SOTT Focus:


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht van Aardveranderingen - Februari 2023: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

secs232
In de ochtend van 6 februari trof een verwoestende aardbeving met een kracht van 7,8 het zuiden van Turkije en het noorden van Syriƫ. Een tweede zware aardbeving met een kracht van 7,5 trof de regio 9 uur later en veroorzaakte verdere ernstige schade en vernieling van gebouwen. Op 20 februari trof een aardbeving met een kracht van 6,4 Hatay, terwijl op 27 februari een aardbeving met een kracht van 5,6 in Malatya in de instorting van veel beschadigde gebouwen en een hoger dodental resulteerde. Er werden meer dan 150 naschokken geregistreerd.

46.000 mensen in Turkije en 6.000 in Syriƫ kwamen om het leven en minstens 1,5 miljoen mensen zijn nu dakloos. Meer dan 160.000 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Tot dusverre is het is moeilijk om het ware aantal te bepalen, het zou veel hoger kunnen liggen.

De directe schade wordt geschat op 34 miljard dollar - of pakweg 4% van de jaarlijkse economische productie van het land. Maar de indirecte kosten van de beving kunnen veel hoger uitvallen en het herstel zal niet gemakkelijk of vlot verlopen.

Voor de goede orde: een voorspellingsmodel gebaseerd op de geometrie tussen hemellichamen met betrekking tot seismische activiteit (SSGEOS) wees dagen voor de bovengenoemde gebeurtenis op een mogelijke zware aardbeving in Midden-Turkije:Dit model is nog in ontwikkeling, maar lijkt veelbelovend voor het met een redelijke nauwkeurigheid voorspellen van grote aardbevingen.

Een reeks aardbevingen trof ook Tadzjikistan, waarvan de grootste volgens het USGS een kracht van 6,8 had. De beving werd sterk gevoeld over de grens in sommige gebieden van de prefectuur Kashgar en de Kirgizische autonome prefectuur Kizilsu in Xinjiang, maar er werden geen slachtoffers of schade gemeld.

Een enorme late winterstorm trok over de VS en veroorzaakte een record aan sneeuwval, vrieskou en zware overstromingen, waardoor honderden vluchten werden geannuleerd en grote wegen met ijs werden bedekt. Hetzelfde systeem bracht echter recordwarmte naar het zuiden.

Andere belangrijke gebeurtenissen in de VS deze maand:
 • Tooele, Utah - 2 meter sneeuw in Ć©Ć©n nacht.
 • Michigan - Een sneeuw- en ijsstorm zorgt ervoor dat 461.000 mensen zonder stroom komen te zitten.
 • Cheyenne, Wyoming - 1.22 meter sneeuw en recordkou van -19C.
 • Zuid-CaliforniĆ« - bijna 2 meter sneeuw.
En wereldwijd:
 • Iraans Kuhrang, Iran - Record van 2.5 meter sneeuw binnen 48 uur.
 • Marokko - Een record aan sneeuwval van 2.20 meter zorgde ervoor dat 87 dorpen geĆÆsoleerd raakten.
 • Oostenrijk - 37 cm sneeuw binnen 24 uur.
 • Balkan - Door zware sneeuwval kwamen duizenden mensen zonder stroom te zitten.
 • Mallorca, Spanje - ruim 20 centimeter sneeuw en een plotselinge daling van de temperatuur.
Dit alles en meer in ons SOTT Overzicht van Aardveranderingen voor februari 2023:


Meteor

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 5: De Krijt - Paleogeengrens

Zou door kometen veroorzaakte massa-extinctie ook bestaande levensvormen kunnen "verbeteren?" Immers, misschien betroffen de veranderingen in levensvormen in Toengoeska en de Carolina Bays geĆÆsoleerde gevallen en deze gebeurtenissen leveren niet per se massa-extincties op.

Laten we daarom eens kijken naar de meest recente en goed gedocumenteerde grootschalige uitsterving door een komeet, de Krijt-Paleogeengrens[1], waarbij 66 miljoen jaar geleden een ruimtelichaam dat de Chicxulub-krater veroorzaakte, de dinosauriƫrs uitroeide, tezamen met 75%[2] van alle soorten op de planeet, zoals de zwarte pijl in het bovenstaande diagram van cyclische extinctie door kometen aangeeft[3]. [SOTT redactie: Er wordt verwezen naar het laatste diagram uit Hoofdstuk 1.]

