Welkom op Sott.net
woe, 01 feb 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Bomb

Eindelijk doet er iemand iets aan ISIS en de 'gematigde rebellen' - Rusland laat zien hoe het moet

Afbeelding
Sinds 2005 is Vladimir Poetin niet meer op het podium van de Verenigde Naties (VN) verschenen. Maar deze week, een decennium later, was het dan zover. Waar Curiales in voorgaande artikelen voor waarschuwde, is door Poetin verschillende keren aangehaald in zijn toespraak. En daar is het overigens niet bij gebleven. Rusland heeft daad bij woord gevoegd; de afgelopen dagen hebben we kunnen zien hoe de Russische interventie in Syrië officieel tot stand is gekomen. In dit artikel breng ik de langverwachte inmenging van Rusland in kaart en tevens geef ik u een overzicht van de krampachtige reacties daarop vanuit het Westen. Daarnaast neem ik enkele belangrijke punten uit zijn toespraak met u door en vergelijk ik deze met eerdere publicaties van Curiales.

De speech


In zijn toespraak haalde Poetin enkele belangrijke punten aan inzake het conflict in Syrië en diens totstandkoming middels de zogenaamde Arabische Lente. Zo zei hij onder meer dat de VN als organisatie er niet voor niets is. Wie dit probeert te ondermijnen, zal het internationale systeem doen laten instorten. Naties moeten niet worden onderworpen aan een democratisch model dat iemand ooit de wereld in heeft geholpen als hét correcte model. Zoals Rusland heeft geleerd van de fouten van haar Sovjet verleden, zo zouden ook anderen moeten leren van hun fouten uit het verleden. Toch is daar geen sprake van als wij bijvoorbeeld kijken naar het implementeren van ''democratische'' waarden in het Midden-Oosten die in werking gesteld zijn door, zoals mijn collega het een tijdje terug omschreef, georchestreerde revoluties. In plaats van hervormingen werd middels agressieve maatregelen gepoogd de lokale regeringen omver te helpen. En wat is hiervan het gevolg? Geen democratie maar enkel conflicten, armoede en honger.


De verantwoordelijke partijen realiseren zich niet wat zij hebben gedaan. Het is van belang om in te zien wie de touwtjes in handen heeft. Het Westen denkt een slim spelletje te kunnen spelen met gematigde rebellen door hen te beschermen en te voorzien van wapens, in de hoop IS en Assad in een keer te kunnen verdelgen. Maar deze kleine groeperingen zijn niet dom. De meest recente overgave van een van deze gematigde rebellen aan IS vormt hier een perfect voorbeeld van. Poetin noemt dit terecht onverantwoord, want men snijdt zichzelf alleen maar in de vingers door nu een groep rebellen aan te praten dat er een andere groep terroristen is die bevochten moet worden, zodat uiteindelijk ook de gemanipuleerde groep rebellen het onderspit delven als zij hun klus hebben geklaard voor het Westen. Deze rebellen genieten misschien geen academische achtergrond, maar dom zijn ze allerminst. De vraag is dus: wie bespeelt wie?

Commentaar: Rusland brengt 'vliegverbod' tot stand voor NAVO vliegtuigen boven Syrië, gaat "ISIS" vernietigen - Pentagon flipt
Wellicht heeft u, of niet, gedurende de laatste paar jaar het groeiende bewijs opgemerkt dat sterk doet vermoeden dat de VS overheid en zijn Europese "bondgenoten" niet echt serieus zijn wat het vernietigen van "ISIS" betreft.

De eerste hint kwam vorig jaar toen de jihadi huurlingen grote delen van Irak en Syrië innamen, en het westen deed niets behalve zijn collectieve handen wringen en tobben, en zich voornemen om de gevechtscapaciteiten van de geweldige "rebellen" een steuntje in de rug te geven.

De tweede hint kwam dit jaar toen de VS en hun partners stukje bij beetje luchtaanvallen tegen "ISIS" begonnen die slechts de hoofdafhakkers leken aan te sporen tot meer succes.

De derde hint volgde met verklaringen dat wapenvoorraden die naar "Syrische rebellen" waren gestuurd 'per ongeluk' in handen van de hoofdafhakkers vielen.

De recentste bevestiging dat westerse politici en militaire types "ISIS" effectief zien als 'hun jongens' kwam tijdens de laatste paar weken toen het Pentagon reageerde op het nieuws dat Rusland bezig was een luchtbasis in westelijk Syrië te vestigen van waaruit alle buitenlandse strijdkrachten betrokken bij de vier jaar durende poging tot een coup tegen de Syrische regering worden aangevallen.TV

Lew Rockwell interviewt Gerald Celente: Psychopaten beheersen ons

Afbeelding

Psychopaten hebben de macht in handen.
In dit interview praat Gerald Celente, redacteur en uitgever van Trends Research Journal en oprichter en directeur van The Trends Research Institute, met Lew Rockwell, Amerikaans libertair auteur en redacteur. Celente volgt de trends op het gebied van economie en andere ontwikkelingen in de wereld. In dit interview praten zij eerst over de vluchtelingencrisis. Het is belangrijk zo zegt hij om de oorzaak van de vluchtelingencrisis te begrijpen, iets waar de mainstream media niet op in wil gaan. Ook spreken zij over hoe Amerika in een situatie is terechtgekomen waar de psychopaten - mensen zonder enig geweten - de grote beslissingen nemen, hoe ze angst gebruiken om het volk te sturen, en wat we eraan kunnen doen.

Celente vertelt hoe de VS het excuus van 'vrijheid en democratie' gebruikte om Libië aan te vallen. Toen Khadaffi nog aan de macht was in het land, was er geen sprake van Libiërs die het land verlieten, aldus Celente. Niet alleen is de situatie in Libië verslechterd door westerse oorlogsstokers, maar ook in andere landen in Noord-Afrika, zoals Tunesië en Somalië, waardoor de hele regio gedestabiliseerd is. Celente wijst verder uit dat de oorlog in het armste land van het Midden-Oosten, Jemen, gestart door Saudi-Arabië, volledig gesteund wordt door de VS. Ook de destabilisatie en verwoesting van Irak en Afghanistan waren voornamelijk veroorzaakt door psychopathische figuren in de VS.

Naast Irak, Afghanistan en Libië, maken Soedan, Somalië, Centraal-Afrika, Mali, Nigeria, Ghana, en Congo ook corruptie mee. De economie in deze landen blijft verslechteren, waardoor ook bewoners van deze landen naar Europa vluchten voor een beter leven. Maar daar blijft het niet bij, zegt Celente, zo benadrukt hij: "Het is een wereldwijde crisis, die rampzalige geopolitieke en economische gevolgen zal hebben." Vluchtelingen komen niet alleen uit door oorlog verscheurde of economisch verwoeste landen zoals het Midden-Oosten of in Afrika. Celente wijst naar Mexico, Oostenrijk, Canada, Colombia, Chili, enz.: al hun valuta's zakken weg omdat hun wereldgrondstoffenprijzen dalen, er is sprake van een globale economische recessie. Ook inwoners van die landen zullen naar opties kijken om te verhuizen naar een ander land, zoals de VS.

Over de overheidsfunctionarissen die zich in de VS bevinden en die mede-verantwoordelijk zijn voor de chaos en verwoesting in de VS en de rest van de wereld, zoals Donald Trump en Victoria Nuland, zegt Celente terecht: "Dit zijn lafaards, freaks, leugenaars en dwazen en ze vernietigen onze natie, ze zijn sociopaten en psychopaten! De grondleggers van de VS zouden zich in hun graf omkeren als ze zagen wat er met dit land is gebeurd. "

Inderdaad, de psychopaten hebben de macht in handen, en dit zal meer ernstige gevolgen hebben voor ons allemaal. Deze 'mensen' op hoge posities baseren keuzes op hun eigen begeerten en die van de Verborgen Machten die op de achtergrond aan de touwtjes trekken. Vergis je niet, dergelijke figuren zijn ook in Nederland werkzaam.

Bekijk het volledige interview:


Commentaar: Zie ook:


Bulb

NAVO-oorlogen migranten houden ons een spiegel voor: het westen leeft in sprookjeswereld

Afbeelding
De zogenaamde 'vluchtelingencrisis' is hier om te blijven. Hogere muren en scherpere prikkeldraad zullen geen soelaas brengen zolang we ons niet buigen over de structurele problemen en uitdagingen waar we voor staan.
Oorlogsvluchtelingen die het open veld inlopen, weg van agenten die hen bestoken met flashgranaten en traangas. Gezinnen met wenende kinderen die langs een met afval bezaaide spoorberm dagenlang zitten wachten. Honderden mensen die tegelijk hekken bestormen. Hongerigen die elkaar te lijf gaan tijdens voedselbedelingen. Lijken die in het azuurblauwe water van de Middellandse Zee drijven.

Het zijn harde beelden waarmee we het voorbije jaar geconfronteerd werden. Beelden die aan het netvlies blijven plakken, die het geweten een stamp geven.

Commentaar: Holocaust 2.0: ultieme beslissingen van het geweten
Maar gebeurtenissen neigen ertoe in zeer vaststaande richtingen voort te schrijden als de oorzaken erachter niet worden gezien noch begrepen worden en als er geen effectieve acties worden ondernomen om ze in een andere richting te sturen. Omdat die oorzaken - die 'geheime regels' - in de afgrond verborgen blijven kunnen we niets doen, we staan er slechts bij en kijken ernaar, misschien grijpen we naar de symbolen die we beschouwen als de ziekte zelf. Wellicht zien we zelfs het patroon, maar we zijn onmachtig om enige werkelijke verandering door te voeren. Gebeurtenissen gaan langs ons heen - slechts koppen in onze kranten en RSS feeds. Totdat we met de storm geconfronteerd worden.
Lees ook:


USA

EU is selectief blind voor de strategie van het imperium van chaos: balanceert op het randje van de afgrond

Afbeelding

"Een onbepaald aantal migranten vindt de dood in de Middellandse Zee. Soms spoelen er met de golven doden aan op de Italiaanse stranden of houdt de douane een vaartuig vol doden aan"
De leiders van de Europese Unie vergissen zich volkomen over de islamitische aanslagen in Europa en de migraties naar de EU van mensen die de oorlogen ontvluchten. Thierry Meyssan laat hier zien dat dit alles niet het toevallige gevolg is van de conflicten in het uitgebreide Midden-Oosten en in Afrika, maar een strategisch doel van de Verenigde Staten.
De leiders van de Europese Unie zijn plotseling geconfronteerd met onverwachte situaties. Aan de ene kant zijn er aanslagen of pogingen tot aanslagen gepleegd of voorbereid door niet tot geïdentificeerde politieke groeperingen behorende individuen, aan de andere kant is er een toevloed van migranten via de Middellandse Zee, waarvan er meerdere duizenden aan hun deuren sterven.


In afwezigheid van een strategische analyse hebben deze twee gebeurtenissen voorshands geen verband met elkaar en worden ze door verschillende administraties behandeld. De eersten vallen onder de Inlichtingendienst et de politie, de tweeden onder de Douane of onder Defensie. Ze hebben echter een gemeenschappelijke oorsprong: de politieke instabiliteit in de Levant en in Afrika.

Attention

Gewelddadig extreemrechts rukt sterk op in Duitsland - vluchtelingen en politieke tegenstanders doelwit

Afbeelding
© AFP
Een tegendemonstratie tegen extreemrechts in Frankfurt aan de Oder:'Vluchtelingen welkom'
Het Duitste stadje Heidenau was dit weekend gedurende twee opeenvolgende nachten het decor voor schermutselingen tussen extreem-rechtse militanten en de ordetroepen. Buiten-parlementair extreem-rechts is sinds enige tijd aan een sterke opmars bezig in Duitsland. En geweld behoort tot het vast arsenaal van actiemiddelen.

Commentaar: De Duitse schrijver Sebastian Haffner biedt inzicht in deze massa-mentaliteit:
[I]n zijn reacties lijkt de psyche van de massa veel op de psyche van het kind. Men kan niet vaak genoeg de infantiliteit van de ideeën die de massa voeden en oppoken benadrukken. In de regel moeten echte ideeën gesimplificeerd worden tot het niveau van het begrip van een kind willen ze de massa moeten aanzetten tot historische acties. (Defying Hitler, p. 16)
Holocaust 2.0: ultieme beslissingen van het geweten


Heidenau is een klein stadje in de buurt van Dresden. Dat is niet onbelangrijk, want Dresden is ook de stad waar afgelopen winter de grootste Pegida-betogingen plaatsvonden. In de nasleep van de aanslagen in Parijs wist Pegida in Dresden meer dan dertigduizend deelnemers te mobiliseren. De extreem-rechtse burgerbeweging verloor echter haar momentum nadat ondermeer een foto opdook waarin pegida-oprichter Lutz Bachmann zich uitdoste als Hitler - inclusief het typerende snorretje.

Het draagvlak dat Pegida had in Dresden zegt iets over het anti-migratiesentiment dat in Dresden en omgeving leeft. Het is een sentiment dat verder gecultiveerd en opgeklopt wordt door extreem-rechtse en neo-nazistische groeperingen in de regio. Opvallend was overigens dat de extreem-rechtse militanten die In Heidenau de confrontatie aangingen met de politie de door Pediga toegeëigende slogan "Wir sind das Volk" scandeerden. Zie bijvoorbeeld dit filmpje (omstreeks 5:30):

Commentaar: Dit schreef Sebastian Haffner in Defying Hitler en wat vandaag de dag nog steeds even actueel en treffend is.
Holocaust 2.0: ultieme beslissingen van het geweten

[D]e hele wereld was vreemd en onrustbarend geworden. Afgezien van de fascinerende regels die ik kende, had het grote spel andere geheime regels en het was me niet gelukt deze te vatten. Het moest iets bedrieglijks en kwaadwilligs hebben. Waar kon men stabiliteit en veiligheid, geloof en vertrouwen vinden, als wereldaangelegenheden zo misleidend konden zijn? Als triomf na triomf leidde tot de allergrootste ramp en de werkelijke regels van de geschiedenis alleen achteraf onthuld werden met een verpletterende uitkomst? Ik staarde de afgrond in. Ik voelde een zielsangst voor het leven.Ambulance

Medische en psychische noden migranten exploderen in Calais: Frankrijk en bondgenoten laten ze creperen

Afbeelding
© Frederic Pauwels
Het migrantenkamp in Calais
Duizenden migranten ondernemen momenteel pogingen om de Eurotunnel binnen te raken. Een risicovolle onderneming: het veldhospitaal van Dokters van de Wereld in het migrantenkamp in Calais, ziet de medische noden exploderen.
De situatie is ontegensprekelijk verergerd. Gisteren had de helft van onze patiënten ernstige verwondingen na valpartijen uit treinen of vrachtwagens", vertelt Chloe Lorieux, medewerker van Dokters van de Wereld vanuit Calais. In het veldhospitaal, een eenvoudige houten constructie bemand met dokters en verpleegkundigen, komen momenteel 90 mensen per dag over de vloer. Twee weken geleden waren het er nog maar 60.

Dokter Jean-François Corty, directeur van de nationale projecten in Frankrijk, verklaarde woensdag dat de situatie ter plekke niet langer houdbaar is. "Vorig jaar telden we 'slechts' 15 doden rond Calais. Dit jaar zijn er sinds juni al 6 doden gevallen. Telkens gaat het over jonge mensen wiens dood vermeden had kunnen worden. Toch onderneemt de overheid onvoldoende actie om deze situatie een halt toe te roepen."

Commentaar: In een geponeriseerde wereld zoals de onze zijn alle middelen voorhanden om Afrikaanse en Aziatische landen naar de verdoemenis te helpen, maar zelfs humanitaire noodhulp blijkt een brug te ver te zijn voor de psychopaten aan de top. Schande!

Geweld is de enige taal die ze spreken:


Hourglass

Staat de Spaanse politieke partij Podemos hetzelfde te wachten als het Griekse Syriza?

Afbeelding
© Lode Vanoost
Lola Sánchez van de politieke partij Podemos
De Spaanse Lola Sánchez is een van de eerste kompanen van boegbeeld Pablo Iglesias en Podemos, de nieuwe beweging die in 2013 werd opgericht en de politieke elite in Spanje en de EU totaal verraste bij de Europese verkiezingen van mei 2014. Zij is een van de vijf verkozenen. DeWereldMorgen.be sprak in Brussel met haar over Spanje en... Griekenland.
Lola Sánchez (María Dolores Sánchez Caldentey) is een 37-jarige politicologe uit de Spaanse stad Valencia. In 2014 werd zij Europees volksvertegenwoordiger voor de pas ontstane politieke partij Podemos ('podemos' is de éérste persoon meervoud van het werkwoord 'poder', het betekent 'wij kunnen'). Met 1.253.837 stemmen - 8 procent van de Spaanse kiezers - behaalde de partij, die nog maar amper een jaar bestond, onmiddellijk vijf zetels in het Europees Parlement.

Het Spaanse politieke establishment was totaal verrast door dat succes, vooral omdat de beweging tot dan toe zo goed als volledig buiten het gezichtsveld van de grote media was gebleven. Podemos is gegroeid uit het engagement van de Indignados die de jaren ervoor actief waren. In de mainstreammedia werd Podemos verzwegen, als leugenachtig voorgesteld of beschimpt, net zoals met de Indignados was gebeurd. Het uitgesproken progressieve anti-austeriteitsdiscours van de partij beviel hen immers niet.

Commentaar: Is Alexis Tsipras een 'verrader', een wolf in schaapskleren? Of is hem het mes op de keel gezet en kon hij niet anders dan instemmen met het psychopathische plan van de Eurogroep?
Vergeet niet dat president Poetin er jaren over heeft gedaan om zijn land te bevrijden van de wurggreep van de oligarchen. Hij is nooit over een nacht ijs gegaan. Wellicht heeft Tsipras wat opgestoken van de situatie in Rusland?


Info

Waarom de Griekse strijd ook de onze is

Afbeelding
© Getty Images
Griekenland staat nu al vijf jaar, sinds mei 2010, in het brandpunt van het Europees nieuws. Voor wie alleen de koppen in de media bekijkt, kan het lijken alsof verspilzieke Grieken de Europese Unie (de EU) in een crisis hebben gebracht waarvan wij allen de dupe dreigen te worden. En als we de Europese leiders moeten geloven, zou de EU haar lidstaat-in-moeilijkheden in een groot gebaar van solidariteit te hulp zijn gesneld. Maar sinds de linkse partij SYRIZA op 25 januari 2015 de verkiezingen won zou de nieuwe regering in Athene deze solidariteit niet op prijs stellen, en tot geen enkele afspraak bereid zijn. De regering Tsipras zou, koppig volhardend in haar linkse ideologie, liever het Griekse volk in het avontuur van een uittrede uit de euro storten, dan met geduld en volharding de hervormingen uit te voeren die de EU vraagt, en die in andere landen als Portugal en Ierland al hun vruchten zouden beginnen af te werpen.

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het volharden in een ideologie, is het bij de EU zelf. Sinds vijf jaar heeft ze, met medeplichtigheid van de Griekse traditionele partijen, Griekenland in een neoliberaal keurslijf gedwongen. De gevolgen zijn desastreus. De economie is ineengestort, bijna 60% van de jongeren is werkloos, steeds meer mensen vervallen in de armoede, 800.000 Grieken hebben geen toegang tot medische verzorging... Griekenland is het schrijnendste, maar niet het enige voorbeeld van wat de EU aanricht. Ook in Portugal, Ierland, Spanje, Cyprus en Oost-Europa weet men ervan mee te spreken. Maar ook in de kern van de EU, bij ons in Nederland, in België, in Duitsland, proeven we steeds meer de bittere smaak van het neoliberaal beheer van de samenleving.

Commentaar: Zie ook:


Quenelle - Golden

Heeft Macedonië een westerse staatsgreep weten te verijdelen?

Afbeelding
Macedonië heeft juist een gewapende groep, waarvan ze de opdrachtgevers sinds minstens acht maanden in het oog hield, uitgeschakeld. Zo heeft ze een nieuwe poging tot een Staatsgreep, die door Washington voor 17 mei was gepland, verhinderd. Het ging erom de in Oekraïne al geïnstalleerde chaos uit te breiden tot Macedonië om de passage van een Russische gasleiding naar Europa te verhinderen.

De Kumanavo affaire

De Macedonische politie heeft op 9 mei 2015 bij dageraad een operatie uitgevoerd om een gewapende groep te arresteren die het land had geïnfiltreerd en die ze ervan verdacht verschillende aanslagen voor te bereiden.

De politie had vóór de aanval de burgerbevolking geëvacueerd.


Commentaar: Lees ook:


Eye 1

De waanzin van psychopaten: NAVO en EU willen boten mensensmokkelaars bombarderen

Afbeelding
De Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie kwamen gisteren overeen om een EU-missie (EU Navfor Med) op te starten. Het gaat om een eenjarige operatie die tot doel heeft om het "business model van smokkelaars en mensenhandelaars in het Middellandse Zeegebied te breken". Een operatie die evenwel de situatie in Libië nog verder kan destabiliseren.
Een paar weken geleden lanceerde Staatssecretaris Theo Francken het plan om de boten van mensensmokkelaars te bombarderen. Her en der klonken er wat kritische reacties, maar in het algemeen bleef de verontwaardiging verbijsterend beperkt. Nu blijken de suggesties van Francken niet zomaar een denkpiste te zijn in bepaalde politieke salons, maar het inmiddels tot Europees beleid hebben geschopt. Uit een interne gelekte EU-nota blijkt dat de mogelijkheid wordt overwogen van een "aanwezigheid aan wal" in Libië door "speciale troepen van de deelnemende landen". Zij moeten dan zorgen voor de "inbeslagname of fysieke vernietiging van de smokkelinfrastructuur" zoals "boten, brandstofplaatsen en inschepingsfaciliteiten". De nota waarschuwt bovendien voor "het hoge risico aan collaterale schade met inbegrip van het verlies aan mensenlevens".


Commentaar: Dit doet ons denken aan de reactie van voormalig VS minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright die naar aanleiding van de dood van 500.000 kinderen in Irak - veroorzaakt door de sancties die de VS in de jaren 90 oplegden - een dergelijk geluid liet horen. Ze zei: "Ik denk dat het een hele moeilijke keuze was, maar het was het waard."


Commentaar: Maar hoe voer je een debat met oorlogszuchtigen, graaiers en snaaiers die geen zier geven om mensenlevens? Sterker nog, het lijkt erop alsof deze intraspecies roofvijanden plezier beleven aan menselijke misère. Een gegeven dat volkomen boven de pet van normale mensen gaat.

Zie ook het SOTT Focus artikel: Problem solved: NATO and EU want to bomb 'refugee terrorists' they created