Welkom op Sott.net
maa, 25 sep 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Radar

Werd een 'exotisch energiewapen' gebruikt om het Russisch vliegtuig in Sinaï neer te halen?

Afbeelding
Aandachtige waarnemers van de mondiale politiek hebben misschien gemerkt dat als 'terroristische aanslagen' plaatsvinden, westerse autoriteiten meestal een kant-en-klaar verhaal hebben over wat er is gebeurd en welke terreurgroep verantwoordelijk was dat snel wordt voorgesteld aan de media en het publiek. In zeer zeldzame gevallen van dergelijke gebeurtenissen is er echter sprake van een atypische stilte in de zalen van de westerse macht, althans tijdens de cruciale eerste paar dagen wanneer de publieke opinie 'openstaat' voor indrukken...

Dat was het geval bij het neerhalen van een Russisch vliegtuig boven Sinaï, toen westerse regeringen bijna helemaal niets zeiden over de crash behalve dat het moest worden onderzocht. Dit was, natuurlijk, schokkend voor veel mensen. Immers is het de bedoeling dat de autoriteiten gezaghebbend moeten zijn en ons de eenvoudige zwart-wit verklaringen moeten geven waar we allemaal naar verlangen, zodat we weer verder kunnen slapen.

Terwijl de Russische regering iedereen herhaaldelijk opriep om zich ervan te weerhouden overhaaste conclusies te trekken totdat enig onderzoek heeft plaatsgevonden, konden de Amerikaanse en Britse regeringsfunctionarissen na enkele dagen van relatieve stilte zich niet beheersen en drukten de collectieve neus van het wereldwijde publiek op de terreurdreiging.

De Britse 'inlichtingendienst' heeftde recente campagne geleid om de wereld ervan te overtuigen dat een bom, en dus 'ISIS', het Russisch vliegtuig heeft neergehaald. Het bewijs voor deze bewering is niet nader genoemd Brits personeel van de Britse inlichtingendienst dat simpelweg zegt 'het was waarschijnlijk een bom'. Wanneer ze echter gevraagd worden werkelijk bewijs te geven, verwijzen ze naar "gebabbel" dat ze hadden "opgepikt" na de crash, waar ''ISIS militanten" de gebeurtenis vierden. In intelligentie termen, betekent "gebabbel" tegenwoordig meestal een of andere jongen op het MI6 hoofdkwartier die een post van een vermeende jihadist op FB opmerkte.

Het dichtst dat we kunnen komen bij bewijs voor een bom aan boord van het vliegtuig dat niet is gebaseerd op social media, zijn verklaringen van verschillende anonieme bronnen, waarvan een aantal van hen naar verluidt "nauw betrokken zijn bij het onderzoek".Een dergelijke bron vertelde AFP dat "alles normaal was tijdens de vlucht, absoluut normaal, en opeens was er niets." Hij beschreef het ongeval als een "gewelddadige, plotse" ondergang.

Ondertussen zei een bron met toegang tot de zwarte dozen tegen tv-kanaal France 2 dat er een geluid vergelijkbaar met dat van een explosie op de opname te horen was. Deze informatie heeft ertoe geleid dat andere "bronnen nauw betrokken bij het onderzoek" het Franse nieuwsmagazine Le Point hebben verteld dat de Metrojet vlucht "zeker opgeblazen is door een explosief". Dit was blijkbaar gebaseerd op een analyse van de zwarte dozen door Russische, Franse, Duitse, en Ierse onderzoekers in Caïro.

Fireball

Russische vlucht 9268 neergehaald door extreem weer/meteoor gebeurtenis?

Afbeelding
De crash van vlucht Kolavia 7K9268, die onderweg was van Sharm-el-Sheik, Egypte, naar Sint-Petersburg, Rusland, op 31 oktober kostte alle 224 passagiers en bemanningsleden het leven, waardoor het de ergste vliegramp in de Russische geschiedenis is.

De Airbus A231 verdween van de radar boven de Sinaïwoestijn, 23 minuten na het opstijgen. Er werd geen noodsignaal uitgezonden door de piloten. Het vliegtuig begon op een hoogte van circa 9,44 km snel, bijna verticaal, te dalen, totdat het van de radar verdween op een hoogte van 8,53 km. Wrakstukken van het vliegtuig en lichamen van de passagiers lagen verspreid over een gebied van 20 km², over een 3-jarige passagier werd beweerd dat hij op 8 km van de voornaamste crashlocatie was gevonden. Dit wijst er sterk op dat het vliegtuig in de lucht uiteen brak.

Russische luchtvaartdeskundigen hebben het idee verworpen dat het vliegtuig werd neergeschoten door een raket of dat er een bom ontplofte aan boord. Een technische fout die had kunnen veroorzaken dat het vliegtuig plotseling uit de lucht viel en dat de piloten uitgeschakeld waren voordat ze een noodsignaal konden sturen is ook onaannemelijk. Zelfs als beide motoren gelijktijdig faalden, zou het vliegtuig 'luchtwaardig' genoeg zijn geweest om de bemanning van het vliegtuig in staat te stellen een noodlanding te maken in minstens 25 minuten tijd.

Iets anders, iets extreem gewelddadigs, plotseling en catastrofaals overkwam het vliegtuig en zijn passagiers. Dit statement vond weerklank bij Viktor Yung, adjunct-directeur van de luchtvaartmaatschappij, toen hij vandaag zei dat alleen een "externe kracht" hadkunnen veroorzaken dat het vliegtuig plotseling uit de lucht kelderde.

"Toen het catastrofaal incident zich begon te ontwikkelen, waren de bemanningsleden niet in staat om ook maar iets te doen. Dit verklaart waarom ze niet hebben geprobeerd om contact te leggen met de luchtverkeersleiding en het incident dat aan boord voorviel te melden," aldus Yung. Aleksandr Smirnov, die toezicht houdt op de vloot van het bedrijf, zei dat "de enige mogelijke verklaring een mechanische kracht is die het vliegtuig trof, er is geen combinatie van systeemstoringen dat zou kunnen veroorzaken dat het vliegtuig in de lucht uiteenviel."

Stock Up

Zijn Syrië en Rusland democratischer dan de VS?

assad
© SANA / Reuters
President Bashar al-Assad van Syrië
"Assad is een dictator". Ik hoor het vaak, op het nieuws, in conversaties met mensen in persoon en van mensen die naar de radio show waarvan ik de co-presentator ben bellen. Maar het schokt me nog steeds elke keer als ik het hoor. Om eerlijk te zijn, denk ik dat ik moet beginnen met iets vreselijks: ik denk niet per se dat een dictator een slechte zaak is. Neem even de tijd om te kalmeren voordat ik verder ga.

Het woord 'dictator' komt uit het oude Rome, waar oorspronkelijk het ambt voor een periode van 6 maanden vervuld werd door een individu met het uitdrukkelijke doel om een specifieke taak uit te voeren. Gaius Julius Caesar wijzigde het ambt met looptijden van een heel jaar, voordat hij verkozen werd tot dictator perpetuo - dictator voor het leven.

Zoals elk publiek ambt kan men de positie misbruiken, zoals Sulla in het oude Rome. Maar dat is niet altijd het geval. Als een leider oprecht goede bedoelingen heeft met de mensen en hun steun heeft dan zitten er verschillende voordelen aan een 'goedhartige dictatuur' ten opzichte van een systeem waar het hoofdambt elke vier jaar of iets dergelijks wijzigt. Bijvoorbeeld, een korte termijn systeem begunstigt korte termijn doelen. Wat heeft een lange termijn planning voor nut als je over een paar jaar uit het ambt wordt gezet? Dat was het probleem waar Caesar mee te maken had: zijn vijanden in de reactionaire aristocratische oligarchie konden simpelweg elke wet of project die hij had geïnitieerd tijdens zijn ambt nietig verklaren. Wat heeft het voor zin om zelfs te proberen gunstige, blijvende veranderingen voort te brengen in zo'n regering? Zolang een leider blijft voldoen aan de maatstaf voor het nemen van wijze besluiten die de staat ten goede komen, waarom zou men hun niet zo lang mogelijk aan de macht willen houden in plaats van hun te vervangen na een paar jaar door een onbeduidende lokvogel uit het zakenleven.

Maar zelfs als de benoeming een hele specifieke betekenis had in het oude Rome neigt het tegenwoordig naar het oproepen van beelden van de "kwaadaardige dictator": vaak een man die levenslang heerst (of op zijn minst decennia), veel machtspolitiek bedrijft, en het belangrijkst zijn eigen mensen onderdrukt. Als je het zo beschrijft, dan is een dictator natuurlijk een slechte zaak, simpelweg vanwege de definitie dat die persoon boosaardig zou zijn. Maar wat is er, in theorie, verkeerd aan het levenslang van dienst zijn of het uitoefenen van veel macht?

