Welkom op Sott.net
zat, 30 sep 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Verborgen Machten
Kaart

Eye 1

Ontmaskerd: Klaus Schwabs school voor coronadictators, plan voor 'Grote Reset'

Klaus Schwab
Econoom Ernst Wolff meent dat een verborgen alliantie van politieke en corporate leiders de pandemie uitbuit met als doel nationale economieën te laten crashen en een wereldwijde digitale munt in te voeren.

Hoe kan het dat meer dan 190 regeringen van over de hele wereld uiteindelijk op bijna exact dezelfde manier met de Cornonapandemie zijn omgegaan, met lockdowns, mondkapjesmandaten en vaccinatiepasjes die nu overal gemeengoed zijn? Het antwoord ligt misschien bij de school voor Young Global Leaders, opgericht en geleid door Klaus Schwab van het World Economic Forum en door vele huidige prominente politieke en zakelijke leiders doorlopen op hun weg naar de top.

De Duitse econoom, journalist en auteur Ernst Wolff onthulde in een video van een podcast van het Duitse Corona Comité enkele feiten over Schwabs school voor "Young Global Leaders", die relevant zijn om de gebeurtenissen in de wereld tijdens de pandemie te begrijpen. Wolff staat vooral bekend als criticus van het globalistische financiële systeem. De laatste tijd legt hij zich echter toe op het aan het licht brengen van wat hij ziet als de verborgen agenda achter de coronamaatregelen die over de hele wereld worden ingevoerd.

Commentaar: Zie ook:


Attention

Corona: Een botsing van geschiedkundig en wetenschappelijk analfabetisme

Scam Likely
© Off-Guardian
Het is een jaar geleden dat ik voor het laatst iets op deze blog heb geschreven. De reden daarvoor is, eerlijk gezegd, dat ik niet goed wist wat te zeggen. Wat er de afgelopen twee jaar met de menselijke samenleving is gebeurd, is, voor iedereen die verstand heeft van geschiedenis, niet te geloven.

Het zou uiteraard niet ongelofelijk moeten zijn, want we weten dat de geschiedenis zich herhaalt. En de laatste twee jaar herhaalt de geschiedenis zich in alle hevigheid.

Ik ben 18 jaar lang bezig geweest om de misdaden van 11 september 2001 te begrijpen en anderen te helpen deze te begrijpen. Die misdaden zijn nooit eerlijk onderzocht, afgezien van het werk van onafhankelijke onderzoekers. Het is algemeen bekend dat de officiële verslagen vals zijn en degenen die de tijd hebben genomen om dieper te zoeken, kwamen tot de ontdekking dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat mensen binnen de regering en grote bedrijven betrokken waren bij het plannen en uitvoeren van de aanslagen.

11 september was een misleiding die door rijke en machtige mensen werd gebruikt om grondstoffen te stelen, macht te consolideren en de massa's te controleren. Het was slechts één voorbeeld van zo'n massale misleiding. Andere zijn onder meer:
  • De moord door de CIA op JFK
  • Het valse Golf van Tonkin-voorval dat de oorlog van de CIA in Vietnam deed escaleren
  • Het bedrog dat werd gebruikt om de Golfoorlog van 1991 te rechtvaardigen
  • De door de regering gesteunde miltvuuraanslagen van 2001
  • Beweringen over massavernietigingswapens die werden gebruikt om de tweede invasie van Irak te rechtvaardigen
  • De vele gefabriceerde terroristische incidenten na 9/11
  • Eerder gehypete pandemieën, waaronder de "vogelgriep" van 2005 en de "varkensgriep" van 2009, die door de Wereldgezondheidsorganisatie grovelijk werden overdreven ten voordele van grote farmaceutische bedrijven
Naast deze misdaden die gemakshalve over het hoofd werden gezien, hebben de afgelopen 18 maanden aangetoond dat de 9/11-leugen niet serieus werd genomen. Mensen die nu nog geloven dat regeringen en media zich bekommeren om onze gezondheid zijn vergeten dat partijen binnen de diepe staat op 9/11 duizenden burgers vermoordden. Dit werd vervolgens door de corporate media en regeringen die naar de pijpen van het bedrijfsleven dansen in de doofpot gestopt, zodat er nog eens een miljoen mensen konden worden vermoord om grondstoffen te stelen en mensen te controleren.

Heart - Black

Baudet moet van rechter tweets verwijderen, mag geen beeldmateriaal Holocaust meer gebruiken

Thierry Baudet
© Robin van Lonkhuijsen/ANP
Thierry Baudet in de rechtbank

Commentaar: Thierry Baudet is zeker niet de enige die de geschiedenis erbij haalt: Rabbijn: Speel niet met vuur door mensen weg te zetten als 'gevaar voor volksgezondheid'

Onderstaande video toont een overlevende uit Auschwitz die uitlegt dat de concentratiekampen niet uit de lucht kwamen vallen. Het ging gepaard met 'maatregelen' die stapje voor stapje werden ingevoerd en vele komen bekend voor...Nadat de rechter woensdag had bepaald dat Baudet de tweets met vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Holocaust moet verwijderen, plaatste de FvD-leider ze aanvankelijk opnieuw.

Commentaar: Thierry Baudet zegt hier iets heel sterks, nl. dat de staat mensen de mogelijkheid ontneemt om de werkelijkheid met woorden te beschrijven en hen zo de taal afneemt. Dat is totalitarisme:

Zodoende wordt er een schijnwerkelijkheid gecreëerd:
Schijnwerkelijkheden zijn altijd gestoeld op een sociale fictie, hetgeen in het licht van het bovenstaande neerkomt op een politieke fictie. Dat wil zeggen dat ze in stand worden gehouden niet omdat ze waar zijn, in de zin van overeenkomen met de werkelijkheid, hetzij in materieel of in menselijk opzicht, maar omdat een voldoende aantal mensen in de samenleving die onder vuur wordt genomen, erin gelooft of weigert om de stand van zaken te betwisten. Dit impliceert dat een schijnwerkelijkheid bovenal een taalkundig fenomeen is, en waar machtverlenende taalverstoringen aanwezig zijn, is het waarschijnlijk dat ze ertoe dienen om een of andere schijnwerkelijkheid te creëren en in stand te houden. Dit betekent ook dat ze macht, dwang, manipulatie en uiteindelijk geweld nodig hebben om in stand te blijven. Ze vormen dus het natuurlijke speelterrein van psychopaten, en ze worden mogelijk gemaakt door lafaards en goedpraters. Het belangrijkste is dat een schijnwerkelijkheid niet probeert de werkelijkheid te beschrijven zoals die is, maar zoals die "zou moeten zijn", zoals bepaald door het relatief kleine deel van de bevolking dat het leven in de werkelijkheid niet kan verdragen tenzij dit is omgevormd om hun eigen psychopathologie te activeren, die op hun vijanden zullen worden geprojecteerd, aldus op alle normale mensen.

Psychopathie en de Herkomst van het TotalitarismeCaesar

Bobby Kennedy Jr over Fauci's Pandemie: 'Apocalyptische Krachten van Onwetendheid en Hebzucht Luiden Totalitarisme in'

Dit is het gezicht van Technocratie, alias Wetenschappelijke Dictatuur. Beginselen van sociale maakbaarheid en kuddebeheer worden verheven tot een status van 'eerste richtlijn' en dan in stilte achter de coulissen uitgevoerd. Die coulissen worden nu kapot gescheurd, waarmee een totale minachting voor menselijk leven en welzijn aan het licht komt. - Redacteur Technocracy News
fauci book Kennedy
We zien ons geconfronteerd met de grootste veldslag van ons leven, misschien wel van alle tijden, volgens Robert F. Kennedy Jr. in dit meeslepende interview met James Corbett.1 Ik dring er bij u op aan een uur uit te trekken om het in zijn geheel te bekijken, omdat het een beknopt overzicht geeft van de coalitie van sinistere krachten - inlichtingendiensten, farmaceutische bedrijven, titanen van sociale media, medische bureaucratieën, reguliere media en het leger - die een gezondheidscrisis gebruiken om wereldwijd totalitaire controle op te leggen.

U vindt alle details in Kennedy's bestseller, The Real Anthony Fauci, die meer dan 2.200 voetnoten bevat ter onderbouwing van zijn gegevens. De waarheid is dat Fauci, de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) - onderdeel van de U.S. National Institutes of Health (NIH) - niet alleen handelt.

Maar hij is wel het prominente gezicht geworden van het medische kartel en de medische technocratie die wereldwijd de grondwettelijke rechten wegvagen. En als gezaghebbend medisch figuur en vertrouwenspersoon van zes presidenten, worden Fauci's woorden als evangelie beschouwd, ondanks de gruweldaden die hij heeft begaan.

Commentaar: U kunt Mercola's website hier vinden, zolang deze nog online is. Zowel Mercola als Kennedy zijn praktisch verworden tot 'staatsvijanden', dus het is aannemelijk dat hen spoedig voorgoed het zwijgen wordt opgelegd.


Black Magic

Fauci en de Grote AIDS-Fraude

Robert F. Kennedy, Jr. fauci book aids

Robert F. Kennedy, Jr.
Robert F. Kennedy Jr.'s nieuwe boek, The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health is geen boek van een aandacht zoekende politicus. Het is het boek van een man die vastbesloten is zijn eigen leven op het spel te zetten in het verzet tegen de zich ontvouwende bio-terroristische aanval op de mensheid door regeringen die in de macht zijn van de farmaceutische industrie. Hij roept op tot massale opstand en zijn laatste woord is: "Ik zie jullie op de barricaden." Het boek begint als volgt:
Ik heb dit boek geschreven om Amerikanen - en burgers over de gehele wereld - te helpen de historische onderbouwing te begrijpen van het verbijsterende cataclysme dat in 2020 begon. In dat ene annus horribilis stortte de liberale democratie wereldwijd op doeltreffende wijze in. Dezelfde overheidsgezondheidsinstanties, grootheden op het gebied van sociale media en de mediabedrijven waarop idealistische bevolkingen vertrouwden als voorvechters van vrijheid, gezondheid, democratie, burgerrechten en op feiten gebaseerd overheidsbeleid, leken collectief te draaien in een voortschrijdende aanval op de vrijheid van meningsuiting en persoonlijke vrijheden. Plotseling leken deze vertrouwde instellingen gezamenlijk op te treden om angst te zaaien, gehoorzaamheid te bevorderen, kritisch denken te ontmoedigen en zeven miljard mensen op eenzelfde golflengte bijeen te drijven, culminerend in massale volksgezondheidsexperimenten met een nieuwe, slordig geteste en onjuist gelicentieerde technologie die zo riskant was dat fabrikanten weigerden deze te produceren tenzij iedere regering op Aarde hen zou beschermen tegen aansprakelijkheid. ... Gewetensbezwaarden die zich verzetten tegen deze ongewenste, experimentele medische interventies zonder aansprakelijkheid kregen te maken met georkestreerde gaslighting, marginalisatie en werden tot zondebok gemaakt. Amerikaanse levens en middelen van bestaan werden verwoest door een verbijsterende reeks van draconische dictaten, opgelegd zonder goedkeuring van de wetgever of rechterlijke toetsing, risicobeoordeling of wetenschappelijke onderbouwing. Zogenaamde noodbevelen sloten onze bedrijven, scholen en kerken, maakten ongekende inbreuken op onze privacy en verstoorden onze meest gekoesterde sociale en familiale relaties.

Commentaar: Robert F. Kennedy Jr.'s boek vindt u hier.


Eye 1

Verplichte vaccinatie vanaf februari en harde lockdown voor ALLE Oostenrijkers

oostenrijk politie lockdown
Vanaf maandag geldt er een lockdown voor iedereen in heel Oostenrijk. Daarnaast voert het land als eerste in de Europese Unie vanaf 1 februari een algehele vaccinatieplicht in. Bondskanselier Alexander Schallenberg (ÖVP) heeft daarover vanochtend de knoop doorgehakt. Het is de vijfde lockdown voor het Alpenland sinds het begin van de pandemie.


Commentaar: In tegendeel: Excess mortality shock in Austria: up to 33 percent increase from the age of 15

Lees ook: Zorgwekkende Stijging van Sterftecijfers in 2021: Waarom Coronaprikken (Voorlopig) Vooral Schadelijk Zijn Voor Jonge Mannen


Dollars

Welkom bij de Nieuwe Economie

New Economy
© Corbett Report
We storten ons halsoverkop in de grootste economische overgang uit de geschiedenis. Daarover hoeven we ook niet te speculeren. Al in 2015 vertelde Christina Figueires - destijds topambtenaar voor klimaatverandering bij de VN - ons recht voor z'n raapt dat dit het einddoel was van de Grote Resetters en hun cultus van klimaatverandering:
"Dit is waarschijnlijk de moeilijkste taak die wij onszelf ooit hebben opgelegd, namelijk om voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid het model van economische ontwikkeling opzettelijk te veranderen. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat wij onszelf de taak opleggen om opzettelijk - binnen een afgebakende periode - [te proberen] het economisch ontwikkelingsmodel te veranderen dat al minstens 150 jaar, sinds de industriële revolutie, heerst."
Behalve Patrick Wood (en natuurlijk The Corbett Report), merkten weinigen deze woorden op of verbaasden zich hierover. Het was toch zeker gewoon weer gebakken lucht van de klungelige kletskousen in het hoofdkwartier van de klimaatalarmisten?

Fast forward naar 2021 en we kunnen luisteren naar Prins Charles, die dit dreigement om de wereldeconomie te veranderen in nog sterkere bewoordingen herhaalt. Van COVID-angstzaaierij naar klimaatangstzaaierij (precies zoals voorspeld) waarschuwde Zijne Koninklijke Laagheid dat de "existentiële dreiging" van klimaatverandering niet alleen zou vereisen dat landen hun economieën omvormen, maar ook dat ze een "oorlogsachtige houding" moeten aanemen en een "gemilitariseerde campagne" opzetten tegen ManBearPig:
"Hier hebben we een grote gemilitariseerde campagne nodig om de kracht van de wereldwijde particuliere sector te bundelen. Met triljoenen ter beschikking, ver boven het mondiale BBP en met het grootste respect zelfs boven de regeringen van de wereldleiders, biedt deze sector het enige reële vooruitzicht op het bereiken van een fundamentele economische transitie."
Ik weet dat mensen hun ogen liever zouden sluiten, liever de normaliteit vooringenomenheid zijn werk te laten doen en net doen alsof dit slechts holle retorische uitspraken zijn. Het is waar: Christina Figueres en Prins Charles, individueel, besturen niets. De wereld draait niet op hun uitspraken. Maar de laatste jaren, en in de afgelopen maanden met toenemende intensiteit, zijn mensen die wel de wereld van de internationale financiën beheersen, begonnen met het opbouwen van het web van organisaties, instrumenten en mechanismen om deze "fundamentele economische overgang" te verwezenlijken.

En helaas besteedt minder dan één op de duizend mensen aandacht aan deze complete revisie van de internationale financiën. Zullen we dat nu meteen eens rechtzetten?

Info

De groene agenda of hoe deze energiecrisis verschilt van alle andere

gas pilot
De energieprijs uit alle conventionele bronnen is wereldwijd aan het exploderen. Dit is verre van toevallig, het is een goed georkestreerd plan om de industriële wereldeconomie, die al dramatisch verzwakt is door bijna twee jaar van belachelijke coronaquarantaines en aanverwante maatregelen, in elkaar te laten storten. Wat we zien is een prijsexplosie van de belangrijkste energiebronnen als olie, kolen en nu vooral aardgas. Wat dit anders maakt dan de energieschokken van de jaren '70 is dat het zich deze keer ontwikkelt terwijl de beleggingswereld, gebruikmakend van het frauduleuze ESG groene investeringsmodel, desinvesteert in toekomstige olie, gas en steenkool, terwijl OESO-regeringen verschrikkelijk inefficiënte, onbetrouwbare zonne- en windenergie omarmen, hetgeen de ineenstorting van de industriële samenleving misschien al in de komende maanden zal verzekeren. Behoudens een drastische heroverweging plegen de EU en andere industriële economieën opzettelijk economische zelfmoord.

Nog maar enkele jaren geleden werd het als vanzelfsprekend beschouwd dat een overvloedige, betrouwbare, efficiënte en betaalbare energievoorziening bepalend is voor de economie. Zonder efficiënte energie kunnen we geen staal of beton maken, geen grondstoffen delven en geen andere dingen doen die onze moderne economieën ondersteunen. In de afgelopen maanden is de wereldprijs van steenkool voor elektriciteitsopwekking verdubbeld. De prijs van aardgas is met bijna 500% gestegen. Olie is op weg naar $90 per vat, de hoogste prijs in zeven jaar. Dit is een gepland gevolg van wat soms de Grote Reset van Davos wordt genoemd, of de nul-koolstof-gekte van de Groene Agenda.

Zo'n twintig jaar geleden begon Europa met een grote verschuiving naar zogenaamde hernieuwbare energiebronnen of Groene Energie, voornamelijk zonne- en windenergie. Duitsland, het hart van de EU-industrie, leidde de transformatie met de ondoordachte Energiewende van voormalig kanselier Merkel, waarbij Duitsland's laatste kerncentrales in 2022 zullen sluiten en kolencentrales snel worden uitgefaseerd. Dit alles is nu in botsing gekomen met de realiteit dat groene energie helemaal niet in staat is om grote tekorten in de energievoorziening op te vangen. De crisis was volkomen voorspelbaar.

Syringe

RNA-vaccins, Gehoorzaamheid en Eugenetica

Aryan race determination tests under Nazi Germany

Test ter vaststelling van het Arische ras in nazi-Duitsland

Commentaar: Dit artikel is het derde in een reeks, waarvan u de eerste twee hier kunt vinden:

Deel I: Overtuigend Bewijs Dat SARS-CoV-2 Uit Het Lab Komt
Deel II: "De Onzinnigheid van RNA-Vaccins Voor COVID-19"

Het huidige artikel bevat ook een hoofdstuk van het boek getiteld "Mass extinctions, Evolutionary Leaps and Viral Information" (dit boek wordt spoedig gepubliceerd).


Eugenetica

Rassenselectie is geen nieuw concept. Plato pleitte 2.500 jaar geleden al voor selectieve voortplanting [1]. Een van de erfenissen van Darwins onjuiste theorie was de heropkomst van de eugenetica aan het einde van de 19e eeuw [2]. In het begin van de 20e eeuw werd het eugenetisch beleid op grote schaal toegepast in de Verenigde Staten, Japan, verschillende Europese landen en natuurlijk in nazi-Duitsland, waarvan de eugenetische programma's waren geïnspireerd door het eugenetisch beleid dat in de Verenigde Staten werd gevoerd [3].

Over het algemeen bestond dit beleid uit het steriliseren van "ongeschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "inferieure rassen" en het stimuleren van de voortplanting van "geschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "superieure rassen".

De onthullingen aangaande de gruweldaden begaan door de nazi's tijdens WO2 zorgden er echter niet voor dat de eugenetica programma's tot een einde kwamen. Vastgelegde gedwongen sterilisaties werden nog steeds toegepast tijdens de 21ste eeuw in plaatsen zoals Californië [4], Spanje [5] en Peru [6].

Er is echter één fundamenteel verschil tussen de nazi's en de hedendaagse voorstanders van eugenetica: de opkomst van genomica in het algemeen en genbewerking [7] in het bijzonder. Vandaag weten wetenschappers hoe ze het menselijk genoom kunnen wijzigen en genen kunnen omwisselen om bepaalde eigenschappen te bevorderen en andere te belemmeren. Met de huidige technologie kan één volledig menselijk genoom in 30 minuten worden gesequenced [8] en kunnen volledige genetische sequenties worden gemaakt.[9]

In bepaalde wetenschappelijke kringen is de ideologische drang om een "beter" ras te creëren nog steeds sterk aanwezig. Zo wordt eugenetica openlijk bepleit door professor [10] Nathaniel C. Comfort, die verbonden is aan de Johns Hopkins University en adviseur [11] is van METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence):
"de eugenetische impuls drijft ons om ziekten uit te roeien, langer en gezonder te leven, met een grotere intelligentie en een betere aanpassing aan de omstandigheden van de samenleving; en de gezondheidsvoordelen, de intellectuele sensatie en de winsten van genetische bio-medicijnen zijn te groot voor ons om het anders te doen" [12]
Dit is overigens dezelfde Johns Hopkins Universiteit die door middel van zijn Coronavirus Research Center wereldwijd gevallen van COVID-19 opspoort en de media en regeringen voedt met hun gegevens.[13]

Eye 2

Noodverordening van kracht tijdens onthulling Nationaal Holocaust Namenmonument in hoofdstad

noodverordening amsterdam deuren ramen dicht
Burgemeester Femke Halsema stelt aanstaande zondag een noodverordening in rond de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht, waar de onthulling van het Nationaal Holocaust Namenmonument plaatsvindt.

Commentaar: Is dit niet het summum van ironie?

En niet de eerste keer dat de enghartige hoofdstad een dergelijke noodverordening instelt. Ook tijdens een bezoek van Obama aan Amsterdam in 2014 mochten bewoners in de buurt van het Rijksmuseum niet op hun eigen balkons staan of zelfs niet in een boom klimmen.

In Sebastian Haffners boek Defying Hitler kunnen we een foto vinden waar nazi's op straat in een rij stonden opgesteld om ervoor te zorgen dat de omwonenden hun ramen en deuren gesloten hielden.

Lees ook: Zie ook de thread op ons forum.