De Krijt - Paleogeengrens is een geologische term die verwijst naar een zeer dunne kleilaag[4], die wijst op een korte maar duidelijke verstoring. Deze grens wordt aangegeven door de witte pijl in de afbeelding hieronder. De Krijt - Paleogeengrens bevindt zich direct onder de sedimenten van het Krijt en vlak boven die van het Tertiair[5]:

Creative Commons
© Creative CommonsDe Krijt - Paleogeengrens
Vlak onder de Krijt-Paleogeengrens liggen fossielen van dinosauriƫrs, en net erboven - dat wil zeggen net na de massa-extinctie - liggen fossielen van volledig ontwikkelde nieuwe soorten zonder bekende voorouders:

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Butterfly

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 4:Unieke levensvormen na komeetinslagen

Deel II: Explosies van Leven
Fossiel van Trilobiet Walliserops trifurcatusā€‹
© Wikimedia Commonā€‹Fossiel van Trilobiet Walliserops trifurcatus
Het is logisch om komeetgebeurtenissen uitsluitend te beschouwen als een manier waarop massavernietiging plaatsvindt, zoals blijkt uit de talrijke massa-extincties of daaruit afgeleide rampen zoals vulkanisme of seismiciteit, die beschreven zijn in Deel I. Maar tijdens het schrijven van "Cometary Encounters" ontdekte ik enkele bijzonderheden die verband houden met de Toengoeska-explosie[1] en de weerslag daarvan op plaatselijke levensvormen:

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Comet 2

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 3: De 27 miljoen jaar lange komeetcyclusā€‹

Tot in de jaren tachtig bleef de hypothese dat komeetinslagen de belangrijkste oorzaak zijn van massa-extincties controversieel. Ondanks een begrijpelijk[1] gebrek aan dateerbare inslagkraters, won het scenario dat massa-extincties door kometen worden veroorzaakt aan populariteit na de ontdekking van een zeer specifieke cyclus, die kenmerkend is voor de meeste massa-extincties op onze planeet. Maar voordat we ingaan op deze vraag en het groeiende bewijs voor komeetinslagen, nemen we eerst ons zonnestelsel eens onder de loep.

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Comet

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 2: Oorzaken van massa-extincties

Ter verklaring van de massa-extincties die onze planeet de afgelopen honderden miljoenen jaren heeft doorstaan, werden verschillende elkaar niet-uitsluitende oorzaken aangevoerd. Komeetinslagen worden steeds meer erkend als een gangbare oorzaak, maar de gevestigde wetenschap is nog steeds huiverig om het gradualistische dogma te verlaten. Daarom beroept zij zich gewoonlijk op minder belangrijke verschijnselen om de talrijke massa-extincties op onze planeet te verklaren. Interessant genoeg kunnen komeetinslagen elk van deze verschijnselen veroorzaken:

Vloedbasaltgebeurtenissen[1]:

Dit is de benaming voor grootschalig vulkanisme en het daarmee gepaard gaande vrijkomen van atmosferisch stof[2]. Vulkanisme wordt in verband gebracht met verschillende massa-extincties[3][4], maar wat veroorzaakte in eerste instantie de gelijktijdige uitbarsting van vulkanen over de hele wereld? In Cometary Encounters zagen we hoe een verstoring van het elektrisch veld van de aarde, veroorzaakt door een komeet die in de buurt komt, vulkaanuitbarstingen kan veroorzaken[5]. Evenzo wordt de Chicxulub-inslag van circa 66 miljoen jaar geleden nu beschouwd als de oorzaak van de daaropvolgende golf van grootschalige vulkaanuitbarstingen[6].

Vulkanische gebieden en hun prevalente periode van activiteit
© Ryan and Ernstā€‹Vulkanische gebieden en hun prevalente periode van activiteit
Wereldwijde afkoeling:

De vermeende oorzaak van verschillende massa-extincties[7]. Net als vulkanisme kan wereldwijde afkoeling inderdaad tot op zekere hoogte grootschalige uitstervingen veroorzaken. Maar wat was in eerste instantie de oorzaak van de wereldwijde afkoeling? Komeetinslagen zouden - door de enorme hoeveelheid stof die wordt uitgestoten en het vulkanisme dat wordt veroorzaakt - ervoor kunnen zorgen dat onze planeet in een stoflaag wordt gehuld die de temperatuur op aarde drastisch zou kunnen verlagen[8].

Daling van de zeespiegel[9]:

Een natuurlijk gevolg van wereldwijde afkoeling door de poolkapvorming en sneeuwval[10]. Opnieuw rijst de vraag: "Wat veroorzaakte de wereldwijde afkoeling die leidde tot de daling van de zeespiegel?"

Anoxische gebeurtenissen:

Dit begrip verwijst naar de afname van zuurstof in de oceanen. Anoxie vertoont een zeer sterke correlatie[11] met massa-extincties. Volgens sommige wetenschappers werden anoxische gebeurtenissen veroorzaakt door een woekering van zuurstofverslindende algen[12]. Een andere vastgestelde oorzaak van anoxie zijn grote vulkaanuitbarstingen onder water[13]. Wederom kunnen we ons afvragen wat de oorzaak was van die golven van onderwateruitbarstingen. Het lijkt erop dat de volgorde van de gebeurtenissen er als volgt uitziet: komeetinslag -> verstoring van het electrisch veld van de aarde -> toenemend vulkanisme -> anoxie.

