Welkom op Sott.net
vri, 31 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Heart

Anti-ontstekingsmineraal magnesium verbetert depressie binnen 2 weken

depressie
Magnesium is een anti-ontstekingsstof voor het brein, en verbetert om die reden depressie. Verbetering kan al binnen 2 weken plaatsvinden. Gewone magnesium tabletten zijn een veilige, snelle en goedkope benadering om depressieve symptomen onder controle te krijgen, volgens een nieuwe publicatie in PLOS One.

Snakes in Suits

Nestlé & Co achter Nederlands voedingsadvies kunstmatige zoetstoffen

kunstmatige zoetstoffen
In veel producten zitten tegenwoordig kunstmatige zoetstoffen. Wat zegt de Nederlandse autoriteit voor voedingsadvies, het Voedingscentrum, daarover? Zij is er duidelijk over: kunstmatige zoetstoffen zijn geen enkel probleem. Maar waarop is dat gebaseerd? foodwatch deed onderzoek en kwam terecht bij... Pepsico, Danone en Nestlé.

Syringe

Kritische vragen over HPV-vaccinatie

Small child receives vaccination

Klein meisje ontvangt vaccinatie

Commentaar: Dit zeer belangrijk artikel is gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP).

De vragen komen van de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en aan de antwoorden van het RIVM zijn NVKP antwoorden toegevoegd. De bronnen waarnaar in de NVKP antwoorden wordt verwezen, zijn te vinden in het HPV dossier: http://nvkp.nl/informatie/ziekten-en-vaccins/hpv-baarmoederhalskanker/
Vaccineren is een keuze én een eigen verantwoordelijkheid!

Lees de bijsluiter en meldt elke (ook elk vermoeden van) vaccinatieschade bij Bijwerkingencentrum Lareb!

Attention

Biologische landbouw gebruikt wel degelijk bestrijdingsmiddelen

Biologische landbouw

Er blijken haken en ogen te zitten aan de biologische landbouw
Biologisch eten staat voor velen gelijk aan onbespoten groenten en is dan ook een belangrijke motivatie om deze duurdere groenten te kopen. Maar bioboeren hanteren wel degelijk de gifspuit, dikwijls met middelen die grote negatieve effecten hebben, zowel naar mens, dier en waterleven toe.
CERTISYS, een controle orgaan dat landbouwers controleert voor het toekennen van een Biogarantie-label, zet op zijn website het volgende:
De productiemethode van de biologische landbouw legt de nadruk op de toepassing van cultuurtechnische, biologische en mechanische methoden in tegenstelling tot het gebruik van synthetische producten. Bij de biologische plantaardige productie is het van belang dat de teelt aan de grond wordt verbonden en er geldt een verbod op het gebruik van kunstmeststoffen en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. Bij de biologische dierlijke productie mogen geen groeibevorderaars of preventieve geneesmiddelen [gebruikt worden en dierenwelzijn, -voeding, en -huisvesting spelen een grote rol. In geen enkel geval mogen genetisch gemodificeerde organismen worden gebruikt; aangevuld door SOTT redactie].

Commentaar: Zijn de biologische landbouw en certificeringsorganisatie Skal ingelijfd door de bestrijdingsmiddelenindustrie?
[...] Skal heeft voor het eerst een lijst gepubliceerd met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die in de biologische landbouw gebruikt mogen worden.
De brancheorganisatie van de bestrijdingsmiddelenindustrie Nefyto is in ieder geval maar wat blij met de lijst, maar lijkt het woord bestrijdingsmiddel niet in de mond te willen nemen. In plaats daarvan spreken ze over 'gewasbeschermingsmiddelen'. Het draait immers altijd om de public relations.


Bacon

Hoe omega 3 helpt bij (het behoeden van) depressie

omega 3
Depressie is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zo blijkt uit een nieuwsartikel dat enkele maanden geleden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gepubliceerd. Volgens de meest recente schattingen van de WHO lijden meer dan 300 miljoen mensen in de wereld aan depressie, wat een toename is van 18% in de laatste 10 jaar. Een depressie is soms moeilijk te genezen, maar er is een natuurlijke oplossing die kan helpen bij (het voorkomen van) depressie.

Commentaar: Lees ook: Verzadigde vetten veroorzaken géén hartziektes


Sun

Vitamine D-tekort, waarschijnlijk veroorzaakt door gebruik van zonnebrandcrème, leidt tot toename chronische ziekten

sunscreen
Een algemeen vitamine D-tekort, waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruik van zonnebrandcrème, leidt tot een toename van chronische ziekten.
Een studie in The Journal of the American Osteopathic Association benadrukt hierbij op risicofactoren en behandelingsprotocollen.

Uit de resultaten van een klinisch onderzoek, dat is gepubliceerd in The Journal of the American Osteopathic Association, is gebleken dat wereldwijd bijna 1 miljard mensen een tekort of een onvoldoende vitamine D-niveau zouden hebben door chronische ziekten en door onvoldoende blootstelling aan de zon in verband met het gebruik van zonnebrandcrème.

Commentaar: De rest van het artikel leest u hier.


SOTT Logo Media

Wat u niet wist over jodium, maar wel uw leven kan redden (VIDEO)

iodine
Van alle tot nu toe bekende elementen die essentieel zijn voor de gezondheid van de mens, is jodium veruit de meest onbegrepen en de meest gevreesde. Toch is jodium het veiligste essentiële spoorelement. Het is het enige dat in hoge doseringen voor langere tijd veilig kan worden toegediend, zolang men de basis van deze behandeling begrijpt en weet hoe de dosis aan te passen aan zijn of haar behoeften. Ieder individu is uniek, dus iedereen zal verschillende hoeveelheden nodig hebben met betrekking tot jodium of de co-factoren.


Verdere links:
Jodium - Onderdrukte kennis die uw leven kan veranderen
The Health & Wellness Show: The Iodine Crisis - Interview with Lynne Farrow (voertaal is Engels)

Disclaimer: De informatie in deze video is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden bestemd. Het is niet bedoeld als medisch advies. De behandelingen beschreven in deze video zouden uitsluitend uitgevoerd moeten worden na zorgvuldig onderzoek van de relevante feiten en na overleg met uw primaire zorgverlener. Het adequaat monitoren door een lab en klinisch toezicht is essentieel voor een veilige en heilzame behandeling.

Syringe

Hepatitis B vaccinatie voor baby's: overbodig en niet zonder risico's?

dadadsdsf
De WHO (World Health Organization) heeft op 24 april jl. het startsein gegeven om via de "European Immunization Week" parlementsleden binnen de EU ertoe te bewegen om vaccinaties verplicht te gaan stellen voor iedereen.

Hepatitis B vaccinaties zijn een belangrijk onderdeel binnen het vaccinatiepakket, maar wat is Hepatitis B nu eigenlijk precies?

"Hepatitis B is een acute of chronische leverontsteking die kan leiden tot leverfalen en leverkanker.

Hoewel niet elk kind een groot risico heeft om al op jonge leeftijd besmet te worden met hepatitis B, is vaccineren op jonge leeftijd toch zinvol. Dat komt omdat de infectie voor jonge kinderen zeer ernstig is. Daar komt bij dat de inenting nauwelijks bijwerkingen heeft en heel erg lang beschermt. Om een langdurige afweer op te bouwen is het nodig om de inentingen meerdere keren te geven."

Dit is de omschrijving die men terug kan vinden op de website van het RIVM, maar klopt deze wel?

Health

Waarom extra vergine olijfolie juist zo gezond is

dasddsds
Er bestaat ontzettend veel onenigheid over vetten in de voeding. Je ziet allerlei meningsverschillen langskomen over dierlijke vetten, oliën uit zaden en bijna alles ertussenin. Maar extra vergine olijfolie is één van de weinige vetten waarover bijna iedereen het wel eens is. Deze olie, onderdeel van het Mediterrane dieet, is een traditioneel vet dat bij een deel van de gezondste bevolkingsgroepen ter wereld al lang tot de basisvoeding hoort. Er is ook behoorlijk veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van olijfolie, waaruit blijkt de vetzuren en antioxidanten erin krachtige, gunstige effecten hebben op de gezondheid, zoals een verlaagd risico op hartziekte.

Health

5 fabels over margarine

addds
De afgelopen dagen ontving ik vele vragen over een artikel op Gezondheidsnet.nl getiteld '5 fabels over roomboter'. Met zo'n titel zou je verwachten dat roomboter ontmaskerd wordt, maar dat is niet het geval: margarine wordt juist opgehemeld. Gezondheidsnet stuurde het artikel rond in hun nieuwsbrief naar 128.223 lezers en zorgde hiermee voor veel verwarring.

Het eerste waar ik achter kwam is dat het artikel niet van de hand is van Gezondheidsnet zelf, maar dat het is ingestuurd door het Voedingscentrum. Dit staat er namelijk boven vermeld:

voedingscentrum
Onduidelijk is of dit artikel nu wel of niet gesponsord is. De mediapartner Mediaplus BV biedt iedereen de mogelijkheid om tegen betaling via hen het mailbestand van Gezondheidsnet te benutten, waardoor je een "exclusieve aanbieding kan doen". Becel betaalt nieuwssite Nu.nl wel voor het plaatsen van positieve nieuwsberichten over margarine. Het kan ook zijn dat het Voedingscentrum gewoon content verzorgd heeft zonder daarvoor te betalen. Ik zal het artikel met de 5 fabels over roomboter daarom hieronder per 'fabel' bespreken:

Commentaar: Becel betaalt de nepnieuws website NU.nl voor het plaatsen van positieve nieuwsberichten over margarine. Dit vormt een gevaar voor de volksgezondheid, want voedingswaarden worden bestempeld als 'gezond' in het kader van winstbelang. Het feit dat de journalistiek commercieel is, oefent een grote en negatieve invloed uit op de kwaliteit van de berichtgeving.

Lees ook: Verzadigde vetten veroorzaken géén hartziektes