SOTT Focus:


Blue Planet

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 10: Soortspecifieke uitroeiing of verbetering

Naast hun rol bij soortvorming, kunnen virussen ook een mysterieus kenmerk van de meeste massa-uitstervingen verklaren: virussen hebben blijkbaar het vermogen om soorten te onderscheiden.

Hoewel de mechanische effecten van een komeetinslag, mega-tsunami, ijstijd of geĆÆnduceerd massavulkanisme de meeste verwoestingen tijdens massa-extincties kunnen verklaren, schieten zij tekort om de soortspecifieke dimensie ervan te verklaren: terwijl een bepaalde soort werd uitgeroeid, werd een andere nauw verwante soort met een vergelijkbare habitat, voeding en fysiologie gespaard:
Eenentwintig van de zevenentwintig soorten lampschelpen (brachiopoden) werden volledig weggevaagd tijdens de vorming van Krijt - Paleogeengrens, om plotseling te worden vervangen door vierentwintig geheel nieuwe soorten.[1]
Waarom werden sommige soorten gespaard en floreerden zelfs, terwijl andere nauw verwante soorten volledig werden weggevaagd? Was het slechts een kwestie van toeval?

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Target

SOTT Focus: ''Covid-19 daad van biologische oorlogsvoering,' VS 'liet virus opzettelijk los in Wuhan,' luidt verklaring op top Europese Parlement

covid top europese parlement
Het Covid-19 coronavirus werd door de Verenigde Staten "opzettelijk verspreid" in Wuhan, China, met het doel een wereldwijde pandemie te veroorzaken om de publieke acceptatie van vaccins te vergroten, aldus een Amerikaanse zakenman die gespecialiseerd is in het doorlichten van octrooien.

David Martin, de stichtend voorzitter van vermogensbeheerder M Cam, zei eerder deze maand op een door het Europees Parlement georganiseerde internationale Covid-top in Brussel, dat de VS verantwoordelijk waren voor het vervaardigen van beide coronavirussen die de uitbraken van het severe acute respiratory syndrome - oftewel SARS - in 2003 en de Covid-19 pandemie gedurende de afgelopen drie jaar veroorzaakten.

Tijdens deze derde top kwamen sprekers aan het woord, variƫrend van tegenstanders van de lockdowns tot medische wetenschappers, om de wereldwijde respons op de pandemie te bespreken. De sprekers belichtten de mogelijkheid dat het coronavirus dat de pandemie heeft veroorzaakt, door de mens werd geproduceerd in plaats van dat het op natuurlijke wijze was ontstaan.

In zijn toespraak zei Martin: "De pandemie die volgens ons de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is niet van de ene op de andere dag ontstaan. In feite begon de zeer specifieke pandemie, waarbij gebruik werd gemaakt van het coronavirus, op een ander tijdstip."


Commentaar: Dit zeggen we al sinds... oh, april 2020.

Echter, gezien de draconische mate van censuur die sindsdien werd ingevoerd, is het verrassend dat de waarheid over C-19 in Brussel werd uitgezonden.

De westerse media negeren natuurlijk plichtsgetrouw de bevindingen van deze top. Het bovenstaande bericht komt uit een Engelstalig dagblad dat in Hong Kong wordt uitgegeven...


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - April 2023: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

ecs5523
De opwarmings-paniekzaaiers wijten de resterende activiteit van La NiƱa aan de recordkou en sneeuw in april in sommige delen van het noordelijk halfrond. Maar hoe graag ze la NiƱa ook de schuld willen geven, er is al een tijdje sprake van een ENSO-neutrale toestand (noch El NiƱo, noch La NiƱa).

Bovendien zijn er gegevens die wijzen op een kans van 60% op een overgang naar El NiƱo in mei-juli 2023 en dat dit een nieuwe piek in mondiale temperaturen zou kunnen veroorzaken. Dus, als het in sommige delen van de wereld warmer wordt en de media en "klimaatautoriteiten" dat toeschrijven aan de opwarming van de aarde, schenk daar dan geen aandacht aan. Het komt door El NiƱo.

Wij willen onze lezers eraan herinneren dat het wereldklimaat in de eerste plaats wordt bepaald door zonneactiviteit, niet door menselijke activiteit of door de mens geproduceerde C02. Uiteraard geldt dat ook voor verschijnselen als El NiƱo en La NiƱa:
Het is niet uitgesloten dat er fysieke verbanden bestaan tussen energieke zonne-uitbarstingen en El NiƱos. Of deze redeneringen juist of onjuist zijn, is niet van belang voor de praktische resultaten van dit onderzoek. Ze laten er weinig twijfel over bestaan dat zonneactiviteit en ENSO-gebeurtenissen dermate nauw met elkaar verbonden zijn dat voorspellingen op lange termijn die verder gaan dan 12 maanden, nu mogelijk zijn. De gevolgen van deze resultaten voor de hypothese van antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering zijn verstrekkend. Zoals in het begin gezegd, vormen ENSO-gebeurtenissen de sterkste bron van variabiliteit in het mondiale klimaatsysteem en verklaren het grootste deel van de mondiale temperatuurafwijkingen. Ons resultaat dat zonneactiviteit deze krachtige klimaatverschijnselen regelt, toont duidelijk aan dat het effect van de variabiliteit van de zon zodanig is onderschat dat de verhoudingen zijn omgekeerd. Recent onderzoek van H. Svensmark en N. Calder bevestigt deze stelling. In feite blijkt zonneactiviteit de dominante factor te zijn bij klimaatverandering. De wetenschappers van het IPCC kunnen niet langer vasthouden aan hun bewering dat "de variabiliteit van de zon in de komende 50 jaar geen langdurige forcering zal veroorzaken die significant is in vergelijking met het effect van toenemende kooldioxideconcentraties."
Opmerkelijk is dat we op 19 en 20 april met twee zonnevlammen van de X-klasse te maken hadden.

Nu blijft de totale temperatuur, gemeten vanaf het oppervlak tot in de hogere lagen van de atmosfeer, dalen in overeenstemming met het zonneminimum. Onthoud altijd dat we de officiƫle gegevens niet kunnen vertrouwen aangezien deze grotendeels gemanipuleerd zijn:
"Van februari 2016 tot februari 2018 daalden de wereldwijde gemiddelde temperaturen met 0,56 graden Celsius." Dat, merkt hij op, is de grootste tweejarige daling in de afgelopen eeuw."
Gefabriceerde gegevens, niet de werkelijke temperaturen, bepalen het 'opwarmingsrecord': "In 2007 vroeg blogger Steve McIntyre aan NASA waarom ze ruwe temperatuurgegevens hadden genomen en de temperaturen uit het verleden lager hadden gemaakt en de recente temperaturen hoger. NASA moest zelfs toegeven dat ze gelogen hadden en het jaar 1934 hernoemen als het warmste jaar. Dit doen ze ook op wereldwijde schaal."
Dan was er die studie, die gepubliceerd werd in de American Meteorological Society's Journal of Climate, waaruit bleek dat klimaatmodellen de opwarming van de aarde door CO2-uitstoot met maar liefst 45% overdrijven. Die studie werd genegeerd.
Uit een studie in het tijdschrift Nature Geoscience bleek dat de klimaatmodellen niet deugden en dat, zoals een van de auteurs het uitdrukte: "We hebben die sterke versnelling van opwarming na 2000 die we in de modellen terugzien, niet waargenomen."
Bevindingen van de Universiteit van Alabama-Huntsville toonden aan dat de atmosfeer van de aarde minder gevoelig blijkt te zijn voor veranderende CO2-niveaus dan eerder werd aangenomen.
En dan het feit dat de populaties ijsberen toenemen?

Dit gemanipuleer met gegevens is logisch, omdat men de drang naar onzinnige Netto Nul en groen beleid moet rechtvaardigen, die winstbejag op basis van bangmakerij en controlemiddelen zoals 15-minuten steden en klimaatlockdowns zouden aandrijven. Tenminste, dat is hun agenda, maar het lijkt er steeds meer op dat ze zichzelf daarmee in hun eigen voet schieten; vraag maar aan Duitsland, dat geen efficiĆ«nte kerncentrales heeft en afhankelijk is van kolencentrales en dure geĆÆmporteerde elektriciteit uit Frankrijk.

Zonder verdere omhaal volgen hier de sneeuwrecords voor april in de VS:
 • Snowbird Resort en Solitude Mountain Resort, Utah: Historisch record - 20,5 meter sneeuw.
 • Casper, Wyoming: 40-jarig sneeuwvalrecord - 0,66 meter sneeuw.
 • Wisconsin: ruim een halve meter sneeuw.
 • Centraal Colorado: 15,24 centimeter sneeuw na weken van ongebruikelijk lage temperaturen.
Wereldwijd:
 • De Alpen: ruim 1 meter sneeuw binnen 5 dagen.
 • Zuidwest China: ongeĆ«venaard record voor april met 22,86 centimeter sneeuw.
 • Balkan - bijna 40 centimeter sneeuw en recordlage temperaturen voor april.
 • RoemeniĆ« - niet-seizoensgebonden sneeuwval en lage temperaturen met windvlagen van 75 tot 85 km/u.
 • Reykjavik, IJsland: zeldzame "lentesneeuw."
 • Taif en Al Baha, Saoedi-ArabiĆ« - niet-seizoensgebonden sneeuwval.
Dit alles en meer in ons SOTT Overzicht Aardveranderingen voor april 2023:


Christmas Lights

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 9 - Het raadsel van soortvorming

Deel III: Virussen vormen de drijvende kracht van leven

Hoofdstuk 9: Het raadsel van soortvorming

We besloten Hoofdstuk 7 "Andere levensexplosies" met de volgende stelling: het bovenstaande suggereert dat grote komeetinslagen niet alleen destructief zijn door de vernietiging van verouderde levensvormen tijdens massa-extincties, maar ook creatieve aspecten vertonen door de introductie van meer uitgebreide levensvormen. De vraag is echter wat het mechanisme is dat achter deze plotselinge levensexplosies schuilgaat.

Verrassend genoeg trok deze bijzonderheid lange tijd niet veel aandacht van de wetenschappelijke gemeenschap:
[...] de uitsterving van de dinosauriƫrs en vele andere diergroepen op de Krijt - Paleogeengrens was de laatste van de zes grote massa-extincties die rond 1960 op basis van het fossielenbestand werd vastgesteld; de eerdere waren (in chronologische volgorde) nabij of aan het einde van het Cambrium, het Ordovicium, het Devoon, het Perm en het Trias. Slechts enkele evolutiebiologen of paleontologen (onderzoekers van fossielen) zagen echter enige reden om te denken dat voor deze gebeurtenissen een speciale verklaring nodig was. Tegen die tijd was de Moderne Synthese, een combinatie van traditioneel Darwinisme en populatiegenetica, het overheersende evolutionaire denkmodel geworden en men geloofde dat de hele loop van het leven op aarde verklaard kon worden door het mechanisme van adaptieve mutatie. [1]
Darwinisten pogen te verklaren dat evolutionaire sprongen plaatsvinden door het vrijkomen van ecologische niches, waardoor nieuwe soorten kunnen ontstaan. Dit theoretische proces wordt adaptieve radiatie[2] genoemd. Volgens deze theorie maakt de bevrijding van concurrentie, veroorzaakt door massa-uitstervingen, volgende evolutionaire sprongen mogelijk.

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Airplane

SOTT Focus: Explosieve documenten: 9/11-kapers waren CIA-rekruten

9/11-kapers
Ten minste twee 9/11-kapers waren gerekruteerd voor een gezamenlijke inlichtingenoperatie van de CIA en Saoedi-Arabiƫ die op het hoogste niveau in de doofpot werd gestopt, zo blijkt uit een explosief nieuw gerechtelijk dossier.

