Welkom op Sott.net
vri, 18 okt 2019
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Alarm Clock

'ISIS onder de vluchtelingen' - Voorloper op nog een Europese "terreuraanslag"?

Afbeelding
Het iconische beeld van het levenloze lichaam van de driejarige vluchteling Aylan Kurdi op een strand aan de Turkse kust ging onlangs 'viraal' en bracht de twee jaar durende Europese 'vluchtelingencrisis' ruimschoots onder de aandacht van het publiek. EU-naties worden nu geconfronteerd met een toestroom van mogelijk honderdduizenden migranten die hun landen verscheurd door NAVO-oorlogen ontvluchten op zoek naar veiligheid en stabiliteit. Of ze dat zullen vinden is nog maar de vraag.

Dit 'vluchtelingenprobleem' is natuurlijk niet nieuw, en Aylan was niet de eerste tragische dood direct gerelateerd aan de problematiek. Overweeg de honderdduizenden doden alleen al in Syrië die het resultaat waren van de door de VS-regering gemanipuleerde 'revolutie' 4 jaar geleden in dat land. Of denk aan de niet-geprovoceerde aanvallen op en invasies van Irak en Afghanistan of het NAVO-bombardement op Libië en de daaropvolgende vestiging van een fundamentalistisch 'jihadi' regime aldaar. Overweeg dan dat er al 2600 mensen, of meer, gestorven zijn in hun pogingen om de Middellandse Zee over te steken naar Europa. De 'vluchtelingencrisis' broeit al langer dan twee jaar, maar het lichaam van Aylan zorgde ervoor dat vele mensen zich er van gewaar werden.

De vluchtelingencrisis is heel echt, tenminste in de zin van de door het westen gesteunde doodseskaders die ervoor hebben gezorgd dat het leven van miljoenen Syriërs rampzalig verloopt (bijna de helft van de Syrische bevolking zijn interne of externe ontheemden). Terwijl de VS (samen met zijn lakeien Canada, Australië, de Golfstaten, en andere) de meeste verantwoordelijkheid dragen, zijn ze het minst bereidwillig om vluchtelingen te accepteren uit de staten die ze vernietigen en waarvan ze beweren die te willen 'redden'. Europa wordt gedwongen om de grootste last van de ondergang op zich te nemen: mensen hebben voedsel, een dak boven hun hoofd, en werk nodig. Het is mogelijk, natuurlijk, als er een wil is. Rusland heeft welwillend bijna een miljoen Oekraïense vluchtelingen binnengelaten (weer het resultaat van een Amerikaanse namaakrevolutie vorig jaar in Oekraïne). Maar tot nu toe is Duitsland de enige EU natie die bereid lijkt te zijn om daadwerkelijk hun deuren te openen voor mensen in nood, 800.000 vluchtelingen alleen al dit jaar komen ze tegemoet.

Commentaar: 14,000 protest against xenophobia in Hamburg, Germany


Vader

Verenigde Staten van Europa: Nieuw Duits Rijk vermorzelt Griekenland, deel 1

Afbeelding

In theorie misschien...
Nu dat premier Alexis Tsipras heeft opgeroepen tot vervroegde verkiezingen, is de groei van de volksopstand in Griekenland verlaagd, althans in zijn huidige vorm. Zelfs voordat Syriza - misschien wel de eerste echte linkse regering in Europa sinds Spanje pre-WO2 - aan de macht kwam in Griekenland in januari van dit jaar, hadden de centrale machten van de EU hun messen voor hen klaarliggen.

Onmiddellijk na de overwinning van Syriza in de stemhokjes, begonnen de eurocraten met het afsluiten van de kasstroom uit de Europese Centrale Bank naar de Bank van Griekenland. Ze startten ook een aanhoudende campagne van 'kapitaalvlucht', waarbij miljarden euro's aan de Griekse economie werden onttrokken, en hierdoor particuliere beleggers aanmoedigden om dit voorbeeld te volgen. Vervolgens hebben ze de 'kapitaalcontroles' aangelegd, zogenaamd om de kapitaalvlucht die zij zelf veroorzaakt hebben te dempen, en die het te verwachten effect had van het verhogen van de totale uitstaande schuld van Griekenland met een derde tot een onbetaalbare 312 miljard euro. De Griekse economie is 30% gekrompen sinds het voor het eerst in recessie verkeerde 8 jaar geleden, een terugval die erger is - in zowel de duur en diepte - dan de Amerikaanse Grote Depressie van de jaren dertig.

Gedurende deze campagne van financieel terrorisme, hebben de Eurocraten alle inspanningen van de Griekse regering om hervormingen uit te voeren die het lijden van het Griekse volk zou verlichten en hun economie productiever zou maken tegengewerkt of anderszins gedwarsboomd. Zij deden dit omdat ze ernaar streefden om het land op de knieën te dwingen, vervolgens talloze bezuinigingsmaatregelen in te voeren die de Griekse regering nu - in een klap, en zonder weerstand - heeft geaccepteerd. Voor degenen onder u bekend met Naomi Klein's Shockdoctrine; dit is een economische shock therapie 101: "Alleen een crisis - werkelijk of vermeend - produceert echte verandering," zei monetaristische schizoïde-in-chief, Milton Friedman. Tijdens het proces, is het idee dat de EU gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid en solidariteit ontmaskerd als niets meer dan een manipulatieve en cynische retoriek. De Europese centrale machten streefden ernaar om Europa's perifere lidstaten op de hoogte te brengen van de echte regels die de EU besturen: 'Wij regeren, u gehoorzaamt. Wij plunderen, u onderwerpt zich aan ons.'

Tijdens de crisis, brachten de dappere Grieken herstelbetalingen van de nazi-tijdperk oorlog ter sprake, en spraken zich uit tegen anti-Russische sancties, maar op geen enkel moment hebben ze openlijk een 'Grexit' genoemd; geruchten in die richting kwamen altijd van de eurocraten en de bankiers. Net als dat een psychopaat zijn prooi hersenspoelt, schilderden ze Grexit af als een nachtmerrie-scenario, en gebruikten het vervolgens als pressiemiddel om de Griekse bevolking te terroriseren en hun leiders 'mentaal te waterboarden'.

Commentaar: In deel 2 zullen we kijken naar meer openbaringen van Varoufakis inzake de 'trojka', zijn 'globale minotaurus' metafoor voor 'het Beest', ook bekend als het Amerikaans imperium, en waarom de Eurocraten zijn plan om Europa's geldproblemen daadwerkelijk op te lossen verwierpen.


Snakes in Suits

De psychopatenproblematiek - een nieuw ontwikkelingsland is geboren in Groningen

Afbeelding
© NAM
Het plezier van het duperen: Gerald Schotman, directeur van de NAM lijkt heel blij te zijn met zichzelf en zijn bedrijf
Terwijl vluchtelingen Europa binnenkomen onder de meest erbarmelijke omstandigheden, wat steevast 'vluchtelingenproblematiek' genoemd wordt door de massamedia hebben de meesten van ons een psychopatenprobleem. In dit artikel gaan we in op psychopathie en de invloed daarvan op de mensen in Groningen en het gebied zelf.

Een provincie gezegend met of verdoemd door - het is maar hoe je het bekijkt - een gasbel in Slochteren. Deze bel heeft gezorgd voor welvaart, maar heeft vooral de Nederlandse Aardoliemaatschappij en de staatskas altijd goed gespekt. In de periode 1963-2013 vloeide er 265 miljard euro naar de schatkist. De totale aardgasbaten van de NAM over dezelfde periode bedroegen 18 miljard. Het is onbekend hoeveel nettowinst de onderneming heeft geboekt, bestaande voor de helft uit Shell en de andere helft uit ExxonMobil. De provincie Groningen daarentegen heeft weinig van deze welvaart teruggezien en is een van de armste provincies van Nederland. Of zoals hoogleraar Jan Rotmans zei: "Groningen is de pinautomaat van de Randstad". Helaas noemde hij niet Den Haag in het bijzonder, het epicentrum van machtswellust en inhaligheid, en waar Shell zijn hoofdkantoor heeft en de minister van Economische Zaken zetelt.

Als we eens kijken naar de checklist opgesteld door Robert Hare die zich al 40 jaar bezig houdt met de studie naar psychopathie kunnen we dan een aantal attributen in diegenen die de scepter zwaaien over het gebied en over ons land herkennen?
Psychopaten zijn onder andere:
  • sluw en manipulatief
  • welbespraakt en charmant (zij het oppervlakkig)
  • pathologische leugenaars
  • ongevoelig en beschikken niet over inlevingsvermogen
  • niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen daden
  • crimineel veelzijdig
  • tonen geen berouw of schuldgevoel
  • hebben een parasitaire levensstijl
  • hebben geen realistische doelen op lange termijn
Afbeelding
Laten we een blik op een aantal gebeurtenissen werpen, deze eigenschappen in ons achterhoofd houdende.
Jarenlang hadden de mensen in de Nigerdelta in Nigeria te maken met Shell, het zeer machtige Brits-Nederlandse olieconcern.

Bizarro Earth

Jihad van de Canadese regering tegen de 'ongelovige Canadezen'

Afbeelding
In dit stadium van het grote spel, of farce, leg ik me erbij neer dat de wereld ten onder gaat en in de hel terechtkomt en wat men ook zegt of doet, er valt niets aan te veranderen. Toegegeven, ik weet niet of de hel bestaat, dus zijn de precieze planetaire omstandigheden die de mensheid te wachten staan mij onbekend, maar er zijn veel suggestieve voortekenen geweest in de afgelopen jaren.

Het woord 'hel' heeft een interessante etymologie; het is afkomstig van een Indo-Europees stamwoord dat 'bedekken' of 'verstoppen' betekent. Het woord 'apocalyps', aan de andere kant, betekent 'ontdekken' of 'onthullen', wat raar is, maar vreemd genoeg relevant, omdat zowat alles wat werkelijk van belang is - de gehele zinvolle waarheid - in deze wereld verborgen is voor de meeste mensen, wat leidt tot een collectieve vertraging van ware menselijke evolutie en vooruitgang.

Maar als het 'normale leven' op deze planeet hel is, hebben de meeste mensen het naar hun zin, en dat zal zo blijven, tenminste tot de 'apocalyps'/onthulling, wanneer de kale, naakte waarheid voor de collectieve deur van de mensheid wordt gedropt en iedereen op tilt slaat en gillend naar de dichtstbijzijnde Walmart of FEMA kamp rent voor wat bekende politiestaat-assistentie.

In de afgelopen 15 jaar, hebben westerse politieke types herhaaldelijk de neiging van het menselijk ras tot een open-minded positiviteit stoornis (OMPS) met hoge doses bangmakerij behandeld, in een poging om in hen, de meer wenselijke, ongeremde reactieve gehechtheid aan autoriteit stoornis te induceren (ORGAS). Een voorbeeld hiervan, (onder een overweldigend aantal andere voorbeelden), is afkomstig van de relatief nieuwe rabiate autoritair in de buurt, de Canadese premier Stephen Harper.

Fire

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - Juli 2015: Extreem Weer en Planetaire Beroering

Afbeelding
© Sott.net
Nu de strop van het imperium rond de nek van de mensheid steeds strakker groeit, reageert Moeder Natuur door de 'moderne beschaving' te verbranden en te verdrinken. Juli 2015 maakte recordbrekende hittegolven in het westen van de VS, West-Europa, en Oost-Azië mee. Recordaantallen van natuurbranden die over noordelijk Canada en in het westen van de VS uitbreken hebben tot een evacuatie van duizenden mensen geleid en miljoenen hectaren verbrand. In een scène die men in een Hollywood rampenfilm zou verwachten, kruiste een natuurbrand een snelweg net buiten Los Angeles en stook tientallen voertuigen in brand. Tussen de woedende natuurbranden en epische droogte in, maakten westelijke staten van de VS recordbrekende regenval mee, met de hoogste juli regenval ooit in Zuid-Californië... die binnen enkele minuten plaatsvond.

Afbeelding
© Sott.net
Van extreme hitte naar extreme kou, ervaart Australië momenteel haar koudste en meest sneeuwrijke winter in decennia. Het meest opvallend vorige maand waren de plotselinge veranderingen in de hele wereld, het lokaal weer bijvoorbeeld valt van het ene uiterste in het andere, vaak in enkele uren. Tijdens een recordbrekende hitte in Duitsland, bijvoorbeeld, werden delen van het land getroffen door tornado's, overstromingen en enkele centimeters hagel, tegelijkertijd vond er in Nederland de sterkste juli storm plaats. Krachtige tyfoons raasden over Japan en China, en dumpten tientallen centimeters regen en veroorzaakten verwoestende aardverschuivingen. Gebouwen werden weggespoeld door overstromingen in het noorden van Iran, Kazachstan, Pakistan, India, Colombia en Brazilië, terwijl Myanmar en Vietnam hun ergste overstromingen in decennia meemaakten als gevolg van een ongewone zware moesson.

Afbeelding
© Sott.net
Onder de verwoestende tornado's in Noord-Amerika vorige maand was er een die drie uur lang duurde, en is naar schatting de tornado met de langste duurtijd sinds 1925. Elders, liet een krachtige tornado ernstige schade achter in een buitenwijk in Venetië, Italië. Of ze zich voordoen in de tropen, woestijnen, hoogvlaktes, en tijdens de 'winter' of de 'zomer', verwoestende hagelstormen met steeds grotere hagelstenen blijven de normale patronen trotseren door overal - van Zuid-Spanje tot de Filipijnen - voor te komen. Straten veranderden in ijzige rivieren in St. Petersburg, Rusland, voor de tweede keer op rij vorige maand. Ondertussen zet de massale sterfte van dieren zich met een verontrustende snelheid voort, waarbij diverse mariene soorten aanspoelen op Amerikaanse stranden. Naar schatting is de helft van zalmen dit jaar in de Pacific Northwest gestorven.

Dit waren de tekenen des tijds in juli 2015...


Snowflake Cold

Global warning? Britse topklimaatwetenschapper en expert arctisch ijs spreekt van misdrijf aangaande overlijden van collega's

Buitengewone beweringen van een prominente Britse klimaatwetenschapper haalde de krantenkoppen in het Verenigd Koninkrijk. Professor van Oceanografie aan de universiteit van Cambridge, vertelde de VK Times dat hij vermoedde dat de dood van drie van zijn collega's in het begin van 2013 het gevolg van een misdrijf waren:
'Klimaatwetenschapper vreest moord door huurmoordenaar'
Door Ben Webster; The Times, 25 juli 2015
[Wadhams] zei dat sluipmoordenaars wetenschappers wellicht vermoord hebben die wilden onthullen hoe snel de opwarming van de aarde de oorzaak van het smelten van het poolijs is... [en] geloofde dat hij ook een doelwit was, maar er net aan kon ontsnappen nadat een ongemarkeerde vrachtwagen zijn auto van de M25 snelweg probeerde te duwen.

Professor Wadhams werd deze week met kritiek geconfronteerd nadat een studie zijn voorspelling tegensprak dat het poolijs zo snel smolt dat al het ijs deze zomer zou verdwijnen. Gevraagd door The Times om zijn reactie op de ontdekking dat het totale ijsvolume 40 procent in 2013 groeide, drong Wadhams erop aan dat er nog een mogelijkheid bestaat dat het Noordpoolgebied ijsvrij zal zijn dit jaar [in 2015 - NB].

Afbeelding
Toen zei hij dat er slechts vier mensen in Groot-Brittannië waren die "echt leiders waren inzake ijsdikte op de Noordpool" en hij was er een van. De anderen, zei hij, overleden in het begin van 2013.

Hij zei: "Het lijkt mij te bizar om te spreken van toevalmaar elk individueel incident lijkt een ongeluk te zijn, wat kan betekenen dat het zo is uitgevoerd om het op een ongeluk te laten lijken."

Hij noemde de drie als Seymour Laxon van de University College London, Katharine Giles, een klimaatverandering wetenschapper die aan de UCL met professor Laxon werkte, en Tim Boyd van de Scottish Association for Marine Science.

Professor Laxon overleed nadat hij van de trap viel op een nieuwjaarsfeest in Essex; Dr. Giles stierf bij een botsing met een vrachtwagen toen hij naar zijn werk in Londen fietste; en de politie zei dat ze geloofden dat Dr. Boyd door bliksem werd gedood toen hij in de buurt van een meer liep in Schotland.

Professor Wadhams zei dat op ongeveer hetzelfde moment dat hij door de vrachtwagen werd geraakt, op de M25 reed laat in de avond. "Deze man bleek duidelijk bewijs van kwaadwilligheid te hebben. Hij probeerde om mij van de weg te rijden." Hij zei dat zijn auto beschadigd was, maar hij slaagde erin om thuis te komen en belde de volgende dag de politie. Er werd hem verteld dat er geen actie kon worden ondernomen.

"Ik dacht gewoon 'wat is hier aan de hand?' Iemand probeert mensen die in Groot-Brittannië onderzoek deden naar ijsdikte te vermoorden."

Hij zei: "Als het een soort van doodseskader was, zou je dat niet verwachten met zoiets als klimaatverandering. Ik weet dat oliemaatschappijen heel veel geld hebben geïnvesteerd in... klimaatverandering-negationistische organisaties, maar je zou niet verwachten dat ze mensen zouden doden."
Ook al lijken Wadhams' beweringen vreemd, is het niet onmogelijk dat wetenschappers die werkzaam zijn op bepaalde gebieden discreet weggewerkt worden. Na 9/11, stierf een stroom van microbiologen onder mysterieuze omstandigheden. Meer recentelijk, ontstond er een patroon van holistische artsen en beoefenaars die vroegtijdig aan hun einde kwamen.

In het geval van de microbiologen, is het ofwel bekend, of zeer waarschijnlijk geacht, dat hun onderzoek verbonden is met militaire/regeringsprojecten van hoog niveau en gevoelige onderzoeksgebieden. Het is minder duidelijk hoe natuurgeneeskundigen een dergelijke bedreiging kunnen vormen voor de machthebbers dat ze een 'beëindiging' verdienen. Terwijl een reeks verdachte sterfgevallen van onderzoekers op bepaalde gebieden niet per se bewijs is van een samenzwering of cover-up, is het ook waar dat machtige belangen kunnen wensen om, op elk moment en op elk gebied, schijnbaar onschuldig onderzoek uit de weg te ruimen. De wetenschap kan inderdaad gevaarlijk werk zijn.

Het probleem met Wadhams' bewering echter is dat het onderzoek waar hij en zijn voormalige collega's mee bezig waren de dominante theorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde steunt. 'Warmists' zijn een geschenk uit de hemel voor de machthebbers, omdat het de schuld van de toenemende klimatologische chaos veroorzaakt door machtige en uiterst verspillende instellingen zoals de centrale banken en het Amerikaanse leger afwentelt op de massa's van gewone mensen.

Bomb

Suggereren stemopnames dat MH17 door een bom aan boord is neergehaald?

Russische experts beweren over stemopnames in de cockpit te beschikken tussen een piloot van een SU-27 en een militaire vlucht controle officier, die getuige was van het ongeluk in de lucht boven Oost-Oekraïne. Het bewijs suggereert sterk dat er een bom aan boord van MH17 ontplofte.

Afbeelding
© RIA/А. Кudenko

Cloud Lightning

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - Juni 2015: Extreem Weer, Planetaire Beroering en Vreemde Voorvallen

Afbeelding
© Sott.net
Nu de wereldwijde economie die door de dollar geleid wordt op de rand van systemisch instorten staat, wordt de toenemende chaos op politiek en sociaal gebied weerspiegeld door klimatologische chaos. In juni 2015, braken duizenden bosbranden uit in heel westelijk Noord-Amerika, waarbij het hele continent op koers ligt voor zijn vurigste seizoen in de geschiedenis. In juni is er een piek van het tornado-seizoen in de VS, maar de intensiteit van de stormen die ze met zich meebrachten was verbluffend. Het hoogste dodental door een tornado vond plaats in het centrum van China, waar een cruiseschip in de Yangtze rivier door een waterhoos kapseisde.

De recordbrekende neerslag in Texas en Louisiana in mei... bleef maar aanhouden vorige maand, waarbij de Red River zijn hoogste niveau bereikte in 70 jaar tijd. Delen in het zuiden van China beleefden ook hun ergste overstroming in meer dan 70 jaar tijd. Gelokaliseerde overstromingen troffen vele plaatsen over de hele wereld, niet in het minst in Accra, hoofdstad van Ghana, waar honderden om het leven kwamen toen een tankstation explodeerde. Tbilisi, Georgia, werd op dezelfde wijze getroffen toen een 'muur van water' overstromingen veroorzaakte en 20 levens eiste en waarbij de helft van de dieren in de dierentuin van de stad om het leven kwamen. Andere steden die werden overstroomd vorige maand zijn o.a. Ankara, Bangkok, en Madrid. Ondertussen kreeg Oman binnen één dag te maken met een hoeveelheid neerslag die normaal in 5 jaar valt.

Afbeelding
© Sott.net
Vorige maand kwamen ook duizenden wilde dieren in een natuurgebied in India om het leven door hevige moessonregens. Ondertussen verdronken duizenden varkens in het zuiden van China door overstromingen. Dierensterfte vond ook plaats aan de Californische kust, waar miljoenen krabben dood aanspoelden, en in Kazachstan waar honderdduizenden antilopen stierven. De hittegolf die duizenden levens eiste in India in mei verplaatste zich vorige maand naar Pakistan, waardoor 1.200 mensen om het leven kwamen. In klimaten die normaal warm en droog zijn, waren er nog meer bizarre voorvallen van centimeters dikke lagen hagel - en soms tientallen centimeters - waardoor auto's op wegen vast kwamen te zitten. Terwijl Alaska een hitterecord meemaakte, had Noorwegen te maken met vijf keer meer sneeuw dan het normale gemiddelde van de maand juni.

Naast het poollicht en lichtende nachtwolken die veel zuidelijker dan gebruikelijk te zien zijn, werden vreemde objecten of lichten in de lucht op video vastgelegd, waaronder drie objecten die de aardatmosfeer verlaten. Sterke seismische activiteit vond plaats in de vorm van een andere krachtige uitbarsting van de Indonesische Sinabung vulkaan, terwijl Maleisië getroffen werd door zijn sterkste aardbeving sinds 1976. Er is ook ongelooflijk beeldmateriaal van enorme zinkgaten die zich openen in heel de VS in juni, waarbij auto's, wegen, opritten, achtertuinen, en golfvelden worden opgeslokt. En vergeet niet de uitbarsting van meerdere methaan bevattende geisers op een andere golfbaan in Canada!


USA

Eén jaar later: Al het bewijs suggereert nog steeds dat MH17 door een straaljager is neergeschoten

Afbeelding

Britse tabloid twee dagen na de MH17 vliegramp. Let op de 'toevallige' juxtapositie van een foto van de koninklijke baby
Een jaar geleden heeft iemand met opzet Malaysian Airlines-vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 passagiers en de crewleden om het leven kwamen, de meesten van hen waren Nederlandse burgers.

In de onmiddellijke nasleep van de vliegramp, en ik bedoel 'onmiddellijk', gaven de westerse media en de westerse politieke elite waar zij voor werken, 'pro-Russische rebellen', Rusland, en zelfs Vladimir Poetin de schuld van het neerhalen van het vliegtuig met een Buk M1 raket. Er werd geen bewijs geleverd om de bewering te staven.

Sindsdien is de 'trial by media' voortgezet, alhoewel nog steeds zonder een schijn van bewijs dat 'Rusland het heeft gedaan'. Vlak voor de eerste MH17-herdenking, gaf CNN een 'belastende' nieuwe verklaring vrij waarin niet bij naam genoemde "Amerikaanse functionarissen" werden geciteerd die zeiden dat ze het concept van het officiële eindrapport hebben gezien dat in oktober dit jaar gepubliceerd zal worden. Het conceptrapport onthult blijkbaar schokkende nieuwe harde bewijzen in de vorm van het statement: "Rusland heeft het gedaan". Een uitgemaakte zaak!

Heart - Black

Het Griekse volk wordt "gekruisigd" door de EU 'elite' omdat het sociale rechtvaardigheid wil

greek protest

"Stop de plundering van Griekenland. Nee tegen austeriteit. Nee tegen afpersing."
"Ze hebben Tsipras daar gekruisigd," merkte een hoge EU-ambtenaar op die gisteren de spoedbijeenkomst van de Europese Raad had bijgewoond. "Gekruisigd."

Tsipras heeft het zeker moeilijk gehad de afgelopen dagen en weken, maar wie wordt er echt "gekruisigd" door deze reeks intensieve bijeenkomsten die gisteren tot de "overeenkomst" over de "Griekse crisis" hebben geleid? Tsipras is de Griekse premier en leider van de Syriza partij die in januari van dit jaar werd gekozen - met veel dank aan een populistische stem van de middenklasse en de lagere klasse. Hun mandaat, derhalve, was om in het belang van het Griekse volk te werken, en ongebruikelijk voor Europese regeringen die gekozen worden vanwege hun populistische kandidatenlijst, probeerde de Syriza overheid precies dat te doen.