Welkom op Sott.net
vri, 31 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Geheime Geschiedenis
Kaart

Pirates

Hyperinflatie, fascisme en oorlog: Hoe de Nieuwe Wereldorde opnieuw kan worden verslagen

hitler ehret
© Matthew Ehret/The Canadian Patriot
Terwijl de aandacht van de wereld wordt opgeslokt door tektonische verschuivingen die zich in Amerika voltrekken als "een perfecte storm" van burgeroorlog terwijl een militaire staatsgreep zowel de verkiezingen als de grondvesten van de republiek zelf ongedaan dreigt te maken, verscheen er iets zeer onheilspellends "buiten het gezichtsveld" van de meeste toeschouwers. Dit iets is een financiële ineenstorting van de transatlantische banken welke chaos dreigt te ontketenen in de wereld. Het is deze ineenstorting die ten grondslag ligt aan de wanhopige pogingen die worden ondernomen door de neo-conservatieve krachten voor een totale oorlog met Rusland, China en andere leden van de groeiende Mutlipolaire Alliantie van vandaag.

In recente artikelen vermeldde ik dat de door de Bank of England geleide "oplossing" voor deze op handen zijnde financiële uiteenspatting van de zeepbel betreffende de $1.5 biljard derivaten wordt doorgedrukt onder de dekmantel van een "Grote Wereldwijde Reset", wat een lelijke en wanhopige poging is om COVID-19 te gebruiken als schijnreden voor het opleggen van een nieuw post-covid besturingssysteem van de wereldorde. Aangezien de nieuwe "regels" van dit nieuwe systeem erg lijken op de "oplossing" uit 1923 van de Bank of England voor de economische chaos in Duitsland, hetgeen uiteindelijk een fascistisch bestuursmechanisme vereiste om het aan de massa's op te leggen, wil ik dieper ingaan op de oorzaken en gevolgen van de volkomen onnodige ineenstorting van Weimar Duitsland welke gepaard ging met hyperinflatie en chaos gedurende de periode 1919-1923.

Commentaar: Meer van Matthew Ehret: En luister naar SOTT radio's: MindMatters: Matthew Ehret: Technocracy's Seeds of Transhumanism
Cult

De lelijke Waarheid over John Maynard Keynes en de Slag om Bretton Woods

John Maynard Keynes  bretton woods monatary system

Lord Keynes spreekt met vertegenwoordigers van de USSR en Joegoslavië tijdens Bretton Woods 1944
Reeds vijfenzeventig jaar lang houden revisionistische geschiedkundigen, grotendeels gefinancierd door de Britse Roundtable/Chatham House en haar Amerikaanse tak (The Council on Foreign Relations), onthullingen over de ware anti-imperialistische aard van de oprichtingsintentie van Bretton Woods en de naoorlogse orde afgestemd op de Verenigde Naties tegen.

Net als in onze huidige tijd streden destijds twee tegenover elkaar staande facties om vormgeving van de essentie van de wereldorde toen de nazi-machine (gefinancierd door Wall Street en de Londense Bank of International Settlements) ten einde liep.

Voor het geval er verwarring mocht bestaan over deze facties, heb ik het hier niet over kapitalisme versus communisme.

Robot

Van Russell en Hilbert tot Wiener en Harari: De Schokkende Oorsprong van Cybernetica en Transhumanisme

Norbert Wiener beeld
© norbertwiener.org/KJN
Amerikaanse Wiskundige/Cyberneticus Norbert Wiener
Hoe meer we gestimuleerd worden om als kille computers te denken, hoe meer de stelling dat "computers het menselijk denken moeten vervangen" kan worden gehandhaafd.

Zoals ik uiteenzette in mijn vorige artikel over de Botsing van de Twee Systemen, vond er aan het einde van de 19e eeuw een grote botsing plaats tussen twee tegengestelde denkmodellen van de politieke economie, welke grotendeels uit de geschiedenisboeken is geschrapt.

Net zoals vandaag werden de twee tegengestelde systemen aan de ene kant gekenmerkt door de vraag naar gecentraliseerde controle over de wereld door een unipolaire elite, die als moderne goden van Olympus boven de invloed van soevereine staten wilde staan, terwijl het andere uitging van een "multipolair" ontwerp van een gemeenschap van soevereine natiestaten, welke samenwerken aan grootschalige infrastructuur en technologische vooruitgang. Het ene was gebaseerd op Malthusiaanse economische normen van een gesloten systeem van aanpassing aan afnemende opbrengsten, terwijl het andere was gebaseerd op normen van voortdurende wetenschappelijke vooruitgang, waarbij creatieve sprongen uit de begrenzingen van beperkte hulpbronnenpakketten werden gegenereerd.

