Welkom op Sott.net
zon, 26 jan 2020
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart

Eye 1

Jenny Douwes: Burgemeester Dongeradeel nodigde Kick Out Zwarte Piet en Nl Volksunie uit voor protest Dokkum

Friese blokkeerders Zwarte Piet
© ANP
Maandag 8 oktober. Het Vierdaagse Kafka-Proces van de Eeuw tegen de Friese Blokkeerders van de A7 gaat officieel van start.

Het is de Waterscheiding Blokkade die zo duidelijk liet zien waar de politieke moraal en de Mainstream Media hun piketpaaltjes hebben geslagen. Niet aan de kant van Jan Publiek, die in overgrote meerderheid pro-Piet is en blijft, maar aan de zijde van de bestrijders van Zwarte Piet. Nou heeft de vrije pers uiteraard een rol in het beschermen van (de rechten van) minderheden in een meerderheidsdemocratie, maar het probleem met Kick Out Zwarte Piet en aanverwante activistengroepen is dat ze niet of nauwelijks met rationele, inhoudelijke argumenten komen. Je kan ze dus wel een podium bieden, maar zolang hun overredingskracht enkel in in zware woorden met heel veel decibels door de versterkers wordt gepompt, wil dat nog niet zeggen dat hun argumenten valide zijn.

Als ze dat wél waren, zouden er wel meer mensen bereid zijn om te luisteren, want Nederlanders zijn ontzettend redelijke, inschikkelijke mensen. Maar niemand wordt graag ten onrechte voor racist uitgemaakt omdat een handjevol mensen zich niet kan vereenzelvigen met een oer-Hollandse culturele traditie. En dan wordt ons volkje juist recalcitrant, gaat den kont tegen den krib, en kun je krijsen tot je een ons weegt - je dreigt tegen dovemansoren.


Commentaar: Opnieuw zien we de inspanning om individuen weg te halen bij hun gematigde standpunten middels een stormvloed van leugens, schokken, propaganda en sociale druk die in intensiteit zullen toenemen. Voor de autochtonen zal de focus liggen op het zich verplaatsen van een gezond nationalisme gebaseerd op het belang van de natie naar een 'xenofobisch' ultra-nationalisme gebaseerd op ras en religies. Voor de migranten zal de focus liggen op het zich verplaatsen van gematigd religieus geloof en sociale integratie naar radicale vormen van islam en haat jegens de gastlanden: Zit Er een Verborgen Hand Achter De 'Botsing der Beschavingen' in Europa?


Eye 1

Zit Er een Verborgen Hand Achter De 'Botsing der Beschavingen' in Europa?

The clash of civilization

De botsing der beschavingen
In mijn laatste artikel getiteld "Immigratie, Criminaliteit en Propaganda" suggereerde ik dat een 'botsing der beschavingen' momenteel in Europa wordt gefabriceerd.

Dit conflict wordt gefabriceerd door het radicaliseren van twee tegenover elkaar staande populaties: de blanke Europese autochtonen die worden aangemoedigd om elke vorm van immigratie te verwerpen, en de migrantenpopulaties die aangemoedigd worden om elke manifestatie van blanke Europese beschaving af te slaan.

Om een dergelijk doel te bereiken worden er vijf complementaire operaties geleid:
  • Het westen voert oorlogen tegen landen die overwegend islamitisch zijn
  • De ISIS-dreiging en de daaraan toegeschreven valse vlaggen-aanslagen
  • Het open grenzen-beleid dat prevaleert in de EU
  • De radicalisering van migrantenpopulaties middels fundamentalistische vormen van de islam
  • Het radicaliseren van autochtone populaties middels ultra-nationalistische ideologieën.
Wordt er werkelijk een botsing der beschavingen geconstrueerd, of is het alleen het resultaat van de spontane menselijke geneigdheid naar haat, geweld en racisme?

Een factor die sterk pleit voor het eerste punt is de gedocumenteerde betrokkenheid van een paar gerelateerde groepen in elk van de vijf hierboven genoemde complementaire operaties.

Daarbij, zoals we hieronder zullen zien, hebben deze enkele groepen direct baat bij een zich voordoende 'botsing der beschavingen'.

Arrow Down

Basisschool Den Bosch geeft 2 extra vrije dagen vanwege offerfeest

Basisschool Den Bosch
© Olaf Smit/Fotobureau Bolsius
"Leerlingen van De Kwartiermaker begonnen twee dagen later aan het nieuwe schooljaar."
De PVV-fractie van de gemeenteraad Den Bosch heeft vragen gesteld aan het college van B en W over het feit dat kinderen van basisschool De Kwartiermaker in Den Bosch twee dagen later aan het schooljaar begonnen zijn. De reden voor de vertraging is het islamitische offerfeest.

Commentaar: Betekent dit dat de school zich niet heeft gehouden aan de Leerplichtwet? Volgens de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijk scholen is het niet mogelijk om kort van te voren te besluiten helemaal geen les te geven. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunnen we spreken van het meten met twee maten, wat zorgt voor nog meer verdeeldheid in de samenleving.

De Leerplichtwet is zeer streng, maar staat wel verlof toe voor religieuze 'plichten', mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:
De Leerplichtwet staat scholen toe om leerlingen vrij te geven als zij plichten moeten vervullen die voortvloeien uit hun godsdienst of levensovertuiging. Voorwaarde is dat de ouders de schooldirectie hiervan uiterlijk twee dagen van tevoren in kennis stellen. Als inderdaad sprake is van een plicht die voortvloeit uit godsdienst of levensovertuiging, moet de school de leerling verlof geven.

Het is de school ook toegestaan om op het Suikerfeest helemaal dicht te zijn, maar dan moet de oudergeleding in de medezeggenschapsraad daar wel mee hebben ingestemd. Bovendien moet deze extra vrije dag in het schoolplan staan en via de schoolgids bekend zijn gemaakt. Het is dus niet mogelijk om kort van tevoren te besluiten helemaal geen les te geven.Heart - Black

Criminaliteit in Amsterdam loopt spuigaten uit

Amsterdam Zuidoost
© ANP
Tieners in Zuidoost persen op grote schaal leeftijdgenoten af van geld, telefoons en kleding. Lang zag de overheid niets: wie aangifte doet, wordt ernstig bedreigd. Een speciale aanpak, samen met moeders uit de buurt, moet verlichting brengen.

Vermoedelijk vele tientallen kinderen die in Amsterdam-Zuidoost wonen of naar school gaan, zijn de afgelopen jaren slachtoffer geworden van afpersingen door leeftijdsgenoten.

Onder dreiging van geweld, waarbij ook messen, stroomstootwapens en vuurwapens zijn getoond, staan de slachtoffers telefoons, merkkleding en geld af. Dat gebeurt veelal bij scholen, op straat, bij metrostations, bij de doorgangen onder de flats en in trapportalen.

Ook krijgen slachtoffers 'boetes' opgelegd, die ze per week of maand moeten betalen. Soms jarenlang.

Commentaar: De focus in dit artikel ligt alleen op de slachtoffers, maar wat gebeurt er met de daders?

Amsterdam, die 'tolerante' stad, kent zeer grote problemen. Zie ook:


Roses

Onder druk van geweld en treiterijen? Haags PVV-raadslid pleegt zelfmoord

PVV-raadslid Willie Dille
© Gemeente Den Haag
Haags PVV-raadslid Willie Dille pleegde in augustus 2018 zelfmoord nadat ze "op bevel was verkracht" door een bende moslims
Het Haagse PVV-raadslid Willie Dille (53) heeft gisteren zelfmoord gepleegd. Dat melden de PVV en betrokkenen uit haar omgeving, waaronder haar beste vriendin.

Rond de Haagse politica ontstond gisteren ophef nadat zij een filmpje plaatste op haar Facebook. Dille verklaarde daarin dat zij slachtoffer was van een groepsverkrachting door moslims die wilden dat ze haar mond zou houden in de gemeenteraad. Ze wees met een beschuldigende vinger naar collega Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid). Op de beelden oogde ze vermoeid en was ze zichtbaar vermagerd en diep aangeslagen.

Het raadslid vertelde op het filmpje dat ze deze week nog bedreigd was en voor haar leven vreesde.

Commentaar: Keer op keer zien we dat politici die een niet politiek correcte boodschap uitdragen worden gekoeioneerd en achtervolgd, zelfs totdat de dood erop volgt, zodat de cultuuroorlogsagenda van de elite doorgang kan vinden.

Moge mevrouw Dille in vrede rusten.


Stormtrooper

Nederlandse onverdraagzaamheid: Kinderbescherming probeerde 10 jaar lang mijn kinderen uit huis te plaatsen, omdat ik thuisonderwijs gaf

NSB-kinderen opgepakt

Staatsterreur: Wat doe je als je ouders wilt straffen voor hun politieke overtuiging? Je gaat achter hun kinderen aan. NSB-kinderen werden daags na de bevrijding opgepakt. Ze werden in concentratiekampen gegooid in verschrikkelijke omstandigheden
Op de tweede dag van de 22e Internationale Aidsconferentie op 24 juli in Amsterdam prees de Zuid-Afrikaanse actrice Charlize Theron Nederland voor zijn "inclusiviteit, multiculturalisme en vrijheid van meningsuiting," bewerende dat de hoofdstad "een baken van openheid en acceptatie was".

Wanneer het gaat om het dienen van de linkse cultuuroorlogsagenda, dan zijn Nederlanders zeker heel 'tolerant'. Begin juni stond de stad Amsterdam illegale immigranten toe om op kraaktocht te gaan, terwijl ze ten minste 30 leegstaande gebouwen binnenbraken en zelfs gebouwen die bewoond waren. De plaatsvervangende burgemeester Jozias van Aartsen leek het niet te deren en liet zichzelf zelfs fotograferen met de woordvoerder van deze beweging (We Are Here genaamd). Kraken is trouwens verboden in Nederland.

In Nederland slaat "vrijheid van meningsuiting" natuurlijk ook op pedofielen, net zoals de handel in kinderporno is opgenomen in dit grote blije feest van tolerantie.

De regering laat echter een ander geluid horen, als het te maken krijgt met mensen die overtuigingen hebben die tegen de draad van het regeringsbolwerk ingaan.

Attention

Officieel landelijk watertekort, droogte houdt aan

Landelijk watertekort
© NU.nl/Ben Saanen
Vanwege de aanhoudende droogte in de komende weken worden mogelijk nieuwe maatregelen getroffen om het water zo goed mogelijk te verdelen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is sprake van een landelijk watertekort, maar is het drinkwater niet in gevaar.

Aanhoudende droogte in Nederland
  • Droogte houdt komende weken nog aan
  • Drinkwatervoorziening is niet in gevaar
  • Ook veiligheid van dijken en de energievoorziening zijn niet in het geding
  • Voor steeds meer plaatsen geldt een sproeiverbod
  • Mogelijk worden later meer maatregelen genomen

Commentaar: Lees ook: Het mysterie van de verdwenen hittegolven


Eye 1

Grote supporter van #MeToo, Leslie Moonves, nu zelf aangeklaagd

leslie moonves
© Tara Ziemba/Getty Images
Leslie Moonves
Leslie Moonves, de CEO van mediareus CBS, is beschuldigd van jarenlang seksueel overschrijdbaar gedrag. De 68-jarige miljonair was één van de grote supporters van de #MeToo-campagne en richtte zelfs een commissie op om seksueel wangedrag op de werkvloer terug te dringen. Maar in 'The New Yorker', het tijdschrift dat ook de zaak-Weinstein uitbracht, getuigen zes vrouwen nu over zijn machtsmisbruik. "Als je hem afwees, werkte je nooit meer voor CBS", klinkt het. Zo zegt Illeana Douglas, bekend van 'Six Feet Under', dat Moonves haar in de jaren 80 tegen haar wil gekust heeft. Ze scheepte hem af en werd daarna geschrapt uit een reeks waarin ze nét van hem een hoofdrol had gekregen. 'The New Yorker' kon ook zwijgcontracten inkijken van vrouwen die geld hadden gekregen in ruil voor hun discretie. Moonves geeft toe dat hij met zijn avances een paar vrouwen onaangename momenten heeft bezorgd, maar dat het nu al decennia geleden is en dat hij zijn macht nooit heeft misbruikt. CBS gaat de zaak "grondig onderzoeken".

Commentaar: Dit artikel van HLN kunt u hier verder lezen.

Gezien een beschuldiging net zo goed is als een veroordeling in het #MeToo-tijdperk, kunnen we verwachten dat Moonves zonder een grondig onderzoek schuldig zal worden bevonden.

Het probleem van de #MeToo beweging is de kwestie van "overtredingen" - van relatief onschuldig tot crimineel. Toch worden ze allemaal samengevoegd onder één categorie. Of zijn misschien slechte 'pick-up'-pogingen gelijk aan een gewelddadige verkrachting? Nog even en je bent een eng persoon als je naar iemand glimlacht. De verspreiding van radicaal-feministische ideologie heeft normale vormen van menselijke interactie veranderd in roofzuchtig gedrag.

Lees ook:


Eye 1

Overheid wil automatische gezichtsherkenning implementeren

gezichtsherkenning
© NOS
De overheid gaat in 2020 een onderzoek starten naar het gebruik van automatische gezichtsherkenning en andere vormen van biometrische identificatie. Ook zal dan de ict-infrastructuur voor het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten worden vernieuwd. Dat staat in de Agenda Digitale Overheid (pdf).

Commentaar: Doemt er een Orwelliaanse nachtmerrie op aan de horizon?


Pirates

Politie kan 's nachts wetteloze 'urban jungle' in hoofdstad niet meer aan - A'damse ombudsman

De Wallen Amsterdam
© Olaf Kraak
De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond op de Wallen
Overlast, illegale taxi's, crimineel geld dat welig tiert en agenten die machteloos toekijken: de ombudsman schetst een onthutsend beeld van nachtelijk Amsterdam.

In het Wallengebied in het centrum van Amsterdam heerst in de nachtelijke uren wetteloosheid. Politie en andere handhavers hebben er geen gezag meer, waarschuwt de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond. Nadat hij veel klachten kreeg van bewoners, besloot hij deze zomer een pand in het hart van de hoofdstad te betrekken om de overlast te onderzoeken.

"Het centrumgebied wordt 's nachts een urban jungle", beschrijft hij, "waar crimineel geld leidend is, en het gezag niet langer aanwezig. De politie kan deze situatie niet langer aan." De Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en justitie, zegt het beeld dat de ombudsman schetst te herkennen.

Commentaar: Niet alleen 's nachts is Amsterdam een wetteloze jungle: De wetteloosheid van de cultuuroorlog: Illegalen op kraaktocht, inclusief inbraken

Lees ook: Police can no longer handle lawless 'urban jungle' after dark in Amsterdam - City ombudsman