Verborgen MachtenS


Better Earth

De conferentie van Valdai: West-Azië en multipolariteit

Montage
© The CradleValdai-Conferentie/ Waar West-Azië en multipolariteit samenkomen
Tijdens de conferentie van de Russische Valdai Club - het antwoord van het oosten op Davos - kwamen intellectuelen en opiniemakers bijeen om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in West-Azië in kaart te brengen.

De 12e "Midden-Oosten Conferentie" op de Valdai Club in Moskou bood een meer dan welkome mengelmoes van opvattingen over de onderling samenhangende problemen en beproevingen in de regio.

Maar eerst een belangrijke opmerking over de terminologie - aangezien slechts één van de gasten van Valdai de moeite nam daar nadruk op te leggen. Dit is niet het "Midden-Oosten" - een reductionistisch, oriëntalistisch begrip bedacht door oude koloniale machten: bij The Cradle benadrukken we dat het juist is om de regio op correcte wijze te omschrijven als West-Azië.

Bepaalde beproevingen van de regio werden in kaart gebracht door het officiële Valdai-rapport, The Middle East and The Future of Polycentric World. Maar de intellectuele en politieke invloed van de aanwezigen kan ook waardevolle anekdotische inzichten verschaffen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste punten die de deelnemers naar voren brachten over de huidige en toekomstige regionale ontwikkelingen:

Network

China's beurt

Chinese vrouw
Amerika's Hypergefinancierde Economische Systeem Is Geen Partij voor China's door de Overheid Gestuurde Investeringsmodel. Helaas Brengt China's Explosieve Groei een Wanhopig Washington Dichter bij een Oorlog.

Oekraïne vertegenwoordigt de eerste brandhaard in een grote machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Na jaren van verplaatsing van hun industrieën naar lagelonenlanden over de hele wereld, verliezen de VS gestaag marktaandeel aan een sneller groeiend en vindingrijker China. Volgens de meeste schattingen zal de Chinese economie de Verenigde Staten in 2035 hebben ingehaald. Op dat moment zal Beijing zich in een veel betere positie bevinden om de internationale handelsbetrekkingen zodanig vorm te geven dat de eigen belangen worden bevorderd. Met groei komt macht en die regel zal zeker ook voor China gelden. China heeft zich ontwikkeld tot een industriële grootmacht die zich in het centrum van de dichtstbevolkte en snelst groeiende regio ter wereld bevindt. Daarom zijn de Verenigde Staten begonnen met een reeks provocaties op het eiland Taiwan en in de Zuid-Chinese Zee.

De VS hebben alle hoop opgegeven om China te overwinnen door middel van conventionele concurrentie op de vrije markt. In plaats daarvan willen de VS China militair aanpakken in een wanhopige poging om zijn hulpbronnen uit te putten, bredere steun te verwerven voor economische sancties en China te isoleren van zijn regionale handelspartners. Het is een riskant en ontwrichtend plan dat een spectaculaire terugslag teweeg kan brengen, maar Washington zet hoe dan ook door. De mandarijnen van het Amerikaanse buitenlandse beleid en hun globalistische bondgenoten zullen geen uitkomst accepteren waarin China de grootste en machtigste economie ter wereld zal zijn. Het volgende komt uit een artikel van China Macro Economy:

Bizarro Earth

Beste van het Web: De 'AI-slavernij' van het Wereld Economisch Forum is op komst

Klaus Schwab
© Fabrice Coffrini/AFP via Getty ImagesWEF-oprichter en uitvoerend voorzitter Klaus Schwab in Davos op 23 mei 2022
De doelstelling van het Wereld Economisch Forum (WEF) is opmerkelijk eenvoudig: de slimste en beste mensen ter wereld moeten over alle anderen heersen. In WEF-taal zullen hun plannen voor volledig toezicht en gedragsverandering een "duurzame" toekomst voor de mensheid creëren. Mensen worden niets meer dan "dingen" die geteld, gesorteerd, gecategoriseerd, gemerkt, gevolgd, gemanipuleerd en gecontroleerd moeten worden. Ze worden niet meer dan radertjes in de grote transhumanistische, technocratische machine van het WEF.

Toen Sir Thomas More zijn sociaal-politieke satire schreef over een fictieve maatschappij op een eiland in de Nieuwe Wereld, gaf hij het de verzonnen naam Utopia, dat is afgeleid van eenvoudig Grieks en "nergens" betekent. Hoewel More zijn publiek op humoristische wijze duidelijk maakte dat zijn geïdealiseerde gemeenschap nergens bestond, hebben centrale planners die al eeuwenlang de fantasie van utopische samenlevingen najagen de grap niet begrepen. Erger nog, voor elke vreedzame religieuze gemeenschap die zich wil afscheiden van de moderne beschaving bestaat er een machtswellustige tiran die zijn wil aan alle anderen wil opleggen.

Het lijkt wel alsof er geen generatie voorbij gaat waarin niet een of andere megalomaan opstaat om te verkondigen: "Als de wereld maar precies doet wat ik eis, zal ik jullie hier op aarde het paradijs bezorgen." Meestal gaan diezelfde narcisten de geschiedenis in als ijdele hansworsten of bloeddorstige tirannen - vaak beide.

Syringe

De zonden van Pfizer

Pfizer, vaccins, naalden, injecties, prik
In een interview met CNBC News in september 2020 zei Dr. Albert Bourla, dierenarts en CEO van Pfizer - qua omzet het op één na grootste farmaceutische bedrijf ter wereld - dat iedereen die weigert het BioNTech-vaccin te nemen "de zwakke schakel wordt waardoor het virus zich kan vermenigvuldigen," en verzekerde het publiek dat "we ons product, ons vaccin zullen ontwikkelen volgens de hoogste ethische normen."

Het was een gevaarlijke bewering, zelfs voor een CEO en investeerder die miljarden verdient aan het product van de experimentele mRNA-gentherapie. Pfizer kent een lange voorgeschiedenis van het betalen van enorme bedragen in buitengerechtelijke schikkingen om niet alleen vorderingen in civiele zaken te voorkomen, maar ook strafrechtelijke vervolging als gevolg van frauduleuze promotie, niet goedgekeurde recepten en letsel, inclusief overlijden, door het gebruik van zijn producten. Het heeft ook miljoenen betaald aan artsen en wetenschappers om ze voor te schrijven, te testen, goed te keuren en aan te bevelen aan het publiek. Laten we eens kijken wat Dr. Albert Bourla bedoelt met de 'ethische normen' van Pfizer.

Commentaar: Lees ook:


Smoking

Dr. Fauci maakt schoon schip met vaccins en luchtwegvirussen

Fauci
© www.wsj.comDr. Anthony Fauci, Directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases
"Pogingen om mucosale respiratoire virussen te bestrijden met systemisch toegediende niet-replicerende vaccins zijn tot nu toe grotendeels mislukt."
~ Dr A Fauci (voormalig directeur van NIAID), 2023, in een toelichting op vaccins tegen Covid-19.
Het tijdschrift Cell Host & Microbe publiceerde onlangs een van de belangrijkste papers uit het Covid-tijdperk; 'Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses, influenza viruses, and other respiratory viruses.' (NvT: 'Heroverweging van de volgende generatie vaccins voor coronavirussen, griepvirussen en andere luchtwegvirussen') Dit leverde verrassend weinig tamtam op wanneer men bedenkt wie de auteurs waren en wat de inhoud van de paper behelsde.

Ten eerste was de laatste auteur Dr. Anthony Fauci, de onlangs gepensioneerde directeur van het National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) van de Verenigde Staten, normaliter een publiekstrekker. Ten tweede, omdat Dr. Fauci en zijn co-auteurs bewijs aandragen dat veel van de informatie die de autoriteiten aan het publiek verstrekten over Covid-vaccins in strijd was met hetgeen zij wisten dat op waarheid berustte.

Commentaar: Schoon schip maken? Mia Culpa? Dit is een actie waarbij ze zichzelf indekken. Fauci wist precies wat hij deed: miljoenen verdienen door regelrechte leugens te verkondigen en de reputaties te verwoesten van de professionals die alarm sloegen en de waarheid vertelden. Hij en zijn trawanten verdienen geen lof of genade. Rechtszaken en gevangenisstraf zouden de beloning moeten zijn.


Bullseye

Analyse: Een jaar later: hoe het Oekraïne-conflict de wereldorde verandert

poetin jaarlijkse toespraak 2023
© Sputnik / Maksim BlinovDe Russische president Vladimir Poetin houdt zijn jaarlijkse toespraak voor de Federale Vergadering, inclusief wetgevers van de Doema, leden van de Federatieraad, regionale gouverneurs en andere ambtenaren, in Moskou, Rusland op 21 februari 2023.
De mislukte westerse Oekraïne-strategie heeft de Mondiale Meerderheid in staat gesteld de Amerikaanse overheersing af te wijzen.

In zijn recente historische toespraak voor het Russische parlement noemde president Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne en de betrokkenheid van de VS/NAVO bij het conflict de belangrijkste reden voor zijn besluit om Moskou's deelname aan het New START-verdrag over strategische kernwapens uit 2010 "op te schorten." Poetin suggereerde ook dat Rusland bereid zou moeten zijn om het testen van kernwapens te hervatten.

Deze aankondiging, die prompt door het Russische parlement tot wet werd verheven, betekent in feite het formele einde van de al geruime tijd kwakkelende instituties voor strategische wapenbeheersing die meer dan 50 jaar geleden een aanvang namen. Als het New START-verdrag wordt gevolgd door het kernstopverdrag (CTBT - Comprehensive Test Ban Treaty) en vervolgens het Non-proliferatieverdrag (NPV), zal de strategische deregulering compleet zijn. De logica van Poetin berust erop dat de Verenigde Staten geen Russische raketbases mogen inspecteren als zij tegelijkertijd een beleid voeren om Moskou in Oekraïne "strategisch te verslaan."

Commentaar: Rusland heeft het voortouw genomen door de rest van de wereld te laten zien dat het mogelijk is weerstand te bieden aan de hegemoniale intimidatie van de VS. Die geest kan niet meer terug in de fles.


MIB

Van de Golf van Tonkin tot de Baltische Zee

lyndon johnson golf van tonkin valse vlag
Lyndon B. Johnson geeft zijn verslag op televisie over het incident in de Golf van Tonkin, 4 augustus 1964.
De geheime en onvolledige geschiedenis van de samenwerking tussen de VS en Noorwegen inzake geheime operaties

Waarom Noorwegen? In mijn uiteenzetting over de beslissing van de regering Biden om de Nord Stream pijpleidingen te vernietigen, rees de vraag waarom een groot deel van de geheime planning en training voor de operatie plaatsvond in Noorwegen. En waarom waren er hoogopgeleide zeelieden en technici van de Noorse marine bij betrokken?

Het eenvoudige antwoord is dat de Noorse marine over een lange en duistere geschiedenis van samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendienst beschikt. Vijf maanden geleden resulteerde die samenwerking - waarover we nog steeds weinig weten - in de vernietiging van twee pijpleidingen, op bevel van president Biden, met nog nader te bepalen internationale gevolgen. En zes decennia geleden, zo leert de geschiedenis van die jaren, raakte een kleine groep Noorse zeelieden verstrikt in een presidentieel bedrog dat leidde tot een vroeg - en bloedig - keerpunt in de Vietnamoorlog.

Cult

Grote verwachtingen: Het toekomstige Oekraïne

Zelenskyy
Afbeelding: La Citta Futurà
Het collectieve Westen, dat steeds directer betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne, is vaag geweest over de doelstellingen van haar deelname aan de oorlog en heeft zichzelf herhaaldelijk tegengesproken over de aard en het aantal wapens dat naar Oekraïne wordt gestuurd. Vanuit een ander gezichtspunt daarentegen bleef zij in de loop der tijd eenduidig en standvastig: de volledige toewijding aan een neoliberaal project voor een Oekraïne dat openstaat voor westerse bedrijven, waarbij de arbeiders geen enkele bescherming genieten.

Fire

Wie zit er werkelijk achter de protesten in Suriname? - Veelal Chinese ondernemers aangevallen

Protesten Suriname
© AFP / Ranu AbhelakhParamaribo, 17 februari 2023

Commentaar: Lees onderstaand artikel met het volgende in het achterhoofd: Mowing the backyard: Ten most lethal CIA interventions in Latin America


Dat de aangekondigde protesten in Suriname vrijdag zo konden ontsporen is volgens Starnieuws de politie aan te rekenen. De Surinaamse nieuwssite schrijft dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald door niet goed in te spelen op de situatie. Zo'n twintig mensen raakten gewond en het parlementsgebouw werd bestormd.

Commentaar: Zie ook: Derdewereldproblemen komen onze kant op
Sinds 1945 en de uitvoering van de Overeenkomst van Bretton Woods is de wereld gegijzeld door een financieel systeem, dat was ontworpen om ten goede te komen aan een kleine minderheid in de kapitaalklasse. Arme landen moesten arm worden gehouden en elke echte economische ontwikkeling moest worden ontmoedigd. Het is een financieel systeem dat handelt in menselijk lijden en ellende. Het was het nieuwe gezicht van het imperium, financieel neokolonialisme. De enorme middelen van het Amerikaanse leger werden over de hele wereld ingezet om ervoor te zorgen dat geen enkel land van de plantage zou afdwalen. Maar zelfs van de macht van het leger kan niet worden verwacht dat het de anti-westerse dynamiek die zich nu voordoet de kop indrukt. Om met Napoleon te spreken: "Er is iets dat machtiger is dan alle legers in de wereld en dat is een idee wier tijd gekomen is." Die tijd is gekomen. Welk land als eerste zijn buitenlandse schuld volledig van zich af kan schudden en opnieuw zal beginnen met een eerlijk financieel systeem, weten we niet. Wat we wel weten is dat het zijn nieuwe systeem zal baseren op een systeem dat de Chinezen zo bekwaam hebben gedemonstreerd, gebaseerd op groei en ontwikkeling. Elk land dat alleen een dergelijke stap zet kan rekenen op de toorn van het imperium, maar een aantal gelijkgestemde landen die samenwerken staan samen sterk. Alles wijst erop dat dit nu plaatsvindt.Bad Guys

JPMorgan Chase wil 30 miljard dollar bijdragen aan 'wederopbouw' Oekraïne

zelensky
'Ik begrijp heel goed dat zaken doen en investeren niet slechts één partij ten goede kan komen. Wij willen dat jullie in Oekraïne investeren en geld verdienen,' aldus Zelensky in een verklaring.
JPMorgan Chase kondigde een overeenkomst aan met de Oekraïense regering om tussen de 20 en 30 miljard dollar aan fondsen te coördineren voor de wederopbouw van de door oorlog verscheurde natie.


Commentaar: Het conflict is nog niet voorbij. Niemand kan zeggen hoe de wederopbouw zal verlopen.


Directieleden van de grootste bank van de Verenigde Staten waren in Kiev voor een bespreking met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn staf.

Zelensky ontving een shirt van de New England Patriots met daarop het nummer 91, dat staat voor het jaar waarin Oekraïne onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, meldde Fox Business.

Commentaar: De parallellen met WOII zijn legio; we hebben de nazi's in Oekraïne en de grote Amerikaanse banken en andere louche investeringsbedrijven die hen faciliteren, wederom.