Methaan-clathraat hypothese:

Deze term verwijst naar een grootschalig vrijkomen van methaan in de atmosfeer om met name de Perm - Trias-extinctie van 252 miljoen jaar geleden te verklaren. Bij vulkaanuitbarstingen kunnen enorme hoeveelheden methaan vrijkomen[14]. Methaan vormt ook een van de belangrijkste gasvormige bestanddelen[15] van komeetstaarten. Interessant is dat er een sterke correlatie bestaat tussen een toename van atmosferisch methaan en landverschuivingen onder water[16], beide gedocumenteerde gevolgen van komeetinslagen.

Omkering van oceanische waterlagen:

Deze term verwijst naar een verstoring van de thermohaliene circulatie[17]. Slechts twee massa-extincties werden door dit verschijnsel verklaard: het Laat - Devoon[18] van circa 370 miljoen jaar geleden en het Perm - Trias[19] van circa 252 miljoen jaar geleden. Er is geen bewijs[20] dat gedurende die periode de thermohaliene circulatie verstoord werd, aangezien een dergelijk verschijnsel geen sporen achterlaat in het geologisch verslag of in ijskernen. Als een verstoring van de thermohaliene circulatie heeft plaatsgevonden, waardoor werd die dan veroorzaakt? Een komeetgebeurtenis, vooral een komeet die in de oceaan valt, kan de oceaancirculatie gemakkelijk verstoren[21].

Plaattektoniek:

Ter verklaring van de Perm - Trias-extinctie, waarbij zoals eerder vermeld 83% van alle geslachten uitstierf, wordt de beweging van continenten[22] aangevoerd. Dit veronderstelt nogal radicale verschuivingen van continenten en roept opnieuw de vraag op wat deze ingrijpende continentale bewegingen Ć¼berhaupt veroorzaakte. Toevallig of niet, komeetinslagen kunnen continenten in beweging brengen en zelfs de aardkorst doen afglijden[23]. Er is ook aangetoond dat kometen op afstand aardbevingen kunnen veroorzaken[24].

Waterstofsulfide-emissies uit de zeeƫn:

Hoge concentraties waterstofsulfide worden door sommige onderzoekers beschouwd als de oorzaak van de Perm - Trias-extinctie [25] van 252 miljoen jaar geleden, alsmede de Krijt - Paleogeen-extinctie[26] van 66 miljoen jaar geleden. De piek wordt verklaard als een gevolg van anoxie:
Tijdens het Laat-Perm, toen het zuurstofgehalte in de atmosfeer afnam en het waterstofsulfide- en kooldioxidegehalte steeg[27]
Zoals eerder opgemerkt, kan anoxie worden veroorzaakt door grote vulkaanuitbarstingen onder water, waarbij ook enorme hoeveelheden waterstofsulfide kunnen vrijkomen[28].

Omkering van het aardmagnetisch veld:

Een reconstructie van de intensiteit van het aardmagnetisch veld gedurende de laatste twee miljoen jaar[29], heeft aangetoond dat omkering van het aardmagnetisch veld vrij vaak voorkomt - ongeveer eens in de 100.000 jaar - dat wil zeggen dat het een veel vaker voorkomend verschijnsel is dan massa-extincties.

Er lijkt echter een verband te bestaan tussen de omkering van het aardmagnetisch veld en tenminste enkele massa-extincties:
de nu beschikbare gegevens wijzen er sterk op dat voor sommige soorten radiolariƫrs de omkeringen wel degelijk van invloed zijn geweest op hun uitsterven. Massa-extincties aan het einde van lange perioden met overwegend ƩƩn polariteit, zoals het Krijt en het Permo - Carboon, wijzen er opnieuw op dat het omkeringsveld een selectieve invloed kan hebben. Experimenteel bewijs heeft biologische effecten aangetoond van magnetische nulvelden en velden die de sterkte van het aardmagnetisch veld benaderen, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat de gevolgen van het omkerend magnetisch veld extincties kunnen veroorzaken[30].
Vroeger werd aangenomen dat de tijdschaal voor poolomkering tussen de 10.000 en 100 jaar lag[31]. Het blijkt echter dat magnetische poolomkeringen veel sneller kunnen plaatsvinden, met oriĆ«ntatieveranderingen[32] tot 6Ā° per dag[33]. Deze snelheid is uitzonderlijk hoog, 10.000 keer sneller dan de normale snelheid van magnetische oriĆ«ntatieverandering[34] en suggereert dat omkeringen binnen enkele dagen kunnen plaatsvinden[35].

Bovendien is gebleken dat gesteenten met een omgekeerde magnetische polariteit magnetische ladingen vertonen die 100 keer sterker zijn dan die welke door het aardmagnetisch veld zouden kunnen worden opgewekt.

