Verborgen MachtenS


Binoculars

Globalisten hebben waarschijnlijk nog een schokkende gebeurtenis op stapel staan

globalisten
Vergeleken met 2024 zal het jaar 2023 een makkie lijken, maar we kunnen de storm doorstaan als we vasthouden aan onze menselijkheid en ons geloof in God.

We worden geconfronteerd met een samenloop van meerdere vuurrode alarmsignalen, die alle wijzen op een of andere ingrijpende "gebeurtenis" die de komende weken of maanden zal gaan plaatsvinden.

Wat die gebeurtenis ook moge inhouden, deze nieuwe ramp zal de ineenstorting van het oude wereldsysteem versnellen, de ineenstorting van economieën en politieke structuren is al gaande, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de Grote Reset of, zoals sommigen het noemen, de Nieuwe Wereldorde. Ikzelf noem het het systeem van het beest.

Het is onmogelijk om te voorspellen wanneer zo'n gebeurtenis zal plaatsvinden, maar ik geloof wel dat we binnen de komende drie tot hooguit negen maanden met een grote schok te maken zullen krijgen.

Black Magic

SOTT Focus: Duurzaam is een codewoord voor genocide

genocide
Dit is GEEN complottheorie. Als je van mening bent dat dat wel zo is, dan moet je dit begrijpen:
Als je niet bereid bent om het kwaad dat in de wereld bestaat te erkennen, zul je worden vernietigd tot exact hetzelfde niveau van je naïviteit. Carl Jung
Het lastige van schrijven over Genocide voordat het echt plaatsvindt, is dat je als een idioot overkomt, dus ging ik op zoek naar andere mensen die het begrijpen en patronen kunnen ontwaren. Ik stuitte op de Engelse schrijfster Karen Harradine en de Amerikaanse schrijfster Naomi Wolf, en ongetwijfeld zijn er nog anderen die ik nog niet gevonden heb. Ik moet denken aan de Amerikaanse persagenten in Berlijn, die in de jaren 1920 hun Joodse vrienden waarschuwden om weg te gaan vanwege de nazi's, een waarschuwing die maar door weinigen werd opgevolgd. Ik ontdekte dit omdat de buren uit mijn kindertijd Duitse Joden waren. Hun vader had wel naar de waarschuwing geluisterd en was met zijn gezin op tijd naar Australië vertrokken. In mijn gesprek met Karen Harradine besefte ik dat het zeer frustrerend is dat zoveel mensen zo onwetend zijn, dat ze hun leven als een soort zombies leiden.

Bizarro Earth

Het Handvest van de Verenigde Naties is godgeklaagd

VN blamage
De Verenigde Naties (VN) maakt mondiaal bestuur mogelijk en centraliseert mondiale politieke macht en autoriteit. Geen enkel nationaal kiezerspubliek op aarde heeft ooit een democratisch mandaat verleend aan de VN om een mondiaal bestuursregime te creëren waarmee de belangen van de particuliere sector worden gediend. Maar dit is wel precies wat de VN heeft gedaan.

Elke natie, of elk blok van naties, die streeft naar dominantie binnen het regime van de Verenigde Naties probeert haar of hun invloed te maximaliseren. Maar ze kunnen de VN nooit leiden aangezien de VN de belangen vertegenwoordt van een mondiaal publiek-privaat partnerschap (G3P) dat gedomineerd wordt door oligarchen, en niet door natiestaten of hun respectieve bevolkingen.

In de onlangs afgegeven verklaring van de vijftiende BRICS-top in Johannesburg kondigden de lidstaten gezamenlijk aan:
We bevestigen onze toewijding aan inclusief multilateralisme en het hooghouden van het internationaal recht, inclusief de doelen en beginselen die verankerd liggen in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) als haar onmisbare hoeksteen, en de centrale rol van de VN binnen een internationaal systeem waarin soevereine staten samenwerken.

Stock Down

Zal Duitsland als eerste zijn netto-nulverplichtingen laten varen?

Geldbol
Waardoor werd het meest ambitieuze land van Europa op het gebied van netto-nul een achterblijver? Door de realiteit

Het gaat niet goed met Duitslands poging om in 2045 netto-nul te bereiken, vijf jaar eerder dan het onrealistische doel van Groot-Brittannië. De Duitse regering probeert al maanden een manier te bedenken om de zware industrie te redden van de hoge energieprijzen, die ertoe leiden dat bedrijven hun productie naar Azië verplaatsen. Vorig jaar nog kondigde chemiereus BASF aan dat het, omwille van de energiekosten, zou investeren in een nieuwe fabriek van 11,6 miljard Euro in China in plaats van Europa.

Het lijkt er nu op dat de regering een manier heeft bedacht. Ze zal het klimaatovergangsfonds van 231,11 miljard Euro inzetten om te investeren in groene technologie. Het fonds was tevens bedoeld om huizenbezitters te compenseren die gebukt gingen onder de kosten van het beleid, zoals het voorgestelde verbod op nieuwe gasketels dat volgend jaar van kracht wordt.

Commentaar: Lees ook:


Biohazard

SOTT Focus: Voorgestelde wijzigingen van het WHO-verdrag zullen leiden tot meer door de mens veroorzaakte pandemieën - Dr. Meryl Nass

pestmasker
Dit verslag is bedoeld om lezers te helpen nadenken over een aantal grote onderwerpen: hoe we pandemieën en biologische oorlogsvoering werkelijk kunnen voorkomen, hoe we voorstellen van de WHO en haar leden om te reageren op pandemieën kunnen beoordelen, en of we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidsambtenaren op deze gebieden op een zinvolle en voor de bevolking voordelige manier zullen handelen.

We beginnen met een overzicht van de geschiedenis van biologische wapenbeheersing, waarna we snel over zullen gaan naar de Covid-pandemie, om uiteindelijk te eindigen met plannen ter bescherming van de toekomst.

Massavernietigingswapens: Chemisch/Biologisch

Traditiegetrouw worden massavernietigingswapens (WMD) bestempeld als chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN).

De wereldbevolking wil niet dat ze tegen ons gebruikt worden - aangezien het goedkope manieren zijn om in korte tijd grote aantallen mensen te doden en te verminken. En dus werden er internationale verdragen opgesteld om te proberen de ontwikkeling (alleen in de latere verdragen) en het gebruik (in alle biologische wapenbeheersingsverdragen) ervan te voorkomen. Het eerste was het Protocol van Genève van 1925, naar aanleiding van het gebruik van gifgassen en beperkte biologische wapens tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat het gebruik van biologische en chemische wapens in oorlogen verbood. De VS en veel andere landen ondertekenden het, maar het duurde 50 jaar voordat de VS het ratificeerde en gedurende die 50 jaar achtte de VS zich niet gebonden aan het verdrag.

Commentaar: Luister ook naar:
Green Light

NAVO-chef geeft openlijk toe dat Rusland Oekraïne binnenviel vanwege NAVO-uitbreiding

Stoltenberg
© UnknownNAVO-secretaris Jens Stoltenberg
Tijdens een toespraak voor de commissie buitenlandse zaken van het EU-parlement op donderdag, erkende NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg duidelijk en herhaaldelijk dat Poetin de beslissing om Oekraïne binnen te vallen had genomen uit angst voor NAVO-expansiedrift.

Zijn opmerkingen, in eerste instantie opgepikt door journalist Thomas Fazi, luidden als volgt:
De achtergrond werd gevormd door het feit dat president Poetin in de herfst van 2021 verklaarde, en in feite een ontwerpverdrag had gestuurd waarvan ze wilden dat de NAVO dat zou ondertekenen, om te beloven dat er geen verdere uitbreiding van de NAVO zou plaatsvinden. Dat was wat hij ons had gestuurd. En het was een voorwaarde om Oekraïne niet binnen te vallen. Natuurlijk hebben we dat niet ondertekend.

Het tegenovergestelde gebeurde. Hij wilde dat we die belofte zouden ondertekenen, dat we de NAVO nooit zouden uitbreiden. Hij wilde dat we onze militaire infrastructuur zouden verwijderen bij alle bondgenoten die zich sinds 1997 bij de NAVO hebben aangesloten, wat betekent dat de helft van de NAVO, heel Centraal- en Oost-Europa, dat we dat deel van de NAVO uit ons bondgenootschap moesten verwijderen en een soort B-lidmaatschap of tweederangs lidmaatschap moesten invoeren. We wezen dat af.

Dus trok hij ten strijde om te voorkomen dat de NAVO, meer NAVO, dicht bij zijn grenzen zou komen.

Vader

De tweede ronde: Het lijkt erop dat het westen een nieuwe 'opstand' voor regimeverandering in Syrië voorbereidt

diefstal olietankers VS Syrië
© Agence France-PresseEen Amerikaans bezettingskonvooi in Syrië
Nieuwe signalen wijzen op een door het buitenland gesteunde destabilisatie met de bedoeling om de 'revolutie' van 2011 te herhalen

Twaalf jaar later gaat de oorlog van het westen tegen Syrië door, met schijnbaar nieuwe plannen om het land te destabiliseren en het gezag omver te werpen. Dit na jaren van meedogenloze sancties tegen (en krokodillentranen voor) de Syrische bevolking.

Eerder dit jaar ging een discussie tussen journalist Edward Xu en Farhan Haq, plaatsvervangend woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN, viraal toen Xu's vragen leidden tot een schaamteloos vertoon van geveinsde onwetendheid van de VN-woordvoerder. Op de vraag of hij dacht dat de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Syrië illegaal was of niet, stamelde Haq: "Er zijn geen Amerikaanse strijdkrachten in Syrië...Ik geloof dat er militaire activiteit is, maar als het gaat om een aanwezigheid ter plaatse in Syrië, dan weet ik daar niets van."

Xu had gerefereerd aan een Amerikaanse luchtaanval van de dag ervoor, waarbij 11 mensen in Syrië werden gedood, en vroeg Haq om commentaar op de vraag of de territoriale integriteit van Syrië wel of niet gerespecteerd zou moeten worden. Haq drong er bij de "buitenlandse strijdkrachten" op aan om zich terughoudend op te stellen, maar vermoedelijk bedoelde hij daarmee niet de Amerikaanse strijdkrachten - want die waren er volgens hem natuurlijk niet.

Vader

SOTT Focus: De nederlaag van Oekraïne zou het einde kunnen inluiden van de NAVO in zijn huidige vorm

Biden zelensky
Nu de proxy-oorlog van het westen in Oekraïne onverbiddelijk afglijdt naar een volslagen mislukking, zien de neocons achter het fiasco zich geconfronteerd met steeds minder mogelijkheden tot terugtrekking.

Het aanvankelijke vertrouwen dat Rusland in zijn huidige vorm zou bezwijken onder de druk van het zwaarste sanctieregime ooit werd niet bewaarheid. Vroege Russische misrekeningen op het slagveld werden niet gevolgd door een militaire ineenstorting, maar door een pragmatisch vertoon van strategisch aanpassingsvermogen, dat met tegenzin wordt bewonderd in de militaire war rooms van het westen. Het Russische leger viel niet uit elkaar, maar nam moedige beslissingen om terug te trekken wanneer dat verstandig was en op te rukken wanneer dat nodig was. Beide strategieën hadden een verwoestende uitwerking op hun Oekraïense tegenstanders. Hieruit volgt dat, nu de westerse politieke elites die dit conflict hebben gecultiveerd een nieuwe winter van politieke, militaire en mogelijk economische ontevredenheid in het verschiet hebben, wij nu mogelijk voor de gevaarlijkste periode in Europa sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog staan.

De aanjager van een meer uitgebreide oorlog in Europa wordt in feite niet gevormd door het beperkte conflict in Oekraïne op zich, dat in 2014 uitbrak en met name door de westerse mogendheden bijna tien jaar lang grotendeels werd genegeerd. Het gaat erom dat de NAVO, die momenteel verwikkeld is in een proxy-oorlog met Rusland, geconfronteerd wordt met een 'wat je ook doet, het is nooit goed'-scenario met betrekking tot haar groeiende militaire betrokkenheid in Oekraïne. Als het door de VS geleide blok de zaak verder laat escaleren nu de nederlaag dreigt, kan dit waarschijnlijk leiden tot een directe confrontatie met Rusland. Als het dat niet doet, zal zijn proxy ten onder gaan en zal Rusland zegevieren, een lot dat in Brussel, Washington en Londen ooit volstrekt ondenkbaar was, maar nu een nachtmerrie-achtige realiteit aan het worden is.

Bullseye

De NAVO's nobele leugenaars over Israël, wijdverbreide verkrachting in Haïti en Mexicaanse confrontaties in de Himalaya

Z/NAVO raketten
© nbclosangeles.com/KJN/shapeways.comZelensky's Wens
"De nobele leugens van de NAVO worden tegengesproken door de feiten ter plekke, door Haïti, Palestina, Syrië en het verschrikkelijke bloedbad om helemaal niets in Oekraïne."

De onlangs afgegeven verklaring over Haïti van Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, is angstaanjagend in zijn grimmigheid. Door te spreken over " wijdverspreide verkrachting," "extreme honger" en andere terugkerende kenmerken van de moderne Haïtiaanse samenleving, sluit ze zich aan bij de woorden van VN- en mensenrechtenwoordvoerders dat zelfs grote contingenten buitenlandse speciale troepen aldaar slechts de schijn van recht en orde kunnen herstellen.

Hoog in de Himalaya bouwen de Indiërs 's werelds grootste en duurste bergtunnel om troepen sneller naar de Chinese grens te kunnen sturen. Net over de grens bouwen de Chinezen de grootste stuwdam ter wereld, die zelfs de Drieklovendam in de Yangtze zal overtreffen. Als we de ecologische gevolgen van deze projecten buiten beschouwing laten, kunnen we er zeker van zijn dat de Amerikanen één of beide projecten op het meest geschikte moment zullen bombarderen om het dichtstbevolkte land ter wereld naar de keel van het op één na dichtstbevolkte land ter wereld te laten vliegen. Verdeel en heers, zoals de Caesars deden.

Israël, dat carte blanche lijkt te krijgen om te roven, verminken en moorden, is nauwelijks enige vermelding waard, behalve om te zeggen dat volgens hun achtergrondverhaal een God, waar de meesten van hen niet in geloven, de Britten en Fransen aan het einde van de Grote Oorlog vertelde dat ze deze fascisten moesten toestaan om dit land van melk en honing te stelen van de Palestijnen, de rechtmatige eigenaars. Hoewel hun achtergrondverhaal klinkklare onzin is, werkt het wel aangezien ze ontelbare anderen zo ver krijgen om volledig medeplichtig te zijn aan hun misdaden.

Attention

Bedriegers Bedriegen

Psychos 1 en 2
© Objectivity is the Objective / Substack
Robert Kennedy Jr. zei onlangs: "De Democratische Partij doet een heleboel dingen om ervoor te zorgen dat ik me niet kandidaat kan stellen, zelfs als ik meer stemmen behaal dan Joe Biden... de Democratische Partij denkt dat ik New Hampshire misschien win, dus hebben ze Joe Biden uit New Hampshire verwijderd en een regel aangenomen die bepaalt dat elke kandidaat die actief campagne voert in New Hampshire, dat de gedelegeerden die ze daar winnen niet tot de conventie worden toegelaten. En wat ze nu zeggen, is dat ze dat gaan uitbreiden, zodat als je campagne voert in New Hampshire, wat ik al heb gedaan, dat alle stemmen die je krijgt in Georgia ook niet voor je zullen tellen... mijn naam zal niet op het stembiljet verschijnen in Georgia als ik campagne voer in New Hampshire. Dat is wat het DNC [Democratisch Nationaal Comité] nu van plan is."

Dat doet de Democratische partij altijd. Bedriegers bedriegen. De Democratische partij heeft de voorverkiezingen van 2016 vervalst door Hillary Clinton te verkiezen boven Bernie Sanders. Donna Brazille, een Democratische medewerker van CNN, gaf Hillary de debatvragen voorafgaand aan haar Democratische debat met Bernie Sanders. Ze hebben de voorverkiezingen van 2020 gemanipuleerd ten gunste van Joe Biden en ten nadele van Bernie Sanders. Met betrekking tot beide voorverkiezingen manipuleerde de Democratische partij haar supergedelegeerden tegen Bernie Sanders en ten gunste van hun favoriete kandidaat. En dit jaar manipuleren ze de Democratische voorverkiezingen ten gunste van Joe Biden tegen Robert F Kennedy Jr. De gehele handelwijze van de Democratische partij is op bedrog terug te voeren.

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 liet Barack Obama de FBI op ongrondwettelijke wijze de campagne en het overgangsteam van Donald Trump bespioneren. Nadat Trump de verkiezingen had gewonnen, gaf Hillary Clinton oppositieonderzoeken aan de FBI om Trump te beschuldigen van samenzwering met de Russen om de verkiezingen te beïnvloeden, waardoor het land een tweeënhalf jaar durend frauduleus onderzoek onderging om het presidentschap van Trump te ondermijnen en de verkiezingsuitslag van 2016 ongedaan te maken. Ze hebben twee keer een afzettingsprocedure tegen Trump aangespannen om hem het recht te ontzeggen om zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Trump werd twee keer vrijgesproken.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2020 spande de Democratische partij samen met Twitter en Facebook om Republikeinse stemmen op sociale media te censureren en Democraten te promoten. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 lieten de Democraten 50 huidige en voormalige agenten van inlichtingendiensten liegen door een brief te ondertekenen waarin ten onrechte werd beweerd dat de laptop van Hunter Biden, die vol stond met corruptie en criminaliteit door Joe Biden, Russische desinformatie bevatte. De Democraten hebben illegaal de belastingaangiften van Donald Trump verkregen, zodat ze zijn documenten konden doorspitten op zoek naar onrechtmatigheden, die ze niet hebben gevonden. Ze hebben de FBI een inval laten doen bij Trump thuis en bij verschillende van zijn naaste medewerkers en beschuldigden hem vervolgens van misdaden, terwijl ze weigeren Biden en Hillary hiervoor aan te klagen.