SOTT Focus:


Blue Planet

SOTT Focus: Inleiding - Massa-extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Commentaar: Deze nieuwe rubriek bevat de Nederlandse vertaling per hoofdstuk van Pierre Lescaudrons nieuwe werk Mass Extinctions, Environmental Leaps and Viral Information. Wij menen dat dit nieuwe boek zeer actueel en belangrijk is, vooral in de tijden waarin wij nu leven, en wilden op deze wijze de in de artikelen verwoorde kennis met u delen. In dit eerste artikel, de Inleiding, vindt u een overzicht van de onderwerpen die in het boek aan de orde zullen komen. Wij wensen u veel leesplezier.


In het boek Earth Changes and the Human Cosmic Connection zagen we dat het leven op aarde wordt onderbroken door massa-extincties, extincties die veelal veroorzaakt worden door cyclische bombardementen door kometen[1]. Naast de 28 miljoen jaar durende komeetcyclus, die samenvalt met meer dan de helft van de massa-extincties, lijken vrijwel alle massa-extincties tenminste gedeeltelijk veroorzaakt te zijn door komeetbombardementen. Daarnaast zijn alle andere oorzaken die gewoonlijk worden aangevoerd om massa-extincties te verklaren, zoals vulkanisme, afkoeling van de aarde of platentektoniek, bekende gevolgen van komeetgebeurtenissen. Het bovenstaande vormt de rode draad van Deel I: "Kometen en massa-extinctie".

Komeetgebeurtenissen richten veelal grootschalige vernietiging aan, hetgeen door de wetenschap als zodanig wordt erkend. Maar is dat het volledige verhaal? Tijdens het schrijven van een tweede boek getiteld "Cometary Encounters"[2], deed ik nader onderzoek naar de Toengoeska-explosie, waarbij mij enkele vreemde gevolgen opvielen die door deze gebeurtenis teweeggebracht werden. Toengoeska-bomen vertoonden bijvoorbeeld een groeisnelheid die in sommige gevallen verviervoudigd was.[3]

Een toegenomen groei klinkt niet als een willekeurige schadelijke mutatie, maar als een gunstige. Zouden massa-extincties veroorzaakt door komeetinslagen eveneens leiden tot verbetering van levensvormen? Misschien betrof Toengoeska een geĆÆsoleerd geval, dus keek ik naar andere door kometen veroorzaakte massa-extincties, met name de goed gedocumenteerde Krijt-Tertiair-grens (K-T-grens)[4], waarbij 66 miljoen jaar geleden de Chicxulub-inslag de dinosauriĆ«rs en 75%[5] van alle soorten op de planeet wegvaagde.

Vader

SOTT Focus: Middelen en Motief: Hoe Amerika de Nord Stream-pijpleiding uitschakelde...

De New York Times noemde het een "mysterie", maar de Verenigde Staten voerden een geheime operatie op zee uit die geheim werd gehouden - tot nu
nord stream explosie
Het U.S. Navy Diving and Salvage Center is te vinden op een locatie die even obscuur is als zijn naam - langs wat ooit een landweggetje was in het landelijke Panama City, een nu bloeiende vakantiestad in de zuidwestelijke panhandle van Florida, ruim 110 kilometer ten zuiden van de grens met Alabama. Het centrum is even onopvallend als zijn locatie - een grauw betonnen gebouw van na de Tweede Wereldoorlog dat eruit ziet als een middelbare school aan de westzijde van Chicago. Met een wasserette en een dansschool aan de overkant van wat nu een vierbaansweg is.

Het centrum leidt al tientallen jaren uiterst bekwame diepzeeduikers op die, ooit ingedeeld bij Amerikaanse militaire eenheden over de hele wereld, in staat zijn technisch te duiken voor het goede - met C4-explosieven havens en stranden vrijmaken van puin en niet-geƫxplodeerde munitie - maar ook voor het slechte, zoals het opblazen van buitenlandse olieplatforms, het vervuilen van inlaatkleppen voor onderzeese energiecentrales en het vernielen van sluizen in cruciale scheepvaartkanalen. Het centrum in Panama City, dat beschikt over het op ƩƩn na grootste overdekte zwembad in Amerika, was de perfecte plaats om de beste en meest zwijgzame afgestudeerden van de duikschool aan te werven, die afgelopen zomer met succes volbrachten wat ze 80 meter onder het oppervlak van de Baltische Zee mochten doen.

Afgelopen juni plaatsten de marineduikers, opererend onder de dekmantel van een alom gepubliceerde NAVO-oefening tijdens de zomer, bekend als BALTOPS 22, de op afstand bediende explosieven die drie maanden later drie van de vier pijpleidingen van Nord Stream vernietigden, volgens een bron met directe kennis van de operationele planning.

Twee van de pijpleidingen, die samen Nord Stream 1 werden genoemd, voorzagen Duitsland en een groot deel van West-Europa al meer dan tien jaar van goedkoop Russisch aardgas. Een tweede stel pijpleidingen, Nord Stream 2, was gebouwd maar nog niet operationeel. Nu, met Russische troepen aan de OekraĆÆense grens en de bloedigste oorlog in Europa sinds 1945 in het verschiet, zag president Joseph Biden de pijpleidingen als een middel voor Vladimir Poetin om aardgas te bewapenen voor zijn politieke en territoriale ambities.

Commentaar: Dus de Noren en de Denen waren erbij betrokken, maar waarschijnlijk ook de IsraĆ«li's, de Britten en de Duitsers. De NAVO is veel meer dan een militaire alliantie - bijna alle lidstaten zijn volledig geĆÆntegreerd in een globalistisch Frankensteinland dat we NATOstan of Westernia zouden kunnen noemen.

Zie ook:


Putin

SOTT Focus: Ter verduidelijking; dingen die u moet weten over OekraĆÆne

Poetin
Op 16 februari 2022, een volle week voordat Poetin gevechtstroepen naar OekraĆÆne stuurde, begon het OekraĆÆense leger met een zwaar bombardement op het gebied (in Oost-OekraĆÆne) dat door voornamelijk etnische Russen wordt bewoond. Ambtenaren van de waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bevonden zich op dat moment in de buurt en registreerden de beschietingen. De OVSE ontdekte dat het bombardement in de loop van de week dramatisch toenam tot een hoogtepunt op 19 februari, toen in totaal 2.026 artilleriebeschietingen werden geregistreerd. Vergeet niet dat het OekraĆÆense leger in feite civiele gebieden langs de contactlijn beschoot die door andere OekraĆÆners werden bewoond.

Wij willen benadrukken dat de medewerkers van de OVSE in hun professionele hoedanigheid bewijzen uit eerste hand verzamelden van beschietingen in het gebied. Uit hun gegevens blijkt dat de OekraĆÆense strijdkrachten hun eigen bevolking bombardeerden en doodden. Dit is allemaal gedocumenteerd en wordt niet betwist.

De vraag die we ons dus allemaal moeten stellen is deze: Wordt het bombarderen en afslachten van de eigen bevolking als een 'oorlogsdaad' beschouwd?

Biohazard

SOTT Focus: Gestoorde Amerikaanse wetenschap: Het Russische leger gaat door met het blootleggen van Amerikaanse militaire biolabs in OekraĆÆne en de rest van de wereld

Igor Kirillov
© Russian MoDLuitenant-generaal Igor Kirillov

Commentaar: Russische militairen hebben meer dan 20.000 documenten verzameld waarin de biologische programma's van de VS in OekraĆÆne gedetailleerd worden beschreven. Uit de documenten blijkt dat het Pentagon elementen van een biologisch wapen wilde maken en dit op de bevolking van OekraĆÆne wilde testen...


Het ministerie van Defensie van de Russische Federatie heeft herhaaldelijk gewezen op signalen dat de VS en hun bondgenoten buiten hun nationale grondgebied 'programma's met een dubbele doelstelling' uitvoeren, waaronder ook de exploitatie van de door het Pentagon of zijn contractanten gefinancierde biolaboratoria.

Het feit dat de Verenigde Staten tijdens de negende toetsingsconferentie het initiatief tot instelling van een toezichtmechanisme van de Biologische en Toxine Wapenconventie (BTWC) hebben geblokkeerd, bevestigt eens te meer dat Washington iets te verbergen heeft, terwijl de transparantie van het biologisch onderzoek in strijd is met de belangen van de VS.

Wij hebben eerder informatie verstrekt over de werkzaamheden ter verbetering van de pathogene eigenschappen van de veroorzaker van COVID-19, die aan de Universiteit van Boston werden uitgevoerd met middelen uit de Amerikaanse overheidsbegroting, alsmede over de mogelijke betrokkenheid van het Amerikaans Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) bij het ontstaan van het nieuwe coronavirus.

De hoofdrol bij de uitvoering van bovengenoemde projecten is weggelegd voor de bemiddelende organisatie EcoHealth Alliance. De beschikbare documenten van het Amerikaanse Defence Threat Reduction Agency (DTRA) bevestigen dat werknemers van het bovengenoemde bedrijf sinds 2015 de diversiteit in de populatie vleermuizen bestuderen, op zoek zijn naar nieuwe coronavirusstammen en mechanismen van de overdracht ervan van dieren op mensen. Er werden ruim 2,5 duizend exemplaren onderzocht.

Commentaar: Bovenstaande dia's uit de presentatie van het Russische Ministerie van Defensie, oorspronkelijk gepubliceerd op haar Telegram-kanaal, beginnen hier. Zie hier voor het bekijken/downloaden van ondersteunende documenten die door het Russische ministerie van Defensie werden gepubliceerd.

Video van bovenstaande presentatie van Kirillov (hoofd van de Nucleaire, Biologische and Chemische Beschermingstroepen van het Russische leger) - audio alleen in het Russisch:

Zie ook het onderzoek van de onafhankelijke journaliste Dilyana Gaytandzhieva van 5 jaar geleden:


Gold Seal

SOTT Focus: NAVO-materieel dat aan OekraĆÆne wordt gestuurd is ware nachtmerrie

Sovjet Oorlogsmonument
© Mike Peel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia CommonsSovjet-Oorlogsmonument, Tiergarten, West-Berlijn
Op dinsdag besloot het Witte Huis zo'n 30 M1 Abrams-tanks naar OekraĆÆne te sturen. Dit werd gezien als politieke dekking voor Duitsland, dat besloot 14 Leopard 2-tanks naar Kiev te sturen.

In de vroege ochtend van 2 mei 1945 aanvaardde generaal Vasilij Tsjoeikov, de commandant van het 8e Sovjet Gardeleger, de overgave van het Duitse garnizoen in Berlijn.

Twee dagen eerder hadden soldaten van de 150e Geweer Divisie, dat onderdeel uitmaakte van het 5e Schokleger van de Sovjets, het overwinningsvaandel van het Rode Leger op de Rijksdag gehesen. Een uur nadat het vaandel gehesen was, pleegden Adolf Hitler en zijn maƮtresse Eva Braun zelfmoord in zijn werkkamer in de Furhrerbunker.

Tsjoeikov, de held van Stalingrad, wiens gehavende 62e leger werd omgedoopt tot het 8e Gardeleger ter ere van hun overwinning in het verdedigen van die stad tegen een massale Duitse aanval, had zijn troepen naar het hart van de nazi-hoofdstad geleid, en vocht tegen de hardnekkige nazi-weerstand in het Tiergarten-district van Berlijn, waar zich het hol van het nazi-beest bevond. De Sovjet-generaal werd beloond voor de moed en opoffering van zijn soldaten door zich in een positie te bevinden om de Duitse overgave te aanvaarden.

SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht van Aardveranderingen - December 2022: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

secsdec22
Tijdens de afgelopen decembermaand verspreidden zich enkele hevige Arctische luchtstromingen over het vasteland van de VS, Canada en delen van Europa en Aziƫ, die records verbrijzelden. Meer dan 250 miljoen mensen werden getroffen door de vrieskou... en de winter was nog maar net begonnen.

Voorspellers menen dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering La NiƱa in de hand heeft gewerkt en het zogenaamde Groenlandblok heeft veroorzaakt (een krachtig hogedrukgebied in het noordoosten van de Stille Oceaan en een lager dan normale luchtdruk boven het westen van de Stille Oceaan). Zij stellen zelfs dat dit de belangrijkste factor is voor de record vriestemperaturen op het noordelijk halfrond deze winter. Toch weten we nu beter: De zon bepaalt het klimaat en de wereldwijde koutrend kan de komende jaren toenemen.

Aanhangers van opwarming benadrukten eveneens dat het zee-ijs op Antarctica eind december zijn laagste omvang ooit bereikte. Toch vertoont het Antarctische zee-ijs op lange termijn nog steeds een stijgende trend. Bovendien was de totale sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond de op Ć©Ć©n na hoogste van de afgelopen 17 jaar.

Arctisch en Antarctisch ijs en sneeuw nemen toe en af aan de hand van jaarlijkse cycli, die verband houden met grotere cycli van zonneactiviteit. Nu het zonneminimum aanbreekt, kunnen we een algemene toename van ijs- en sneeuwbedekking verwachten.

De poolstromen overspoelden de VS van kust tot kust en van boven tot onder. 60% van de VS werd getroffen door vriestemperaturen en 2 miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten. Aan het einde van de maand sloeg het patroon om naar warmere temperaturen, om in januari wederom een nieuwe voorspelde polaire vortex te ondergaan.

Het grootste deel van Canada, van British Columbia tot Newfoundland, werd eveneens getroffen door extreme kou. Luchthavens annuleerden duizenden vluchten en in Quebec en Ontario werden meer dan 300.000 mensen getroffen door stroomuitval.

Het Verenigd Koninkrijk werd geteisterd door de "meest sneeuwrijke periode in 12 jaar," die een maand duurde. De regering maakte plannen om in januari het "licht uit te doen" nadat het landelijke net (National Grid) had gewaarschuwd dat zich black-outs zouden kunnen voordoen als gevolg van een verwachte energiecrisis.

Het was ook een tijd van extremen in Frankrijk en delen van Zwitserland, met veel sneeuw op grotere hoogte en zware regen in lager gelegen gebieden. Ook al was er deze maand in sommige delen van Europa een warmere tendens, de prognoses wijzen op een koudere januarimaand.

Delen van Moskou waren deze maand bedekt met meer dan 12 centimeter sneeuw, iets wat gewoonlijk pas aan het eind van de winter wordt waargenomen. Alleen in 1989 en 1993 werd voor het laatst medio december een vergelijkbare hoeveelheid sneeuw in Moskou geregistreerd.

En Mexico-Stad kreeg voor de derde keer in 82 jaar met sneeuwval te maken, vooral in hooggelegen gebieden.

Overstromingen ten gevolge van enorme hoeveelheden regen bleven deze maand overal ter wereld plaatsvinden:
 • Filipijnen - Zware regenval veroorzaakte 51 doden en de ontheemding van minstens 46.000 mensen. 17.300 hectare gewassen werden weggevaagd.
 • Het zuiden van Thailand - 533.4 mm regen in 24 uur.
 • Noord-centraal Vietnam - 330.2 mm regen in 24 uur.
 • NamibiĆ« - hoeveelheid van 3 maanden regen in 24 uur.
 • Zuid-Afrika - Overstromingen in het hele land.
 • Bagdad, Irak - 45 dagen lang onophoudelijke regen.
En ten minste twee doden en elf gewonden na een zware aardbeving met een kracht van 6,4 voor de kust van Noord-Californiƫ. Duizenden kwamen zonder stroom te zitten. 80 naschokken hebben sinds de gebeurtenis delen van Noord Californiƫ geteisterd. De grootste naschok leverde een beving van 4,6 magnitude op in Rio Dell, een van de zwaarst getroffen gebieden.


Cloud Lightning

SOTT Focus: 2022: Stormen, enorme regenval en tornado's in Nederland

storm corrie scheveningen
© indebuurtStorm Corrie strijkt neer in Scheveningen, een wijk van Den Haag, Nederland.
Het jaar 2022 begon stormachtig; minstens vier stormen hebben Nederland eind januari en februari geteisterd. Gedurende het jaar waren er ook sneeuwval, overstromingen, zinkgaten, tornado's en vuurballen. Hieronder enkele hoogtepunten van extreme weersomstandigheden in Nederland in 2022.

Commentaar: Zie ook:


Crusader

SOTT Focus: Vladimir Poetin: Leidt de Mensheid Door de Transitie

Het "Imperium van Leugens" van het Westen staat machteloos tegenover waarheid en rechtvaardigheid. Rusland zal zijn standpunt aan de hele wereld blijven verkondigen. Ons standpunt is eerlijk en open, en steeds meer mensen horen, begrijpen en delen het. ~ Vladimir Poetin (bron)
Putin lights a candle

Commentaar: Dit artikel maakt deel uit van een serie waarvan de vorige artikelen hieronder te vinden zijn. Mogen deze hoop geven in deze moeilijke en beslissende tijden.


2 + 2 = 4

SOTT Focus: Dmitry Medvedev over de kwestie van legitieme militaire doelen in OekraĆÆne

NAVO V Rusland
De kwestie van legitieme militaire doelen werd door de geschiedenis van de mensheid heen verschillend behandeld. Tijdens het huidige conflict met het naziregime van OekraĆÆne wordt het anders opgevat. Zo houden Russofobe verschraalden uit de Amerikaanse Senaat ervan zich op dit onderwerp uit te leven op ongepaste wijze. Er ligt echter iets gemeenschappelijks besloten in de oorlogsgebruiken en internationale verdragen en dat zijn de gedragsregels tijdens de oorlog (jus in bello), die hun oorsprong vinden in heilige bronnen.

Welke militaire doelen kunnen tegenwoordig legitiem worden genoemd?

SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht van Aardveranderingen - November 2022: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

SRNnov22
Deze maand werd gekenmerkt door vroege sneeuwval op het noordelijk halfrond en late sneeuwval op het zuidelijk halfrond, naast 2 mogelijke meteorietinslagen en ongewoon zware overstromingen.

Volgens NOAA vertegenwoordigt de sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond de op ƩƩn na hoogste voor november van de afgelopen 17 jaar, van Minnesota tot Siberiƫ. Een omvangrijke sneeuwbedekking vroeg in het winterseizoen is geen goed teken, aangezien luchtmassa's zich in latere maanden kunnen versterken. Tot dusver wijst de trend op een aanhoudende koude en strenge winter.
Noordelijk halfrond sneeuwbedekking.
© National Oceanic and Atmospheric AdministrationSneeuwbedekking noordelijk halfrond.
Sneeuwbedekking noordelijk halfrond.
© National Oceanic and Atmospheric AdministrationSneeuwdek op het noordelijk halfrond.
Dit levert slecht nieuws op voor de VS en de EU, aangezien zij niet voorbereid zijn op een strenge winter, dankzij de meer dan domme, maatschappijbeschadigende economische beslissingen van de heersende pathocraten (en soortgelijke idioten) van de laatste tijd. Dit maakt natuurlijk deel uit van een grotere "strategie" om een wereldwijd totalitair regime op te leggen. En de natuur reageert vanzelfsprekend op het wijdverbreide leed dat daardoor wordt veroorzaakt.

Het noordelijke deel van de VS heeft al te maken met een snelle daling van de temperatuur, waarbij aanzienlijke sneeuwval het verkeer en de stroomvoorziening verstoorde. Minnesota en het westen van New York werden deze maand het zwaarst getroffen.

Ook het binnenland van Mongoliƫ en de noordelijke delen van China werden deze maand bedekt met vroege sneeuw, samen met een mix van ongewoon aanhoudende neerslag.

Een ongebruikelijke koudegolf in het zuidoosten van Australiƫ veroorzaakte aan het begin van de zomer recordsneeuwval in verschillende staten.

En na een extreem natte oktobermaand bleef het zuidoosten van AustraliĆ« in november kampen met zware regenval en overstromingen. New South Wales en Victoria werden het zwaarst getroffen: steden raakten geĆÆsoleerd en honderden mensen raakten ontheemd. Plaatselijke boeren blijven aanzienlijke verliezen lijden.

Zware overstromingen bleven deze maand overal ter wereld verwoestingen aanrichten. Enkele opvallende gebeurtenissen:
 • Oost-Congo en Rwanda - Recordbrekende overstromingen die landverschuivingen veroorzaakten en ten minste 40 levens eisten;
 • De oostkust van Florida - Orkaan Nicole eiste 5 levens en 300.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten;
 • Jeddah, Saudi-ArabiĆ« - bijna 180 mm regen in slechts 6 uur tijd;
 • Dominicaanse Republiek - wijdverspreide stroomuitval in Santo Domingo;
 • Spanje - Recordbrekend noodweer zorgt voor sluiting vliegveld Valencia en duizenden kwamen zonder stroom te zitten.
En enkele noemenswaardige aardbevingen:
 • Ondiepe aardbeving van 5,6 magnitude in Java, IndonesiĆ« - 310 doden en veel schade aan gebouwen;
 • Aardbeving met kracht 5,6 in West-Nepal - Ten minste zes doden;
 • Ondiepe aardbeving van 6,2 magnitude voor de kust van Chili;
 • Zeldzame 5,3 magnitude aardbeving treft West-Texas.
En tenslotte: Verschillende mensen in Noord-Californiƫ hebben op video een vuurbal vastgelegd die de krantenkoppen haalde na beweringen dat deze een huis in Nevada County had verwoest.

De eigenaar van het huis, Dustin Procita, en zijn buren vertelden de arriverende brandweerlieden dat ze een donderslag hadden gehoord op ongeveer hetzelfde moment dat de brand was begonnen.

In Canada zagen, hoorden en voelden getuigen de inslag van een meteoriet van bijna een meter. De inslag moet hebben plaatsgevonden rond Brantford, Ontario. Astronomen zeiden dat de lokale bevolking mogelijk resten in het gebied kan aantreffen.
Astronomen zagen de asteroĆÆde enkele uren voordat deze op 19 november op aarde insloeg in de buurt van Lake Erie in Canada. Dit is niet de eerste keer dit jaar dat astronomen een rots uit de ruimte ontdekken luttele uren voordat deze op de aarde inslaat. Deze keer kwam de rots echter boven een bewoond gebied de atmosfeer binnen.
Dus, doe een jas aan, kijk omhoog en let op!