Welkom op Sott.net
zat, 24 aug 2019
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Holly

Echt nieuws Boven Nepnieuws! SOTTs Jaarlijkse Geldinzameling: Ontvang uw SOTT-kalender!*****Eenieder die 30 dollar (of 30 euro) of meer doneert ontvangt een kalender.*****

N.B. Mocht u de kalender willen ontvangen vergewis u ervan dat u ons een bericht stuurt middels ons contactformulier (klik op de envelop in de taakbalk bovenaan - of
onderaan deze pagina).


Beste Lezers,

Het einde van 2016 nadert en als u SOTT op de voet heeft gevolgd dan weet u dat dit jaar vol verrassingen zat! De wereld blijft veranderen en wij daardoor ook. De planeet geeft een luide en duidelijke boodschap af, zoals u kunt zien in onze maandelijkse weer-video's en de sociopolitieke bühne had enkele verrassingen in petto.

Dit jaar kan beschreven worden als een jaar van verdeling en polarisatie. Variërend van de Amerikaanse verkiezingen tot het debat over "progressieve liberale ideologieën", mensen lijken een keuze te maken, ten goede of ten kwade. Sommigen scharen zich achter de in toenemende mate schaamteloze leugens verkocht door de mainstream media en de pathologische regeringen van onze wereld en sommigen nemen een standpunt in tegen die leugens en bereiken een zeker punt waar ze eindelijk inzien dat er iets verschrikkelijk mis is met de versie van de werkelijkheid die ze gepresenteerd kregen. Meer dan minderheden versus meerderheden, is dat misschien de grootste verdeling: de keuze tussen het zich aansluiten bij leugens of waarheid. We denken dat velen van onze lezers op natuurlijke wijze het laatste kozen en we hopen dat die kennis u altijd zal beschermen.

De recentelijk frauduleuze "Nepnieuws Furore" benadrukt deze Waarheid-versus-Leugens factor, SOTT.NET werd inderdaad zwartgemaakt door The Washington Post samen met andere respectabele Alt-Nieuws sites, sommige niet zo respectabel en sommige van dubieuze huize. Zoals onze advocaat schreef in een brief om retractie te eisen:
... SOTT is een van de beschuldigde organisaties in het rapport van PropOrNot waarnaar door de Post wordt verwezen, wat in tegenstelling tot de claim van Nepnieuws dat het rapport niet gepubliceerd was, al voor Nepnieuws uitkwam beschikbaar was op internet. Als een 501(c)(3) non-profit, zijn SOTTs belastingaangiftes publiekelijk voorhanden en transparant, zodat aantijgingen van te verwachten Russische overheidssteun bekend zou hebben gestaan als niet legitiem, wat zelfs een terloops onderzoek door uw publicatie had kunnen ontdekken. ...

Uw aanduiding van SOTT als een "nepnieuws-site" en als een agent voor Russische propaganda, bedoeld om de Amerikaanse democratie te ondergraven is volstrekt lasterlijk. U beschuldigt SOTT van het verspreiden van "door Rusland gesteund onecht nieuws om zo traditionele nieuwsorganisaties weg te concurreren qua publiek." Deze serieuze aantijgingen benadelen en zullen sterk in het nadeel werken van SOTT, met inbegrip van maar niet beperkt tot impact op beleid en reputatie, het weglekken van schaarse verslaglegging en bestuurlijke middelen om bezorgde vragen te beantwoorden en het ontkrachten van deze laster, verlies van lezers, en schade aan de financiële bestendigheid. Bovendien worden schrijvers en redacteurs verbonden met SOTT geconfronteerd met spot, emotioneel leed, reputatieverlies en riskeren toekomstige carrièrekansen, inclusief bijvoorbeeld het doorstaan van achtergrond- en veiligheidschecks...

Uw artikel gaf geen enkel voorbeeld van "nepnieuws" naar verluidt verspreid of gepromoot door SOTT of net zoals elke andere van de 200+ sites op de PropOrNot zwarte lijst.
Zoals onze lezers weten en benadrukt door onze advocaat hierboven wordt SOTT.NET volkomen door lezers gesteund en eenieder kan onze non-profit belastingaangiftes bekijken om deze bewering te verifiëren. We hebben geen ENKELE betaalde advertentie en hebben geen verplichtingen behalve tegenover U, de lezer en ons geweten (iets dat MSM nieuws-sites serieus lijken te ontberen). Het moge duidelijk zijn dat we wellicht tegen een juridische strijd aankijken en dat betekent dat we uw steun meer dan ooit nodig hebben terwijl we deze turbulente wateren van pogingen om de vrijheid van meningsuiting totaal te smoren binnenzeilen. Met uw hulp zullen we niet zonder strijd ten onder gaan!

We moeten u daarbij zeggen dat diegenen van ons hier bij SOTT die dagelijks het nieuws in de gaten houden om zo het meest complete beeld te geven van de "Toestand van de Planeet" het soms moeilijk vinden om te volharden, geconfronteerd met het kennelijke gebrek aan hoop, ondanks het vertrouwen dat sommigen hebben in de vaardigheden van Donald Trump om de VS op het juiste pad te krijgen. We zijn ons pijnlijk bewust van de strijd die plaats moet vinden om onrechtvaardigheden recht te zetten en zaken weer in positieve richting te doen bewegen; we realiseren ons ook dat het een besluit moet zijn van de massa, niet slechts 10% of 20% of 48% van de mensen. En daarom is het zo belangrijk om kennis te blijven delen. Terwijl de situatie op elk gebied van het leven achteruitgaat leidt het onvermijdelijk tot meer smart en lijden. Daardoor zullen meer en meer mensen die altijd geloofden dat hun leven vrij zou zijn van chaos ontdekken dat dit niet het geval is: chaos zal overal ontspruiten; en daarom is het steeds van groter belang dat we doorgaan met het laten branden van de vuurtoren zo lang we kunnen.

Afscheid nemende van het jaar 2016 willen we u graag wat vertellen over onze prestaties, omdat u zich wellicht niet van alles bewust bent. We hebben reden om trots te zijn op onze veerkracht en ons uithoudingsvermogen en nog veel meer reden om u, onze lezers en supporters, die het allemaal mogelijk maken dankbaar te zijn. Want, eerlijk gezegd, als we niet zoveel dankbetuigingen en steun zouden krijgen zouden we ook geen hoop hebben! Er is altijd nog veel meer wat we kunnen doen, maar dit jaar, juist toen we dachten dat we te veel aan ons hoofd hadden, dankzij de steun van onze lezers en de stuwkracht van vele nieuwe vrijwilligers over de gehele wereld, zijn we aan het groeien!

SOTT Logo Media

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - Oktober 2016: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor Vuurballen

ECS October 2016
© Sott.net
Terwijl alle ogen vorige maand waren gericht op de meest bijzondere aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen, gaan aardveranderingen onverminderd door.

Het startschot in oktober 2016 was orkaan Matthew die een spoor van vernieling achterliet in heel Colombia, het Caribisch gebied en langs de Amerikaanse oostkust. Behalve dat het de sterkste Noord-Atlantische storm was, was Matthew ook de sterkste storm ooit geregistreerd die zo dichtbij de evenaar plaatsvond. Het dumpte zoveel water dat het overal waar het ging neerslagrecords brak. Het heeft meer dan $10 miljard schade veroorzaakt. Haïti, waar meer dan 1.600 mensen om het leven kwamen, droeg de zwaarste lasten.

Extreem weer is zo 'normaal' geworden dat Zuid-Carolina vorige maand zijn zevende '1-in-1000-jaar' overstroming in slechts 6 jaar heeft meegemaakt, waarbij neerslagrecords van... september 2016 werden gebroken. Terwijl een groot deel van de VS recordbrekende hoge temperaturen voor oktober meemaakte, vielen er enorme hoeveelheden sneeuw in heel Rusland, wat betekent dat de sneeuwbedekking eind oktober op het noordelijk halfrond de één na grootste was sinds 1976.

We hebben ook een tiental verbazingwekkende meteoor gebeurtenissen in de video van deze maand. We vermoeden dat het een weerspiegeling is van een toename van 'ruimtebezoekers' aan het einde van het jaar. Zoals we hebben gemeld aan het begin van het jaar, zijn vuurballen aanzienlijk toegenomen in de afgelopen tien jaar, en de lucht wordt vooral in de tweede helft van elk jaar 'verlicht'.

Dit waren 'de tekenen' in oktober 2016...


Commentaar: Update 23 november 2016 - Het is ons ter ore gekomen dat over de 'meteoor boven Zuid-Wales' @ 15:14 wordt beweerd dat het een creatie is van een of andere liberale artiest, wat al dan niet het geval zou kunnen zijn.


USA

Donald Trump Gekozen Tot President, Democraten en Liberalen Gaan Door Het Lint

Trump President
Surfend op een golf van anti-establishment sentiment, won Donald Trump 267 kiesmannen, en werd de 45e president van de Verenigde Staten. Zijn rivaal Hillary Clinton, de kandidaat van de Democratische Partij, gaf haar verlies niet toe vanuit haar hoofdkwartier in New York, maar koos in plaats daarvan ervoor om dit via de telefoon te doen. Het gerucht gaat de ronde dat ze oorspronkelijk van plan was om dit per e-mail te doen, maar iemand had haar server ingepikt.

SOTT Logo Media

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - September 2016: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor Vuurballen

earth changes video september 2016
© Sott.net
Terwijl het Imperium instort door zijn eigen overmoed en terwijl de vlammen van ontevredenheid zich verspreiden te midden van geruchten over een wereldoorlog, duurt de planetaire beroering onverminderd voort. Orkaan Matthew van deze maand zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de ergste storm van dit jaar in de VS (en elders), maar in september veroorzaakten twee andere stormen, Hermine en Julia, overstromingen in kustgebieden in het zuidoosten van de VS. De ene storm is Florida's eerste orkaan sinds 2015 en de andere is de eerste dergelijke storm die ooit direct over de Zonneschijn-Staat verschijnt.

Een reeks van cyclonen bracht ook golven van overstromingen met zich mee naar het zuidoosten van Australië, waarbij regenval records van de 19e eeuw gebroken werden. Het land als geheel maakte ook zijn derde natste winter ooit mee. Ondertussen teisterden tyfoons in het noordwesten van de Stille Oceaan de Filipijnen, Taiwan, China, Korea en Japan. 50% sterker vandaag de dag vergeleken met 40 jaar geleden, was de sterkste van deze cyclonen - categorie 5 Meranti - tot nu toe de sterkste in de wereld dit jaar, en staat net onder tyfoon Haiyan van 2013 in de recordboeken.

Naast de muren van water die deze grote stormen veroorzaakten, brachten lokale valwinden recordbrekende regenval met zich mee, waardoor ernstige overstromingen ontstonden die auto's, huizen en mensen wegspoelden in delen van de VS, Mexico, Tunesië, Griekenland, Turkije, Oekraïne, India, Indonesië en China. Oklahoma die tot voor kort nooit aardbevingen heeft meegemaakt, werd vorige maand door een sterke beving getroffen. Een record-sterke aardbeving trof ook Zuid-Korea, terwijl een sterke beving in Skopje, Macedonië, gebouwen beschadigde en bewoners de stuipen op het lijf joeg.

Meerdere vulkaanuitbarstingen, massale vissterftes, walvisstrandingen en meteoor vuurballen ronden weer een bewogen maand van aardveranderingen af...


Snakes in Suits

Ponerisatie: ontgroening van studenten houdt old boys network in stand - Worden folterpraktijken onderdeel 'cultureel erfgoed'?

ontgroening
© Richard Mouw
Vernedering is een van de pijlers waar ontgroening op rust, maar wat gebeurt er achter gesloten deuren?
Vorige week kwam het bericht naar buiten dat een dertiental ouderejaarsstudenten van de studentenvereniging Vindicat Atque Polit (handhaaft en beschaaft) in Groningen een 'bangalijst' hadden gepubliceerd. Alsof dat nog niet genoeg was werd een aspirant-lid het ziekenhuis ingemept nadat hij zo hard op het hoofd was geslagen dat hij "een hersenoedeem opliep, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping".

Afgelopen maand nog werd met veel bombarie aangekondigd dat de studentenverenigingscultuur die al ruim 200 jaar bestaat nu officieel behoort tot het Nederlands 'cultureel erfgoed'. De voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen [LKvV] hoopte dat zo het imago van studentenverenigingen zou verbeteren en waagde het volgende uit te kramen:
"Mensen hebben soms toch vooroordelen over hoe het eraan toegaat bij studentenverenigingen. Dit bevestigt dat het een grote meerwaarde is voor je studententijd."
Zeg dat maar tegen de 22 studentes die op de 'bangalijst' stonden en intimiderende apps ontvingen van zieke geesten. Of die andere slachtoffers van ontgroening die dergelijk 'erfgoed' soms met de dood, lichamelijk letsel of een trauma moeten bekopen. Zulke praktijken zijn inderdaad onderdeel van de Nederlandse cultuur. Kijkende naar de geschiedenis dan zien we overeenkomsten met onze voorouders en hoe zij huis hielden in het voormalig 'Nederlands-Indië'. Een foto van geëxecuteerde half ontblootte gevangenen dook onlangs op naast beeldmateriaal van vernietigde kampongs, zuiveringsacties, onthoofde strijders en verhoren van ontblote Indonesiërs. Vernedering en wreedheid waren troef en hoewel we niet alle studentenverenigingen kunnen vergelijken met de Nederlanders die dergelijke misdaden begingen zien we de erfenis van ons koloniaal verleden wel degelijk terug in oer-Hollandse 'tradities' die tijdens de ontgroening ingezet worden.

Commentaar: UPDATE: Het Openbaar Ministerie zegt zich te buigen over de zaak. We wachten het af, maar hoogstwaarschijnlijk zal het old boys network verhinderen dat het OM hier serieus onderzoek naar doet of een paar studenten zullen gestraft worden terwijl de echte psychopaten uit de wind worden gehouden.

Meer over de macht en werkwijze van dit netwerk, lees onze SOTT Focus: Het 'Establishment' van het VK: de ontmaskering van psychopathische koppen - pedofilie en moord op HELE hoge posities


SOTT Logo Media

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - Augustus 2016: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor Vuurballen

overstroming louisiana
© Sott.net
Terwijl tv-kijkers afgeleid werden door de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro en de bespottelijke aanloop tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen, duurde het meedogenloze tempo van de toenemende extreme weersomstandigheden over de hele wereld voort in augustus. Onder de trends in beroering in het milieu vorige maand, observeerden we...
 • Een recordbrekend aantal tornado's in de VS voor augustus
 • Weer een '1-in-1.000-jaar overstroming', deze keer in Louisiana
 • Een verwoestende aardbeving in Midden-Italië
 • De snelste komeet ooit geregistreerd
 • Veel meer doden door bliksemschichten, waaronder een hele kudde rendieren in het zuiden van Noorwegen
 • Drie gigantische zinkgaten openen zich en slokken (en doden) mensen in China op
 • Hevige stormen treffen veel hoofdsteden wereldwijd, waaronder een recordhoeveelheid neerslag in Macedonië en Moskou
 • Woedende natuurbranden in heel het westelijke Middellandse Zeegebied en het westen van de VS
Dit waren maar enkele van de tekenen in augustus 2016:


Evil Rays

Westerse mediabedrijven laten 1,5 miljoen Syriërs en 4.000 artsen verdwijnen

alepo
© REX
De bommen waar je niet over hoort: "rebellen" oftewel terroristen vallen bewust burgers en ziekenhuizen aan in het westen van Aleppo met zelfgemaakte "hel-kanonnen" en gasflessen.
Terwijl het Syrische leger en de Syrische regering steeds meer voortgang boeken met het herstellen van de veiligheid voor de bevolking in het noorden van Aleppo, spuwen oorlogspropaganda verkondigende mensenrechtengroepen, die doen alsof ze neutraal zijn, en westerse media (en Golf tegenhangers zoals Al Jazeera) gerecyclede en ontkrachte beschuldigingen.

Volgens deze gecompromitteerde ngo's gefinancierd door de VS-regering en Soros, en door een groot deel van de mediabedrijven, is er slechts een "laatste" kinderarts en een schaars aantal artsen over in Aleppo. Ze hebben het natuurlijk alleen over de door terroristen bezette gebieden van Aleppo (oostelijke en sommige noordelijke gebieden) en negeren dan zelfs de realiteit dat de Syrische regering de salarissen van artsen in gebieden bezet door terroristen blijft betalen, inclusief artsen in Oost-Aleppo.

SOTT Logo Media

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - Juli 2016: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor Vuurballen

comet meteor US southwest july 2016
© Sott.net
Enorme meteoor vuurbal - mogelijk een komeet fragment - valt uiteen boven het zuidwesten van de VS, 27 juli 2016
Juli 2016 was in meer dan één opzicht een gekke maand. Een globale piek in terroristische aanslagen en mensen die op hol sloegen werd blijkbaar weerspiegeld door Moeder Natuur. Onder de extreme weersomstandigheden en ontwikkelingen wat betreft ecologische beroering observeerden we:
 • Een verwoestende tornado-uitbraak in Zuid-Afrika (waar het winter is)
 • Hagelstenen ter grootte van golfballen vallen uitgerekend op Colombia en Brazilië
 • Intense elektrische stormen overal, waarbij het aantal bliksemschichten die mensen raken alarmerend toeneemt
 • Stortbuien spoelen auto's en mensen overal weg, van Mexico City tot Berlijn tot Maryland
 • Verwoestende overstromingen in grote delen van China, India en Nepal
 • Meerdere verwoestende waterhozen die aan wal komen in Cuba
 • Dieren, zowel wild als gehouden, die mensen aanvallen en vermoorden
 • Een enorme meteoor die van horizon tot horizon boven het zuidwesten van de VS uiteenvalt
Dit waren slechts sommige van de tekenen in juli 2016:


Die

Kalasjnikovs in India - door VS gesteunde opstandelingen spelen verdeel en heers nabij grenzen van China

Gebouw als Russische pop binnenland Mongolië
© SCMP
Een gebouw als "Russische pop" in het binnenland van Mongolië. China wil zijn partnerschap met Rusland niet opgeven, zegt een analist.
Suïcidaal, tot de tanden toe bewapend en elke oppositie tegen Amerikaanse hegemonie belagend heeft het uitgebreide door het westen gesteunde Gladio-netwerk een geweldige tijd. Het lijkt dat het ensceneren van terreuraanslagen in Tunesië, Jemen, Zweden, Denemarken en Syrië niet voldeed. De laatste aanvallen speelden zich af in India en verhogen al de spanning tussen India en Pakistan - beide landen zijnde Toeschouwers voor het Sjanghai-samenwerkingsorganisatie lidmaatschap (SCO).

Twee schutters bewapend met Kalasjnikovs en uitgedost in legeruniform liepen een Indiaas politiebureau binnen in het Kathua-district dat zich nabij de grens met Pakistan bevindt en opende het vuur. Zes mensen kwamen in het totaal om, inclusief de agressors.

De dag daarop, ongeveer 20 kilometer verwijderd van de eerste plaats delict, openden twee schutters met automatische wapens en granaten het vuur op een legerkamp in het Samba-district van India's noordelijke deelstaat Jammu-Kasjmir. Na een schietpartij die enkele uren duurde werden beide aanvallers gedood. Veiligheidsagentschappen geloven dat de twee schutters tot dezelfde groep die de aanval op het politiebureau uitvoerde behoorden.

Voormalig premier van Jammu-Kasjmir Omar Abdullah deelde in een Twitter post mee dat: "Als [dit] inderdaad een terroristische aanslag is dan lijkt het in de verste verte niet op vorige aanslagen. Twee aanslagen in twee dagen tijd in [het]zelfde gebied van Jammu [is] zeer ongewoon."

Commentaar: Zie ook enkele recente artikelen: En: Vijfde colonne? China zet Franse journaliste uit wegens terroristisch geweld na steun voor Oeigoeren


Attention

Teken aan de wand voor Erdogan: Aansluiten bij Rusland, Iran en Syrië of Turkije staat verwoesting te wachten

turkey

Of je het nu leuk vindt of niet, zo ziet democratie eruit
Heeft iedereen door wat er gaande is? Ziet eenieder de 'richel' waarop we nu staan onder ogen? Juli 2016 is een maand van absolute ravage over de hele wereld, met brutale en bloedige terreuraanvallen die bijna overal plaatsvinden - vele daarvan georganiseerd en beraamd, en sommige zijn 'spontane' waanzin als resultaat van de eerstgenoemde. Echter, de hoofdgebeurtenis was ongetwijfeld de couppoging in Turkije, een heuse oorlogsdaad van de grootste NAVO-lidstaat tegen zijn een na grootste lidstaat.

Wat zich op 15 juli in Turkije afspeelde was overduidelijk een door de VS gesponsorde/gesteunde couppoging, die waarschijnlijk op het allerlaatste ogenblik door Rusland middels intel en advies aan Erdogan en Co werd tegengehouden. Verwachten we dat de exceptionele supermacht van de wereld dergelijke onbeschaamdheid zal accepteren? Waarschijnlijk niet. Als er een ding is dat de globale hoofdoorlogsstokers de afgelopen 70 jaar hebben geleerd is dat zij de wereld beheersen en elke natie die stoutmoedig genoeg is er een stokje voor te steken zal zwaar gestraft worden.

Terwijl Erdogan en vrienden bezig zijn zich te ontdoen van Vijfde Colonnisten van de NAVO in Turkije (3 van de 5 Turkse legerregimenten die participeerden in de coup zijn onderdeel van de NAVO-flitsmacht), laten anonieme Britse 'bronnen van defensie' alvast een proefballonnetje op aangaande een andere coup:"Als er nog een couppoging plaatsvindt, dan zal een burgeroorlog volgen. Als dat gebeurt dan zal zich een grote internationale crisis voltrekken," zei de bron tegen de Britse tabloid de Daily Star on Sunday.

"Burgeroorlog" en "grote internationale crisis", d.w.z. precies dat type scenario waarbij Amerikaanse en Britse politieke psychopaten floreren en waar ze veel ervaring met het fabriceren ervan hebben. Als Erdogan maar enigszins verstandig is, als hij maar iets heeft geleerd van de ware aard van westerse machten deze laatste 9 maanden (en het decennium dat hij als premier aan de macht was voordat hij in 2014 president werd) en dan twijfelt hij niet aan datgene wat hij vervolgens moet doen en wat Turkije te wachten staat, als hij dat niet uitvoert.