Een onlangs vrijgegeven gerechtelijk dossier doet ernstige vragen rijzen over de relatie tussen Alec Station, een CIA-eenheid die werd opgericht om Al Qaida-leider Osama bin Laden en zijn medewerkers op te sporen, en twee 9/11-kapers in de aanloop naar de aanslagen, die in de hoogste gelederen van de FBI in de doofpot werd gestopt.

Het dossier dat in handen kwam van SpyTalk, bevat een verklaring van 21 pagina's van Don Canestraro, een hoofdrechercheur voor het Amerikaanse Office of Military Commissions, het juridische orgaan dat toezicht houdt op de zaken van 9/11-verdachten. Het geeft een samenvatting van vertrouwelijke openbaarmakingen tijdens het onderzoek aan de zijde van de overheid, alsook privƩgesprekken die hij voerde met anonieme hooggeplaatste CIA- en FBI-medewerkers. Veel agenten die met Canestraro spraken, gaven leiding aan Operatie Encore, het afgebroken, langlopende onderzoek van de FBI naar banden tussen de Saoedische regering en de 9/11-aanslag.

Ondanks meerdere langdurige interviews met een reeks van getuigen, waarbij honderden pagina's aan bewijsmateriaal werd geproduceerd, een formeel onderzoek naar verschillende Saoedische ambtenaren, alsmede de aanstelling van een onderzoeksjury inzake een door Riyad geleid maar in de VS gevestigd ondersteuningsnetwerk voor de kapers, werd Operatie Encore in 2016 abrupt beƫindigd. Dit was naar verluidt te wijten aan een ingewikkelde bureaucratische interne FBI-ruzie over onderzoeksmethoden.

Toen het oorspronkelijk in 2021 werd vrijgegeven op de openbare rol van de Office of Military Commissions, was elk onderdeel van het document geredigeerd, behalve een "ongerubriceerde" vermelding. Gezien de explosieve inhoud is het niet moeilijk te begrijpen waarom: zoals Canestraro's onderzoek concludeerde, waren ten minste twee 9/11-kapers bewust of onbewust gerekruteerd voor een gezamenlijke CIA-Saoedische inlichtingenoperatie, die mogelijk was misgelopen.

Commentaar: 22 jaar later verbaast het ons dat mensen nog steeds verrast kunnen zijn dat 9/11 een inside job was, maar iedereen leert op zijn eigen tempo!


Family

SOTT Focus: Massa-extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 8: Saltationisme tegenover Darwinisme

Het vorige hoofdstuk gaf voorbeelden in overvloed van evolutionaire sprongen na massa-extincties. Als we de voorbije tijdperken als geheel bekijken, zien we dat elke geologische periode de opkomst van nieuwe levensvormen markeert die duidelijk meer geƫvolueerd zijn dan de levensvormen uit de vorige periode.

Dit inzicht in evolutie was denkers uit het verleden verre van vreemd. Al meer dan twee millennia geleden creƫerde de Griekse filosoof Anaximander[1] een opmerkelijk goed onderbouwde evolutietheorie:
Anaximander geloofde dat het leven ontstond in de zee en dat dieren door bepaalde aanpassingen aan de omgeving hun moderne vorm hadden gekregen. Hij geloofde dat de menselijke soort moest zijn geƫvolueerd uit andere dieren[2].
De theorie van Anaximander betrof geen ongegronde speculatie, aangezien fossielen, hun oorsprong en hun betekenis al bekend waren in het oude Griekenland[3]. Concepten van evolutie die vergelijkbaar zijn met die van Anaximander vinden we in de Romeinse tijd, bijvoorbeeld in de geschriften van Lucrecius:
Lucretius stelde dat door een vorm van natuurlijke selectie monsterachtige wezens uitstierven en dat de overlevende dieren konden overleven vanwege hun kracht, snelheid of intelligentie. Lucretius was het niet eens met Anaximander en stelde dat een landdier niet uit een zeedier zou kunnen evolueren en stond sceptisch tegenover de opvatting dat de ene soort uit de andere kon evolueren[4].

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - Maart 2023: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

ecs323
Extreem weer blijft Californiƫ teisteren. Zware regens, overstromingen, winden met orkaankracht en tornado's leidden ertoe dat honderdduizenden zonder stroom kwamen te zitten en geƫvacueerd moesten worden uit de zwaarst getroffen gebieden. Als klap op de vuurpijl meldde de staat de op ƩƩn na meest sneeuwrijke late winter ooit en de op twee na meest sneeuwrijke maand ooit. De abnormaal zware sneeuwval bedolf de berggemeenschappen van Zuid-Californiƫ onder 3,8 meter sneeuw en veroorzaakte de sluiting voor onbepaalde tijd van Yosemite National Park, waar 4,5 meter sneeuw viel en een decennialang sneeuwvalrecord werd gebroken.

Ook Utah registreerde zijn meest sneeuwrijke late winter, en brak daarmee een record uit 1983. Snowbasin Resort in Weber County beleefde officieel de meest sneeuwrijke maand ooit.

En hetzelfde systeem dat delen van de westkust trof, trof ook zuidelijke staten met sneeuw, overstromingen, hagelstenen ter grootte van golfballen en tornado's, waardoor meer dan 1 miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten en ten minste 13 doden vielen. Het noordoosten van de VS kreeg ook zijn portie extreem weer te verduren: een noordooster bracht een meter sneeuw, regen, hevige windstoten en overstromingen aan de kust met zich mee.

Tropische cycloon Freddy kwam voor de tweede keer aan land in zuidelijk Afrika, waarbij ten minste 216 mensen omkwamen. Malawi en Mozambique werden het zwaarst getroffen, met 190 doden, 19.000 ontheemden en duizenden die zonder stroom kwamen te zitten.

In Braziliƫ werden grote delen van de stad Rio Branco, Acre, overstroomd door hevige regenval en het overlopen van de rivier de Acre. Deze rivier in Rio Branco steeg binnen 24 uur van zo'n 8 meter naar 15,5 meter. Honderden huizen raakten beschadigd en minstens 2.000 mensen werden geƫvacueerd.

Andere grote overstromingen die deze maand wereldwijd plaatsvonden:
 • Johor, MaleisiĆ« - 4 doden en 40.000 ontheemden na zware overstromingen
 • Java, Sumatra en Sulawesi, IndonesiĆ« - 4 doden, 7 vermisten na overstromingen en aardverschuivingen
 • SomaliĆ« - minstens 14 doden bij plotselinge overstromingen
 • Kenia - 7 doden en 25 gezinnen dakloos na overstromingen
 • Şanlıurfa en Adıyaman, Turkije - 14 doden door plotselinge overstromingen
 • Bolivia - duizenden getroffen door zware overstromingen
 • Cauca, Colombia - 1.500 gezinnen getroffen door overstromingen en aardverschuivingen
 • Noord-AustraliĆ« - honderden mensen geĆ«vacueerd nadat rivieren overstroomden
Naar schatting 461 mensen raakten gewond en 13 mensen stierven nadat een aardbeving met een kracht van 6,8 magnitude het zuiden van Ecuador trof. Veel gebouwen in Cuenca, een van de grootste steden van het land, liepen structurele schade op.

Een andere aardbeving met een kracht van 6,5 trof een groot deel van Pakistan en Afghanistan. Er werden minstens 13 doden en 12 gewonden gemeld.

Ten slotte werden na de sterkste zonnestorm in meer dan vijf jaar enorme aurora's waargenomen boven Tasmaniƫ, Australiƫ en Nieuw-Zeeland, terwijl het noorderlicht werd gemeld tot in het zuiden van North Carolina en Phoenix, Arizona, tot bijna aan de Mexicaanse grens.

Dit alles en meer in ons SOTT Overzicht Aardveranderingen voor maart 2023:


Bizarro Earth

SOTT Focus: 'One Health,' ESG en 'duurzame ontwikkeling': Inzicht in het 'pandemieverdrag' van de WHO

Wereldgezondheidsorganisatie icoon
© WHOWereldgezondheidsorganisatie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de Ene Ring die over Allen Heerst en haar op schrift gestelde doel, dat met vurige letters aan beide zijden van de ring is gegraveerd, is het Verdrag inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemieƫn. Geproduceerd door de Zwarte Heerser van de eenentwintigste eeuw, de Verenigde Staten van Amerika, in hun eigen versie van de Doemberg, lijkt het slechts de soevereiniteit van de VS over te dragen aan een externe organisatie.

In werkelijkheid en in de praktijk, zoals dit artikel zal aantonen, zal het verdrag Washington meer macht geven over de G20-landen - de houders van de andere 'ringen' - en zodoende over de rest van de westerse wereld: niet alleen de mensen, maar ook de dieren, de ecosystemen en de hulpbronnen. Dit, en niet de gezondheid van de wereld, is haar duistere doel.

DE BURGEROORLOG

De WHO, die sinds januari 2020 782 miljoen dollar aan subsidies heeft ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation, is een door het bedrijfsleven gefinancierd en gelobbyd agentschap van de Verenigde Naties zonder wettelijke bevoegdheid over de bevolking van haar 194 lidstaten - ten aanzien waarvan zij, althans in beginsel, een adviserende rol vervult.

Maar dat zal binnenkort veranderen.

Op 3 maart 2022, toen in heel Europa de lockdownverordeningen werden ingetrokken en de NAVO haar proxy-oorlog tegen Rusland verklaarde, nam de Raad van Europa een besluit aan om machtiging te verlenen voor het openen van onderhandelingen over een internationaal Verdrag inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemieƫn. Onder de voorwaarden van dit verdrag zullen de lidstaten van de WHO wettelijk verplicht zijn beperkingen van de mensenrechten en vrijheden toe te passen - zoals verdere lockdowns, verplichte mondkapjes, verplichte gentherapie, een systeem van digitale identiteit en programma's van toezicht en censuur - dit alles ter beoordeling van de WHO.

Commentaar: Afgeleid door interne politieke kwesties, de oorlog in OekraĆÆne, de instorting van het bankwezen, genderoorlogen...staan we aan de vooravond van de bedrieglijke wereldwijde overname van 'gezondheid' zonder optie, die grotendeels door Ć©Ć©n man wordt gefinancierd en aangestuurd:
Bullseye

SOTT Focus: Seymour Hersh: De Nord Stream-doofpot

De regering Biden blijft verantwoordelijkheid voor de vernietiging van de Nord Stream pijpleidingen verdoezelen....

BidenScholz
© Adam SchultzAmerikaanse president Joe Biden ā€¢ Duitse kanselier Olaf Scholz
Witte Huis Oval Office 3 maart 2023
Het is inmiddels zes weken geleden dat ik een rapportage publiceerde, gebaseerd op anonieme bronnen, waarin president Joe Biden werd genoemd als de ambtenaar die in september vorig jaar opdracht gaf tot de mysterieuze vernietiging van Nord Stream 2, een nieuwe pijpleiding van 11 miljard dollar die de hoeveelheid aardgas die van Rusland naar Duitsland zou worden geleverd, zou verdubbelen. Het bericht kreeg aandacht in Duitsland en West-Europa, maar werd in de VS nagenoeg doodgezwegen. Twee weken geleden, na een bezoek van de Duitse kanselier Olaf Scholz aan Washington, probeerden de Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten de mediastilte te versterken door de New York Times en het Duitse weekblad Die Zeit valse verhalen te verschaffen om de rapportage te weerleggen dat Biden en Amerikaanse agenten verantwoordelijk waren voor de vernietiging van de pijpleidingen.

Persvoorlichters van zowel het Witte Huis als van de Central Intelligence Agency hebben stelselmatig ontkend dat Amerika verantwoordelijk was voor de ontploffing van de pijpleidingen en voor het perskorps van het Witte Huis waren die pro forma ontkenningen meer dan voldoende. Er is geen bewijs dat een aldaar aangestelde journalist de perschef van het Witte Huis al heeft gevraagd of Biden datgene heeft gedaan wat elke serieuze leider zou doen: de Amerikaanse inlichtingendienst formeel "opdragen" een diepgaand onderzoek in te stellen, met alle beschikbare middelen, en uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor deze daad in de Oostzee. Volgens een bron binnen de inlichtingengemeenschap heeft de president zulks niet gedaan en zal dat ook niet doen. Waarom niet? Omdat hij het antwoord weet.

Commentaar: Lees ook:


Caesar

SOTT Focus: In Moskou begraven Xi en Poetin de Pax Americana

Deze week onthulden de Chinese en Russische leiders in Moskou hun gezamenlijke inzet om de wereldorde opnieuw vorm te geven, een streven dat zich gedurende 'de afgelopen 100 jaar niet heeft voorgedaan.'
Xi en Poetin
© The Cradle
Wat zich zojuist in Moskou heeft afgespeeld is niets minder dan een nieuw Jalta, dat overigens op de Krim ligt. Maar anders dan de gedenkwaardige ontmoeting tussen de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, Sovjetleider Jozef Stalin en de Britse premier Winston Churchill op de door de USSR bestuurde Krim in 1945, is het nu voor het eerst in waarschijnlijk vijf eeuwen dat geen enkele politieke leider uit het westen de mondiale agenda bepaalt.

Nu bepalen de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin de multilaterale, multipolaire agenda. Westerse exceptionalisten mogen hun jankverhalen net zo vaak gebruiken als ze willen: niets zal ook maar iets veranderen aan de spectaculaire uitstraling en de onderliggende inhoud van deze zich ontwikkelende wereldorde, vooral voor het Mondiale Zuiden.

Voorafgaand aan hun top werden de plannen van Xi en Poetin in twee opiniestukken van de presidenten zelf uitvoerig toegelicht. Als een zeer gesynchroniseerd Russisch ballet werd de visie van Poetin uiteengezet in de People's Daily in China, met de nadruk op een "toekomstgericht partnerschap," terwijl Xi's artikel werd gepubliceerd in de Russian Gazette en op de website van RIA Novosti, met de nadruk op een nieuw hoofdstuk inzake samenwerking en gemeenschappelijke ontwikkeling.

De toespraken van zowel Xi als Poetin dreven de NAVO-club al vanaf het begin van de top tot een hysterische razernij van woede en afgunst: de Russische woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, vatte de stemming perfect samen toen zij opmerkte dat het westen "stond te schuimbekken."

De voorpagina van de Russian Gazette van maandag was legendarisch: Poetin bezoekt het nazivrije Mariupol en maakt een praatje met de bewoners, met daarnaast het opiniestuk van Xi. Daaruit bestond, in een notendop, Moskou's bondige reactie op de stunt met de MQ-9 Reaper van Washington en de capriolen van de schertsrechtbank het Internationaal Strafhof (ICC). "Schuimbek" zoveel je wilt; de NAVO wordt momenteel in OekraĆÆne grondig vernederd.

Tijdens hun eerste "informele" ontmoeting spraken Xi en Poetin maar liefst vier en een half uur. Aan het eind begeleidde Poetin Xi persoonlijk naar zijn limousine. Dit gesprek betrof het echte werk: het in kaart brengen van de lijnen van multipolariteit - wat begint met een oplossing voor OekraĆÆne.

Zoals te verwachten, waren er heel weinig lekken van de betrokken ambtenaren, maar wel een belangrijke over hun "diepgaande uitwisseling" over OekraĆÆne. Poetin benadrukte beleefd dat hij het standpunt van China respecteert - verwoord in het 12-puntenplan van Beijing voor het oplossen van het conflict, dat door Washington volledig van de hand werd gewezen. Maar het Russische standpunt blijft onwrikbaar: demilitarisering, OekraĆÆense neutraliteit en verankering van de nieuwe feiten ter plaatse.

Tegelijkertijd sloot het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een rol voor de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland in toekomstige onderhandelingen over OekraĆÆne volledig uit: zij worden niet beschouwd als neutrale bemiddelaars.