Vandaag zet ik mijn speurtocht voort naar de wortels van deze giftige ideeën, welke het huidige unipolaire denkmodel kenmerken dat zich verschuilt achter een door miljardairs beraamde "Grote Reset" van de wereldbeschaving. In deze reset wordt ons door mensen als Klaus Schwab verteld, dat een "Vierde Industriële Revolutie" niet alleen zal leiden tot verregaande automatisering en Kunstmatige Intelligentie op ieder gebied van de samenleving, maar ook tot een versmelting van de mensheid met machines. Figuren als Elon Musk en Ray Kurzweil van Google beweren dat deze versmelting nodig is om "relevant te blijven" in de volgende fase van onze evolutie. Ster van Davos Yuval Harari herhaalde dat de hendels van de evolutie thans zullen verschuiven van natuurlijke willekeur naar de nieuwe goden die Google, Facebook en het WEF besturen.

Commentaar: Zie ook:


Light Sabers

Eugenetica, de Vierde Industriële Revolutie en de Botsing van Twee Systemen

Galton
© Wikimedia Commons/KJN

Matt Ehret zet de oorzaak uiteen van de opkomst van de perversie van de wetenschap welke bekend staat als "eugenetica" als een nieuwe wetenschappelijke religie in de 19e eeuw.


De wereld van vandaag bevindt zich in de greep van twee mogelijke toekomsten: aan de ene kant heeft een een multipolair verbond ter verdediging van soevereine natiestaten zich georganiseerd rond een model van denken op lange termijn, wetenschappelijk optimisme en win-win samenwerking, terwijl een unipolair model van een wereldregering, ontvolking en zero-sum denken (Red.: er kan maar één soort denken zijn) een programma van Grote Resets, gecontroleerde pandemieën en oorlog voortstuwt.

Inzicht verwerven in deze twee tegengestelde modellen is nu belangrijker dan ooit tevoren en een belangrijke punt om te beginnen is de verontrustende geest van de Grote Reset Architecten, die vandaag de samenleving in een "Vierde Industriële Revolutie" voortduwen waarin men gelooft, dat automatisering en Kunstmatige Intelligentie het overgrote deel van de mensheid overbodig zullen maken. Zoals Yuval Harari, ster filosoof van het World Economic Forum, deze vooruitzichten herhaaldelijk heeft beschreven:
"Technologie kan de menselijke samenleving en de betekenis van het menselijk leven op talloze manieren ontwrichten, variërend van het ontstaan van een wereldwijde nutteloze klasse tot de opkomst van datakolonialisme en digitale dictaturen."
In het eerste artikel van deze serie besprak ik de reorganisatie van de eugenetica beweging na de tweede wereldoorlog, toen deze Sir Julian Huxley's eis opvolgde dat "het ondenkbare opnieuw denkbaar moest worden gemaakt".

In dit tweede deel zullen we iets verder teruggaan in de tijd om beter te begrijpen wat de oorzaak was van de opkomst van de perversie van de wetenschap welke bekend staat als "eugenetica" als een nieuwe wetenschappelijke religie in de 19e eeuw, voordat we verder gaan met deel drie (Van Russell tot Wiener: De opkomst van Cybernetica en Transhumanisme).

Comet 2

Burgerwetenschap, de kosmos en de zin van het leven: hoe de komeet die ons kan vernietigen het meest overstijgende hemelse spektakel biedt

Solar system quilt
© Ellen Harding Baker
19e-Eeuwse quilt waarop het zonnestelsel met een komeet is afgebeeld, ontworpen en gedurende zeven jaren geborduurd door Ellen Harding Baker om astronomie aan vrouwen bij te brengen toen zij werden uitgesloten van hoger onderwijs in de wetenschap.
Ontmoetingen met het mooie en het sublieme in de wetenschap van "het gevaarlijkste object dat de mensheid kent."

Op 13 juli 1862, terwijl een jong experiment in democratie verscheurd werd door haar eerste burgeroorlog, berichtte The Springfield Republican over een vreemde en wonderbaarlijke observatie aan de hemel in een onverdeelde lucht, zo helder als Polaris. Binnen enkele dagen namen twee astronomen - Lewis Swift en Horace Parnell Tuttle - onafhankelijk van elkaar het verschijnsel waar en stelden vast dat het om een reusachtige komeet ging. Het is nu bekend dat Komeet Swift-Tuttle - het grootste object in het zonnestelsel dat regelmatig in de buurt van de Aarde komt - om de 133 jaar terugkeert en in haar lange kielzog een schitterend jaarlijks geschenk meesleept: Elke zomer, als onze eenzame planeet de baan van Swift-Tuttle kruist en de brokstukken van de ijzige kolos in onze atmosfeer verbranden, trekt de Perseïden-meteorenzwerm langs het gewone luchtruim en overspoelt de hele mensheid met verwondering.

