Welkom op Sott.net
woe, 30 nov 2022
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Verborgen Machten
Kaart

Info

De groene agenda of hoe deze energiecrisis verschilt van alle andere

gas pilot
De energieprijs uit alle conventionele bronnen is wereldwijd aan het exploderen. Dit is verre van toevallig, het is een goed georkestreerd plan om de industriële wereldeconomie, die al dramatisch verzwakt is door bijna twee jaar van belachelijke coronaquarantaines en aanverwante maatregelen, in elkaar te laten storten. Wat we zien is een prijsexplosie van de belangrijkste energiebronnen als olie, kolen en nu vooral aardgas. Wat dit anders maakt dan de energieschokken van de jaren '70 is dat het zich deze keer ontwikkelt terwijl de beleggingswereld, gebruikmakend van het frauduleuze ESG groene investeringsmodel, desinvesteert in toekomstige olie, gas en steenkool, terwijl OESO-regeringen verschrikkelijk inefficiënte, onbetrouwbare zonne- en windenergie omarmen, hetgeen de ineenstorting van de industriële samenleving misschien al in de komende maanden zal verzekeren. Behoudens een drastische heroverweging plegen de EU en andere industriële economieën opzettelijk economische zelfmoord.

Nog maar enkele jaren geleden werd het als vanzelfsprekend beschouwd dat een overvloedige, betrouwbare, efficiënte en betaalbare energievoorziening bepalend is voor de economie. Zonder efficiënte energie kunnen we geen staal of beton maken, geen grondstoffen delven en geen andere dingen doen die onze moderne economieën ondersteunen. In de afgelopen maanden is de wereldprijs van steenkool voor elektriciteitsopwekking verdubbeld. De prijs van aardgas is met bijna 500% gestegen. Olie is op weg naar $90 per vat, de hoogste prijs in zeven jaar. Dit is een gepland gevolg van wat soms de Grote Reset van Davos wordt genoemd, of de nul-koolstof-gekte van de Groene Agenda.

Zo'n twintig jaar geleden begon Europa met een grote verschuiving naar zogenaamde hernieuwbare energiebronnen of Groene Energie, voornamelijk zonne- en windenergie. Duitsland, het hart van de EU-industrie, leidde de transformatie met de ondoordachte Energiewende van voormalig kanselier Merkel, waarbij Duitsland's laatste kerncentrales in 2022 zullen sluiten en kolencentrales snel worden uitgefaseerd. Dit alles is nu in botsing gekomen met de realiteit dat groene energie helemaal niet in staat is om grote tekorten in de energievoorziening op te vangen. De crisis was volkomen voorspelbaar.

Syringe

RNA-vaccins, Gehoorzaamheid en Eugenetica

Aryan race determination tests under Nazi Germany

Test ter vaststelling van het Arische ras in nazi-Duitsland

Commentaar: Dit artikel is het derde in een reeks, waarvan u de eerste twee hier kunt vinden:

Deel I: Overtuigend Bewijs Dat SARS-CoV-2 Uit Het Lab Komt
Deel II: "De Onzinnigheid van RNA-Vaccins Voor COVID-19"

Het huidige artikel bevat ook een hoofdstuk van het boek getiteld "Mass extinctions, Evolutionary Leaps and Viral Information" (dit boek wordt spoedig gepubliceerd).


Eugenetica

Rassenselectie is geen nieuw concept. Plato pleitte 2.500 jaar geleden al voor selectieve voortplanting [1]. Een van de erfenissen van Darwins onjuiste theorie was de heropkomst van de eugenetica aan het einde van de 19e eeuw [2]. In het begin van de 20e eeuw werd het eugenetisch beleid op grote schaal toegepast in de Verenigde Staten, Japan, verschillende Europese landen en natuurlijk in nazi-Duitsland, waarvan de eugenetische programma's waren geïnspireerd door het eugenetisch beleid dat in de Verenigde Staten werd gevoerd [3].

Over het algemeen bestond dit beleid uit het steriliseren van "ongeschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "inferieure rassen" en het stimuleren van de voortplanting van "geschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "superieure rassen".

De onthullingen aangaande de gruweldaden begaan door de nazi's tijdens WO2 zorgden er echter niet voor dat de eugenetica programma's tot een einde kwamen. Vastgelegde gedwongen sterilisaties werden nog steeds toegepast tijdens de 21ste eeuw in plaatsen zoals Californië [4], Spanje [5] en Peru [6].

Er is echter één fundamenteel verschil tussen de nazi's en de hedendaagse voorstanders van eugenetica: de opkomst van genomica in het algemeen en genbewerking [7] in het bijzonder. Vandaag weten wetenschappers hoe ze het menselijk genoom kunnen wijzigen en genen kunnen omwisselen om bepaalde eigenschappen te bevorderen en andere te belemmeren. Met de huidige technologie kan één volledig menselijk genoom in 30 minuten worden gesequenced [8] en kunnen volledige genetische sequenties worden gemaakt.[9]

In bepaalde wetenschappelijke kringen is de ideologische drang om een "beter" ras te creëren nog steeds sterk aanwezig. Zo wordt eugenetica openlijk bepleit door professor [10] Nathaniel C. Comfort, die verbonden is aan de Johns Hopkins University en adviseur [11] is van METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence):
"de eugenetische impuls drijft ons om ziekten uit te roeien, langer en gezonder te leven, met een grotere intelligentie en een betere aanpassing aan de omstandigheden van de samenleving; en de gezondheidsvoordelen, de intellectuele sensatie en de winsten van genetische bio-medicijnen zijn te groot voor ons om het anders te doen" [12]
Dit is overigens dezelfde Johns Hopkins Universiteit die door middel van zijn Coronavirus Research Center wereldwijd gevallen van COVID-19 opspoort en de media en regeringen voedt met hun gegevens.[13]

Eye 2

Noodverordening van kracht tijdens onthulling Nationaal Holocaust Namenmonument in hoofdstad

noodverordening amsterdam deuren ramen dicht
Burgemeester Femke Halsema stelt aanstaande zondag een noodverordening in rond de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht, waar de onthulling van het Nationaal Holocaust Namenmonument plaatsvindt.

Commentaar: Is dit niet het summum van ironie?

En niet de eerste keer dat de enghartige hoofdstad een dergelijke noodverordening instelt. Ook tijdens een bezoek van Obama aan Amsterdam in 2014 mochten bewoners in de buurt van het Rijksmuseum niet op hun eigen balkons staan of zelfs niet in een boom klimmen.

In Sebastian Haffners boek Defying Hitler kunnen we een foto vinden waar nazi's op straat in een rij stonden opgesteld om ervoor te zorgen dat de omwonenden hun ramen en deuren gesloten hielden.

Lees ook: Zie ook de thread op ons forum.


Snakes in Suits

De Banaliteit van het (Financiële) Kwaad

cultural revolution
De gefinancialiseerde Amerikaanse economie en staat zijn thans voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van een gestage stroom leugens en propaganda. Als de waarheid onthuld zou worden, zou de status quo als een verrotte hoop in elkaar storten.

Toe maar en wees slecht, want alle anderen zijn ook slecht, want slecht zijn dient ieders belang veel beter dan je integriteit te bewaren, want integriteit zal je meer kosten dan je je kunt veroorloven.

Met andere woorden, liegen, oplichterij, verduistering, verkeerde voorstelling van risico's, inhoudelijk onjuiste voorstelling van feiten, halve waarheden, het vervangen van feitelijke verklaringen door propaganda en verdraaiing: dit is niet het werk van een handjevol sociopaten: het vertegenwoordigt de essentie en het hart van de economische status quo van Amerika.

Hannah Arendt bedacht de uitdrukking de banaliteit van het kwaad om de essentie van het nazi-regime in Duitsland weer te geven: kwaad doen was niet abnormaal, het was normaal. Kwaad doen was geen uitschieter onder de sociopaten, het was de dagelijkse "baan" van miljoenen mensen, en niet alleen leden van de nazipartij.

Het niet benoemen van kwaad is de sleutel tot het normaliseren van kwaad. Het kwaad moet eerst en vooral gederealiseerd worden (een kernbegrip in het Survival+ commentaar), losgekoppeld van ons besef en bewustzijn door het iets onschuldigs te noemen.

Hier volgt een veelzeggend fragment uit het boek Triumph of the Market:
Normalisering van het ondenkbare ontstaat gemakkelijk wanneer geld, status, macht en banen op het spel staan.... Intellectuelen zullen worden opgevist om hun (daden) te rechtvaardigen. De rationaliseringen zijn oud en belegen: de overheid weet het het beste, onze inzet was uitsluitend van defensieve aard, of, als ik het niet deed zou een ander het wel doen. Er is ook een terugtrekking naar onwetendheid, echte, gecultiveerde of geveinsde onwetendheid.

Syringe

Hoe (en waarom) Israël de betekenis van "volledig gevaccineerd" veranderde

israel
Israël heeft sinds november 2020 het voortouw genomen in de vaccinatiecampagne, toen het overeenkomsten ondertekende met Pfizer om wat in wezen medische experimenten op zijn burgerbevolking waren, uit te voeren.

Israël was het eerste land dat het vaccin van Pfizer introduceerde. Het was het eerste land dat het (inmiddels afgeschafte) "Groene pasjes" - systeem van medische segregatie uitprobeerde. En nu is het het eerste land dat de voorwaarden van de "laat je vaccineren en krijg je vrijheid terug"-overeenkomst wijzigt.

Dat klopt. Net zoals "drie weken om de curve af te vlakken" veranderde in zo'n 18 maanden (en de teller loopt nog steeds), verandert "dubbel geprikt" nu in "driedubbel geprikt".

Commentaar: Gedurende deze periode van de ramp omtrent het coronavirus is taal gebruikt om de massa's te beheersen door angst en paniek te bevorderen, tweedracht te zaaien en gehoorzaamheid af te dwingen. Om meer te weten te komen, zie hieronder:


Zie ook:


Heart - Black

Het giftige brouwsel onder de noemer van het mRNA-vaccin: Medische wanpraktijk of 'slepende genocide'?

World Health Org
© EdJones/Getty Images/AFP/WHO/istockphoto/KJN.jpg

The British Medical Journal [BMJ]
kondigt aan, dat de FDA op het punt staat volledige goedkeuring te verlenen aan het Pfizer-vaccin zonder openbare bespreking van de gegevens:
"Voorstanders van transparantie hebben kritiek geuit op het besluit van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om geen formele bijeenkomst van een adviescommissie te houden ter bespreking van de aanvraag van Pfizer voor volledige goedkeuring van zijn COVID-19 vaccin."
Bmj box
De oorspronkelijke afspraak was om een openbare discussie te houden voordat de experimentele mRNA-gentherapie, ten onrechte als vaccin aangeduid, volledig als vaccin zou worden goedgekeurd.

De goedkeuring van het mRNA-gifmengsel van Pfizer is een uitstekend precedent voor de goedkeuring van alle andere mRNA-gifbrouwsels - waarmee de poging tot vermindering van het menselijk leven ("depopulatie") op Aarde officieel wordt - de eugenisten hebben de race officieel gewonnen. Hoewel dit voorspelbaar was, bestond er hoop dat tegenstemmers en echte wetenschap, zoals uitgedrukt door honderden en duizenden wetenschappers, zouden kunnen zegevieren.

Tot dusverre is deze duivelse agenda overweldigend. Het overheerst het hele VN-systeem, alle 193 VN-lidstaten en vooral de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de VN-instelling waarvan de mensen hopen en erop vertrouwen dat die hun belangen zal behartigen.

Fout!

Commentaar: Zie ook:


Eye 1

Snowden: Het alziend "i": Apple verklaarde zojuist de oorlog aan uw privacy

apple surveillance

"Onder Zijn Oog," zegt ze. Het juiste afscheid. "Onder Zijn Oog," antwoord ik, en ze knikt even.


Inmiddels zult u waarschijnlijk wel vernomen hebben dat Apple voornemens is om een nieuw en bijzonder opdringerig bewakingssysteem in te voeren op veel van de meer dan één miljard verkochte iPhones, die allemaal gebruikmaken van de eigen, take-it-or-leave-it-software van de computergigant. Dit nieuwe offensief zou moeten beginnen met de lancering van iOS 15 - vrijwel zeker half september - waarbij de telefoons van de Amerikaanse gebruikersgroep als eerste doelwit worden aangewezen. Er is ons verteld dat andere landen gespaard zullen blijven, maar niet voor lang.

Het viel u misschien op dat ik niet heb vermeld welk probleem Apple denkt op te lossen. Waarom niet? Omdat het er niet toe doet.

Na het lezen van duizenden en duizenden opmerkingen over dit groeiende schandaal, is het mij duidelijk geworden dat velen begrijpen dat het er niet toe doet, maar dat nauwelijks iemand bereid is om het ook echt te zeggen. Eerlijk gezegd, als dat nog mag, gaat het altijd zo wanneer iemand van institutionele betekenis een campagne lanceert om een onverdedigbare inbreuk op onze privé-ruimten te verdedigen. Ze bombarderen zichzelf tot moraalridder om vervolgens op lage, plechtige toon te oreren over hun morele missie, alvorens vurig het gevreesde spook van de Vier Ruiters van de Infopocalyps op te roepen, met de waarschuwing dat alleen een dubieus amulet - of een verdachte software-update - ons kan redden van de meest bedreigende leden van onze soort.

Pirates

Covid, Klimaatverandering en de Grote Reset: Dekmantel en "Oplossing" voor het Falende Westerse Financiële Systeem

Bank for International Settlements
Het Wereld Economisch Forum (WEF) verkocht de Grote Reset aan het publiek als een mogelijkheid om een duurzame, CO2-neutrale toekomst te bouwen. De alomtegenwoordige slogan beter terugbouwen, of "groener terugbouwen", zoals Premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson het onlangs herformuleerde, wijst erop dat herstel van de economische ravage, dat volgt op de vermeende pandemie, de wereld een kans biedt om te "resetten".

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 (b) van VN Agenda 2030 stelt:
Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren.. adaptatie aan klimaatverandering, weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en implementeren op alle niveaus.
Het Kader van Sendai voor rampenrisicovermindering, dat in 2015 werd opgesteld, stelt:
De herstel-, rehabilitatie- en wederopbouwfase, die voorafgaand aan een ramp moet worden voorbereid, is een uitgelezen kans om Beter Terug te Bouwen.
Met de opkomst in 2020 van de vermeende wereldwijde pandemie, voerden menselijke nederzettingen wel degelijk plannen uit. De inspanningen van onze leiders om beter terug te bouwen stroken volledig met Agenda 2030 en zijn gericht op een herstel dat lang voordat iemand zelfs maar van SARS-CoV-2 had gehoord lijkt te zijn voorbereid.

Attention

Het Stappenplan naar Totalitarisme

Berlin Protesters and Police
© Off-Guardian
Mensen kunnen zichzelf wijsmaken dat ze niet zagen welke kant het de afgelopen 17 maanden op ging, maar ze zagen het wel. Gedurende deze tijd zagen ze alle tekens aan de wand. Deze tekens waren als grote, vetgedrukte letters, sommige in een griezelig uitziend Germaans schrift.

Die lezen als: DIT ZIJN DE STAPPEN NAAR HET TOTALITARISME

Ik ga hier niet weer al die tekens en signalen herhalen. Mensen zoals ik benadrukken deze al 17 maanden lang en lezen ze hardop voor. Iedereen die ook maar enige kennis heeft van de geschiedenis van het totalitarisme, hoe het de samenleving stapsgewijs transformeert in een monsterlijk spiegelbeeld van zichzelf, heeft vanaf het begin geweten wat het "Nieuwe Normaal" inhoudt en hierover hebben we onze kelen schor geschreeuwd.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal onze samenlevingen veranderde in paranoïde, gepathologiseerde, autoritaire dystopieën, waarin mensen nu hun "papieren" moeten laten zien om een film te kijken of een kop koffie te krijgen en publiekelijk hun ideologische conformiteit moeten tonen om een supermarkt binnen te kunnen gaan om boodschappen te doen.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal de meerderheid van de massa's heeft getransformeerd in haatdragende, hysterische meutes die openlijk "de Ongevaccineerden" vervolgen, de officiële "Untermenschen" volgens de ideologie van het Nieuwe Normaal.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal precies datgene teweegbracht wat elke totalitaire beweging in de geschiedenis hiervoor deed, volledig volgens plan. We hebben op dit alles gewezen, stap voor stap. Ik ga dat niet allemaal nog eens uiteenzetten.

Ik zal echter wel vastleggen op welk punt we ons nu bevinden en hoe we op dit punt aanbeland zijn ... voor de goede orde, zodat de mensen die u later zullen vertellen dat ze er "geen idee van hadden welke kant het op zou gaan" zullen begrijpen waarom we hen niet langer vertrouwen en waarom we hen beschouwen als lafaards en collaborateurs, of nog erger.

Eye 1

Australische LEGER dwingt lockdown af, helikopters bazuinen waarschuwingen rond, regering wil 80% van bevolking injecteren voordat grensblokkade wordt opgeheven

army australia lockdown
© Brook Mitchell/Getty Images
Legerpersoneel houdt de wacht op de luchthaven van Sydney, Australië op 23 april 2020.
Australische ambtenaren stuurden soldaten om de lockdown in Sydney af te dwingen nu het land worstelt met stijgende infectiecijfers, terwijl slechts 17% van de volwassenen gevaccineerd is.


Commentaar: Deze lage vaccinatiegraad is niet te wijten aan een gebrek aan beschikbaarheid, dit, net als in de meeste andere landen, weerspiegelt de weigering van mensen om als proefkonijn te fungeren met betrekking tot deze experimenten.


Ministers probeerden de pandemie aan te pakken met een Zero Covid-strategie - een poging om alle gevallen te elimineren door isolatie en gesloten grenzen - maar de bezorgdheid groeit over de voortdurende prevalentie van het virus.


Commentaar: Het relatief onschadelijke en zeer besmettelijke coronavirus is al endemisch, dus het is niet mogelijk om 'nul covid' te bereiken; elders gaven politici dat ook toe.


Premier Scott Morrison had hoop op betere tijden met een vierfasenplan dat naar vrijheid zou leiden, maar zei dat 80% van de volwassenen gevaccineerd moet zijn voordat de grens open kan.

Commentaar: Het is nogal verdacht dat, terwijl sommige gebieden in de wereld voor het grootste deel weer open zijn, andere, met name in het westen, betrokken lijken te zijn bij een gecoördineerde inspanning om enkele van de meest draconische beleidsmaatregelen uit te voeren die ons tijdperk ooit heeft gekend: En luister ook naar SOTT radio's: NewsReal: Governments Everywhere Mandate Vaccines! But Will People Resist?