Het bovenstaande wekt de indruk dat er een externe factor is die het aardmagnetisch veld drastisch kan hebben versterkt. Kometen met hun hoge elektrische activiteit zouden, als ze dicht genoeg in de buurt komen, een dergelijke uitwisseling van ontladingen met de aarde kunnen veroorzaken[36].
afbeelding 179
© Wikimedia CommonsHet aardmagnetisch veld. Links: tussen de poolwissel. Rechts: tijdens de poolomkering.
Een dergelijke ontlading zou enorme magnetische velden kunnen opwekken (vandaar de hoge magnetische ladingen die worden gemeten in rotsen die een omgekeerde polariteit vertonen en pieken in het geomagnetische veld vĆ³Ć³r omkeringen), het bestaande geomagnetische veld destabiliseren en een 'reset' veroorzaken, waarbij 'noord' 'zuid' wordt en omgekeerd.

IJzer, een element met magnetische eigenschappen, vormt een hoofdbestanddeel van de aardkorst en vertegenwoordigt 32% van de samenstelling ervan[37]. Wij zullen ons richten op de aardkorst, omdat de mantel en de kern hogere temperaturen[38] hebben dan de Curietemperatuur[39], waarbij magnetische elementen hun magnetische kracht verliezen.

Merk op dat gemagnetiseerde elementen zoals ijzer bijna onmiddellijk gedemagnetiseerd of opnieuw gemagnetiseerd kunnen worden. Een ijzeren staaf kan bijvoorbeeld gemagnetiseerd worden door er eenvoudigweg met een magneet over te wrijven, d.w.z. door de staaf aan het magnetische veld van de magneet bloot te stellen.

Komeetlichamen hebben een hoge elektrische lading en hebben daarom een sterk magnetisch veld. Zo kan het magnetische veld van een komeet die zich in de buurt bevindt het ijzer van de aardkorst demagnetiseren. Evenzo kan de elektrische ontlading tussen een nabije komeet en de aarde een magnetisch veld opwekken dat het ijzer in de aardkorst kan magnetiseren. Voorbeelden van demagnetisering van de korst door een komeetlichaam werden op Mars gevonden, waar een heel gebied binnen en rond een krater geen magnetisme vertoont, in tegenstelling tot de rest van de rode planeet[40].

Ook vermeldenswaard is het feit dat 'pieken' in het aardmagnetisch veld verband lijken te houden met periodes van wereldwijde afkoeling:
Er werden vier potentiĆ«le geomagnetische gebeurtenissen ("archaeomagnetische bevingen") waargenomen die worden gekenmerkt door een sterke toename van de intensiteit en die synchroon lijken te lopen met afkoelingsperioden in de Noord-Atlantische Oceaan. Dit temporele toeval ondersteunt de recente suggestie dat het geomagnetische veld klimaatverandering beĆÆnvloedt op multidecadale tijdschalen.[41].
Overigens zijn kometen een belangrijke bron van stof en magnetisme. Een komeetgebeurtenis kan dus zowel geomagnetische bevingen (veroorzaakt door komeetontladingen) als afkoeling (veroorzaakt door komeetstof) veroorzaken.

Effecten van komeetbombardementen op aardeā€‹
© Sott.netā€‹Effecten van komeetbombardementen op aarde
Zoals het diagram hierboven laat zien, blijkt dat de oorzaken van massa-extincties, of het nu gaat om overstromingen, basaltgebeurtenissen, anoxie, wereldwijde afkoeling, omkering van het aardmagnetisch veld, enz., gevolgen kunnen zijn van komeetinslagen - directe inslagen en/of atmosferische explosies - en inderdaad de hoofdoorzaak zijn van bijna alle massa-extincties, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen aantonen.

[1] Clapham, Matthew & Renne, Paul. (2019). "Flood Basalts and Mass Extinctions". Annual Review of Earth and Planetary Sciences 47:1, 275-303
[2] Courtillot, Vincent (1990). "A Volcanic Eruption". Scientific American. 263 (4): 85 - 93.
[3] Kunio Kaiho, et al. (2020). "Pulsed volcanic combustion events coincident with the end-Permian terrestrial disturbance and the following global crisis". Geology.
[4] Jun Shen et al. (2019). "Evidence for a prolonged Permian - Triassic extinction interval from global marine mercury records". Nature Communications 10, 1563
[5] Lescaudron, Pierre. (2021). "Cometary Encounters". Red Pill Press. Chapter "Correlation between Cometary Activity and Volcanic Activity".
[6] Richards, Mark et al. (2015). "Triggering of the largest Deccan eruptions by the Chicxulub impact". GSA Bulletin. 127 (11 - 12): 1507 - 1520
[7] Rosa, Eduardo et al. (2021). "Late Paleozoic Glaciation". In Encyclopedia of Geology (Second Edition).
[8] For example, the onset of the Younger Dryas reveals a dramatic cooling triggered by a massive cometary impact. See: Lescaudron, 2021, Part I: Of Flash Frozen Mammoths and Cosmic Catastrophes
[9] Peters, S.E. (2008). "Environmental determinants of extinction selectivity in the fossil record". Nature. 454 (7204): 626 - 29
[10] The drop in sea level due to global cooling is about 2m/Ā°C according to the most conservative papers, see for example: Levermann, Anders et al. (2013). "The multimillennial sea-level commitment of global warming". PNAS. 110 (34) 13745-13750. This figure is as high as 6 to 10 m/Ā°C according to other researchers, see for example: Grinsted, Aslak. (2013). "Relationship between sea level rise and global temperature". Aslak Grinsted personal Website.
[11] The seven major periods of widespread anoxia in the oceans of the last 260 million years are significantly correlated (>99.99%) with the ages of the flood-basalt - extinction events. See:
Rampino, Michael et al. (2019). "What causes mass extinctions? Large asteroid/comet impacts, flood-basalt volcanism, and ocean anoxia ā€” Correlations and cycles", in "250 Million Years of Earth History in Central Italy", Geological Society of America.
[12] Castle et al. (2009) "Hypothesis for the role of toxin-producing algae in Phanerozoic mass extinctions based on evidence from the geologic record and modern environments". Environmental Geosciences, 16 (1): 1
[13] Jenkyns, H. C. (2010). "Geochemistry of oceanic anoxic events". Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 11(3)
[14] Lancaster University editors. (2018). "Volcanoes and glaciers combine as powerful methane producers". Phys.org
[15] Lippi, Manuela. (2010). "The composition of cometary ices as inferred from measured production rates of volatiles" Carolo-Wilhelmina University.
[16] Maslin, M. et al. (2004). "Linking continental-slope failures and climate change: Testing the clathrate gun hypothesis". Geology. 32 (1): 53 - 56.
[17] Circulation by which surface water sinks, bringing oxygen-poor deep water to the surface and killing the surface organisms.
[18] Algeo, T.J et al. (1995). "Late Devonian Oceanic Anoxic Events and Biotic Crises: Rooted in the Evolution of Vascular Land Plants?". GSA Today. 5 (3)
[19] Zhang R. (2001). "Could the Late Permian deep ocean have been anoxic?". Paleoceanography. 16 (3): 317 - 329.
[20] Wikipedia Editors. (2001). "Extinction event". Wikipedia.
[21] Usatov, M. (2020) "Main Belt asteroid as a Possible Younger Dryas impactor". Astron. Nachr.; 341: 734 - 740.
[22] Dirson Jian Li. (2012). "The tectonic cause of mass extinctions and the genomic contribution to biodiversification". Quantitative Biology.
[23] Lescaudron, 2014. Chapter "Crustal slippage"
[24] Omerbashich, Mensur. (2012). "Astronomical alignments as the cause of ~M6+ seismicity". ArXiv. 1104.2036v7
[25] Kump, Lee et al. (2005). "Massive release of hydrogen sulfide to the surface ocean and atmosphere during intervals of oceanic anoxia". Geology 33 (5): 397 - 400.
[26] Penn State researchers. (2003). "Hydrogen Sulfide, Not Carbon Dioxide, May Have Caused Largest Mass Extinction". ScienceDaily.
[27] Kump, 2005
[28] H. Sigurdsson et al. (2000) "Encyclopedia of Volcanoes". Academic Press
[29] Valet, J.-P. et al. "Geomagnetic field strength and reversal rate over the past two million years", Nature, Vol. 435, 802-805 (2005)
[30] Hays, J. D. (1971). "Faunal Extinctions and Reversals of the Earth's Magnetic Field". Geological Society of America Bulletin, 82(9), 2433
[31] White, John. (1982). "Pole Shift". Berkley Books. p.138
[32] The speed of reversal is calculated by comparing magnetic field direction in different parts of the same lava flow.
See: Felix R. W. (2009) "Magnetic reversals and evolutionary leaps", Sugarhouse Publishing p.95
[33] Coe, R. et al. (1994) "New evidence for extraordinarily rapid change of the geomagnetic field during a reversal", Nature 374, pp. 687 - 692
[34] Langel, R.A., (1987). The main field, in "Geomagnetism". Jacobs, J.A., Academic Press. Vol. 1, pp. 249-512
[35] Warlow P. (1978) "Does pole-flipping account for earth magnetism?", New Scientist, p.1224
[36] For more details about electrical discharges between celestial bodies see:
Lescaudron, Pierre. (2020). "Cometary Encounters". Red Pill Press. Part II: Did Earth 'Steal' Martian Water?
[37] Sharp, T., (2012). "What is Earth Made Of?", Space.com
[38] Mantle temperatures range between 500Ā° and 4,000Ā° Celsius (930Ā° and 7,200Ā° Fahrenheit).
See: Louie, J. (1996). "Earth's Interior". University of Nevada
[39] The Curie temperature for iron is about 1,400Ā° Fahrenheit or 770Ā° Celsius.
[40] Louzada, K. et al. (2005). "Shock Demagnetization of Pyrrhotite", Lunar and Planetary Science 36,
[41] Gallet, Y. (2006) "Possible impact of the Earth's magnetic field on the history of ancient civilizations", Earth and Planetary Science Letters, Vol. 246, Issues 1 - 2, pp.17 - 26

Commentaar: Zie ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Eye 1

Terugblik SOTT Focus: Nieuwste wapen van het Amerikaanse leger tegen China en Rusland: Stratosferische Ballonnen

In alle stilte draagt het Pentagon ballonprojecten op grote hoogte over aan de militaire diensten.
raven aerostar ballon
© Raven AerostarNee, dit is geen foto van een Chinese spionageballon, dit is een foto van de 'Thunderhead-ballon' van de Amerikaanse contractant van het ministerie van Defensie Raven AuerStar, compleet met zonnepaneelinstallatie, gepubliceerd op hun Twitter-pagina (@RavenAerostar), die onlangs werd verwijderd...
Het Pentagon werkt aan een nieuw plan om boven de concurrentie van China en Rusland uit te stijgen: ballonnen.

De op grote hoogte opblaasbare ballonnen, die tussen de 18 en ruim 27 kilometer vliegen, zouden worden toegevoegd aan het uitgebreide surveillance-netwerk van het Pentagon en uiteindelijk kunnen worden gebruikt om hypersonische wapens op te sporen.

Het klinkt misschien als sciencefiction, maar uit begrotingsdocumenten van het Pentagon blijkt dat de technologie verschuift van de wetenschappelijke gemeenschap binnen het ministerie van Defensie naar de militaire diensten.

"Hoge of zeer hoge lanceerplatforms hebben veel voordeel door hun standvastigheid ter plekke, manoeuvreerbaarheid en ook flexibiliteit voor meerdere nuttige ladingen," zei Tom Karako, senior fellow voor het International Security Program en directeur van het Missile Defense Project bij het Center for Strategic and International Studies.

Het Pentagon blijft in deze projecten investeren omdat het leger de ballonnen voor verschillende missies kan gebruiken.

Commentaar: Niet alleen heeft het Pentagon al een soortgelijke vloot van ballonnen op grote hoogte ontwikkeld als China, hun ballonnen "schenden" regelmatig het Chinese luchtruim. Het lijkt er dus op dat het Pentagon "de concurrentie neerschiet" omdat het de stratosfeer wil "bezitten." Dat, en planners van de diepe staat die zich inzetten ten behoeve van de 'continuĆÆteit van de regering,' kunnen de bevolking voorbereiden op een komende confrontatie met China door het anti-Chinese sentiment aan te wakkeren.


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - Januari 2023: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

secs2023
Het begin van 2023 werd gekenmerkt door zware sneeuwval, ongebruikelijk koude temperaturen en natter weer dan verwacht voor deze tijd van het jaar. Dit alles terwijl de kunstmatig veroorzaakte voedsel- en energiecrisis in het westen steeds meer verergert, dankzij de misleide globalistische psychopaten.

Extreem weer trof Californiƫ behoorlijk hard deze maand: Een 'bom-cycloon,' zware overstromingen, modderstromen, stroomuitval, muren van sneeuw in Soda Spring en een aardbeving van 4,2 magnitude met een epicentrum voor de kust van Malibu.

In Denver, Colorado, viel deze maand 33 cm sneeuw; de 15e sneeuwrijkste januarimaand ooit. Jackson County registreerde -5Ā°C en in het Purgatory-skigebied viel in 24 uur tijd bijna 60 cm sneeuw.

Noord-Arizona kreeg meer dan 61 cm sneeuw in 48 uur te verwerken. Het betrof de 25e grootste sneeuwval en brak op zondag het record voor de meeste sneeuwval op Ć©Ć©n dag.

Nevada werd getroffen door winterstormen met zware regenval, harde wind en in hoger gelegen gebieden aanzienlijke sneeuwval. Ook de woestijn van Las Vegas was met wit bedekt, een vreemd gezicht voor dit gebied.

In Sundance Mountain Resort in Utah viel meer dan een meter sneeuw, waardoor het noodgedwongen werd gesloten wegens extreme weersomstandigheden. Het gebied kreeg ook te maken met ruim 20 cm aan regenval.

Zware sneeuwval verstoorde ook het normale leven in Italiƫ, Oostenrijk, Sloveniƫ, Kroatiƫ en Mallorca. Op Mallorca werd de grootste sneeuwval in meer dan vijf jaar geregistreerd.

De meest noordelijke stad van China, Mohe, werd getroffen door een record van -53Ā°C, de laagste temperatuur ooit gemeten. De plaatselijke ambtenaren maakten overuren om verwarming en watervoorziening te garanderen. Dit gebeurde enkele dagen nadat de temperatuur in het Russische Jakoetsk tot -50Ā°C was gedaald.

Ook Centraal-AziĆ« had te lijden onder een strenge januarimaand. In KirgiziĆ«, Tadzjikistan, Oezbekistan en Turkmenistan vielen ongewone hoeveelheden sneeuw, waardoor elektriciteitspalen en bomen omvielen, hoofdwegen geblokkeerd raakten en waterleidingen barstten. Het kwik daalde in Kazachstan tot een ijzige -30Ā°C.

En ook het Midden-Oosten werd verrast door sneeuwval en lagere temperaturen dan normaal voor de tijd van het jaar. Tienduizenden IraniĆ«rs kwamen zonder gas te zitten door sneeuwval en vrieskou, terwijl de temperaturen in Afghanistan daalden tot -33Ā°C, in combinatie met sneeuwval, ijskoude windvlagen en regelmatige stroomuitval. Ten minste 166 mensen stierven ten gevolge van de koudegolf.

De voormalige tropische cycloon Ellie bleef deze maand het noorden van Australiƫ teisteren. Zware regenval veranderde wegen in rivieren, duizenden runderen raakten verdwaald of stierven en in sommige provincies vormden boten de enige middelen van vervoer. Ook West-Australiƫ werd zwaar getroffen door zware regen en overstromingen. 38 huizen en 37 bedrijven werden verwoest en nog eens 121 huizen werden beschadigd. In sommige gevallen is de schade zo ernstig dat langdurige herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. De overstromingen hebben tevens aanzienlijke schade toegebracht aan de infrastructuur en transportwegen.

De grootste stad van Nieuw-Zeeland kondigde de noodtoestand af nadat stortregens op grote schaal overstromingen en evacuaties veroorzaakten. Zware overstromingen spoelden huizen weg, blokkeerden wegen en zorgden voor stroomuitval. De stad kreeg in slechts 15 uur tijd 75% van de gebruikelijke zomerregens te verwerken.

Letland beleefde de ergste overstromingen sinds 1981, waardoor inwoners van centrale gebieden gedwongen werden hun woningen te verlaten. Ondertussen zorgden grote brokken ijs, afkomstig uit Wit-Rusland, ervoor dat het waterpeil steeg, terwijl deze een nieuwe dam onder druk zetten.

Andere opmerkelijke gebeurtenissen deze maand:
 • Sumatra, IndonesiĆ«: Zware overstromingen hadden 3 doden en 15.000 beschadigde huizen tot gevolg;
 • Johor en Pahang, MaleisiĆ«: Meer dan 4.000 mensen raakten ontheemd door overstromingen veroorzaakt door ruim 43 cm regen in 24 uur;
 • Noord-Sulawesi, IndonesiĆ«: Ruim 45 cm regen in 48 uur zorgde in sommige gebieden voor overstromingen van 3 meter;
 • Zambia - Onophoudelijke regenval veroorzaakte catastrofale overstromingen in zuidelijke en centrale provincies.
En het begint er ruig aan toe te gaan! Een aardbeving met een kracht van 5.9 trof het noordwesten van Iran, waarbij ten minste zeven doden en 440 gewonden vielen.

Dit alles en meer in ons SOTT Overzicht Aardveranderingen voor januari 2023:


Better Earth

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 1: Massa-Extincties

In de volgende hoofdstukken zullen we verschillende taxonomische terminologieƫn tegenkomen zoals soort, geslacht en orde. Laten we dit verduidelijken met twee voorbeelden van classificatie van de mens en de boterbloem:

Comparative taxonomy of human and buttercup
Vergelijkende taxonomie van mens en boterbloem
Elke levensvorm kan dus in de taxonomische boom worden ingedeeld volgens de zeven taxa waartoe het behoort: soort, geslacht, familie, orde, klasse, phylum en koninkrijk. In feite ligt het iets ingewikkelder dan dat, met talrijke subcategorieƫn zoals subphylum of subfamilie, maar voor onze doeleinden heeft deze verdere gedetailleerde onderverdeling weinig zin.

Na deze korte inleiding komen we bij het hoofdonderwerp: massa-extincties. In tegenstelling tot wat het graduele uniformitarianistische denkmodel leert, waar de gevestigde wetenschap aan vasthoudt, toont de geschiedenis van onze planeet een terugkerend patroon van catastrofale vernietiging.

Commentaar: Zie ook:


Blue Planet

SOTT Focus: Inleiding - Massa-extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Commentaar: Deze nieuwe rubriek bevat de Nederlandse vertaling per hoofdstuk van Pierre Lescaudrons nieuwe werk Mass Extinctions, Environmental Leaps and Viral Information. Wij menen dat dit nieuwe boek zeer actueel en belangrijk is, vooral in de tijden waarin wij nu leven, en wilden op deze wijze de in de artikelen verwoorde kennis met u delen. In dit eerste artikel, de Inleiding, vindt u een overzicht van de onderwerpen die in het boek aan de orde zullen komen. Wij wensen u veel leesplezier.


In het boek Earth Changes and the Human Cosmic Connection zagen we dat het leven op aarde wordt onderbroken door massa-extincties, extincties die veelal veroorzaakt worden door cyclische bombardementen door kometen[1]. Naast de 28 miljoen jaar durende komeetcyclus, die samenvalt met meer dan de helft van de massa-extincties, lijken vrijwel alle massa-extincties tenminste gedeeltelijk veroorzaakt te zijn door komeetbombardementen. Daarnaast zijn alle andere oorzaken die gewoonlijk worden aangevoerd om massa-extincties te verklaren, zoals vulkanisme, afkoeling van de aarde of platentektoniek, bekende gevolgen van komeetgebeurtenissen. Het bovenstaande vormt de rode draad van Deel I: "Kometen en massa-extinctie".

Komeetgebeurtenissen richten veelal grootschalige vernietiging aan, hetgeen door de wetenschap als zodanig wordt erkend. Maar is dat het volledige verhaal? Tijdens het schrijven van een tweede boek getiteld "Cometary Encounters"[2], deed ik nader onderzoek naar de Toengoeska-explosie, waarbij mij enkele vreemde gevolgen opvielen die door deze gebeurtenis teweeggebracht werden. Toengoeska-bomen vertoonden bijvoorbeeld een groeisnelheid die in sommige gevallen verviervoudigd was.[3]

Een toegenomen groei klinkt niet als een willekeurige schadelijke mutatie, maar als een gunstige. Zouden massa-extincties veroorzaakt door komeetinslagen eveneens leiden tot verbetering van levensvormen? Misschien betrof Toengoeska een geĆÆsoleerd geval, dus keek ik naar andere door kometen veroorzaakte massa-extincties, met name de goed gedocumenteerde Krijt-Tertiair-grens (K-T-grens)[4], waarbij 66 miljoen jaar geleden de Chicxulub-inslag de dinosauriĆ«rs en 75%[5] van alle soorten op de planeet wegvaagde.

Vader

SOTT Focus: Middelen en Motief: Hoe Amerika de Nord Stream-pijpleiding uitschakelde...

De New York Times noemde het een "mysterie", maar de Verenigde Staten voerden een geheime operatie op zee uit die geheim werd gehouden - tot nu
nord stream explosie
Het U.S. Navy Diving and Salvage Center is te vinden op een locatie die even obscuur is als zijn naam - langs wat ooit een landweggetje was in het landelijke Panama City, een nu bloeiende vakantiestad in de zuidwestelijke panhandle van Florida, ruim 110 kilometer ten zuiden van de grens met Alabama. Het centrum is even onopvallend als zijn locatie - een grauw betonnen gebouw van na de Tweede Wereldoorlog dat eruit ziet als een middelbare school aan de westzijde van Chicago. Met een wasserette en een dansschool aan de overkant van wat nu een vierbaansweg is.

Het centrum leidt al tientallen jaren uiterst bekwame diepzeeduikers op die, ooit ingedeeld bij Amerikaanse militaire eenheden over de hele wereld, in staat zijn technisch te duiken voor het goede - met C4-explosieven havens en stranden vrijmaken van puin en niet-geƫxplodeerde munitie - maar ook voor het slechte, zoals het opblazen van buitenlandse olieplatforms, het vervuilen van inlaatkleppen voor onderzeese energiecentrales en het vernielen van sluizen in cruciale scheepvaartkanalen. Het centrum in Panama City, dat beschikt over het op ƩƩn na grootste overdekte zwembad in Amerika, was de perfecte plaats om de beste en meest zwijgzame afgestudeerden van de duikschool aan te werven, die afgelopen zomer met succes volbrachten wat ze 80 meter onder het oppervlak van de Baltische Zee mochten doen.

Afgelopen juni plaatsten de marineduikers, opererend onder de dekmantel van een alom gepubliceerde NAVO-oefening tijdens de zomer, bekend als BALTOPS 22, de op afstand bediende explosieven die drie maanden later drie van de vier pijpleidingen van Nord Stream vernietigden, volgens een bron met directe kennis van de operationele planning.

Twee van de pijpleidingen, die samen Nord Stream 1 werden genoemd, voorzagen Duitsland en een groot deel van West-Europa al meer dan tien jaar van goedkoop Russisch aardgas. Een tweede stel pijpleidingen, Nord Stream 2, was gebouwd maar nog niet operationeel. Nu, met Russische troepen aan de OekraĆÆense grens en de bloedigste oorlog in Europa sinds 1945 in het verschiet, zag president Joseph Biden de pijpleidingen als een middel voor Vladimir Poetin om aardgas te bewapenen voor zijn politieke en territoriale ambities.

Commentaar: Dus de Noren en de Denen waren erbij betrokken, maar waarschijnlijk ook de IsraĆ«li's, de Britten en de Duitsers. De NAVO is veel meer dan een militaire alliantie - bijna alle lidstaten zijn volledig geĆÆntegreerd in een globalistisch Frankensteinland dat we NATOstan of Westernia zouden kunnen noemen.

Zie ook: