SOTT Focus:


Light Saber

SOTT Focus: Verguisd door westerse media: Donbas-strijdkrachten beschermen hun toekomst tegen OekraĆÆense beschietingen en fascisme

eva bartlett oekraĆÆne dpr
© courtesy of Eva BartlettDe auteur, Eva Bartlett, met Pyatnashka-commandanten op een buitenpost bij Avdeevka, Volksrepubliek Donetsk.
Amerika wordt algemeen beschouwd als een belangrijke aanstichter van het conflict in OekraĆÆne, dat broer tegen broer tegen elkaar heeft opgezet.

De overwegend Russisch sprekende bevolking van de Donbas-regio, die door westerse media wordt besmeurd, gestigmatiseerd en belasterd, werd massaal afgeslacht in een meedogenloze "etnische zuiveringsoorlog" door het neonazistische regime in Kiev, dat door de VS geĆÆinstalleerd werd nadat de CIA in 2014 de wettelijk gekozen president van OekraĆÆne omver had geworpen.

Hoewel de bevolking van de Donbas om Russische militaire hulp had gevraagd om hen te verdedigen tegen de steeds moorddadiger wordende militaire aanvallen van de OekraĆÆense regeringstroepen, waarbij meer dan 14.000 van hun mensen werden gedood, weigerde de Russische president Vladimir Poetin in te grijpen. In plaats daarvan probeerde hij een vredesakkoord tussen de strijdende partijen tot stand te brengen.

De VS en Groot-BrittanniĆ« spanden echter heimelijk samen om de vredesonderhandelingen te saboteren door president Zelenksy zover te brengen om het vredesakkoord van Minsk 2, dat de OekraĆÆense regering eerder had ondertekend en dat was medeondertekend door Rusland, Frankrijk en Duitsland, te negeren.

In het besef dat de VS en zijn NAVO-bondgenoten de vredesonderhandelingen nooit tot een succes zouden laten leiden, stuurde Poetin uiteindelijk op 24 februari troepen naar OekraĆÆne. De Russische troepen werden ingezet ter ondersteuning en versterking van de in de minderheid zijnde en kansloze speciale troepen van de Donbas, die hun land al bijna acht jaar verdedigen tegen aanvallen van de regering in Kiev.

Candle

SOTT Focus: Om u te kunnen blijven steunen tegen de officiƫle leugenachtigheid, hebben we u nodig om Sott.net overeind te houden: Bekijk de SOTT.net producten van 2023!

canada protest konvooi covid
Op de een of andere manier is 2022 alweer bijna voorbij zonder ineenstorting van de beschaving. Hoewel na de absurde, draconische 'lockdowns' van 2020, alsmede de 'vrijwillige' ("maar als je het niet neemt, ben je ontslagen - en ZAL je gauw sterven") 'vaccins' van 2021, de meeste dingen - in meer of mindere mate - weer enigszins met succes zijn 'opgekalefaterd,' is het toch louter en alleen te danken aan de veerkracht van fatsoenlijke, werkende mensen dat er Ć¼berhaupt nog iets werkt. En onze dankbaarheid gaat in het bijzonder uit naar de Canadese truckers en hun miljoenen supporters, die zich begin 2022 tegen het Trudeau-regime hebben verzet. Wie weet, misschien zouden zonder hun vreedzame opstand het covidianisme en de globalistische dictaten ons allen in veel grotere mate zijn opgelegd dan tot nu toe het geval is geweest.

Maar misschien kan het de pathocraten die de touwtjes in handen hebben geen barst meer schelen wat 'de gewone man' denkt. Waarom zagen regeringen in 2022 af van het fysiek afdwingen van verplichte 'vaccinatie': het toenemende bewijs dat de 'vaccins' geen effect hadden op het verminderen van overdracht van Covid-19 of ziekenhuisopnames? Bezorgdheid over de groeiende, wijdverspreide ontevredenheid? Of de aankondiging van Vladimir Poetin eind februari, dat Rusland niet langer werkeloos zou toekijken hoe een door de VS geĆÆnstalleerd marionettenregime in OekraĆÆne etnische Russen aanvalt?

De timing was zeker interessant. Twee hele jaren gevuld met opzettelijke psychologische terreur over een relatief onschuldige ziekte maakten plotseling plaats voor het soort racistische en ronduit hatelijke scheldtirades tegen Rusland waar Hitler trots op zou zijn geweest. Dat was het dan voor wat betreft 'nooit meer.' Opnieuw is een westerse 'grande armĆ©e' in oorlog met Rusland, een oorlog die volgens hen niet zal eindigen voordat Rusland volledig is ingestort of de regering vervangen is door entiteiten die lucratief zijn voor het westerse bedrijfsleven. En dat niet alleen, er wordt ons verteld dat het een existentiĆ«le strijd is - dat het westen als zodanig zal "ophouden te bestaan" als OekraĆÆne Rusland niet "verslaat."

Syringe

SOTT Focus: Wat zit er in de prikken?

coronavaccin patiƫnt
© Getty
Grafeenoxide? Nanobots?

Wat zit er in de Pfizer-vaccins? Onlangs besloot dokter David Nixon, een huisarts uit Brisbane, Australiƫ, dat uit te zoeken door druppeltjes vaccin en het bloed van gevaccineerde patiƫnten onder een donkerveldmicroscoop te leggen.

Dat is een ingrijpender besluit dan het lijkt. Volgens Sasha Latypova, een wetenschapper met 25 jaar ervaring in klinisch onderzoek voor farmaceutische bedrijven, verbiedt het contract tussen Pfizer en de Amerikaanse overheid onafhankelijke onderzoekers de vaccins te bestuderen. Zij beweren dat hierdoor deze kostbare middelen zouden worden "weggeleid" van het beoogde gebruik om in een "dringende" behoefte te voorzien.

Geldt dat ook in Australiƫ? Wie weet? Alles wat het Ministerie van Volksgezondheid van het Gemenebest heeft gezegd over het contract met Pfizer, is dat het om commercieel vertrouwelijke informatie gaat.

SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht van Aardveranderingen - Oktober 2022: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

ecs102022
Een record aan regenval en verwoestende overstromingen treffen ten minste 19 landen in West- en Centraal-Afrika, waarbij duizenden mensen omkomen en tienduizenden van huis en haard worden verdreven. Meer dan een miljoen hectare aan akkerland werd vernietigd, waardoor de hongercrisis nog meer verergert. Dit wordt beschouwd als een van de dodelijkste rampen die zich ooit in de regio hebben voorgedaan.
"Dit jaar is de regenval uitzonderlijk. Sinds het begin van het seizoen, vanaf augustus, september en zelfs tot in oktober blijft het regenen", aldus Kousoumna Libaa, klimaatspecialist.
De overstromingen in Nigeria waren de ergste in tien jaar en kostten aan minstens 600 mensen het leven, terwijl tienduizenden stuks vee verloren gingen door het water en door water overgebrachte ziekten. 18 van de 36 staten van Nigeria werden getroffen.

In Kameroen veroorzaakte het overstromingswater aanzienlijke schade in de noordelijke regio, waarbij gewassen en huizen werden vernietigd, terwijl de regering van Tsjaad de noodtoestand afkondigde nadat meer dan 1 miljoen mensen door de overstromingen waren getroffen.

Sommige boeren hebben dit jaar bijna 75% van alle nieuwe aanplant verloren zien gaan, een nieuwe factor die de voedselprijzen verder zal opdrijven ten tijde van enorme inflatie.

Black Magic

SOTT Focus: De kruistochten: Duitslands gehoorzaamheid aan Amerika's "pauselijke primaat'

The headquarters of Germany's Federal Intelligence ServiHet hoofdkantoor van de Duitse federale inlichtingendienst (Bundesnachrichtendienst, BND) in Berlijn, 06 november 2019..
© Sean Gallup/Getty ImagesHet hoofdkantoor van de Duitse federale inlichtingendienst (Bundesnachrichtendienst, BND) in Berlijn, 06 november 2019.
Duitsland is een economische satelliet geworden in Amerika's Nieuwe Koude Oorlog met Rusland, China en de rest van EuraziĆ«. Duitsland en andere NAVO-landen hebben te horen gekregen dat ze zichzelf handels- en investeringssancties moeten opleggen die de huidige oorlog bij volmacht in OekraĆÆne zullen overleven. De Amerikaanse president Biden en woordvoerders van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken hebben uitgelegd dat OekraĆÆne slechts het beginstadium vormt van een veel bredere dynamiek, die de wereld opsplitst in twee tegenover elkaar staande economische allianties. Deze mondiale breuk belooft een tien- of twintigjarige strijd te worden om te bepalen of de wereldeconomie een unipolaire, op de Amerikaanse dollar gebaseerde economie wordt, of een multipolaire wereld met meerdere valuta's, geconcentreerd in het hart van EuraziĆ«, met gemengde publiek-private economieĆ«n.

President Biden heeft deze tweedeling gekarakteriseerd als een tweedeling tussen democratieƫn en autocratieƫn. Deze terminologie valt te categoriseren als typisch Orwelliaanse dubbelzinnigheid. Met "democratieƫn" bedoelt hij de VS en geallieerde westerse financiƫle oligarchieƫn. Hun doel is om de economische planning te verschuiven uit de handen van gekozen regeringen naar Wall Street en andere financiƫle centra die onder Amerikaanse controle staan. Amerikaanse diplomaten gebruiken het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank om privatisering te eisen van de wereldinfrastructuur en afhankelijkheid van Amerikaanse technologie, olie en voedselexport.

Commentaar: Zie ook:


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht van Aardveranderingen - September 2022: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

ecssep22
Orkaan Ian hield als een razende storm van de 4e categorie op verwoestende wijze huis in Florida en eiste minstens 100 levens. De harde wind en overstromingen vernielden honderden huizen en bedrijven en lieten honderdduizenden mensen achter zonder stroom. Sommige bewoners van eilandgemeenschappen waren afgesneden van het vasteland.

Ian veroorzaakte de grootste orkaanschade ooit uit de geschiedenis van Florida, met een totale economische schade van 100 miljard dollar.

Enorme regenval en recordoverstromingen blijven overal ter wereld een ravage aanrichten, maar parallel daaraan piekte de vulkanische en seismische activiteit in de Ring van Vuur gedurende de maand september:
  • 7,6 M aardbeving in Michoacan, Mexico (19 september)
  • 7,6 M aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea (10 september)
  • 7,0 M aardbeving ten zuidoosten van de Loyalty Islands (14 september)
  • 6,9 M aardbeving in Taiwan (18 september)
  • 6,9 M aardbeving bij de centrale Midden-Atlantische Rug (4 september)
Bij een aardbeving van 8,1 M in Mexico-Stad kwamen op 19 september 1985 10.000 mensen om het leven. Op 19 september 2017 trof een aardbeving Puebla, waarbij 369 mensen in verschillende staten omkwamen, voornamelijk in Mexico-Stad. En nu trof een aardbeving met een magnitude van 7,6 Mexico-Stad... op dezelfde dag als de voorgaande jaren.

JosƩ Luis Mateos, die als natuurkundige verbonden is aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico, wees erop dat de kans op drie zware aardbevingen op dezelfde dag in verschillende jaren 0,00000024% is.
"Het samenvallen van de data van de aardbevingen rechtvaardigt het inslaan van nieuwe paden van wetenschappelijk onderzoek. Dat moet serieus en methodologisch aangepakt worden. In de wetenschap moeten nieuwe vragen worden beantwoord," aldus de Nationale Seismologische Dienst. "Er is geen wetenschappelijke reden die dit verklaart of rechtvaardigt."
Wat zou dan de oorzaak van deze onwaarschijnlijke reeks gebeurtenissen kunnen zijn?

In zijn boek Earth Changes and the Human Cosmic Connection legt Pierre Lescaudron uit, dat menselijke ervaringen en het collectieve bewustzijn op subtiele en minder subtiele manieren verbonden zijn met de natuur, en het lijkt erop dat de natuur reageert op emotioneel geladen menselijke gebeurtenissen.

Het is misschien niet toevallig dat er belangrijke aardveranderingen plaatsvinden als er crises en onrust in de samenleving rondwaren. Dat blijkt overigens eveneens uit de Chinese Dynastieke cycli.

We kunnen dus aannemen dat deze reeks toevallige aardbevingen in Mexico iets te maken heeft met lijden, onderdrukking en een algemene sociale crisis.

Over het algemeen genomen, zien we dat de situatie op z'n zachtst gezegd steeds onrustiger wordt. De Grote Reset-psychopaten dringen aan op een gecontroleerde ineenstorting van de bestaande economische en sociale systemen om zo hun totalitaire utopie op te leggen, waarbij Rusland en China als enige tegenkrachten optreden.

Tot nu toe zijn geen van beide fronten bereid concessies te doen ten aanzien van hun doelstellingen, terwijl de westerse wereld duidelijke tekenen begint te vertonen van een naderende hachelijke neergang. Dus misschien is het niet zo raar om te veronderstellen dat, naarmate dit conflict tussen deze tegengestelde krachten zich ontwikkelt, en de ernstige, wereldwijde sociale gevolgen duidelijker worden (hongersnood en ziekte, bijvoorbeeld), we een geleidelijk toenemend antwoord van de kosmos kunnen waarnemen in de vorm van aardveranderingen en kosmische gebeurtenissen.

Dit alles en meer in ons SOTT Overzicht van Aardveranderingen van september 2022:


Eye 1

SOTT Focus: Amazon verbiedt Polititieke Ponerologie in Duitsland

amazon vuilnis
Mijn laatste artikel ging over cancelcultuur. Nou, deze week ontving Red Pill Press een bericht van Amazon met de mededeling dat ze de Engelse editie van Political Ponerology "niet te koop zullen aanbieden" op Amazon.de, het Duitse Amazon-portaal. Met andere woorden, ze verbieden het boek.

De reden?

Op de omslag staat een hakenkruis, en dat gebruik van dat hakenkruis "kan" in strijd zijn met de Duitse wetgeving die hakenkruizen verbiedt - en is waarschijnlijk ook in strijd met Amazons eigen richtlijnen voor inhoud. Ze gaan dus niet over Ć©Ć©n nacht ijs en verbieden gewoon het boek.


Commentaar: Men kan op Amazon zoeken om te zien of dit waar is. Blijkbaar is het een soepele regel: Al deze boeken hebben hakenkruizen op de omslag. Er is hier dus duidelijk meer aan de hand.


Wat een onzin.

Attention

SOTT Focus: BEIDE Nord Stream-gaspijpleidingen opzettelijk beschadigd - Duitse regering vermoedt "sabotage" door "speciale legereenheden gelieerd aan OekraĆÆne"

aardgas europa uncle sam
"Jullie zullen ons aardgas kopen! En als jullie dat niet doen, sluiten we het Russische gas af zodat jullie wel moeten!"
Duitse autoriteiten proberen vast te stellen wat de oorzaak is van een plotselinge drukdaling in de in onbruik geraakte Nord Stream 2-gaspijpleiding, waarbij een woordvoerder van de exploitant aangeeft dat er sprake kan zijn van een lek.


Commentaar: In feite zijn beide pijpleidingen getroffen. En nee, het is geen 'lek'. Iemand' (*ahum* de VS) heeft beide leidingen gesaboteerd, waardoor er gas in de Oostzee terecht is gekomen.


De pijpleiding vormde een van de brandhaarden in een escalerende energieoorlog tussen Europa en Moskou sinds de Russische invasie van OekraĆÆne in februari, die de westerse economieĆ«n heeft getroffen en de gasprijzen flink omhoog heeft gejaagd.


Commentaar: NordStream was al bijna tien jaar het doelwit van de Anglo-Amerikanen. Nu hebben ze het eindelijk voor elkaar.


Volgens de exploitant van Nord Stream 2 daalde de druk in de onderzeese pijpleiding vannacht van 105 naar 7 bar.

Commentaar: Die verklaring van het Duitse ministerie van Economische Zaken wordt tegengesproken door deze verklaring aan de Duitse krant Tagesspiegel, die Duitse overheidsbronnen aanhaalt die "sabotage" vermoeden achter deze "gerichte aanval," die een "gewelddadige verstoring" veroorzaakte. Zij meldden voorts dat de sabotage waarschijnlijk werd "uitgevoerd met speciale legereenheden, bijvoorbeeld duikers van de marine, of een onderzeeĆ«r." Zij verdenken "OekraĆÆners, of krachten gelieerd aan OekraĆÆne."

Wat een beleefde manier is om te zeggen dat ze vermoeden dat de Amerikanen erachter zitten.

OekraĆÆne is niet in staat om ongemerkt met een duikboot de Deense wateren binnen te dringen om grote pijpleidingen op de zeebodem op te blazen. Invloedrijke "krachten gelieerd aan OekraĆÆne" hebben WEL middelen en beweegredenen. En de Duitse regering weet dat. Nu zal Europa deze winter echt bevriezen.

Deze sabotage veroorzaakt milieuschade en bedreigt mogelijk de veiligheid van schepen op de Oostzee. Als de Amerikanen er kennelijk geen problemen mee hebben om een gaspijpleiding te saboteren om te "winnen van Rusland," rijst de vraag welke andere schade zij bereid zijn aan te richten in Europa.

Nu kunnen we deze huiveringwekkende verklaring van de Amerikaanse "president" in februari van dit jaar - 3 weken VOORDAT Russische troepen OekraĆÆne binnenvielen - beter begrijpen:


Nog maar vier dagen geleden zei de Russische federale veiligheidsdienst FSB, dat het "een poging van de OekraĆÆense speciale legereenheden om een sabotage- en terroristische daad uit te voeren op de faciliteit van het olie- en gascomplex dat energie levert aan Turkije en Europa, heeft weten te verhinderen."

De OekraĆÆense speciale eenheden - net als al het andere in OekraĆÆne tegenwoordig - zijn niets zonder de Amerikaanse (en Britse) speciale eenheden. We kunnen dus redelijkerwijs concluderen dat de Anglo-Amerikanen de resterende energieverbindingen tussen Rusland en Europa metterdaad vernietigen, net nu de winter voor de deur staat.

Proberen ze tientallen miljoenen mensen te vermoorden?


Putin

SOTT Focus: TV-Toespraak van Poetin over 'Gedeeltelijke Mobilisatie' en Afscheiding van 4 'Republieken' van OekraĆÆne


Commentaar: In de globalistische mediaberichtgeving over de toespraak van Poetin op 21 september werd deze universeel verdraaid als 'Poetin dreigt de hele aarde met kernwapens te vernietigen,' dus in het belang van de objectiviteit is hier zijn volledige toespraak, zonder filters....


poetin oekraĆÆne toespraak
© Kremlin.ru
Vrienden,

Het onderwerp van deze toespraak is de situatie in Donbass en het verloop van de speciale militaire operatie om het te bevrijden van het neonazistische regime, dat in 2014 in OekraĆÆne de macht greep als gevolg van een gewapende staatsgreep.

Vandaag richt ik mij tot u - alle burgers van ons land, mensen van verschillende generaties, leeftijden en etniciteiten, de bevolking van ons grote moederland, allen die verenigd zijn door het grote historische Rusland, soldaten, officieren en vrijwilligers die aan het front vechten en hun strijdplicht vervullen, onze broeders en zusters in de volksrepublieken Donetsk en Lugansk, de regio's Kherson en Zaporozhye en andere gebieden die van het neonaziregime werden bevrijd.

De kwestie betreft de noodzakelijke, dwingende maatregelen om de soevereiniteit, de veiligheid en de territoriale integriteit van Rusland te beschermen en de wens en de wil van onze landgenoten om zelfstandig hun toekomst te kiezen te ondersteunen, en het agressieve beleid van sommige westerse elites, die hun uiterste best doen om hun overheersing te behouden en met dat doel voor ogen proberen alle soevereine en onafhankelijke ontwikkelingscentra te blokkeren en te onderdrukken, om op agressieve wijze hun wil en pseudowaarden aan andere landen en naties te blijven opdringen.


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht van Aardveranderingen - Augustus 2022: Extreem Weer, Planetaire Beroering, Meteoor-Vuurballen

secs0822
Zware regenval, overstromingen en enorme hagelbuien bleven in augustus wereldwijd verwoestingen aanrichten. Door het zonneminimum vinden al drie opeenvolgende jaren La NiƱa-evenementen plaats, alsmede zwaardere moessons in Aziƫ, wat nattere en koudere omstandigheden in sommige delen van de wereld met zich meebrengt en drogere en warmere omstandigheden in andere. Dit patroon voorspelt echter ook een aanzienlijke impact op het noordelijk halfrond tijdens de winter, met koudere temperaturen en meer neerslag in de vorm van sneeuw.

Een derde van Pakistan werd het grootste deel van deze zomer geteisterd door onafgebroken regenval en overstromingen. De catastrofale moessonregens en overstromingen zijn ongekend in omvang en reikwijdte. Tot dusver werden 33 miljoen mensen getroffen, terwijl de landbouw van het land, een pijler van de Pakistaanse economie, werd overweldigd. Bijna de helft van de katoenoogst ging verloren.

Ook in Afghanistan werden verschillende provincies in het oosten, midden, zuiden en westen van het land getroffen door hevige regenval, met als gevolg overstromingen en aardverschuivingen die aan meer dan 180 mensen het leven hebben gekost, minstens 8.000 mensen op de vlucht hebben gejaagd en ten minste 3.000 huizen hebben verwoest.

Delen van Noord-Texas kregen te maken met maar liefst 40 cm regen binnen 24 uur tijd, wat in de regio Dallas-Fort Worth tot overstromingen leidde. Intussen eisten hevige regenval en overstromingen hun tol in delen van New Mexico, Arizona en Utah. Las Vegas werd voor de tweede keer in twee weken tijd getroffen door een overstroming als gevolg van een voor de woestijnstad ongewoon natte moessonperiode.

Na zware overstromingen in Fayette en Kanawha, kondigde de gouverneur van West-Virginia de noodtoestand af. Sommige bewoners moesten worden gered, terwijl de overstromingen schade aan tientallen huizen veroorzaakten. Ook wegen en bruggen werden beschadigd.

Enorme hagelbuien troffen delen van China, Zuid-Afrika en Frankrijk en veroorzaakten op grote schaal schade aan gebouwen, auto's en gewassen. Minstens een dozijn mensen raakte ernstig gewond.

Hevige stormen teisterden delen van het noordoostelijk deel van Spanje, waarbij in Cataloniƫ een 20 maanden oude peuter om het leven kwam, nadat ze was getroffen door een grote hagelsteen. Men had in twintig jaar niet zulke grote hagelstenen gezien.

Hagelstenen vormen zelden een bedreiging voor de veiligheid van mensen, maar soms is dat wel het geval:
De Wereld Meteorologische Organisatie meldde dat het hoogste sterftecijfer in verband met een hagelbui plaatsvond in de buurt van Moradabad, India, op 30 april 1888. De fatale storm doodde 246 mensen met hagelstenen zo groot als "ganzeneieren, sinaasappels en cricketballen."
En:
Ondanks de enorme schade aan gewassen en eigendommen die hagelbuien veroorzaken, zijn er in de moderne geschiedenis van de V.S. slechts drie gevallen bekend van mensen die door vallende hagelstenen om het leven kwamen: een boer die op 13 mei 1930 in de buurt van Lubbock, Texas, op zijn akker vast kwam te zitten; een baby die op 31 juli 1979 in Fort Collins, Colorado, door grote hagelstenen werd getroffen; en een schipper op Lake Worth, Texas, op 29 maart 2000.
En tenslotte trof een onverwachte en zware sneeuwbui meerdere berggebieden in de prefectuur Altay, in het noordwesten van China. Een zeldzaam verschijnsel voor deze tijd van het jaar.

Dit alles en meer in ons SOTT Overzicht van Aardveranderingen van augustus 2022: