naar Rusland te gaan 'omdat de EU er toch is om Griekenland te redden'. "Daar denken de Grieken sinds de voorbije vijf jaar wel anders over", volgens Bruno Tersago.

"De Griekse media geven zware kritiek op de reis van Tsipras naar Moskou, maar die hebben bij de gewone Griek geen enkele geloofwaardigheid meer. De gewone Grieken bewonderen daarentegen Tsipras voor zijn volharding, al verwachten ze geen wonderen, ook niet na dit bezoek aan Poetin. De Griekse media moeten ondertussen voor het eerst 40 miljoen euro zendtaksen betalen. In feite pakt de regering zo de oligarchen aan, die de media bezitten. Die zijn dus niet geneigd Tsipras enig respijt te geven"

Commentaar: Zie: