Verborgen MachtenS


Bad Guys

SOTT Focus: De Militaire Situatie in Oekraïne - Een Update

Medal in Khankala
© Moskou Museum voor Moderne Kunst"Medaille in Khankala," door I.S. Araslanov; geschilderd in 2007.

De Operationele Situatie


Onze analyse van de situatie op 25 maart 2022 bevestigt de waarnemingen en conclusies van medio maart.

Het offensief dat op 24 februari werd gelanceerd bestaat uit twee onderdelen, in overeenstemming met de Russische operationele doctrine:

1) De voornaamste actie is gericht op het zuiden van het land, in de Donbass-regio en langs de kust van de Zee van Azov. Volgens de doctrine zijn de belangrijkste doelstellingen - de neutralisatie van de Oekraïense strijdkrachten (de doelstelling van "demilitarisering"), en de neutralisatie van ultranationalistische, paramilitaire milities in de steden Charkov en Mariupol (de doelstelling van "denazificatie"). Dit belangrijkste optreden wordt geleid door een coalitie van strijdkrachten: Russische strijdkrachten van het Zuidelijk Militair District trekken door Charkov en de Krim; in het centrum bevinden zich militietroepen van de republieken Donetsk en Lugansk; de Tsjetsjeense Nationale Garde draagt bij door hun inzet in het stedelijk gebied van Mariupol;

2) Een secundair optreden tegen Kiev, gericht op het "vastpinnen" van de Oekraïense (en Westerse) strijdkrachten, om te voorkomen dat zij operaties uitvoeren tegen de belangrijkste stootkracht of zelfs de Russische coalitietroepen uit de achterhoede uitschakelen.

Dit offensief volgt tot op de letter de doelstellingen zoals die door Vladimir Poetin op 24 februari werden gedefinieerd. Maar omdat ze alleen naar hun eigen vooringenomenheid luisteren hebben westerse "deskundigen" en politici het in hun hoofd gehaald, dat het doel van Rusland is Oekraïne over te nemen en de regering omver te werpen. Door een zeer westerse logica toe te passen, zien zij Kiev als het "zwaartepunt" (Schwerpunkt) van de Oekraïense strijdkrachten. Volgens Clausewitz is het "zwaartepunt" het element waaraan een oorlogvoerende partij haar kracht en slagvaardigheid ontleent, en is daarom het hoofddoel van de strategie van een tegenstander. Dit is de reden waarom westerlingen in de oorlogen die zij hebben uitgevochten systematisch probeerden de controle over de hoofdsteden over te nemen. De Oekraïense generale staf, opgeleid en geadviseerd door NAVO-deskundigen, paste, voorspelbaar genoeg, dezelfde logica toe en concentreerde zich op het versterken van de verdediging van Kiev en omgeving, terwijl ze haar troepen hulpeloos achterliet in de Donbass, langs de as van het belangrijkste Russische offensief.

Commentaar: U kunt het vorige artikel van Baud hier lezen: Gepensioneerde Zwitserse Militaire Inlichtingenofficier: "Kunnen We Werkelijk Te Weten Komen Wat Er Gaande Is In Oekraïne?"


Bizarro Earth

VS voerden "onmenselijke" laboratoriumexperimenten uit op psychiatrische patiënten in Oekraïne - Rusland

Kaart Oekraïne
© UnknownChina Eist Antwoorden Van De VS Met Betrekking Tot Russische Onthullingen Over De Militaire Biolabs In Oekraïne • 8 maart, 13/09 GMT
In een biolab in Oekraïne vonden naar verluid onethische experimenten op mensen plaats die werden uitgevoerd namens de Amerikaanse regering, zo beweerde het Russische ministerie van Defensie op donderdag in zijn laatste update over door het Pentagon gefinancierde onderzoek in het land.

De beschuldigingen betreffen een laboratorium in Merefa, een stad in de Oekraïense regio Kharkov, zo'n 20 kilometer (12 mijl) ten zuidwesten van de provinciale hoofdstad. Het Russische leger beweerde dat "Amerikaanse wetenschappers van het lab" tussen 2019 en 2021 een reeks experimenten op mensen hebben uitgevoerd, waarbij patiënten van een psychiatrische afdeling in Charkov als proefpersonen werden gebruikt.

Het onderzoek was gericht op het testen van "potentieel gevaarlijke biologische preparaten," aldus het ministerie, maar legde niet uit wat er precies werd getest.

Commentaar: Zie ook: En luister naar SOTT radio's: The Truth Perspective: Interview with Dilyana Gaytandzhieva: Pentagon Biological Warfare And Arms Trafficking to Terrorists


Hourglass

NAVO-sancties en de op handen zijnde wereldwijde dieselramp

ASKO truck
Te midden van de voortdurende wereldwijde inflatiecrisis herhalen de staatshoofden van de NAVO en de reguliere media een mantra, dat de hoge energieprijzen een direct gevolg zijn van het optreden van Poetin in Oekraïne eind februari. De realiteit is dat de westerse sancties daarvoor verantwoordelijk zijn. Deze sancties, waaronder het afsnijden van de interbancaire toegang tot SWIFT voor belangrijke Russische banken, alsmede enkele van de strengste sancties die ooit zijn opgelegd, hebben nauwelijks invloed op de militaire acties in Oekraïne. Wat velen over het hoofd zien is het feit dat ze in toenemende mate gevolgen hebben voor de economieën van het Westen, met name de EU en de VS. Als we de toestand van het wereldwijde aanbod van diesel beter bekijken, zien we dat die in een alarmerende staat verkeert. De westerse sanctieplanners bij het Amerikaanse ministerie van Financiën en de EU weten echter maar al te goed waar ze mee bezig zijn. En het heeft weinig goeds in petto voor de wereldeconomie.

Hoewel de meeste mensen zelden aan diesel denken als iets anders dan een vervuilende stof, is diesel in feite van essentieel belang voor de gehele wereldeconomie op een manier zoals maar weinig energiebronnen dat zijn. De directeur-generaal van Fuels Europe, een onderdeel van de European Petroleum Refiners Association, verklaarde onlangs: "... er is een duidelijk verband tussen diesel en het BBP, omdat bijna alles wat een fabriek in en uit gaat diesel gebruikt."

Aan het einde van de eerste week van de militaire actie van Rusland in Oekraïne, toen er nog geen specifieke sancties waren ingesteld tegen de Russische export van diesel, stond de Europese dieselprijs al op het hoogste punt in dertig jaar. Dat had niets te maken met de oorlog. Het had alles te maken met de vanaf maart 2020 opgelegde draconische wereldwijde coronalockdowns en de gelijktijdige desinvestering door Wall Street en wereldwijde financiële bedrijven in olie- en gasbedrijven, de zogenaamde Groene Agenda of ESG. Vrijwel op de eerste dag van de Russische troepenacties in Oekraïne staakten twee van 's werelds grootste oliemaatschappijen, BP en Shell, beide Brits, de levering van diesel aan Duitsland uit vrees voor bevoorradingstekorten. Rusland leverde vóór de oorlog in Oekraïne zo'n 60 tot 70% van alle diesel aan de EU.

Vader

SOTT Focus: Gepensioneerde Zwitserse Militaire Inlichtingenofficier: "Kunnen We Werkelijk Te Weten Komen Wat Er Gaande Is In Oekraïne?

putin zelensky ukraine russia
Oekraïense regeringsleider Vladimir Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin

[...] Onlangs stuitte ik op misschien wel het duidelijkste en meest redelijke
verslag van wat gaande is in Oekraïne. Het belang ervan is gelegen in het feit dat de auteur ervan, Jacques Baud, een gepensioneerd kolonel van de Zwitserse inlichtingendienst, een hooggeplaatste en belangrijke deelnemer was aan NAVO-opleidingsoperaties in Oekraïne. In de loop der jaren had hij ook uitgebreide contacten met zijn Russische tegenhangers. Zijn lange essay verscheen voor het eerst (in het Frans) bij het gerenommeerde Centre Français de Recherche sur le Renseignement. Een letterlijke vertaling verscheen in The Postil (1 april 2022). Ik ben teruggegaan naar het oorspronkelijke Frans en heb het artikel wat ingekort en, naar ik hoop, in meer idiomatisch Engels weergegeven. Ik denk niet dat ik door het te bewerken het fascinerende verhaal van Baud heb beschadigd. Want in zekere zin is hij "uit de school geklapt". - Boyd D. Cathay

******

De Militaire Situatie In Oekraïne

door Jacques Baud

Maart 2022

Deel Eén: De Weg Naar Oorlog

Jarenlang heb ik, van Mali tot Afghanistan, in dienst van de vrede gewerkt en er mijn leven voor gewaagd. Het gaat er dus niet om oorlog te rechtvaardigen, maar om te begrijpen wat ons hiertoe gebracht heeft.

Laten we proberen de diepere oorzaken van het Oekraïnse conflict te onderzoeken. Het begint met degenen die de afgelopen acht jaar spraken over "separatisten" of "onafhankelijken" uit Donbass. Dit is een verkeerde benaming. De referenda die de twee zelfbenoemde republieken Donetsk en Lugansk in mei 2014 hebben gehouden, waren geen referenda over "onafhankelijkheid" (независимость), zoals sommige gewetenloze journalisten beweerden, maar referenda over "zelfbeschikking" of "autonomie" (самостоятельность). De kwalificatie "pro-Russisch" suggereert dat Rusland partij was bij het conflict, hetgeen niet het geval was, en gebruik van de term "Russischtaligen" zou eerlijker zijn geweest. Bovendien werden deze referenda gehouden tegen het advies van Vladimir Poetin in.

Popcorn

Ga lekker zitten en kijk hoe Europa zelfmoord pleegt

euro vlag vlarden
© The CradleWashingtons concurrentiestrijd met Rusland als opkomende macht is zo hevig, dat het bereid is Europa op te offeren.
Het verbluffende spektakel van de Europese Unie (EU) die in slow motion hara-kiri pleegt, is iets dat men zich nog tot in de eeuwigheid zal herinneren. Als een goedkope remake van Kurosawa gaat de film eigenlijk over de door de VS tot ontploffing gebrachte afbraak van de EU, inclusief de omleiding van een aantal belangrijke Russische exportgoederen naar de VS ten koste van de Europeanen.

Het helpt om een actrice van de vijfde colonne op een strategische plek te hebben - in dit geval de verbijsterend incompetente voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen - met haar luidkeelse aankondiging van een verpletterend nieuw sanctiepakket: Russische schepen verbannen uit EU-havens; wegtransportbedrijven uit Rusland en Wit-Rusland mogen de EU niet meer binnenkomen; geen kolenimport meer (meer dan 4,4 miljard euro per jaar).

Bullseye

'Gevaarlijk nieuw precedent' geschapen door Rusland te schorsen uit VN-orgaan voor de mensenrechten - China

Zhang Jun
© XinhuaDe Chinese ambassadeur Zhang Jun spreekt voorafgaand aan de stemming tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York op donderdag. China stemde tegen de resolutie.
China heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van de schorsing van Rusland uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) in verband met het Russische offensief tegen Oekraïne.

Tijdens een persconferentie in Beijing op vrijdag zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, dat zijn regering tegen het "politiseren en uitbuiten" van de mensenrechten is, waarbij hij waarschuwde tegen een "selectieve" aanpak van deze kwestie.

"China is resoluut tegenstander van het politiseren en uitbuiten van de kwestie van de mensenrechten, tegenstander van selectiviteit, dubbele maatstaven en confrontatie inzake deze kwestie, en tegenstander van het onder druk zetten van andere landen onder het voorwendsel van de mensenrechtenkwestie," aldus Zhao.


Commentaar: Het is duidelijk dat de oorlog bij volmacht mislukt en dat het Westen de VN gebruikt om Rusland te pakken. Het is wellicht geen toeval dat de schorsing plaatsgreep slechts enkele dagen nadat Groot-Brittannië Rusland verhinderde een vergadering bijeen te roepen om bewijzen te presenteren dat Oekraïne schuldig is aan schendingen van de mensenrechten in het kader van de operatie onder valse vlag in Bucha.


Commentaar: Hieronder volgt een tweet die de huidige staat van de VN samenvat, alsmede details over wie voor wat heeft gestemd:
Snowman

Waarom moeten Europeanen warme douches opgeven om "Poetin te dwarsbomen"?

Europa eu VS sancties
Er worden grote offers verlangd van EU-burgers om een sanctieregime tegen Moskou te steunen vanwege zijn militaire offensief in Oekraïne. Maar hoe lang zal de westerse consument bereid zijn het zonder het benodigde comfort te stellen?

Wat kan een maand veel verschil uitmaken. Nog niet zo lang geleden hadden Moskou en Berlijn de champagne koud gezet voor het verwachte doorknippen van het Nord Stream 2-lint, een geplande pijpleiding van 1.234 km (766 mijl) van Rusland naar Duitsland die Europa decennialang warm en behaaglijk zou hebben gehouden. Op dit moment adviseren EU-functionarissen hun burgers om minder lang onder de douche te staan en te investeren in wollen truien nu de roep om loskoppeling van Russische energieleveranties steeds luider klinkt.

"Iedereen vraagt zich af: 'Wat kan ik doen?', zei Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging. "Je kunt twee dingen doen", adviseerde ze. "Kortere douches voor jezelf en je tieners, en als je dat water uitzet zeg je 'zo, die zit, Poetin'."


Commentaar: Merk op dat deze persoon verondersteld wordt een commissaris te zijn, een persoon in een positie van de hoogste verantwoordelijkheid; gelooft ze werkelijk wat ze zelf zegt? Denkt zij dat de gemiddelde mens zo dom is dat hij moet worden toegesproken alsof hij een intellectueel onvolgroeid kind is? Is het met dit soort vertegenwoordigers een wonder dat Europa er zo slecht aan toe is?


Commentaar: Inderdaad, terwijl een deel van de mensen gewoon niet in staat is om de feiten te zien en de leugens gelovend ten onder zal gaan, zullen vele anderen uiteindelijk tot het besef komen dat ze bedrogen zijn, maar niet voordat zij en hun dierbaren een bijna onvoorstelbaar lijden moeten ondergaan: En luister ook naar SOTT radio's:Attention

Maak Nazisme Weer Groots

Nazis
© REUTERS/Gleb Garanich

Het ultieme doel is een machtswisseling in Rusland teweeg te brengen, terwijl Oekraïne slechts een pion in het spel is - of erger nog, louter kanonnenvoer.


Alle ogen zijn gericht op Mariupol. Woensdagavond was meer dan 70% van de woonwijken onder controle van de Donetskse en Russische strijdkrachten, terwijl Russische mariniers, het 107e bataljon van Donetsk en Tsjetsjeense Spetsnaz, onder leiding van de charismatische Adam Delimkhanov, de Azov-Stal fabriek waren binnengevallen - het hoofdkwartier van het neonazistische Azov-bataljon.

Aan Azov werd een laatste ultimatum gesteld: tot middernacht capituleren - of anders, waarmee een genadeloze tocht naar ellende bedoeld werd.

Dat betekent een grote verandering op het Oekraïense slagveld; Mariupol staat eindelijk op het punt grondig te worden gedenazificeerd - aangezien het Azov-contingent dat zich lang in de stad verschanst heeft en burgers als menselijke schilden gebruikt, hun meest geharde strijdmacht is.

Intussen hebben weerklanken van het Rijk der Leugens het hele spel zo'n beetje weggegeven. In Washington bestaat geen enkele intentie om een vredesplan in Oekraïne mogelijk te maken - hetgeen de voortdurende vertragingstactieken van komiek Zelenski verklaart. Het ultieme doel is een machtswisseling in Rusland teweeg te brengen en daarvoor is een Totalen Krieg tegen Rusland en alles wat Russisch is gerechtvaardigd. Oekraïne is slechts een pion in het spel - of erger nog, louter kanonnenvoer.

Dit houdt eveneens in dat de 14.000 doden in Donbass van de afgelopen 8 jaar rechtstreeks moeten worden toegeschreven aan de Exceptionalisten. Oekraïense neonazi's van allerlei pluimage zijn even vervangbaar als "gematigde rebellen" in Syrië, of ze nu aan Al Qaida of aan Daesh gelieerd zijn. Degenen die uiteindelijk zullen overleven kunnen zich nog altijd aansluiten bij de ontluikende door de CIA gesponsorde Neonazi Inc. - de waardeloze remix van Jihad Inc. in Afghanistan uit de jaren '80. Zij zullen naar behoren worden "Gekalibreerd".

Dollar

De Bidens financierden de activiteiten van geheime Amerikaanse biolabs

obama-Bidenbiden
© UnknownVoormalig president Barack Obama • Toenmalig vice-president Joe Biden • Hunter Biden
Een groeiend aantal onafhankelijke media en maatschappelijke organisaties mengt zich in het onderzoek naar honderden geheime biologische laboratoria van de VS over de hele wereld, ook rond Rusland en China. Aangezien deze laboratoria er terecht van worden verdacht internationaal verboden biologische wapens te ontwikkelen en te testen, probeert men zo te voorkomen dat Washington een nieuwe, ditmaal biologische oorlog in de wereld ontketent. The New Eastern Outlook is al een aantal jaren bij dit onderzoek betrokken en haar bronnen brachten herhaaldelijk criminele activiteiten van de VS in Oekraïne, Georgië en de Centraal-Aziatische landen aan het licht.

Het is opmerkelijk dat hoe meer dergelijke criminele activiteiten van de Verenigde Staten gestaafd en gedocumenteerd worden, des te luider de "bezwaren" vanuit Washington doorklinken. En op 22 maart, tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, probeerde de Amerikaanse president Joe Biden zelfs te garanderen dat de Verenigde Staten naar verluidt geen biologische of chemische wapens in Europa hebben. "Het is gewoon niet waar, ik garandeer het," zei Biden. Tegelijkertijd besloot de "wijze" Amerikaanse leider de schuld af te schuiven op Rusland, op een wederom valse manier, door het land te beschuldigen van het ontwikkelen van biologische wapens in Oekraïne en klaarblijkelijk in Amerikaanse geheime biologische laboratoria.

Maar zoals welbekend roept de dief zelf het hardst "Vang de dief"!

Commentaar: Op een schaal van 1 tot 10 is deze onthulling tenminste een duizend.

Zie ook: Hunter Biden's Investment Fund connected to financing of Pentagon-Funded Biolabs in Ukraine: MoD


Bullseye

Beste van het Web: Poetin draait sancties om, eist roebels voor Russisch gas van 'onvriendelijke' landen, zegt dat geloofwaardigheid van dollar en euro is 'vernietigd'


Commentaar: Omdat niemand serieus Russische olie en gas de rug toekeert betekent dit dat Westerse landen de Russische munt effectief zullen steunen en zelfs VERSTERKEN!


Gas Rusland
© Sputnik / Alexey Vitvitskiy
Rusland zal voortaan betaling voor gasexport naar "onvriendelijke landen" alleen in roebels accepteren, zei president Vladimir Poetin woensdag tijdens een vergadering met de regering.

De president verklaarde dat Rusland van plan is om alle "gecompromitteerde" munteenheden uit het betalingsverkeer te weren. Hij voegde eraan toe dat onwettige beslissingen van een aantal westerse landen om de tegoeden van Rusland te bevriezen, alle vertrouwen in hun munteenheden hebben vernietigd.

"Ik heb besloten om op zo kort mogelijke termijn een reeks maatregelen uit te voeren om de betalingen voor - ja laten we hiermee beginnen - voor ons aardgas dat aan de zogenaamde onvriendelijke landen wordt geleverd in Russische roebels te veranderen, dat wil zeggen om te stoppen met het gebruik van alle gecompromitteerde munteenheden voor transacties," aldus de Russische president.

Commentaar: Zoals Trump zou kunnen zeggen: "slimme zet"!

Ukraine: The great manipulation

En luister ook naar SOTT radio's: NewsReal: Russia, China and the New World Order