USA

MH17, wordt de Buk gesloten? Het Nederlandse eindrapport is duidelijk bevooroordeeld

Afbeelding

'Vlucht MH17 uit de lucht geschoten door Poetins raket'
Net als zoveel andere propaganda afkomstig van officiële westerse kanalen in de afgelopen jaren, is het 'officiële' verhaal over wat er gebeurde met MH17 ondersteboven, binnenstebuiten, en achterwaarts aan het publiek gepresenteerd.

Binnen een dag na de crash, schreeuwden westerse regeringen en hun onderdanige pers ''Het was de raket van Poetin!", zonder een flintertje hard bewijs ter onderbouwing van hun hysterische beweringen te leveren. Maar met de recente publicatie van het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die met de vinger naar een "raketkop van het model 9N314M op een raket van de 9M38-serie, die is gelanceerd door een Buk grond-luchtraketsysteem" als de oorzaak van de vernietiging van het vliegtuig wees, zijn dezelfde westerse mogendheden en pers schrikbarend verstomd.

De reden hiervoor moet voor iedereen duidelijk zijn: het echte doel achter het neerschieten van MH17 werd in de onmiddellijke dagen en weken na de crash bereikt.

Spoedig na Poetins onmiddellijke "berechting door de westerse media", werden sancties aan Rusland opgelegd en de overeenkomst tussen Rusland en de EU inzake de Zuidstroom pijpleiding werd geannuleerd. Deze en andere bestraffende anti-Russische maatregelen kwamen de VS ten goede in zijn lange, uiteindelijk zinloze, oorlog die gericht is op het voorkomen van de opkomst van een sterk Rusland op het internationale toneel. Dus, zoals sommigen over de aanslagen op 9/11 suggereren, was het neerschieten van MH17 door Oekraïense rebellen een grandioze meevaller voor westerse oorlogsstokers aangezien het precies op het juiste moment plaatsvond om hun lopende anti-Russische propaganda campagne te ondersteunen? Of is het mogelijk dat de westerse oorlogsstokers zelf verantwoordelijk waren voor het neerschieten van MH17?

Voordat je een keuze maakt, zijn er een paar dingen die je zou moeten overwegen.

2 + 2 = 4

Rusland, Syrië en de existentiële anglo-Amerikaanse gasoorlog in het Midden-Oosten

Afbeelding

Russische destroyers in de Kaspische Zee lanceren kruisraketten op terroristische doelen in Syrië, 7 oktober 2015
Afgelopen zondag, tijdens onze wekelijkse radioshow merkte ik op dat de reactie van de VS en zijn westerse bondgenoten op de Russische lancering van een echte strijd tegen het terrorisme in Syrië, grotendeels stil is geweest, een oorverdovende stilte. Een beetje zoals Netanyahu's 'stilte spektakel' bij de VN kort geleden, alleen oorverdovender. Zo oorverdovend in feite, dat het terug bij af was en ik iets begon te horen.

In eerste instantie was het gewoon een stem met een melig Amerikaans accent, 'Rusland verergert de situatie.' Maar het groeide snel in kracht om in een Queen's Engels accent aan te kondigen, "we bombarderen ISIS ook hoor!" En al snel was het een onplezierige hoeveelheidonzin over Rusland dat "onschuldige burgers in Syrië vermoordt" en, het recentelijkst, "Rusland dringt gevaarlijk het luchtruim binnen", afkomstig van onze NAVO-bondgenoot Turkije.

Toch was het en is het enkel 'geraas en gebral', want het komt er op neer dat Rusland op een spectaculaire manier de bluf van de VS aangaande zijn 'strijd tegen terrorisme' aan het licht heeft gebracht en er is niets, en dan bedoel ik niets, dat de meesterbreinen van terreur in Washington en Langley er aan kunnen doen, behalve Rusland de oorlog verklaren.

De enige min of meer eerlijke uitspraken over de Russische zet in Syrië, zijn die van dezelfde persoon, VS Air Force Gen. Philip Breedlove, hoofd van het VS European Command. Op 28 september tijdens een bijeenkomst in Berlijn van de 'German Marshall Fund' - een Amerikaanse denktank die gewijd is aan het Marshall-plan, een initiatief waarmee de Verenigde Staten economische controle over het grootste deel van West-Europa na WO2 kregen - zei Breedlove dat Rusland "zeer geavanceerde luchtverdedigingsmogelijkheden/anti-access area denial" had geïnstalleerd die niet gericht waren op de Islamitische Staat, maar "op iets anders." Natuurlijk, "iets anders" betekent hier "NAVO-bommen".

Megaphone

Aan wiens kant staan we eigenlijk? De bezwijkende verhalen in de 'strijd tegen terreur'

Afbeelding
Het valt enigszins te begrijpen dat velen in het westen onthutst zijn door de beweringen en retoriek komende uit bepaalde westerse contreien sinds de Russische luchtaanvallen die in Syrië begonnen op 30 september, wat hen doet afvragen: 'aan welke kant staan we eigenlijk?' Gegeven het feit dat de westerse media de laatste twee jaar ISIS afgeschilderd heeft als de belichaming van kwaad, zou de Russische interventie, op uitnodiging van de Syrische regering, niet gezien moeten worden als een goede zaak? De resultaten tot nu toe zijn indrukwekkend. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden de volgende ISIS bezittingen gedurende de eerste week van de bombardementen vernield:
  • 71 gepantserde voertuigen
  • 30 andere voertuigen
  • 19 commando-faciliteiten
  • 2 communicatiecentra
  • 23 depots met brandstof en ammunitie
  • 6 fabrieken om IED's te maken (Improvised Explosive Device), met inbegrip van autobommen
  • verschillende artillerie-onderdelen
  • verschillende trainingskampen
Wereldleiders, als ze werkelijk geloven in wat ze beweren over ISIS zijnde de grootste bedreiging voor de globale veiligheid, zouden verrukt moeten zijn. Maar dat zijn ze niet. In plaats daarvan horen we NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg het uitgillen wat de Russische 'agressie' betreft, en nog eens oproepen tot meer NAVO-troepen langs de Europese grens van Rusland en in Turkije.

Amerika's 'coalitie van 60+ landen' bombarderen ISIS naar men zegt al langer dan een jaar in Syrië. Gegeven het contrast met Russische resultaten in slechts een week tijd waren de door de VS geleide luchtaanvallen stumperig (zuinigjes uitgedrukt), met 'Islamitische Staat' die meer, niet minder controle kreeg over grondgebied in Syrië. Wat kunnen we nog verder concluderen dan dat deze door de VS geleide luchtaanvallen ISIS hebben geholpen en niet gehinderd?

Terugkijkend, moet je echt prakkiseren over deze nieuwsberichten over wapens die vanuit de lucht worden gedropt en 'toevallig' in handen vallen van ISIS-terroristen. Als we dat bestempelen als een 'ongelukje', dan is de door de VS geleide operatie een volledige mislukking, wat bevestigd werd door top militaire bevelhebbers die de laatste maanden getuigden voor de Amerikaanse Senaat.

Om 'niet zo verrukt' te zijn is een ding, maar het is iets anders als men zo furieus is dat men Ruslands krachtinspanningen om ISIS te verjagen vanaf het moment dat het erbij betrokken raakte aanvalt. 36 slachtoffers op de eerste dag, vertelden ze ons, de dubieuze 'Syrian Observatory for Human Rights uit het VK aanhalend, een monstering die wordt gerund door één man vanuit zijn vierkamerwoning in Kent, Engeland.

Commentaar: Zie ook:


Fireball 3

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - Augustus 2015: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor Vuurballen


Commentaar: Houdt er a.u.b. rekening mee dat als gevolg van de planetaire/klimatologische chaos die maandelijks toeneemt, we nu overspoeld worden met videobeelden. Derhalve moeten we selectief zijn over welke gebeurtenissen op te nemen. In de toekomst, overweegt u a.u.b. dat deze video samenvattingen enkel momentopnames zijn van het globale beeld. Gezien het feit dat deze 'gelokaliseerde' gebeurtenissen - vele malen vermenigvuldigd - over de hele planeet tegelijkertijd plaatsvinden, wordt de omvang van de verwoesting en de impact op het leven van mensen bijna onvoorstelbaar.


Afbeelding
Augustus 2015 maakte apocalyptische stortregens en hagelbuien mee die overstromingen in steden van China tot aan de VS veroorzaakten. Daarnaast vonden er vorige maand intense elektrische stormen plaats die elektriciteitsnetten en infrastructuur beschadigden, en ongewone krachtige stormen die gewassen vernietigden en grote delen van bewoonde gebieden overstroomden.

De meest gedenkwaardige gebeurtenis van de maand was de reeks massale explosies in de Tianjin haven in het noordoosten van China. Hoewel er wordt aangenomen dat een menselijke fout de oorzaak was, suggereert de ongewone omvang van de gebeurtenis dat iets 'buitengewoon' erbij betrokken was. Nu de 'aarde open gaat' op zoveel manieren - enorme zinkgaten, meerdere vulkaanuitbarstingen, verhoogde seismische activiteit, exploderende gasbellen op stranden, geisers van methaan en stoom die op golfbanen en in de straten uitbarsten - vermoeden wij sterk dat de Tianjin gebeurtenis 'meer van hetzelfde' was, alleen veel GROTER.

Vorige maand, verlichtten meteoor vuurballen de nacht in Scandinavië, het VK, de VS, Chili en het Caribisch gebied. Zinkgaten slokten mensen en straten op in China, en delen van snelwegen in het VK en in de VS. Natuurbranden woedden in heel het zuiden van Siberië. Hagelstormen hebben weer twee passagiersvliegtuigen weten te raken. In Italië werden auto's weggespoeld door 'Bijbelse' zondvloeden, terwijl drie tyfoons naast elkaar verschenen in de Stille Oceaan voor de eerste keer in de geschiedenis.

De exponentiële toename van alle verschijnselen - vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, meteoren, zinkgaten, overstromingen, bliksemschichten, exploderende transformatoren en chemische fabrieken - wordt goed geïllustreerd door de Amerikaanse statistieken van natuurbranden. Er zijn slechts 6 andere jaren, toen meer dan 3 miljoen hectare verbrandde in de VS - 2012, 2011, 2007, 2006, 2005 en 2004. Met ingang van 1 september, staat 2015 op het punt om het record van 4 miljoen hectare verwoest gebied van 2006 te breken...

Dit waren de tekenen des tijds in augustus 2015...


Airplane

Rusland brengt 'vliegverbod' tot stand voor NAVO vliegtuigen boven Syrië, gaat "ISIS" vernietigen - Pentagon flipt

Afbeelding
Wellicht heeft u, of niet, gedurende de laatste paar jaar het groeiende bewijs opgemerkt dat sterk doet vermoeden dat de VS overheid en zijn Europese "bondgenoten" niet echt serieus zijn wat het vernietigen van "ISIS" betreft.

De eerste hint kwam vorig jaar toen de jihadi huurlingen grote delen van Irak en Syrië innamen, en het westen deed niets behalve zijn collectieve handen wringen en tobben, en zich voornemen om de gevechtscapaciteiten van de geweldige "rebellen" een steuntje in de rug te geven.

De tweede hint kwam dit jaar toen de VS en hun partners stukje bij beetje luchtaanvallen tegen "ISIS" begonnen die slechts de hoofdafhakkers leken aan te sporen tot meer succes.

De derde hint volgde met verklaringen dat wapenvoorraden die naar "Syrische rebellen" waren gestuurd 'per ongeluk' in handen van de hoofdafhakkers vielen.

De recentste bevestiging dat westerse politici en militaire types "ISIS" effectief zien als 'hun jongens' kwam tijdens de laatste paar weken toen het Pentagon reageerde op het nieuws dat Rusland bezig was een luchtbasis in westelijk Syrië te vestigen van waaruit alle buitenlandse strijdkrachten betrokken bij de vier jaar durende poging tot een coup tegen de Syrische regering worden aangevallen.

Eye 1

Thalys trein paranoia: Arrestatieteam ziet allochtone jonge zwartrijder voor bewapend terrorist aan

Afbeelding

Agenten van het arrestatieteam slepen de verdachte - een 16-jarige jongen, verlamd en getraumatiseerd door een Amerikaans-achtige behandeling van de politie - uit de Thalys trein op Rotterdam Centraal
Vorige maand vond er een 'angstaanjagende gebeurtenis' plaats in een Thalys hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs. Verschillende combinaties van Amerikaanse en Britse soldaten en studenten, en een Franse acteur of twee - het precieze aantal en wie er was werd nooit vastgesteld - overmeesterden een dakloze Marokkaanse man die gewapend was met een Kalashnikov geweer en een zakmes (alias hobbymesje). Eén versie van wat er gebeurde is dat de 25-jarige verdachte, Ayoub El-Khazzani, meteen door de westerse humanitaire interventionisten werd aangehouden nadat ze een geluid hoorden "wat klonk als een machinegeweer dat werd doorgeladen" vanuit een toilet in de trein.

Een andere versie luidt dat twee Franse passagiers met de schutter worstelden, waarbij er een van hen tijdens deze hevige woordenwisseling een schotwond opliep, enkele Amerikanen arriveerden later. El-Khazzani ontkende enig terroristisch motief te hebben - zijn plan was om de passagiers te beroven - en beweert dat hij de wapens achtergelaten in een koffer in een park in Brussel vond.

Vorige week vrijdag, kwam een andere Thalys trein 'onder vuur te liggen', deze keer op een treinstation in de Nederlandse havenstad Rotterdam. Vlak voordat de trein Rotterdam zou vertrekken, rende een 'man' - zoals Nederlandse mainstream nieuwssites hem beschreven - de Thalys trein in en sloot zich op in een toilet en liet weten dat hij "een bom had"... misschien, want deze verklaring werd nooit geverifieerd.

Als 'voorzorgsmaatregel', kwamen politieagenten en een zwaarbewapend 'SWAT' arrestatieteam aan op het station, perrons 1-9 werden ontruimd, een helikopter werd ingezet, en een politiehond werd naar de plek gebracht. In eerste instantie wilde de man geen contact maken, maar na bijna drie uur kregen de agenten hem te pakken, verlieten met hem de trein, en arresteerden 'de man'... die een tiener bleek te zijn:


Chess

Syrische vluchtelingen in Europa, regimeverandering in Damascus, en de massamigraties die nog komen

"Een ijzeren gordijn is over het continent neergedaald..."
Dit zei Winston Churchill in 1945 tijdens zijn speech in de stad waar Harry Truman woonde, min of meer op officiële wijze de Koude Oorlog verklarend om Sovjet Rusland te beheersen en de de facto controle van het westen over de planeet te vestigen. Dat 'ijzeren gordijn' was grotendeels metaforisch, maar de hekken van staaldraad die langs de grens van Hongarije met Servië vandaag zijn neergezet zijn heel echt. Terwijl Hongarije, Oostenrijk, Slowakije en Nederland allen het voorbeeld van Duitsland volgen om grenscontroles op te leggen, metterdaad het opengrenzen-beleid opschortend moet je je afvragen wat voor andere manoeuvres er gaande zijn die zich voltrekken in de migratie/vluchtelingencrisis van Europa.
Afbeelding
De vluchtelingenstroom uit Syrië is slechts een onderdeel van velen die naar Europa komen uit landen zo ver weg als Afghanistan en Centraal Afrika. Al deze plaatsen zijn - of worden nog steeds - vernietigd door de NAVO en/of proxy-machten in de post-9/11 oorlogsrazernij. Wat betreft de bredere vluchtelingencrisis, wisten westerse leiders heel goed, voordat ze Libië wegvaagden, dat een significante toename in het aantal mensen die naar het noorden komen vanuit Afrika naar Europa het logische gevolg zou zijn:
Italië en Silvio Berlusconi moeten dilemma Libië onder ogen zien

BBC News, 1 maart 2011
De Italiaanse ministers van BiZu en BuZa leken eerst even behoedzaam, Libië beschrijvend niet als een militaire prioriteit, maar als een humanitaire prioriteit.

Ze riepen verontrustende voorspellingen voor de geest van ongebreidelde massamigratie uit Libië naar de EU - suggererende dat het van Bijbelse afmetingen zou zijn met wel 300.000 vluchtend naar Europa.

Andere EU hoofdsteden zeiden dat Italië overdreef ten aanzien van een crisis die nog vorm moest krijgen.
Volgens de meeste verklaringen vormen de vluchtelingen uit Syrië alleen de grootste massaverplaatsing van mensen sinds de laatste grote VS-Rusland proxy-oorlog in de tachtiger jaren in Afghanistan. Wat passend dat rechtse islamitische krankzinnigen - gefinancierd, bewapend en getraind door de VS en bondgenoten - verantwoordelijk zijn voor beide groepen vluchtelingen. Onder de golven van mensen die overal vanuit de crisisboog van Washington's strategisten komen waren er afgelopen jaren veel kinderen die dood aanspoelden op de Europese stranden - allen de directe of indirecte consequenties ontvluchtend van de 'humanitaire' oorlogen van het westen.