Welkom op Sott.net
zon, 09 aug 2020
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Eye 1

Staatsopruiing tot Islamofobie in Nederland: nazi Duitsland en de joden opnieuw bekeken

Afbeelding

De moslims komen!
Regio TV Noord-Holland lanceerde onlangs een advertentiecampagne van posters met de vraag: "Wonen er nog andere jihad gezinnen in het Gooi?" De posters refereerden aan twee gezinnen met kinderen die in de buurt woonden die vorig jaar vermoedelijk plannen maakten om naar Syrië te verhuizen en ISIS te helpen. De posters hingen in bushokjes in de steden Huizen en Hilversum (Het Gooi is het gebied rond Hilversum). De moslimgemeenschap in Nederland, net zoals niet-moslims, reageerden geschokt, velen uitten hun zorgen over het feit dat deze campagne Islamofobie doet stijgen en de veronderstelling aangevuurd wordt dat de islam en terrorisme één en hetzelfde zijn.

Verschillende mensen vergeleken de campagne met de vervolging van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ali Osman, bestuurslid van Moslims in Dialoog, bijvoorbeeld, zei: "Het is niet hetzelfde, maar ook toen ging het in stappen. Eerst waren Joden niet meer gewenst, toen werden het tweederangsburgers. Dat lijkt hier ook het geval.''

Als reactie op dit recente tumult zei Paul van Gessel, directeur van RTV Noord-Holland die verantwoordelijk is voor de campagne van hypocrisie en chauvinisme, tegen de actualiteitenrubriek Dit is de Dag:
"Wij zoomen per regio in Noord-Holland in op een thema dat daar speelt. In het Gooi zijn dat nou eenmaal jihadstrijders. Wij zijn een journalistieke organisatie en die stelt vragen. Waarom zou je hier geen reclame mee mogen maken? Wij stellen niemand in een kwaad daglicht."
Afbeelding
Hoe precies een handjevol vermeende IS-aanhangers in een gebied met rond de 220.650 inwoners (of ongeveer 0,005% van de populatie in de streek) kan inhouden dat "jihadstrijders" "een issue" zijn in de regio gaat boven mijn pet. In plaats van het ophangen van posters die de ongunstige sociale en economische positie waarin moslims in Holland zich bevinden verergeren, hadden ze de moeite kunnen doen om mensen te informeren (moslims en niet-moslims) over de werkelijke herkomst en het doel van ISIS. Men had kunnen investeren in het verspreiden van informatie over het verschil tussen een persoon die wrede daden begaat in de naam van religie en andere vreedzame volgers van dezelfde godsdienst. Dit zou geholpen hebben bij het verlichten van stress waar de gemiddelde Nederlandse moslim nu mee te maken krijgt en bij het ontmoedigen van jonge volwassenen van het islamitisch geloof om niet ten prooi te vallen aan ISIS propaganda.

Helaas, Paul van Gessel en anderen lijken een ander doel in gedachten te hebben.
Afbeelding
© Twitter/Moslims in Dialoog
Interessant genoeg hing deze poster vlakbij de 'Laan 1940-1945'

Colosseum

SOTT Aardveranderingen Samenvatting - April 2015: Extreem Weer en Planetaire Beroering

Afbeelding
© Sott.net
Hier volgt een samenvatting van 'tekenen' in april...

Woedende bosbranden in Siberië verwoestten duizenden huizen waarbij honderden mensen gewond raakten. Later in de maand, op de verjaardag van 's werelds ergste kernongeval, braken bosbranden uit binnen de verboden zone rond de Tsjernobyl-kerncentrale in het noorden van Oekraïne. Zowel het Midden-Oosten als China ervoeren hun "ergste zandstormen in jaren". Ondertussen veroorzaakten stofstormen ook chaos in westelijke delen van Amerika en Rusland. Er vonden verwoestende aardverschuivingen in Indonesië en Afghanistan plaats, en een Siberische stad werd getroffen door een langzaam bewegend 'horizontale aardverschuiving'... wat ook de locatie was van een bizar 'exploderend kratergat'.

Nederzettingen in de 'droogste plek op aarde', de Atacama-woestijn in Chili, werden weggespoeld nadat ze werden overstroomd, voor de tweede maand op rij. Ernstige overstromingen troffen ook door droogte geteisterd Sao Paulo voor de 4e keer in 6 maanden tijd, ondertussen veroorzaken smeltende sneeuw en stortregens overstromingen in het zuiden van de VS en in het oosten van Kazachstan. Dikke hageltapijten van enkele centimeters en soms meters, veranderden straten in rivieren in de VS, India, en Australië, waar een 'eens-in-een-decennium' storm over de hoofdstad Sydney raasde. Het Amerikaanse Middenwesten werd door gewelddadige tornado-uitbraken getroffen, terwijl krachtige tornado's gemeenschappen in India en Brazilië verwoestten.

Maar geen van deze 'rock-'n-roll' gebeurtenissen waren zo destructief als Himalaya's sterkste aardbeving in meer dan 80 jaar tijd. De aardbeving, die een sterkte van 7,9 had op de schaal van Richter, vernietigde Nepal, veroorzaakte lawines waarbij een basiskamp van bergklimmers van de Mount Everest bedolven werd, en voor doden zorgden in het noorden van India, Bangladesh, en Tibet. Het dodental van de aardbeving kan oplopen tot 10.000 mensen, en heeft miljoenen dakloos gemaakt. Het meest spectaculaire evenement van de maand deed zich voor in het zuiden van Chili, waar de Calbuco vulkaan explosief uitbarstte na 40 jaar rust, en lava en as duizenden meters hoog de lucht in spuwde...


Info

Wat gebeurde er werkelijk op 9/11? (video)

Afbeelding
Vorige maand hield Amerikaans architect en oprichter van Architects & Engineers for 9/11 Truth [Architecten en Ingenieurs voor de Waarheid rond 9/11] Richard Gage een lezing op de TU Delft.

Hij en zijn collega's zetten vraagtekens bij de controversiële officiële versie, namelijk dat de 'twin towers' instortten vanwege de impact van de vliegtuigen die naar binnen waren gevlogen en het vuur dat vervolgens uitbrak. Richard presenteert een aantal theorieën, stelt vragen en toont fascinerende foto's (zoals de foto van gesmolten staal dat langs een muur van een van de 'towers' naar beneden druipt, voordat ze in elkaar zakken).

De bijna twee uur durende video is vertaald in het Nederlands door Irma Schiffers en beslist de moeite waard.


Commentaar: Zie ook: 9/11 the Ultimate Truth door Laura Knight-Jadczyk en Joe Quinn.


Hearts

To Russia with love: met dankbaarheid en respect gedenken we de Sovjets 70 jaar na de bevrijding van Nederland

Afbeelding
Morgen vieren we dat Nederland 70 jaar geleden bevrijd werd. En hoewel dit een heuglijk feit is, kan ik me niet ontrukken aan het idee dat er in werkelijkheid weinig te feesten valt.
Sinds het einde van WO2 zijn er talloze oorlogen gevoerd en miljoenen mensen omgekomen, ontheemd en gewond geraakt. Dus wat vieren we eigenlijk op Bevrijdingsdag?

Ik ben groot geworden in vredestijd, maar behoor tot de eerste generatie die is geboren na 5 mei 1945. Mijn ouders en grootouders hebben de oorlog meegemaakt en ook al spraken ze er nooit over, toch voel ik op een diep en onbewust niveau wat oorlog met mensen doet. Het berooft de overlevenden van hun waardigheid, hun recht op een normaal (gezins)leven, hun toekomst, hun lichamelijke, maar ook geestelijke gezondheid. Ook al gaven mijn voorouders het nooit toe, ze liepen trauma's op die diepe sporen hebben nagelaten. Hoe kan het ook anders? Wellicht daarom zijn de verschrikkingen van fascisme geen onbekende voor me. Het is druk bezig met zijn comeback en de tekenen aan de wand schreeuwen om onze aandacht. Dit is de laars van George Orwell die "onophoudelijk op het menselijk gezicht stampt". We zien de laars in Oekraïne die rücksichtslos de mensen in het Oosten in elkaar trapt en als we goed kijken zien we ook hier zijn afdrukken.

Vele Nederlanders zijn zich niet bewust van het dreigende gevaar, zien niet in dat ze mondjesmaat van hun vrijheden worden ontdaan. De Russen en hun leiders daarentegen waarvan hun voorouders veel grotere offers hebben moeten brengen begrijpen zo veel beter dat de laars van het fascisme ons allen belaagt. Volgens sommige schattingen verloren 13 miljoen Sovjet burgers en 13 miljoen soldaten het leven. Misschien is het daarom dan ook niet meer dan logisch dat de gruweldaden van fascisme een grotere rol spelen in het collectieve (onder)bewustzijn van Rusland?

Fireball

NASA kaart bagatelliseert sterke stijging van meteoorinslagen in de afgelopen 20 jaar

Afbeelding
© NASA/JPL
NASA's Near Earth Object (NEO) Programma publiceerde een paar dagen geleden een diagram waar inslagen van 556 komeet/asteroïde fragmenten in de afgelopen 20 jaar in kaart zijn gebracht (zie boven). NASA zegt dat het is gebaseerd op gegevens uit 1994-2013 die betrekking hebben op kleine asteroïden die de aardatmosfeer binnenkomen en 'vuurballen' creëren, eraan toevoegend dat "de groottes van de gele stippen (inslagen overdag) en blauwe stippen (inslagen in de nacht) in verhouding staan tot de optische uitgestraalde energie van inslagen gemeten in miljarden Joules (GJ) energie, en tonen de locaties van inslagen van objecten met afmetingen van 1 tot bijna 20 meter."

Let op de willekeurige verdeling van de inslagen over de hele wereld. Maar let ook op wat de kaart en het bijbehorend NASA rapport niet aanduiden: de jaar-op-jaar spreiding van die inslagen over die periode van 20 jaar. Deze weglating stelt hen in staat om de volgende misleidende tussenkop te geven aan hun rapport:
Het gebeurt de hele tijd: kleine asteroïden komen de aardatmosfeer binnen
Door het niet verstrekken van een jaar-op-jaar verdeling van de inslagen, en door het invoegen van hun nogal banale krantenkop, doet ons veronderstellen dat deze gebeurtenissen min of meer gelijkmatig verdeeld waren over die 20 jaar. Gemiddeld zouden er dan 27 vuurbal-gebeurtenissen in 2013 zijn geweest (556 totaal gebeurtenissen/20 jaar). Maar we hebben ernstige twijfels hierover.

We weten van de American Meteor Society [Amerikaanse Meteoor Vereniging] dat er bijna 3.500 waargenomen gebeurtenissen in 2013 alleen al waren - en enkel in de Verenigde Staten. Bekijk de gegevens zelf: blader door de AMS Events databank. Selecteer gebeurtenissen in 2013 met zowel 'geluid' als 'fragmentatie' gemeld. Merk op hoeveel van de 184 vuurbal-gebeurtenissen vorig jaar - waarvan men zowel de desintegratie kon zien als de explosie kon horen - in meerdere Amerikaanse staten werden gezien. Ga nu terug naar NASA's kaart van vuurballen over de wereld van 1994-2013. Ervan uitgaande dat de willekeurige wereldwijde distributie accuraat is, kunnen we een kleine oefening in extrapolatie proberen om een schatting te krijgen van significante vuurbal-gebeurtenissen die wereldwijd plaatsvonden in 2013.

Heart - Black

Terwijl Islamofobie stijgt, verflauwen de morele waarden

Afbeelding
© Carlos Latuff
"De Islam is een godsdienst die dood en geweld promoot!" Zegt wie?
In de VS en in Europese landen zoals het VK, Duitsland, Nederland en Frankrijk kampen moslims al jaren met het zoeken naar werk, als gevolg van stijgende islamofobie. En dat is nog niet alles, een rapport uit 2006 van het 'European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia' [Het Europese Centrum voor Toezicht op Racisme en Xenofobie] getiteld "Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia" ["Moslims in de Europese Unie: Discriminatie en Islamofobie"] trekt de conclusie dat:
  • Discriminatie tegen moslims kan worden toegekend aan Islamofobische denkbeelden alsmede aan racistisch en xenofobisch misnoegen, daar deze elementen vaak samen gaan. Vijandigheid tegenover moslims moet daarom in een algemenere context van xenofobie en racisme naar migranten en minderheden bezien worden.
  • Het is duidelijk dat moslims Islamofobische handelingen ondervinden, variërend van verbale dreigementen tot fysieke aanvallen, hoewel data over door religie geprikkelde incidenten op gelimiteerde schaal worden verzameld.
  • Ongeacht hun etnische achtergrond en/of invalshoek van religie worden vele Europese moslims geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en huisvesting.
  • De beschikbare data over slachtoffers van discriminatie tonen aan dat Europese moslims vaak disproportioneel vertegenwoordigd zijn in wijken met slechtere woonomstandigheden, terwijl hun onderwijsprestaties onder het gemiddelde liggen en hun werkeloosheidscijfers hoger dan het gemiddelde. Moslims hebben vaak werk dat lagere diploma's vereist. Als een groep zijn ze oververtegenwoordigd in slechtbetaalde sectoren van de economie.
  • Vele Europese moslims, in het bijzonder jonge mensen, krijgen te maken met barrières in hun sociale vooruitgang. Dat kan een gevoel van hopeloosheid en sociale uitsluiting geven.
  • Racisme, discriminatie en sociale marginalisatie zijn serieuze dreigingen voor integratie en samenhang van de gemeenschap.
Nu dat anti-islamitische sentimenten met 110% gestegen zijn in Frankrijk en 'anti-islamisering' demonstraties gehouden werden in verschillende landen zijn de kansen groot dat de benadeelde positie waar moslims zich al in bevonden alleen maar erger zal worden. Het is vanzelfsprekend dat dit verre van eerlijk is, aangezien de meerderheid van moslims niets te maken had met de aanslag in Parijs, net zoals ze niets te maken hadden met de 9/11 aanslagen in de VS. Toch zijn ze het doelwit van haat geworden en het beïnvloedt hun dagelijks leven zeer aanzienlijk.

Alarm Clock

Holocaust 2.0: ultieme beslissingen van het geweten

[D]e hele wereld was vreemd en onrustbarend geworden. Afgezien van de fascinerende regels die ik kende, had het grote spel andere geheime regels en het was me niet gelukt deze te vatten. Het moest iets bedrieglijks en kwaadwilligs hebben. Waar kon men stabiliteit en veiligheid, geloof en vertrouwen vinden, als wereldaangelegenheden zo misleidend konden zijn? Als triomf na triomf leidde tot de allergrootste ramp en de werkelijke regels van de geschiedenis alleen achteraf onthuld werden met een verpletterende uitkomst? Ik staarde de afgrond in. Ik voelde een zielsangst voor het leven.
haffner

Sebastian Haffner
Zo beschreef een jonge Duitse man zijn ervaringen met de gebeurtenissen die leidde tot nazi Duitsland. Hij heette Sebastian Haffner. Hij werd later journalist en historicus en zijn memoires Defying Hitler geven een openhartig en inzichtgevend perspectief van de werkelijke impact van nazisme: de invloed op de innerlijke levens van de mensen die het meemaakten.

Boeken zoals Defying Hitler zijn essentieel als we als een species ooit zullen leren hoe we ons losmaken van de ogenschijnlijk eindeloze cycli van overvloed, onwetendheid, onderdrukking en wederzijdse vernietiging. Droge militaire geschiedenis, politieke memoires, theoretische analyses, krantenartikelen - dit alles kan belangrijke details verschaffen, maar komt niet tot de kern. Het is verstoken van de essentie, het wezenlijkste van de situatie dat het laat meetellen. In het kort, het ontbeert psychologische diepgang.

Commentaar: Voorheen in deze serie:

Holocaust 2.0: Coming soon!

Holocaust 2.0: Welcome to the jungle

Zie ook:

Holocaust 2.0: Eugenics and the War on Terror


Coffee

SOTT Aardveranderingen Video Samenvatting - Maart 2015: Extreem Weer, Planetaire Beroering, en Vuurballen

Afbeelding
© SOTT.net
De planetaire beroering zette zich intensief voort in maart 2015, zo vonden er intense overstromingen in heel Latijns-Amerika plaats die hele dorpen wegspoelden. Van de ene dag op de andere veranderde de Atacama woestijn in Chili, de 'droogste plek op aarde', in een van de natste. Smeltende sneeuw in combinatie met uitzonderlijke neerslag veroorzaakten overstromingen in delen van Noord-India, het Middenwesten, en West-Europa, bovendien troffen overstromingen ook Oost-Afrika en Australië. Eén van de sterkste cyclonen ooit in de Stille Zuidzee verwoestte Vanuatu, terwijl Super-Tyfoon Maysak de Filipijnen bereikte aan het einde van de maand. Net toen Amerikanen in Tornado Alley zich afvroegen waar het 'tornadoseizoen' bleef, verscheen er een krachtige multi-vortex wervelstorm die (weer) Moore, Oklahoma, teisterde.

Een deken van sneeuw bedekte 49 van de 50 staten in de V.S. op 1 maart, de hele maand lang bleef het sneeuwen in de oostelijke helft van Noord-Amerika. Boston brak zijn sneeuwvalrecord - 2,7 meter sneeuw... en vorige maand viel dezelfde hoeveelheid in één dag tijd in Midden-Italië! De extreme kou in het noordoosten van de V.S. bleef recordbrekende temperaturen vestigen, en bracht het zee-ijs tot ongekende niveaus. Ongeacht het seizoen of de locatie, tropen of woestijnen, vonden hagelbuien overal plaats: enkele centimeters in Zuidelijk Californië en Saoedi-Arabië, 60 centimeter in Bogota, Colombia, en hagelstenen ter grootte van tennisballen vielen er in Oostelijk Australië. Vanuit de ruimte, werden grote meteoor vuurballen gespot in Mountain West (V.S.), Centraal-Europa, en Westelijk Australië. Ondertussen kleurde de planeet groen en roze toen de sterkste aurora's tijdens deze zonnecyclus extreme breedtegraden in beide hemisferen bereikten.

Afbeelding
© SOTT.net
Natuurbranden in het Zuidelijk halfrond troffen (weer) Vaparaiso, Chili, en 'vuurtornado's' van enkele verdiepingen hoog vormden zich nabij Kaapstad, Zuid-Afrika. Ook vonden er vorige maand spectaculaire vulkaanuitbarstingen plaats: Villarica vulkaan in Mexico spuwde as tot 1 km hoog in de nachtelijke lucht, Turrialba vulkaan in Costa Rica had haar krachtigste uitbarsting in 20 jaar tijd, en de Colima vulkaan in Mexico spuwde as tot 3 km hoog. De gecombineerde effecten van deze klimaatextremen geven aanleiding tot steeds meer massale sterfte van dieren, met opmerkelijke aantallen dode vissen en vogels in de Westerlijke Amerika's. Ondertussen werd er in Nederland een wolf gespot voor de eerste keer in 150 jaar terwijl de diersoort zich westwaarts in Europa blijft verspreiden.

Hier waren de Tekenen des Tijds in maart 2015...


SOTT Summary March 2015 - Extreme Weather, Earth Changes, and Fireballs van Sott.net op Vimeo.

Heart - Black

Het traumatiseren van een hele generatie - De stem en lijdensweg van kinderen in de oorlog tegen het Donetsbekken

Oorlog tegen Donetsbekken
© Dni.ru
Terwijl kinderen van vrede dromen, is oorlog wat zij ervaren en waaronder zij lijden.
Een aantal weken geleden schreef ik een artikel over sommige moedige vrouwen die het lef hadden om zich uit te spreken over fascisme in Oekraïne. Er is echter een andere groep die zichzelf niet kan verdedigen en die zelfs minder toegerust is om om te gaan met het leven in een oorlogszone: kinderen.

De relatief vredige wereld die de kinderen van Oost-Oekraïne kenden voor de 'Maidan' is al lang vergaan. Doordat ze constant bombardementen meemaken, in bunkers leven, soms zonder één ouder of beide ouders, en getuigen zijn van verschrikkelijke taferelen lopen deze kinderen zulke geestelijke littekens op dat zelfs met de juiste aandacht en zorg het lang zal duren voordat deze geheeld zijn. Mijn eigen schoonmoeder was 6 jaar toen het Duitse leger Parijs tijdens WO2 snel onder de voet liep. Alhoewel de aanval kort duurde is zij voor het leven getekend met chronische nervositeit en paniekaanvallen vanwege het trauma van de bombardementen, sirenes en bunkers. Denk nu eens aan de kinderen in het Donetsbekken en de voortdurende terreurcampagne die de junta van Kiev er voert - al bijna een jaar en met weinig respijt in zicht.

President Porosjenko is zich er volledig bewust van dat hij kinderen in het Donetsbekken laat lijden. Dit werd heel duidelijk toen hij vorig jaar een speech vol haat hield in de Rada (het parlement van Oekraïne):
...wij [in Oekraïne] zullen werk hebben - zij [in het Donetsbekken] niet. Wij hebben een pensioen - zij niet. Wij zullen voor onze kinderen en ouderen zorgen - zij niet. Onze kinderen gaan naar school, naar peuterspeelzalen - hun kinderen zitten in kelders. Zij weten niet hoe ze dingen moeten organiseren of doen. Zo zullen we uiteindelijk deze oorlog winnen.

Bizarro Earth

Onze wereld verkeert in chaos, is het je opgevallen?

Afbeelding
De 'trial by media' van de Germanwings crash gaat onverminderd door. Het meest recente bewijs geproduceerd om het officiële verhaal te onderbouwen betreft de vermeende vondst van een video die met een mobiele telefoon was opgenomen en waarop de laatste momenten van het vliegtuig en de passagiers te zien is. Verslaggevers van zowel het Franse tijdschrift Paris Match en het Duitse dagblad Bild beweren de video te hebben bekeken waarop een scène te zien was die "zo chaotisch was dat het moeilijk was om mensen te identificeren" en waarbij "het geluid van de gillende passagiers heel erg duidelijk aantoonde dat ze op de hoogte waren van wat hen te wachten stond."

"Het is een video die een aantal van ons samen hebben bekeken", zei Frédéric Helbert van Paris Match, "en die wij tientallen keren hebben gezien. Je moet begrijpen dat het onmogelijk was om mensen te identificeren, het is geen sensationele video. Het is door een passagier opgenomen die achterin het vliegtuig zat. Het geluid is afschuwelijk. Het toont de menselijke dimensie van paniek, angst, en schreeuwende mensen aan boord. Dat is wat verschrikkelijk is. Het is een zeer krachtig menselijk element, maar het verstrekt geen informatie die nuttig kan zijn voor het onderzoek."

Inderdaad, een dergelijke video levert geen enkele nuttige informatie voor het onderzoek, tenzij het onderzoek wordt voortgezet door de mainstream media, waarbij 'bewijs', zoals deze video, door onbekenden wordt verstrekt.

Volgens Helbert werd de video verkregen van "een bron die betrokken was bij het onderzoek", de video werd middels "verschillende niveaus van tussenpersonen die connecties hadden met de mensen die werkzaam waren op het terrein, verworven." Wie de vermeende video aan Paris Match en Bild had verstrekt had hen echter geen kopie gegeven. Het blijkt dat de video enkel werd getoond aan de verslaggevers, vermoedelijk op een of ander media-apparaat zoals een laptop die toen werd weggenomen. Helbert zei: "Ik heb de video niet. We hadden de mogelijkheid om de video te zien."