Bizarro Earth

Nieuwe analyse van oude graven concludeert dat klimaatverandering waarschijnlijk bijdroeg tot een van de oudste voorbeelden van menselijke oorlogsvoering

Jebel Sahaba begraafplaats Soedan Egypte klimaatverandering geweld
© Wendorf Archives of the British Museum.
Twee van de personen die in de jaren 1960 begraven werden gevonden in Jebel Sahaba in de Nijlvallei zijn afgebeeld. Potloden markeren de positie van bijbehorende stenen kunstvoorwerpen. Afbeelding met dank aan het Archief van het British Museum.
Een van de oudste bekende oorlogsbegraafplaatsen, ontdekt in de Nijlvallei, kwam niet noodzakelijkerwijs voort uit een enkele epische veldslag, zoals ooit gedacht werd.

Volgens een volledige heranalyse van deze oude begraafplaats, welke bekend staat als Jebel Sahaba, waren de mensen die hier begraven liggen waarschijnlijk het slachtoffer van een reeks gewelddadige schermutselingen in plaats van één enkele, tragische slachtpartij. Als dat daadwerkelijk zo is menen de onderzoekers dat een felbegeerde plek in een door klimaatverandering geteisterd landschap wel eens de oorzaak kunnen zijn.

Door heronderzoek van de botten van 61 individuen op de vindplaats, vonden de onderzoekers meer dan honderd nieuwe tekenen van verwondingen, waarvan vele niet fataal waren.

Bij een kwart van de skeletten werden zowel genezen als niet-genezen verwondingen aangetroffen, hetgeen erop wijst dat deze groep jagers- verzamelaars meer dan eens in hun leven te maken hadden met gewelddadige gebeurtenissen.

Георгиевская ленточка

Een geschiedenisles voor westerlingen die de leugen aanhangen dat Stalin 'met Hitler samenspande om WO2 te ontketenen'


Commentaar: Rond de kerstdagen verloor de Russische president Poetin zijn geduld - hetgeen zeldzaam voorkomt - toen hij Jozef Lipski, de Poolse ambassadeur in Berlijn van 1934-39, omschreef als "een rotzak en antisemitisch varken". Poetin haastte zich niet om de eer van de Europese Joden an sich te verdedigen, maar eerder de historische herinnering aan de invasie van Rusland door nazi-Duitsland tijdens WO2.

Het historisch revisionisme van die oorlog heeft de laatste decennia in het Westen een nieuwe "officiële" versie opgeleverd, zoals bijvoorbeeld verkondigd in het Europees Parlement, dat afgelopen september beweerde dat het Molotov-Ribbentrop niet-aanvalsverdrag van 1939 tussen Moskou en Berlijn "de weg had geëffend voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog", waarmee de suggestie werd gewekt dat de USSR de oorlog samen met nazi-Duitsland had veroorzaakt.

Nazi-Duitsland veroorzaakte inderdaad de oorlog met medeplichtigheid en steun - soms expliciet - van andere mogendheden, maar zoals de volgende geschiedenisles van een Canadese historicus uitlegt, waren die mogendheden westerse mogendheden - samen met hun schoothondjes in Oost-Europa - die de plannen van Duitsland tegen de USSR ondersteunden...


WWII
Op 23 augustus gaf het kabinet van de Canadese premier een verklaring af ter herdenking van de zogenaamde "zwarte lintjesdag" ("black ribbon day)", een nepfeestdag, welke in 2008-2009 door het Europees Parlement werd ingesteld om de slachtoffers van het fascistische en communistische "totalitarisme" en de ondertekening van het Molotov-Ribbentrop non-agressiepact in 1939 te herdenken.

Diverse centrumrechtse politieke groeperingen in het Europees Parlement en de Parlementaire Vergadering van de NAVO (lees de VS) initieerden of steunden dit idee. In 2009 nam de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OESO), bijeen in Litouwen, ook een resolutie aan "waarin de rollen van de USSR en nazi-Duitsland bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gelijkgesteld werden".

De verklaring van premier Justin Trudeau gaat in dezelfde richting. Hier een fragment:
"Zwarte Lintjesdag markeert de sombere verjaardag van het Molotov-Ribbentrop Pact. Dit beruchte pact, dat in 1939 werd ondertekend door de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland om Centraal- en Oost-Europa te verdelen, vormde de basis voor de verschrikkelijke wreedheden die deze regimes zouden begaan. In het kielzog van het pact ontnamen zij landen hun autonomie, dwongen zij gezinnen hun huizen te ontvluchten en verscheurden zij gemeenschappen, waaronder joodse en Roma-gemeenschappen en andere. De Sovjet- en nazi-regimes veroorzaakten onnoemelijk veel leed aan mensen in heel Europa, miljoenen werden zinloos vermoord en hun rechten, vrijheden en waardigheid werden ontzegd [cursivering toegevoegd]".
Als een verklaring die pretendeert het ontstaan en het verloop van de Tweede Wereldoorlog samen te vatten, is het een parodie op de werkelijke gebeurtenissen van de jaren dertig en de oorlogsjaren. Het is politiek ingegeven "nepgeschiedenis". Het is, in feite, een volle zak met leugens.

Commentaar: Nu weet u de waarheid met betrekking tot de vraag wie WO2 veroorzaakte en waarom de westerse elites vandaag de dag, opnieuw vastbesloten om al het afwijkende dat in hun hoofd rondwervelt op Rusland te projecteren, er onzinverhalen over verspreiden...

us ambassador poland putin nazis
Andere artikelen door of refererend aan Prof. Carley:


Info

Genomen traceren oorsprong en ondergang van de Scythen

Over het algemeen worden de Scythen beschouwd als felle krijgers te paard en vormden een veelheid van culturen uit de IJzertijd, die heersten over de Euraziatische steppes en een belangrijke rol speelden in de Euraziatische geschiedenis. In een nieuwe studie, gepubliceerd in Science Advances, worden gegevens geanalyseerd van genomen van 111 oeroude personen, afkomstig uit de Centraal-Aziatische steppe van de eerste millennia voor Christus en na Christus. De resultaten onthullen nieuwe inzichten in de genetische gebeurtenissen, welke verband houden met de oorsprong, ontwikkeling en ondergang van de legendarische Scythen van de steppes.
Luchtfoto van begraafplaatsen van de Hun-Xianbi cultuur
© Zainolla Samashev
Luchtfoto van begraafplaatsen van de Hun-Xianbi cultuur. Zowel paarden als krijgers kunnen ontwaard worden.
Vanwege hun interacties en conflicten met de belangrijkste gelijktijdige beschavingen van Eurazië hebben de Scythen een legendarische status in de geschiedschrijving en in de populaire cultuur. Zij hadden grote invloed op de culturen van hun machtige buren en verspreidden nieuwe technologieën, zoals zadels en andere verbeteringen voor het paardrijden. De oude Griekse, Romeinse, Perzische en Chinese rijken lieten alle een groot aantal bronnen na, welke, vanuit hun perspectief, de gewoonten en gebruiken beschrijven van de gevreesde krijgers te paard uit de binnenlanden van Eurazië.

Toch is er, ondanks bewijs uit externe bronnen, weinig bekend over de geschiedenis van de Scythen. Zonder een geschreven taal of directe bronnen blijft onduidelijk welke taal of talen zij spraken, waar zij vandaan kwamen en in hoeverre de verschillende culturen die over zo'n enorm gebied verspreid waren in feite aan elkaar verwant waren.

Black Magic

Nazi-industrialisme, Technocratie, Social Engineering: De Achtergrond van Klaus Schwabs Familiewaarden

Schwab Reset
Is de echte Klaus Schwab een soort vriendelijke oude oom die goed wil doen voor de mensheid, of is hij werkelijk de zoon van een nazi-collaborateur die slavenarbeid gebruikte en de nazi's hielp om de eerste atoombom te vervaardigen? Johnny Vedmore buigt zich over deze vraag.

Op de ochtend van 11 september 2001 ontbeet Klaus Schwab in de Park East Synagoge in New York City samen met Rabbijn Arthur Schneier, voormalig vicepresident van het Joods Wereldcongres en nauw geassocieerd met de families Bronfman and Lauder. Samen zagen de twee mannen hoe een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van de volgende twintig jaar zich ontvouwde toen vliegtuigen zich in de gebouwen van het World Trade Center boorden. Nu, twintig jaar later, zit Klaus Schwab opnieuw op de eerste rij bij een generatiebepalend moment in de moderne menselijke geschiedenis.

Het lijkt erop dat Schwab altijd vooraan zit wanneer zich een ramp voltrekt en zijn nabijheid bij wereldveranderende gebeurtenissen heeft hij waarschijnlijk te danken aan het feit dat hij zeer invloedrijke en machtige connecties heeft. Als drijvende kracht achter het Wereld Economisch Forum, "de internationale organisatie voor publiek-private samenwerking", maakt Schwab al meer dan 50 jaar staatshoofden, topmensen uit het bedrijfsleven en de elite onder de academici en wetenschappers het hof in Davos. Onlangs haalde hij eveneens de woede van velen op het hals door zijn meer recente rol als voortrekker van de Grote Reset, een grootscheepse poging om de beschaving wereldwijd opnieuw vorm te geven ten voordele van de elite van het World Economic Forum en hun bondgenoten.

Book 2

Dostojevski's Bedachtzame Kritiek op Links - Nog Steeds Relevant!

Vera Biron / Dostoevsky Museum
© Vera Biron / Dostoevsky Museum
"In alle gevallen willen mensen wis en waarachtig geen einde aan leed. Ze hebben behoefte aan uitdagingen teneinde de vervoering van overwinning te voelen, schuldgevoel over hun daden om kans te maken op verlossing en de mogelijkheid tot afwijzing en haat om zo elk gevoel van diepe liefde te ondervinden."

Inleiding
"Plato, Rousseau, Fourier, aluminium zuilen - dat alles is slechts geschikt voor de huismus, niet voor de menselijke samenleving. Maar aangezien de toekomstige vorm op dit ogenblik nodig is, wanneer we eindelijk bereid zijn om actie te ondernemen teneinde elke verdere gedachte over dit onderwerp te voorkomen. Ik stel mijn eigen systeem van de organisatie van de wereld voor. Hier heb je het dan!", zei hij terwijl hij op zijn schrift klopte. "Ik wilde zo min mogelijk uitweiden over mijn boek op deze bijeenkomst, maar ik zie in dat het noodzakelijk is om heel wat verbale verduidelijking te verstrekken, derhalve neemt mijn gehele toelichting op zijn minst tien avonden in beslag, overeenkomend met het aantal hoofdstukken in mijn boek." (Men hoorde meer gelach.) Bovendien moet ik van tevoren verklaren dat mijn systeem nog niet compleet is." (Opnieuw gelach). Ik raakte verloren in mijn eigen data en mijn conclusie spreekt de aanvankelijke stelling waaruit ik ben gestart, tegen. Beginnend met onbeperkte vrijheid eindig ik met grenzeloos despotisme. Ik moet er echter aan toevoegen dat er geen andere oplossing voor het sociale probleem bestaat, behalve die van mij." - Fjodor Dostojevski, Boze Geesten
In zijn groots, hetzij veel te lang boek weeft Russisch romanschrijver Fjodor Dostojevski een zwarte komedie over een groep radicalen die een kleine Russische stad willen overnemen als opstap naar een algemene revolutie. De meesten van hen praten verschillende platitudes na over hoe hun toekomstige utopie voor iedereen het beste zal zijn, en geven uiting aan universeel medeleven en sympathie voor de armen en bezitlozen. Maar hun persoonlijk gedrag bekrachtigt geen van deze zelfgenoegzaamheden. Tijdens hun vergaderingen zijn de radicalen ijdel, overschatten hun capaciteiten en streven er constant naar om elkaar te slim af te zijn. Ver verwijderd van het daadwerkelijk geloven in gelijkheid probeert iedere radicaal de anderen te overtreffen met hun gekunsteldheid om te laten zien hoe zorgzaam ze zijn of door het ontwikkelen van steeds radicalere "systemen" om hun vernuft te bewijzen. De parodie bereikt zijn crescendo met de intellectueel Shigalyov, die de onofficiële chef-filosoof van de groep is. Op hun bijeenkomst houdt hij een speech en geeft daarmee uiting aan zijn vermeend verlangen naar de perfecte maatschappij, maar geeft toe dat zijn aanvankelijk verlangen om onbeperkte vrijheid te bereiken eindigde met het oproepen tot "grenzeloos despotisme". Het blijkt dat Shigalyovs systeem, de enige "oplossing voor het sociale probleem" volgens hem, gaat om het wegnemen van alle vrijheid van 90 procent van de bevolking en het toedelen van de macht aan een kleine groep die alles zal organiseren. Geen beloning als u raadt uit wie deze groep zal bestaan die de massa zal leiden.