Welkom op Sott.net
vri, 03 feb 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart

Magic Wand

Het pleidooi van Emily Oster

Ostern
© YouTube
Emily Oster
Inmiddels heeft alles en iedereen wel gehoord van Emily Osters pleidooi in het tijdschrift The Atlantic voor "pandemische amnestie." The Atlantic is een onderkomen voor de mensen in Amerika die het beter weten dan u over... echt... van alles. Emily heeft zo ontzettend veel gouden geloofsbrieven (BA, PhD, Harvard; professor economie op Brown U), dat het een wonder is dat ze lang genoeg heeft kunnen stilzitten om haar slappe argument uit te kramen dat "we elkaar moeten vergeven voor wat we deden en zeiden toen we in het duister tastten over COVID."

Emily tastte niet "in het duister." Ze had toegang tot dezelfde informatie als de Amerikanen die inzagen dat alles wat de volksgezondheidsautoriteiten, de medische gevestigde orde en veel verkozen ambtenaren over Covid en zijn vermeende remedies en preventiemiddelen naar buiten brachten onwaar was, met een zweem van kwade trouw en kwaadaardigheid - vooral wanneer het gebruikt werd om hun politieke tegenstanders te vervolgen.

Car Black

Duitse productiekosten op hoogste punt in 70 jaar

Duitse fabriek
© Lukas Schulze/Getty Images
Duitse fabrikanten verhoogden hun prijzen in september met bijna 50% op jaarbasis, na soortgelijke verhogingen gedurende de afgelopen maanden, zo meldde het Duitse Bureau voor de Statistiek (Destatis) donderdag.

De producentenprijzen voor commerciële producten stegen in september met 45,8% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, aldus Destatis. Dit percentage lag 2,3% hoger dan in augustus, toen de stijging op jaarbasis 45,8% bedroeg.

"De stijgingen in augustus en september 2022 waren daarmee de hoogste stijgingen van de producentenprijzen ten opzichte van een maand in het voorgaande jaar, die zijn gemeten sinds het begin van de metingen in 1949," schreef het statistiekbureau.

Biohazard

Wat is er met de EU aan de hand? Europese Unie keurt coronaprikken voor baby's goed temidden van groeiende angst voor wintergolf

vaccinatie bij baby
© UNICEF/UNI346553/Karahoda
De gezondheidschefs van de EU hebben vandaag coronavaccins voor baby's goedgekeurd, een besluit dat waarschijnlijk tot grote controverse zal leiden.

De geneesmiddelenwaakhond van het blok gaf het groene licht voor kinderen ouder dan zes maanden om de Pfizer- of Modernaprik toegediend te krijgen.

De beslissing vindt plaats temidden van de groeiende vrees voor een nieuwe coronagolf deze winter.

De Britse autoriteiten hebben tot nu toe nog geen toestemming gegeven voor injecties voor zuigelingen, ondanks grote druk, omdat ze vrezen dat de voordelen niet opwegen tegen de mogelijke risico's.

Commentaar: #PfizerLiedPeopleDied:
Question

Zullen de "virussceptici" ooit het bewijs aanvaarden dat hun ongelijk aantoont?

Sam Bailey
In een recent artikel van een vaste medewerker van de Daily Sceptic die schrijft onder de nom de plume Eugyppius, als eerbetoon aan een monnik uit de vijfde eeuw, werd het onderwerp aangesneden van mensen die het bestaan van virussen ontkennen. Uit mijn ervaring met het schrijven over deze mensen in de Daily Sceptic en op andere plaatsen, zoals CIEO en Country Squire Magazine, blijkt dat zij er moeite mee hebben "virusontkenners" te worden genoemd (dat doet denken aan holocaustontkenning) en liever worden aangeduid als "virussceptici." Eugyppius deed zijn naam eer aan door deze marginale minderheid op de korrel te durven nemen en concludeert dat "mensen die het bestaan van virussen ontkennen geen argumenten of bewijs van het tegendeel accepteren en dat deze discussies niets opleveren." En Eugyppius heeft daarin niet helemaal ongelijk.

Niettemin is het de moeite waard in de gaten te houden op welke argumenten de virussceptici zich beroepen. Zij brengen uiteraard niets nieuws naar voren; hun argumenten bestaan er onder meer uit dat er nog nooit een virus is geïsoleerd en dat experimenten die beweren aan te tonen dat virussen cellen kunnen infecteren, niet goed worden gecontroleerd om artefacten te voorkomen. In plaats daarvan verpakken zij hun punten in steeds fellere en steeds langere verhandelingen, waarin zij in steeds scherpere bewoordingen tot de bekeerlingen preken. Ziehier de nieuwste boodschap van het "virussceptici-centrum" in Christchurch, Nieuw Zeeland, en de brave Dr. Mark Bailey, echtgenoot van de ongeëvenaarde Dr. Sam Bailey. Het document A Farewell to Virology, een titel die aan Hemingway doet denken, met de bescheiden ondertitel Expert Edition telt 67 bladzijden. Waar een wetenschappelijke publicatie begint met het onderzoeken van een fenomeen om tot een conclusie te komen, worden in dit document de conclusies vooraf gepresenteerd en is de rest van het document geschreven om deze te rechtvaardigen.

De openingszin van de samenvatting luidt aldus: "Virologie heeft het virusmodel uitgevonden, maar heeft steevast niet aan haar eigen vereisten voldaan." Latere "'virussen' zoals SARS-CoV-2 zijn niets meer dan fictieve constructies," wat goed nieuws zou moeten zijn voor de miljoenen mensen ter wereld - waaronder deze auteur - die getroffen werden door een aandoening waardoor ze een paar dagen gevloerd waren en waardoor dure wijn smaakte naar iets uit een composthoop om vervolgens hun vrouw dezelfde aandoening te bezorgen. We zagen hoe de rode streepjes bij de eerste laterale flowtest bijna uit de staal spatten bij de eerste druppel vloeistof, maar constateerden dat dit in de loop van de volgende tien dagen vervaagde, in direct verband met het herstel. Vemoedelijk hebben we het ons gewoon ingebeeld.

Commentaar: Zie ook:


Black Magic

Frankrijk gaat slimme boilers voor huishoudens OP AFSTAND afsluiten ter voorkoming van blackouts, nu kernreactoren buiten bedrijf blijven en energieprijzen met 28% stijgen

france

Terwijl de overheid oplossingen zoekt voor de aanhoudende energiecrisis, vrezen de Fransen de komende strenge winter steeds meer.
Volgens het Franse Nationale Instituut voor Statistiek en Economische Studies zijn de energieprijzen voor huishoudens in Frankrijk in minder dan een jaar tijd met 28% gestegen.

De crisis en de daarmee gepaard gaande inflatie treffen de huishoudens met de laagste inkomens hard en huurders van sociale woningen worden geconfronteerd met torenhoge kosten, ondanks het feit dat 35% van hen al onder de armoedegrens leeft.

Het ministerie van Ecologische Transitie kondigde eind september in een officiële verordening aan dat Enedis, de grootste elektriciteitsleverancier van Frankrijk, boilers op afstand mag afsluiten tussen 12.00 en 14.00 uur lokale tijd. Meer dan 4,5 miljoen mensen zullen worden getroffen door deze beperkingen, die gepland staan voor de periode tussen half oktober en half april.


Commentaar: Dit bericht wordt hier opnieuw bevestigd door het reguliere nieuwskanaal The Connexion.

Het lijkt erop dat Frankrijk allerlei verraderlijke "groene" initiatieven paraat heeft: France to hire 3,000 'green police' to improve investigation of environmental issues, medicine tracking, and bioterrorism


Commentaar: Frankrijk heeft zich inmiddels ook aangesloten bij het rijtje landen dat een begin maakt met het opleggen van energierantsoenen, maar het is zeer wel mogelijk dat er veel zwaarder weer op komst is in Europa.

Misschien is het geen verrassing dat de demonstraties in Frankrijk al begonnen zijn: France's energy workers' strike enters third week, shortages at gas stations prompts calls for Macron to negotiate


Stock Down

Aantal bedrijfsfaillissementen in Engeland en Wales hoogste sinds 2009

opheffingsuitverkoop Britse winkel
© Mike Kemp/In Pictures via Getty
Britse bedrijven bezwijken in sneltreinvaart sinds het hoogtepunt van de wereldwijde financiële crisis, nu stijgende energiekosten, afnemende vraag en stijgende kredietkosten ervoor zorgen dat duizenden bedrijven op de fles gaan.

Volgens het Britse Nationale Bureau voor de Statistiek (ONS) vonden er in het tweede kwartaal in Engeland en Wales 5.629 faillissementen plaats - het hoogste aantal sinds 2009. De stijging is de grootste sinds het derde kwartaal van 2009.

Het aantal faillissementen daalde in 2020 omdat de regering steun verleende om bedrijven tijdens de pandemie te beschermen, aldus het ONS.

Maar sindsdien steeg het aantal faillissementen omdat bedrijven met nieuwe uitdagingen worstelen, zelfs nadat de lockdowns werden beëindigd.

Commentaar: Zie ook: Pensions watchdog called in to emergency talks on how to calm UK market turmoil


Eye 1

Amazon verbiedt Polititieke Ponerologie in Duitsland

amazon vuilnis
Mijn laatste artikel ging over cancelcultuur. Nou, deze week ontving Red Pill Press een bericht van Amazon met de mededeling dat ze de Engelse editie van Political Ponerology "niet te koop zullen aanbieden" op Amazon.de, het Duitse Amazon-portaal. Met andere woorden, ze verbieden het boek.

De reden?

Op de omslag staat een hakenkruis, en dat gebruik van dat hakenkruis "kan" in strijd zijn met de Duitse wetgeving die hakenkruizen verbiedt - en is waarschijnlijk ook in strijd met Amazons eigen richtlijnen voor inhoud. Ze gaan dus niet over één nacht ijs en verbieden gewoon het boek.


Commentaar: Men kan op Amazon zoeken om te zien of dit waar is. Blijkbaar is het een soepele regel: Al deze boeken hebben hakenkruizen op de omslag. Er is hier dus duidelijk meer aan de hand.


Wat een onzin.

Stock Down

Een inschatting van de geleden verliezen van internationale bedrijven die zich vanwege Amerikaanse sancties uit Rusland hebben teruggetrokken

Moskou International Business Center
© Vladimir Sergeev / Sputnik
De gebouwen van Moskou City, het Moskou Internationaal Zakencentrum (MIBC).
Uit een onderzoek blijkt dat de westerse sancties multinationale bedrijven tot nu toe 240 miljard dollar hebben gekost.

Buitenlandse bedrijven die hun activiteiten in Rusland beperkten of zich volledig uit het land hebben teruggetrokken, hebben sinds eind februari tussen 200 en 240 miljard dollar verlies geleden, meldde RBC Daily vrijdag, onder verwijzing naar een rapport van het Centrum voor Strategisch Onderzoek (CSR) in Moskou.

Het CSR berekende dat van het totaal zo'n 70-90 miljard dollar voor rekening kwam van bedrijven die hun activiteiten volledig hebben beëindigd. Bedrijven uit de VS, het VK en Duitsland werden naar verluidt het hardst getroffen.

Commentaar: Wederom snijdt het westen zichzelf in de vingers. Of misschien toch niet. Alle Amerikaanse acties, van sancties tot het opblazen van pijpleidingen, dienden het doel om Europa nog dichter bij het Rijk te brengen.


Snowflake

Tsjechische scholen moeten verwarming uitzetten wegens brandstoftekort, beeldmateriaal toont leerlingen gehuld in dekens om warm te blijven

Tsjechië
De huidige energiecrisis ten gevolge van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid gedwongen een wijzigingsvoorstel op te stellen, dat voorziet in lagere temperaturen en minder ventilatievoorschriften in gymzalen en klaslokalen.

In de motivering van het wijzigingsvoorstel wordt ook een verordening opgesteld over hygiënische normen voor schoolruimten, aldus de nieuwswebsite Ceskenoviny.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt voor de temperatuur buiten de klaslokalen in scholen te verlagen en minder te ventileren, waardoor de minimum verwarmingstemperatuur in schoolruimten buiten de klaslokalen wordt verlaagd. Het zou bijvoorbeeld 17 graden Celsius kunnen worden in de gymzalen of in de gangen in plaats van de huidige 18 en in de douches 21 in plaats van 24. In de klaslokalen zou het 20 graden Celsius moeten blijven.


Commentaar: Nog niet zo lang geleden spoorden manische ideologen mensen aan om triomfantelijk een "koude douche te nemen tegen Poetin," maar nu, nog voordat de winter is begonnen, worstelen Europese landen om zelfs over eenvoudige zaken een schijn van normaliteit te bewaren. In hun pogingen om Rusland te vernietigen, richten Europa en de VS zichzelf te gronde.


Commentaar:
2 + 2 = 4

Antiglobalisme wordt populair - wat betekent dat beraamd onheil zal toeslaan

anti-globalisme
In het verleden viel me op dat criminelen de neiging hebben op te scheppen over hun criminaliteit als ze geloven dat ze ongenaakbaar zijn. Eerlijk gezegd, in hun narcisme kunnen velen van hen niet anders dan erin opgaan en iedereen laten weten hoe "superieur" ze wel niet aan ons zijn. In de afgelopen jaren, ten tijde van het hoogtepunt van de pandemische heksenketel, zagen we vele elitaire machthebbers binnen globalistische instellingen dit soort gedrag vertonen.

Mensen zoals de globalistische academici van het MIT, die verkondigden dat we "nooit meer naar het normale zouden terugkeren" en dat we het verlies van veel van onze vrijheden voor de rest van ons leven zouden moeten accepteren om de verspreiding van corona te bestrijden. Mensen als Klaus Schwab verklaarden het begin van de "Grote Reset" en het begin van wat de Davos-lui de "4e Industriële Revolutie" noemen. Ook waren er VELE politieke leiders, zoals Joe Biden, die op het mediapodium rondbanjeren en ideologische tegenstanders (meestal conservatieven) ervan beschuldigen "vijanden van de democratie" te zijn.

Indien hun idee van "democratie" medische tirannie en de gedwongen uitbreiding van cultureel marxisme inhoudt, of als hun idee van democratie samenwerking van de overheid met monopolistische bedrijven betekent, alsmede het uitwissen van de grondbeginselen van ons land, dan ben ik, denk ik, inderdaad een vijand van "democratie."