Welkom op Sott.net
zon, 24 jan 2021
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart

Attention

Medewerkers AZC's spreken van dagelijks geweld jegens personeel en bewoners

Asielzoekerscentrum
FNV zegt geschokt te zijn over het aantal meldingen over onveilige werksituaties dat de vakbond van medewerkers in asielzoekerscentra heeft ontvangen. De bond kreeg in twee weken tijd zestig meldingen vanuit diverse opvanglocaties.


Commentaar: Het is enigszins schokkend dat FNV niet op de hoogte lijkt te zijn van wat er speelt in en rond AZC's.


Het grootste deel van de meldingen ging over dagelijkse geweldsincidenten. Het ging daarbij niet alleen om geweld tussen bewoners, maar ook om geweld jegens het personeel.

Black Cat

Aantal verkrachtingen en aanrandingen stijgt (explosief) - CBS

PVV-raadslid Willie Dille
© Gemeente Den Haag
Haags PVV-raadslid Willie Dille pleegde in augustus 2018 zelfmoord nadat ze "op bevel was verkracht" door een bende moslims
Het totaal aantal misdrijven dat in 2018 door de politie werd geregistreerd is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Wel is er een stijging in het aantal registraties van zedenmisdrijven.

Commentaar: In hoeverre wordt deze toename in zedenmisdrijven veroorzaakt door niet-EU immigranten?

Het is van belang dat we objectief kijken naar de feiten en ons niet laten leiden door hysterie, maar we moeten toegeven dat "[d]e prevalentie van hoge criminaliteitscijfers onder populaties van moslimimmigranten in het westen wordt bevestigd door opsluitingspercentages."
In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België zijn moslimpopulaties dramatisch oververtegenwoordigd in gevangenispopulaties.

In Frankrijk en Spanje vertegenwoordigt de moslimbevolking 70% van de gevangenen, terwijl het respectievelijk ongeveer 8% en 4% van de landelijke bevolking vertegenwoordigt.

Het bovenstaande verklaart waarom algehele migratie de criminaliteit niet vergroot: EU-migranten vertonen een lage criminaliteit, wat compenseert voor niet-EU-migranten die een hoog criminaliteitscijfer vertonen. [...]

[A]fgezien van de hysteriserende extremistische ideologieën die willen dat we geloven dat alle migranten engelen of demonen zijn, is de waarheid meer genuanceerd en complex: de overgrote meerderheid van moslims is niet betrokken bij misdaden, hoewel de oververtegenwoordiging van moslims in misdaad in Europese landen echt is.

Zie onze SOTT-Focus: Immigratie, Criminaliteit en Propaganda
Lees ook:


Heart

Nobelprijswinnaar vrede en andere Argentijnen waarschuwen voor coup in Venezuela

Nicolas Maduro
© PresidencialVen
President Nicolas Maduro van Venezuela
Adolfo Pérez Esquivel, Nobelprijswinnaar voor de vrede in 1980, ondertekende samen met andere belangrijke personaliteiten een document. De ondertekenaars komen hoofdzakelijk uit de hoek van de cultuur en de mensenrechten. In hun mededeling eisen ze respect van de internationale gemeenschap voor de soevereiniteit van Venezuela. Ze waarschuwen voor de pogingen om de regering van Nicolás Maduro omver te werpen. Ze betichten de Verenigde Staten van 'openlijke bemoeienis' in Venezuela.
Ze wijzen erop dat door middel van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) de VS 'een irrationele en onverantwoordelijke aanval' uitvoeren tegen het Latijns Amerikaans land. Als belangrijkste verantwoordelijke van dit manoeuvre wordt de Uruguayaan Luis Almagro, Secretaris-Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten met de vinger gewezen. Maar de initiatiefnemers gaan ook tekeer tegen de positie van Mauricio Macri, president van Argentinië en van Susanna Malcorra, de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken. 'Het misprijzen dat president Macri aan de dag legt jegens de Venezolaanse regering kan alleen maar gezien worden in de context van zijn eigen misprijzen en beledigingen tegen het Argentijnse volk dat die regering verkoos en bekrachtigde.'

Commentaar: Hoe serieus de problemen zijn waarmee de regering-Maduro te maken heeft bewijst de absolute chaos in de straten van Venezuela waar 'activisten' van de oppositie overheidsfaciliteiten en publieke infrastructuur slopen. Zelfs graven worden opengebroken en doodskisten worden op straat verbrand. Tegelijkertijd maken dergelijke 'protesten' duidelijk dat psychopaten op hoge posities in de CIA et al. deze aansturen. De acties zijn dermate destructief en ziekelijk, dat het alleen maar uit de koker van 'intraspecies' roofmensen kan komen en de door hen betaalde lakeien: War in the streets: Venezuela's opposition 'activists' confess to getting paid for violent protests

Meer over de Bolivariaanse revolutie en waarom deze een bedreiging vormt voor het psychopatenimperium lees ook:


Heart - Black

Uit huis geplaatst meisje minstens 200 keer misbruikt door pedocriminelen

pedocriminelen Winschoten
© Petra Urban
Het Openbaar Ministerie (OM) eist onvoorwaardelijke celstraffen van 42 en 10 maanden tegen twee mannen voor het misbruiken van een minderjarig meisje in de provincie Groningen. Het meisje zou, sinds haar dertiende, zeker tweehonderd keer zijn misbruikt.

In totaal moeten acht mannen donderdag en vrijdag voorkomen in de rechtbank in Groningen.

Commentaar: Zo blijkt maar weer dat het uit huis plaatsen van kinderen extra risico's oplevert voor hun. De commissie-Samson kwam in 2012 met een rapport dat dit bevestigde, maar dit was slechts een zoethoudertje. De conclusie van de wetenschappers die betrokken waren bij het onderzoek - "kindermisbruik [is] in vooral tehuizen structureel" - werd niet opgenomen in het rapport.

Naar alle waarschijnlijkheid worden er veel meer uit huis geplaatste kinderen misbruikt dan wordt aangenomen. Naast exorbitante overheidssubsidies voor uithuisplaatsingen is het waarschijnlijk dat vele kinderen slachtoffer worden van mensenhandel en pedonetwerken.

Lees ook onze SOTT-Focus artikelen: En:


Family

Traditionele Mannelijkheid Is Onderdeel van De Remedie Voor Wat Er aan Moderne Mannen Schort - Vergeet De Amerikaanse Vereniging van Psychologen

man and boy
© Arben Celi/Reuters
[Noot vertaler: Het begrip 'Grown man' [een man die zowel lichamelijk als mentaal ontwikkeld is] hebben we laten staan. De beschrijving van een 'grown man' vindt u in de tekst hieronder.]
Met jonge mannen die in crisis verkeren verklaart de Amerikaanse Vereniging van Psychologen ten onrechte de oorlog tegen 'traditionele mannelijkheid'
Gistermiddag direct na de zwaarbevochten overwinning van de Dallas Cowboys op de Seattle Seahawks interviewde Erin Andrews van Fox quarterback Dak Prescott en running back Ezekiel Elliot van Dallas Cowboys. Ze vroeg Elliott wat hij dacht toen hij Prescott op gang zag komen voor een run die de winnende touchdown vestigde.

"Het is simpel," antwoordde Elliott. "Hij is een voorbeeldige man. Dat is hij. Zo speelde hij vandaag en hij leidde ons naar deze overwinning."

Dat is een uitdrukking die je veel hoort in sport. "Grown man." Je hebt [Amerikaanse] football voor grown men. Je hebt basketball voor grown men. Het benadert een bepaalde stijl van strijd. Ferm. Moedig. Overweldigend. Het is ook fundamenteel eerzuchtig. We kunnen met bepaalde zekerheid zeggen dat miljoenen jonge jongens verlangen om een grown man te worden - een persoon die fysiek en mentaal krachtig is, een persoon die opgewassen is tegen een fysieke uitdaging en die leiderschap toont onder stress. In feite is dit niet alleen een intellectueel doel, het is een diepgevoelde behoefte. Het is een antwoord op hun intrinsieke aard.

Commentaar: Zie ook:


Bad Guys

De terreur van ideologie: Dierenrechtactivisten bedreigen boeren, breken in en verspreiden laster

Volkert van der Graaf
© ANP
Voormalig 'dierenrechtactivist' en veganist Volkert van der Graaf
Landbouworganisatie LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) willen dierenwelzijnsorganisaties, zoals Animal Rights, aanpakken op onder meer intimidatie, inbraak en bedreiging, zegt een woordvoerder van de LTO maandag tegen NU.nl.

Aanleiding zijn de undercoverbeelden die Animal Rights maandag naar buiten bracht. Het gaat om stiekem gemaakte beelden van kale en verzwakte leghennen die nog amper kunnen lopen. Ook liggen er dode kippen in de stallen, soms al in verregaande staat van ontbinding. Volgens Animal Rights gaat het om bedrijven in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Vlaanderen.

Commentaar: Uiteindelijk moeten we allemaal stoppen met het eten van vlees als het aan de veganisten ligt, waarbij het inspelen op onze schuldgevoelens een hele effectieve strategie is: Onze SOTT-Focus: De Schuldgevoelindustrie Van Vlees: De Queeste Naar De Perfecte Vegaburger Kan De Smaak van Leugens Niet Wegwerken


Heart

Het bizarre verhaal van een professor die huursoldaten inhuurde om een student van ISIS te redden

Vertaald door Sott.net

student zweden

Fox News: "Firas Jumaah sms'te zijn professor om haar te vertellen dat hij waarschijnlijk niet in staat zou zijn zijn doctoraat af te maken, omdat hij vastzat in een stad die omringd was door ISIS-militanten."
Een episch en ongehoord verhaal over een reddingsoperatie om een promovendus te bevrijden van ISIS-gevangenschap is wereldnieuws nadat onthuld werd dat een professor aan een Zweedse universiteit het hele plan financierde en samenstelde door huurlingen in te huren voor de risicovolle onderneming om binnen het grondgebied van de Islamitische Staat te komen.

In 2014 keerde een scheikunde-promovendus aan de Universiteit van Lund, nabij Malmö, Zweden, genaamd Firas Jumaah terug naar zijn geboorteland Irak tijdens zijn vakantie. Hij keerde terug om zijn familie te helpen ontsnappen aan ISIS, die in die tijd Noord-Irak overspoelde, waarbij ze vooral de etno-religieuze Yazidi-gemeenschap waartoe de familie van Jumaah behoorde wilden decimeren.

Heart

Heldendaad: Man overlijdt na reddingsactie in Hollandsche IJssel

verkeersregelaar reddingsactie
De politie heeft in de nacht van maandag naar dinsdag rond 00.45 uur in de Hollandse IJssel bij Capelle aan den IJssel het lichaam gevonden van de vermiste verkeersregelaar die maandagmiddag te hulp schoot nadat een automobilist de rivier in reed.

Commentaar: Onze diepe dank en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden. Moge deze redder uit Rotterdam in vrede rusten.
"I have found that it is the small everyday deed of ordinary folks that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love."

~ GandalfGift 3

Fijne Feestdagen, Lezers! Schaf Hier Uw Sott.net-Kalender voor 2019 Aan!

SOTT Xmas
Beste lezers,

We willen u allemaal graag fijne feestdagen toewensen en al het beste voor 2019.

Wacht even... zeiden we zojuist feestdagen?!

Ja, we weten het, wereldaangelegenheden, - zoals SOTT-redacteuren - kennen geen 'feestdagen'. Net zoals er 'geen rust is voor de boosaardigen' krijgen diegenen die aandacht schenken aan een meer en meer krankzinnige wereld bijna geen 'adempauze'. De globale afdaling naar chaos, verdeling en polarisatie zadelt ons allemaal op met gevoelens van onheil en somberheid en een gewaarwording dat er niets is om dankbaar voor te zijn.

Maar als we eerlijk bezinnen en onze prioriteiten kortstondig opnieuw focussen, realiseren we ons dat er altijd iets is om dankbaar voor te zijn. Zij het familie en vrienden bij wie we een adempauze weg van de leugens en corruptie nemen, of gewoon de kennis dat, hoe hard de destructieve krachten het ook proberen, ze nooit waarheid en liefde zullen uitwissen zolang we het in onze eigen harten in leven houden.

Wij bij SOTT zijn trots op wat we dit jaar hebben kunnen bereiken, niet alleen op de Engelstalige website Sott.net, maar op ons multitalig media-platform, en we houden altijd in gedachten dat dit niet mogelijke geweest zou zijn zonder de bijdragen, feedback en steunbetuigingen van onze lezers en supporters. Eerlijk gezegd zouden wij zonder dit ook geen hoop koesteren!

Terwijl we afscheid nemen van 2018 vindt u hier onze samenvatting, punt voor punt, van SOTTs media-operaties van het laatste jaar, gevolgd door informatie over hoe u de SOTT-kalender van 2019 en andere SOTT-koopwaar kunt verkrijgen.

Pills

Inspectie: AMC in de fout met zelf geproduceerd stofwisselingsmedicijn

amc amsterdam
Het Amsterdam UMC ofwel AMC had een middel tegen een stofwisselingsziekte niet zo mogen maken als het (tijdelijk) heeft gedaan. Het heeft een grondstof gebruikt die niet voldeed aan de Farmacopee, een Europees handboek, oordeelt de gezondheidsinspectie (IGJ) woensdag.
De stof bevatte te hoge concentraties aan twee onzuiverheden, waardoor de veiligheid niet volledig was gegarandeerd volgens de inspectie.

Daarbij heeft het Amsterdam UMC ook op te reclameachtige wijze informatie over het middel gegeven en dat mag ook niet. De IGJ heeft de instelling daarom twee waarschuwingen gegeven, zo liet eerstgenoemde woensdag weten.

Het gaat om het middel CDCA tegen de ziekte CTX, waarmee nog geen honderd mensen werden behandeld. De prijs van het oorspronkelijke middel van de dito fabrikant was met enorme sprongen omhoog gegaan, waarop het Amsterdam UMC besloot het zelf te maken. Zoiets mag onder voorwaarden en door deskundigen ook gewoon, zij het op kleine schaal en voor speciale patiënten.